Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Wysyłanie baterii lub urządzeń zawierających baterie

Nowem międzynarodowe przepisy dotyczace baterii litowych

2016: Międzynarodowe przepisy dotyczące przesyłek lotniczych zawierających baterie litowe uległy zmianie. Rada Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywiilnego (International Civil Aviation Organization ICAO) zatwierdziła zmiany w przepisach dotyczących baterii litowych zawartych w Instrukcji technicznej ICAO. Zgodność z nowymi przepisami zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia 2016 roku. Zmiany te obejmują:

 • Zakaz wysyłki baterii litowo-jonowych samolotami pasażerskimi: Wszystkie przesyłki zawierające baterie litowe bez wyposażenia są zabronione jako ładunek w samolotach pasażerskich. W rezultacie, wszystkie przesyłki zawierające baterie litowo-jonowe muszą zawierać etykietę "Cargo Aircraft Only". Ze względu na to, że UPS na niektórych odcinkach swojej sieci korzysta z samolotów pasażerskich przy transporcie paczek, zmiana ta bedzie ograniczać dostępność miejsc nadania i miejsc przeznaczenia dla baterii litowo-jonowych. Ograniczenie to nie dotyczy baterii litowo-jonowych zapakowanych lub zawartych w urządzeniu.
 • Stan limitów naładowania: Limit 30 procentowego stanu naładowania (state of charge SOC) litowo-jonowych ogniw i baterii, właczając w to ogniwa i baterie Sekcji II. Powyższe nie ma zastosowania do baterii zapakowanych lub zawartych w urządzeniu.
 • Ograniczenia dotyczace ilości w paczce: Nadawca nie może wysłać więcej niż jednej paczki Sekcji II (wyłaczenie baterie) na przesyłkę.
 • Ograniczenia dotyczące opakowań zbiorczych: Opakowanie zbiorcze nie może zawierać więcej niż jednej paczki Sekcji II - 8 ogniw lub 2 baterii - (wyłącznie baterie).
 • Oddzielenie paczki z bateriami: Nadawca musi przygotować przesyłki z bateriami (tylko z bateriami) tak, aby były oddzielone od innych ładunków.


Zmiany te są szczegółowo opisane w dokumencie dotyczącym baterii litowych na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA): http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-update.pdf.

2015: Międzynarodowe przepisy dotyczące przesyłek lotniczych zawierających baterie litowo-metalowe uległy zmianie. Zgodność z nowymi przepisami obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

Regulacje opublikowane przez International Air Transport Association (IATA) zabraniają transportu baterii litowych (wysyłanych poza urządzeniem) przez samoloty pasażerskie. Skutkuje to ograniczeniem przez UPS transportu tego typu przesyłek wewnątrz własnej sieci Międzynarodowych Towarów Niebezpiecznych (International Dangerous Goods, IDG).

Międzynarodowe przepisy dotyczące baterii litowychOtwórz odnośnik w nowym oknie

Powrót do góry

Wstępna zgoda dla nadawcy wysyłki baterii litowo-metalowych

Od 1 lipca 2015 roku, wszyscy istniejący oraz nowi klienci, którzy chcą wysyłać baterie litowo-metalowe bez wyposażenia (UN3090) za pośrednictwem usług lotniczych UPS Air, muszą uzyskać wstępną zgodę linii lotniczych UPS Airlines.

Wymóg ten ma zastosowanie do wszystkich przesyłek zawierających baterie litowo-metalowe w tym tych, które nie podlegają pełnym regulacjom (np. małe telefony komórkowe, baterie), jak i również do tych, które są w pełni regulowane. Przesyłki podlegające pełnym regulacjom wymagają również dokumentów dla materiałów niebezpiecznych oraz oddzielnej Umowy UPS na Wysyłkę Towarów Niebezpiecznych.

Nadawcy mogą wystąpić o uzyskanie wstępnej zgody niezwłocznie. Prosimy pobrać formularz PDF znajdujący się poniżej, wypełnić go w języku angielskim i wysłać na adres dangerousgoods@ups.com. Gdy wniosek zostanie sprawdzony, otrzymasz dodatkową instrukcję z adresu dangerousgoods@ups.com.

