• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
 • Przesyłki UPS Expedited oraz Worldwide Express Freight z Europy do USA są opóźnione… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Popularne towary, które mogą być niebezpieczne

Opisy wskazujące na towary niebezpieczne

Należy zwrócić uwagę na występowanie poniższych opisów; mogą one wskazywać na towary lub materiały niebezpieczne.

 • Kwas
 • Substancja żrąca
 • Materiał samozapalny
 • Gaz sprężony
 • Materiał podatny na korozję
 • Materiał wybuchowy
 • Materiał palny
 • Substancja zakaźna
 • Materiał łatwopalny
 • Substancja trująca
 • Materiał radioaktywny
 • Czynnik chłodniczy
 • Substancja toksyczna
 • Substancja lotna

 

Pewne określenia mogą wskazywać na obecność towarów i/lub materiałów niebezpiecznych. Poniższa tabela zawiera takie określenia wraz z opisem potencjalnego niebezpieczeństwa.

Określenie

Potencjalne niebezpieczeństwo

Poduszki powietrzne

Mogą zawierać zespół napełniający, moduł poduszki powietrznej lub samonawijacz pasów bezpieczeństwa.

Sprzęt klimatyzacyjny

Mogą zawierać gazy pod ciśnieniem.

Części samolotów

Mogą zawierać elementy takie jak urządzenia do kontroli poziomu paliwa, których nie można w zupełności oczyścić z paliwa; w związku z tym muszą być przesyłane zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

Części samochodowe

Mogą zawierać gaźniki, przewody gazowe lub zbiorniki gazu, w których może znajdować się benzyna.

Barometry

Może oznaczać obecność rtęci.

Akumulatory

Istnieją akumulatory różnych rozmiarów i typów. Pewne rodzaje akumulatorów są uznawane za materiały niebezpieczne, np. niezabezpieczone przed wyciekiem akumulatory ołowiowo-kwasowe, wiele akumulatorów litowych itd. Stosowanie ochrony przed wystąpieniem spięcia jest niezbędne nawet w przypadku akumulatorów nieobjętych regulacjami o materiałach niebezpiecznych (zobacz dodatkowe wskazówki dotyczące akumulatorów poniżej).

Aparat oddechowy

Może oznaczać butle tlenowe pod ciśnieniem.

Nasienie byka

Może sygnalizować obecność suchego lodu lub ciekłego gazu.

Sprzęt campingowy

Może zawierać wiele niebezpiecznych przedmiotów, takich jak: Może zawierać różne towary niebezpieczne, na przykład amunicję, akumulatory/baterie, kuchenki, gaz palny, rozpałki, ciecze łatwopalne, ogrzewacze, zapalniczki, zapałki, race, paliwo STERNO (kształtowniki w pewnych typach plecaków zawierają paliwa płynne).

Piły łańcuchowe i inne urządzenia wymagające zasilania

Prawdopodobnie zawiera pozostałości paliwa.

Preparaty tlenowe

Może oznaczać obecność generatora tlenu.

Zapalniczki

W tym zapalniczki, gaz do zapalniczek i zapalarki, które mogą zawierać łatwopalne gazy lub płyny.

Sprzęt komputerowy

Może zawierać bezprzerwowe źródła energii z elektrycznymi akumulatorami, magnesy w głośnikach i tusz drukarski.

Sprzęt budowlany

Może oznaczać obecność akumulatorów, nabojów CO2 i innych źródeł zasilania, pił spalinowych, generatorów, grzejników (które mogą zawierać paliwo), zapalarek do paliw płynnych, farb, środków osuszających i rozpuszczalników.

Kosmetyki

Może zawierać łatwopalne płyny.

Materiał kriogeniczny (ciekły)

Oznacza ciekły gaz w bardzo niskiej temperaturze, który musi być przesyłany zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

Butla/Zbiornik/Cysterna

Może zawierać łatwopalne lub niepalne gazy skompresowane.

Aparat/Sprzęt dentystyczny

Może zawierać niebezpieczne środki chemiczne, takie jak żywice, rozpuszczalniki lub gazy.

Sprzęt wiercący i górniczy

Może zawierać materiały wybuchowe, kwasy, smary, rtęć lub inne towary niebezpieczne.

