• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Waga wymiarowa paczki

Jeśli paczka charakteryzuje się dużym stosunkiem rozmiaru do masy, podczas obliczania ceny wysyłki może być konieczne uwzględnienie wagi wymiarowej tej paczki.

Informacje o wadze wymiarowej

Określenie, jakiej wagi należy użyć przy obliczaniu stawki, wymaga ustalenia, które reguły mają zastosowanie. Waga wymiarowa odpowiada gęstości paczki, czyli przestrzeni, którą zajmuje w stosunku do swojej rzeczywistej wagi. Waga wymiarowa może mieć zastosowanie dla wszystkich krajowych i międzynarodowych usług firmy UPS. Waga rozliczeniowa to waga używana do obliczania stawki. W przypadku usług krajowych i międzynarodowych będzie nią waga wymiarowa, jeśli przekracza wagę rzeczywistą. Obliczenia wagi wymiarowej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Paczki, których wymiary przekraczają dozwolone limity wagi i rozmiaru firmy UPS, nie zostaną przyjęte do transportu. Jeśli znajdą się w systemie UPS, będą podlegały opłacie za Rozmiary przekraczające dozwolone limity.

Powrót do góry

Jak zmierzyć wymiary sześcienne paczki

Aby obliczyć wymiary sześcienne paczki w centymetrach, pomnóż wysokość, długość i szerokość. Zaokrąglij wszystkie wymiary do pełnych centymetrów. Końcowy iloczyn to wymiary sześcienne paczki.

Końcowy iloczyn to wymiary sześcienne paczki.
Powrót do góry

Jak obliczyć wagę wymiarową?

Możesz obliczyć wagę wymiarową jako wagę na fakturze, gdy waga wymiarowa paczki przekracza wagę rzeczywistą.

  • Ustalanie wagi rzeczywistej: Aby ustalić rzeczywistą wagę paczki, użyj dowolnej standardowej wagi. Wynik należy zaokrąglić w górę do kg.
  • Ustalanie wagi wymiarowej: Podziel wymiary sześcienne paczki w centymetrach przez 5 000. Wynik należy zaokrąglić w górę do kg.
  • Ustalanie wagi rozliczeniowej: Porównaj wagę rzeczywistą paczki z jej wagą wymiarową. Większa z nich jest wagą rozliczeniową i powinno jej się użyć przy obliczaniu stawki.

W przypadku przesyłek wieloelementowych należy zsumować wszystkie wagi rozliczeniowe paczek w przesyłce.

Powrót do góry

Duża paczka - warunki do spełnienia

Przesyłka UPS jest uznawana za dużą paczkę, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm.

Powrót do góry

Dopłata za dużą paczkę

Dopłata za dużą paczkę jest naliczana dla każdej przesyłki UPS, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm.

Duże paczki, oprócz dopłaty, podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40 kg.

Opłata za dodatkową obsługę nie jest naliczana w przypadku gdy jest  zastosowana opłata dodatkowa od dużej paczki.

Powrót do góry