Pobierz formularz wstępnej zgody (tylko w jęz.ang.)Otwórz odnośnik w nowym oknie

Powrót do góry

Typy baterii

Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów baterii, a niektóre z nich podlegają przepisom dotyczącym transportu niebezpiecznych i mogą być przesyłane wyłącznie przez nadawców z umową UPS.

Baterie ołowiowo-kwasowe: Powszechnie używane w samochodach, elektrycznych wózkach inwalidzkich, niektórych źródłach ciągłego zasilania w komputerach oraz w innych urządzeniach. Baterie/akumulatory zawierają kwasy o silnym działaniu korozyjnym i mogą powodować zapłon na skutek krótkiego spięcia.

 • Testowane, sprawdzone pod kątem szczelności baterie można przesyłać zgodnie z międzynarodowymi przepisami jako niebędące niebezpiecznymi, jeśli przy wysokiej temperaturze nie nastąpi wyciek z popękanej obudowy. Baterie i ich opakowania mogą być również oznaczone jako "ZABEZPIECZONE PRZED WYCIEKIEM" lub "BATERIE ZABEZPIECZONY PRZED WYCIEKIEM".


Bateria litowa: Istnieją dwa rodzaje baterii litowych: Litowo-jonowe oraz z litem metalicznym. W przypadku ich upuszczenia, zgniecenia lub zwarcia mogą one zająć się ogniem. Baterie te objęte są specjalnymi regulacjami. Baterie litowo-jonowe znaleźć można w telefonach komórkowych i laptopach. Baterie z litem metalicznym znaleźć można w latarkach, zegarkach i kalkulatorach. Przesyłki wymagające dodania dokumentów dotyczących towarów niebezpiecznych są przyjmowane wyłącznie od nadawców Określone rodzaje baterii litowych mogą nie kwalifikować się do usługi przesyłania towarów niebezpiecznych firmy UPS.

Baterie litowo-jonowe (po lewej) i baterie z litem metalicznym (po prawej).

Inne baterie: Używane powszechnie ogniwa suche (np. baterie typu AA, C, D) mogą nie podlegać przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych, ale wszystkie baterie mogą powodować pożar na skutek zwarcia, jeśli baterie i styki nie są zabezpieczone.

Powrót do góry

Zabezpieczenie baterii i styków

Przesyłając baterie, należy zabezpieczyć wszystkie styki przed spięciem. W tym celu można dokładnie okryć styki materiałem izolacyjnym (np. stosując taśmę izolacyjną lub umieszczając każdą baterię w oddzielnej plastikowej torbie).

 • Spięcia mogą spowodować pożar.
 • Baterie należy opakować, aby uchronić je przed zgnieceniem i przesuwaniem się podczas przewozu.
 • Metalowe przedmioty oraz inne materiały mogące spowodować spięcia na styku baterii należy trzymać w bezpiecznej odległości od baterii, np. stosując oddzielne pudełko wewnętrzne na baterie.

Powrót do góry

Zapobieganie pożarom

Podczas transportu żadne urządzenie z zainstalowanymi bateriami nie może być włączone. Chroń przełączniki, które mogą być przypadkowo aktywowane. Nawet proste urządzenia (takie jak latarka elektryczna lub wiertarka na baterie akumulatorowe) mogą w wyniku przypadkowego włączenia wygenerować niebezpieczne ilości ciepła.

Powrót do góry

Wycofane lub utylizowane baterie

Nigdy nie wolno przesyłać wycofanych lub utylizowanych akumulatorów drogą powietrzną.

 • Międzynarodowe przewozy lotnicze obejmują usługi UPS Express, UPS Worldwide Express Freight oraz UPS Expedited.
 • Inne usługi lotnicze są identyfikowane jako UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air® oraz 3 Day SelectSM.

Powrót do góry

Elementy elektroniczne wymagające naprawy

Podczas wysyłania sprzętu do naprawy takiego jak komputery, telefony komórkowe lub inne urządzenia zasilane bateriami, gdy istnieje ryzyko przegrzania się urządzenia, powinny być wysyłane bez baterii.

Powrót do góry