Sprzęt elektryczny/elektroniczny

Może zawierać silne magnesy, rtęć w wymiennych końcówkach, akumulatory lub bezprzerwowe źródła zasilania zawierające akumulatory elektryczne (zobacz dodatkowe wskazówki dotyczące akumulatorów poniżej). (zobacz dodatkowe wskazówki dotyczące akumulatorów poniżej).

Aparaty zasilane energią elektryczną

Mogą zawierać wilgotne akumulatory elektryczne lub litowe. Nawet jeśli akumulatory nie podlegają regulacjom, konieczne jest ich zabezpieczenie przed spięciem.

Części silnikowe

Mogą zawierać gaźniki, przewody gazowe lub zbiorniki gazu, w których może znajdować się paliwo lub jego pozostałości.

Nawóz

Azotan amonu, może być utleniaczem.

Gaśnice lub sprzęt gaśniczy

Może zawierać gazy pod ciśnieniem lub sprzęt zasilany silnikiem benzynowym.

Mrożona żywność

Może zawierać suchy lód.

Gaz

Może oznaczać obecność łatwopalnych cieczy takich jak benzyna, łatwopalnych gazów lub gazów niepalnych.

Artykuły domowe

Może zawierać farby, wybielacze, spray pod ciśnieniem i wiele innych towarów niebezpiecznych.

Artykuły myśliwskie

Może zawierać amunicję do broni ręcznej lub inne towary związane z obozowaniem.

Maszyny do lodu

Może zawierać gazy pod ciśnieniem.

Sprzęt laboratoryjny

Może zawierać różne materiały niebezpieczne.

Artykuły pralnicze

Może oznaczać silne wybielacze lub środki utleniające tkaniny.

Sprzęt koszący

Między innymi takie jak kosiarki do trawy, odchwaszczarki, które mogą zawierać materiały niebezpieczne w postaci paliwa i/lub akumulatorów.

Zapalarki

W tym zapalniczki, gaz do zapalniczek i zapalarki, które mogą zawierać łatwopalne gazy lub płyny.

Części maszynowe

Może zawierać kleje, farby, środki uszczelniające, rozpuszczalniki lub inne substancje chemiczne i gazy.

Materiały medyczne

Mogą zawierać łatwopalne i korozyjne substancje chemiczne, substancje zakaźne lub materiały radioaktywne.

Rtęć

Lub wyraz "rtęciowy"; może oznaczać, że przesyłka podlega odpowiednim regulacjom.

Sprzęt motoryzacyjny

Które mogą zawierać benzynę lub akumulatory elektryczne.

MSDS lub Arkusz bezpieczeństwa materiałów

Może oznaczać produkt niebezpieczny. Należy się upewnić, że przed wysłaniem przesyłka zostanie przeanalizowana przez eksperta.

Materiały biurowe

Może zawierać aerozole, łatwopalny i niepalny tusz drukarski, bezprzerwowe źródła zasilania zawierające akumulatory elektryczne.

Generator tlenu

Oznacza niedozwolone urządzenie chemiczne generujące tlen i wydzielające dużą ilość ciepła.

Jednostka obsługi pasażerskiej (PSU)

Może wskazywać na obecność generatora tlenu używanego w samolotach.

Perfumy

Może zawierać łatwopalne płyny.

Środki farmaceutyczne

Może zawierać łatwopalne płyny, leki radioaktywne lub inne niebezpieczne substancje chemiczne.

Materiały fotograficzne

Może zawierać kwasy, materiały korozyjne, wybielacze lub inne materiały trujące.

Wiertarki, wkrętarki z wymiennymi wiertłami/wkrętami i inne narzędzia ręczne

Może zawierać akumulatory litowe (dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Akumulatory).

Sprzęt chłodniczy

Może zawierać gazy pod ciśnieniem.

Zestawy naprawcze

Może zawierać kleje, farby, rozpuszczalniki, łatwopalne gazy lub inne towary niebezpieczne.

Próbki do analizy

Może zawierać każdą ilość towarów niebezpiecznych.

Sprzęt badawczy

Może oznaczać obecność sprzętu elektrycznego, akumulatorów, nabojów zasilających i innych materiałów podlegających odpowiednim regulacjom.

