• Przesyłki UPS Expedited oraz Worldwide Express Freight z Europy do USA są opóźnione… Więcej
 • Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Faktura handlowa z UPS Returns®

Instrukcje dotyczące faktur handlowych

Informacje figurujące na fakturze zostaną użyte podczas odprawy celnej oraz obliczania należnego cła i podatku w kraju docelowym.

Wymagane jest wprowadzenie następujących informacji:

 1. Wprowadź pełne nazwa firmy lub nazwisko oraz dokładny adres nadawcy (zazwyczaj określanego mianem eksportera) w obszarze Informacje o nadawcy.
  • Upewnij się, że wpisano także nazwa firmy lub nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej.
  • W razie potrzeby wprowadź również numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT.
 2. Wprowadź pełne nazwa firmy lub nazwisko oraz dokładny adres odbiorcy końcowego w obszarze Wyślij do.
  • Nie zapomnij o określeniu kraju przeznaczenia, prowincji/terytorium oraz kodu pocztowego.
  • Aby umożliwić terminową odprawę celną i dostawę, trzeba także podać nazwa firmy lub nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej.
  • W razie potrzeby wprowadź również numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT odbiorcy/odbiorcy końcowego. Numer ten można także dołączyć do paczki zwrotnej lub umieścić na etykiecie paczki.
 3. Wprowadź datę.
 4. W razie potrzeby wprowadź numer zamówienia zakupowego, numer faktury lub numer autoryzacji zwrotu (zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do paczki zwrotnej).
 5. Określ warunki sprzedaży (incoterm) definiujące udział opłat wysyłkowych w łącznej kwocie faktury. Przykłady: koszt i fracht (CFR) oraz koszt, ubezpieczenie i fracht (CIF).
 6. Określ przyczynę eksportu.. Przykłady: naprawa, zwrot, niewłaściwe wymiary, zwrot w celu dokonania oceny, sprzedaż lub import tymczasowy.
 7. Pozostaw pusty obszar Sprzedane do:. puste
 8. Wprowadź szczegółowy opis i dokładną wartość każdej pozycji lub każdego towaru. Unikaj używania ogólnikowych określeń, takich jak "części", "próbki" czy "odzież". Opis powinien jasno precyzować rodzaj towaru, materiały, z których go wykonano, oraz jego przeznaczenie.
 9. Każdy opis powinien zawierać następujące informacje:
  • Liczba elementów: liczba sztuk każdego towaru.
  • Jednostki miary: dostępne są jednostki takie, jak każdy, tuzin czy skrzynki.
  • Zharmonizowany kod taryfowy: klasyfikacja poszczególnych towarów. Należy ją określić, jeśli jest znana/dostępna.
  • Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Kraj lub terytorium, w którym towar został wytworzony.
  • Wartość jednostkowa: kwota określająca wartość lub cenę każdego z towarów. W przypadku próbek i artykułów bez wartości handlowej należy podać nominalną lub szacunkową wartość rynkową, ponieważ dane te są wymagane przez urzędy celne.
  • Wartość całkowita: kwota uzyskana w wyniku pomnożenia liczby elementów przez wartość jednostkową.
  • Waluta rozliczeniowa: waluty przykładowe to USD = dolar amerykański, EUR = euro czy CAD = dolar kanadyjski.
 10. W razie potrzeby wprowadź uwagi dodatkowe. Są to dodatkowe informacje o towarze. Przykładowe komentarze dotyczące nietypowych sytuacji to: "towar jest zwracany, ponieważ konieczna jest jego naprawa, a wartość podano tylko do celów odprawy celnej" oraz "towar jest objęty importem tymczasowym".
 11. Wprowadź deklarację. Jest ona prawnie wymagana w USA w przypadku faktur na towary wymagające licencji, wyłączenia licencji lub zwolnienia z licencji. Zalecane jest zamieszczenie na fakturze deklaracji odnośnie każdego towaru.
 12. Podaj sumę wierszy faktury. Jest to wartość uzyskana w wyniku zsumowania każdego z powyższych wierszy faktury.
 13. W razie potrzeby określ upust lub rabat. Jest to kwota odjęta od sumy dla wartości całkowitej.
 14. Wprowadź opłaty za fracht lub transport - jeśli są one znane. Jest to koszt transportu towarów. Jeśli koszt ten uwzględniono w całkowitej wartości faktury, wpisz słowo UWZGLĘDNIONO. W przeciwnym razie pole powinno pozostać puste.
 15. Podaj wysokość opłat ubezpieczeniowych - jeśli jest ona znana. Jest to kwota pokrywająca koszty wymiany. Jeśli koszt ten uwzględniono w całkowitej wartości faktury, wpisz słowo UWZGLĘDNIONO. W przeciwnym razie pole powinno pozostać puste.
 16. Podaj inne znane opłaty/opłaty za usługi dodatkowe.
 17. Wprowadź całkowitą wartość faktury. Jest to suma wszystkich kwot.
 18. Dołącz podpis nadawcy, określ jego stanowisko i podaj datę złożenia podpisu. Informacje te są wymagane dla każdej przesyłki międzynarodowej.
 19. Określ całkowitą liczbę przesyłanych paczek.
 20. Określ całkowitą wagę wszystkich przesyłanych paczek. Wartość tę należy podać w kilogramach lub funtach.
 21. Dołącz do zwracanej przesyłki jeden oryginał faktury i dwie kopie.
 22. Podpisz się na fakturze i etykiecie wysyłki.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink