Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Wypełnienie polietylenowe typu loose fill

Luźne wypełniacze są stosowane do wypełniania pustych przestrzeni w paczkach zawierających lekkie, niekruche przedmioty. Przykładem luźnego wypełniacza są kawałki styropianu.

Używanie wypełnienia typu loose fill

Użyj wystarczającej ilości luźnego wypełniacza, aby mieć pewność, że zawartość nie będzie się przesuwać podczas wstrząsów pudełka. Zaleca się, aby pudełko było nieco przepełnione w celu uwzględnienia układania się materiału w trakcie wysyłki. Zaleca się również zastosowanie płaskich elementów z falistej płyty pilśniowej do oddzielania zawartości i wypełnienia polietylenowego w celu ochrony przed przemieszczaniem pomiędzy kawałkami wypełnienia polietylenowego.

Dodatkowe zalecenia: W przypadku kruchych przedmiotów każdy z nich należy osobno zapakować w wiele warstw arkuszy ochronnych (w folię pęcherzykową z małymi lub dużymi pęcherzykami bądź w arkusze pianki) i umieścić w zalecanym pojemniku wysyłkowym. Przedmioty kruche należy odpowiednio oddzielić od siebie oraz od rogów, boków, wieczka i dna pudełka. Każdy przedmiot powinien zostać otoczony materiałem o grubości co najmniej dwóch cali (5,08 cm) i umieszczony w odległości co najmniej dwóch cali (5,08 cm) od ścianek pudełka. To zapobiega uderzaniu produktu o produkt oraz chroni zawartość przed uderzeniami i wibracjami, które mogą przenosić się z zewnętrznej części pudełka na zawartość.

Nie zaleca się stosowania luźnych wypełniaczy w przypadku płaskich, wąskich lub gęsto upakowanych produktów, ponieważ mogą one podnosić się i opadać wewnątrz paczki. Ponieważ kawałki styropianu mogą podnosić się i opadać w trakcie procesu dystrybucji, produkt może przesuwać się wewnątrz paczki, narażając się w większym stopniu na uszkodzenie.

Luźne wypełniacze, takie jak kawałki styropianu, powodują tworzenie się ładunków elektrostatycznych, które mogą uszkodzić produkty elektroniczne. W przypadku produktów elektronicznych należy użyć wypełniaczy antystatycznych. Do owinięcia przedmiotu należy użyć plastikowej torby, folii pęcherzykowej lub innego materiału, aby kawałki wypełniacza nie dostały się do miejsc, w których mogą spowodować uszkodzenie towaru.