Części do basenów i jacuzzi oraz środki chemiczne przeznaczone do ich konserwacji

Może zawierać utleniacze i inne towary niebezpieczne.

Termometry

Może oznaczać obecność rtęci.

Skrzynki z narzędziami

Może zawierać materiały wybuchowe (nity zasilające), gazy skompresowane (spraye), łatwopalne kleje lub farby, płyny korozyjne itp.

Szczepionki

Może być zapakowane w suchy lód.

Jad

(Płynne, sproszkowane lub inne) Mogą być trujące.

Sprzęt do pomiaru pogody

Może oznaczać obecność urządzeń zawierających rtęć.

Dodatkowe wskazówki dotyczące akumulatorów

Typy akumulatorów

Obejmuje to wiele rodzajów dostępnych dziś akumulatorów; niektóre z nich są uznawane za materiały niebezpieczne do transportu i mogą być przesyłane tylko przez nadawców, którzy podpisali umowę Hazmat.

Akumulatory ołowiowo-kwasowe

Powszechnie używane w samochodach, elektrycznych wózkach inwalidzkich, niektórych źródłach ciągłego zasilania w komputerach oraz w innych urządzeniach. Akumulatory zawierają kwasy o silnym działaniu korozyjnym i mogą powodować zapłon na skutek krótkiego spięcia.

Akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem

Testowane, sprawdzone pod kątem szczelności akumulatory można przesyłać na terenie Stanów Zjednoczonych jako nieobjęte przepisami o materiałach niebezpiecznych. Akumulatory oraz opakowanie muszą być oznaczone jako "SZCZELNE" lub "AKUMULATOR SZCZELNY".

Akumulatory litowe i litowo-jonowe

Do tej grupy należą zarówno akumulatory, które można ponownie ładować, jak i baterie nienadające się do ponownego ładowania, powszechnie stosowane w komputerach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych i innych niewielkich urządzeniach elektronicznych. W wyniku upuszczenia, zgniecenia lub zwarcia baterie litowe mogą uwalniać niebezpieczne ilości ciepła i zapalić się, w związku z czym stanowią zagrożenie w przypadku znalezienia się w obrębie otwartego ognia.

Inne akumulatory

Używane powszechnie ogniwa suche (np. baterie typu AA, C, D) mogą nie podlegać przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych, ale wszystkie baterie mogą powodować pożar na skutek zwarcia, jeśli akumulatory i styki nie są zabezpieczone.

Zabezpieczenie baterii i styków

Przesyłając baterie, należy zabezpieczyć wszystkie styki przed spięciem. W tym celu można dokładnie okryć styki materiałem izolacyjnym (np. stosując taśmę izolacyjną lub umieszczając każdą baterię w oddzielnej plastikowej torbie).

 • Spięcia mogą spowodować pożar.
 • Baterie należy opakować, aby uchronić je przed zgnieceniem i przesuwaniem się podczas przewozu.
 • Metalowe przedmioty oraz inne materiały mogące spowodować spięcia na styku akumulatora należy trzymać w bezpiecznej odległości od niego, np. stosując oddzielne pudełko wewnętrzne na akumulatory.

Zapobieganie pożarom

Urządzenia z zainstalowanymi akumulatorami nie mogą zostać włączone w trakcie transportu. Należy zabezpieczyć przełączniki, które mogą zostać przypadkowo włączone lub usunąć akumulatory i zabezpieczyć styki.

Nawet proste urządzenia (takie jak latarka elektryczna lub wiertarka na baterie akumulatorowe) mogą w wyniku przypadkowego włączenia wygenerować niebezpieczne ilości ciepła.

Wycofane lub utylizowane baterie

Nigdy nie wolno przesyłać wycofanych lub utylizowanych baterii drogą powietrzną.

Usługi powietrzne obejmują UPS Worldwide ExpressSM oraz UPS Worldwide ExpeditedSM.

 

Elementy elektroniczne wymagające naprawy

Elementy wysyłane do naprawy, takie jak komputery i telefony komórkowe, powinny być przesyłane bez baterii lub akumulatorów.

Ich zauważenie powinno skłonić Cię do zadania dodatkowych pytań. Jest ich znacznie więcej. Ich zauważenie powinno skłonić Cię do zadania dodatkowych pytań.

Powrót do góry

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink