Zasady zachowania poufności informacji

Data obowiązywania: 4 Marzec 2016

Korporacja United Parcel Service, Inc. wraz z naszymi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi (określane łącznie jako "UPS"), szanuje Państwa odpowiedzialne podejście do kwestii prywatności. Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych naszych klientów, a także sposób ich wykorzystywania i podmioty, którym możemy je udostępniać. Polityka ta zawiera także opis środków i kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych. Ponadto dowiedzą się z niej Państwo, jak można zwrócić się do nas, aby (i) uzyskać dostęp lub zmienić swoje dane osobowe, które posiadamy, (ii) wycofać wcześniej udzieloną nam zgodę, (iii) ograniczyć zakres i rodzaj powiadomień wysyłanych przez nas do Państwa oraz aby (iv) uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności danych. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do placówek typu The UPS Store ani innych punktów usług detalicznych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania w odniesieniu do spółek zależnych lub stowarzyszonych korporacji United Parcel Service, w których obowiązują ich własne polityki prywatności, w tym także placówek typu The UPS Store ani innych punktów usług detalicznych.

Nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności mogą się różnić w różnych krajach lub terytoriach, w których prowadzimy działalność, aby przestrzegać praktyk lokalnych i wymogów prawnych.

Możesz wyświetlić pewne informacje dotyczące danego kraju klikając poniższy link Uzupełnienie.

Aby przejść do wyszczególnionych tematów, należy kliknąć odpowiednie odsyłacze poniżej:

Pozyskiwane informacje


Spółka UPS jest uprawniona do pozyskiwania danych osobowych konsumentów (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności) w związku z różnymi działaniami, takimi jak: (i) korzystanie z witryn internetowych i aplikacji UPS, (ii) dostarczanie przesyłek, w tym doręczanie oraz odbiór towarów, (iii) żądanie śledzenia przesyłek lub udzielanie odpowiedzi na pytania, (iv) zdarzenia, w których UPS bierze udział oraz (v) promocje i inne oferty.

Spółka UPS jest uprawniona do pozyskiwania następujących danych osobowych:

 • osobistych oraz biznesowych danych kontaktowych (np. nazwisk, nazw firm, adresów pocztowych, adresów poczty elektronicznej, numerów telefonu lub faksu);
 • Informacje o wysyłce (np. (i) dane dotyczące wysyłki, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu nadawcy lub odbiorcy i/lub sąsiada (w przypadku usługi UPS My Choice "zostawić u sąsiada"), (ii) podpis na potrzeby potwierdzenia odbioru, (iii) numer klienta UPS, i (iv) informacje przekazane nam w celu ułatwienia uzyskania dostępu do miejsca, w którym świadczymy usługę) oraz informacje przekazane nam na temat zawartości niektórych przesyłek, ale wyłącznie w zakresie, w jakim zawartość ta może zostać skojarzona z konkretną osobą
 • informacji umożliwiających UPS weryfikację tożsamości klientów;
 • nazwisk, adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów innych osób, które zostaną wskazane w żądaniu przesłania przedmiotowych danych jako odbiorcy tych danych;
 • informacji podawanych podczas wypełniania ankiet;
 • nazw użytkowników, haseł i innych poświadczeń służących do uzyskania dostępu do produktów oraz usług UPS;
 • pseudonimów stosowanych w mediach społecznościowych, treści oraz innych danych publikowanych na naszych oficjalnych stronach w serwisach społecznościowych bądź w innych miejscach w internecie (takich jak inne publiczne strony), a także informacji (takich jak adres poczty elektronicznej i inne informacje, na których udostępnianie klient wyraził zgodę) uzyskiwanych za pośrednictwem aplikacji społecznościowych, narzędzi, widżetów i wtyczek związanych z UPS (w tym za pośrednictwem usług logowania firm zewnętrznych, takich jak np. "Zaloguj się przez Facebooka");
 • lokalizacji geograficznej urządzenia przenośnego klienta, jeśli korzysta on z określonych funkcji dostępnych w aplikacjach UPS;
 • informacji dotyczących płatności (np. danych kart płatniczych, numerów usług płatniczych online oraz adresów rozliczeniowych) oraz informacji finansowych (np. numerów kont bankowych);
 • numerów identyfikacji podatkowej, jeśli klient zamawia produkty lub usługi, w przypadku których informacje takie są niezbędne, lub które są połączone z określonymi promocjami lub loteriami;
 • innych danych osobowych przekazywanych UPS w celu uzyskania danego produktu lub usługi UPS.


Podczas odbioru lub doręczenia przesyłki lub świadczenia innych usług UPS może pozyskiwać dane dotyczące fizycznej lokalizacji klienta. Są to m.in. dane określające lokalizację adresu pocztowego uzyskane za pomocą systemu GPS, geocode, szerokości i długości geograficznej oraz obrazów różnych lokalizacji.

Ponadto, jeśli klient odwiedza witrynę internetową UPS, korzysta z aplikacji, narzędzi, widżetów bądź wtyczek związanych z UPS, firma może automatycznie gromadzić określone informacje, np. za pomocą plików cookies oraz sygnałów nawigacyjnych (ang. web beacons). Dane gromadzone w ten sposób zawierają adres IP, unikalny identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki, sprzętu, systemu operacyjnego, preferencji językowych, URL stron, z których użytkownicy zostali przekierowani, informacje dotyczące podejmowanych działań oraz daty i czasy tych aktywności. "Cookie" to plik tekstowy wysyłany przez witrynę internetową do komputera osoby, która na nią wchodzi, lub do innego urządzenia podłączonego do Internetu, służący do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki takiej osoby lub do przechowywania informacji, lub konfiguracji takiej przeglądarki. Sygnał nawigacyjny, określany także jako tag internetowy, tag pikselowy lub czysty GIF (ang. clear GIF), łączy witryny internetowe lub aplikacje z serwerami sieci WWW i może być wykorzystywany do przekazywania informacji z powrotem do serwera sieci WWW. Wykorzystując te automatyczne metody gromadzenia danych, UPS uzyskuje i przechowuje dane o sekwencji uruchamianych łączy (ang. clickstream data), które tworzą schemat użytkowania. UPS może także automatycznie łączyć określone elementy danych, np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej użytkownika, z innymi informacjami pozyskanymi przez UPS o danym użytkowniku, np. w celu uzyskania informacji, czy użytkownik otworzył wysłaną do niego wiadomość e-mail. UPS może także wykorzystywać narzędzia do analizy innych firm, gromadzące informacje na temat osób odwiedzających witryny internetowe lub aplikacje UPS. Przeglądarki internetowe są wyposażone w funkcję informowania użytkowników o otrzymaniu określonych rodzajów plików typu cookie lub o sposobach ograniczania lub wyłączania określonych rodzajów tego typu plików. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookies korzystanie z niektórych funkcji witryn internetowych lub aplikacji UPS może być niemożliwe. Zarówno UPS, jak i firmy zewnętrzne (np. sieci reklamowe UPS) mogą zbierać dane na temat działań wykonywanych w internecie przez osoby korzystające z witryn internetowych i aplikacji UPS. Zbieranie takich informacji odbywa się na przestrzeni czasu i za pośrednictwem witryn firm zewnętrznych.

Dostawcy należących do firm zewnętrznych aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek dostępnych w witrynach internetowych i aplikacjach UPS, takich jak przyciski "Lubię to" z serwisu Facebook, także mogą korzystać ze zautomatyzowanych mechanizmów zbierania informacji dotyczących interakcji klienta z tymi funkcjami. Informacje te podlegają politykom prywatności i zasadom zachowania poufności stosowanym przez tych dostawców.

Powrót do góry

Sposób wykorzystywania pozyskanych informacji


UPS może wykorzystywać pozyskane informacje do:

 • odbioru, doręczania oraz śledzenia przesyłek;
 • dostarczania zamawianych produktów oraz świadczenia zamawianych usług (np. usług logistycznych, zarządzania łańcuchem dostaw, odprawy celnej oraz usług maklerskich i finansowych);
 • przetwarzania i odbierania płatności;
 • świadczenia pomocy technicznej, odpowiadania na zamówienia, pytania oraz komentarze klientów;
 • tworzenia kont UPS oraz zarządzania nimi (dotyczy także kont online zakładanych w witrynie internetowej UPS.com oraz ich różnych funkcji, np. książki adresowej czy UPS Billing Center);
 • oferowania klientom produktów oraz usług, które w ocenie UPS mogą zainteresować klientów;
 • komunikacji z klientami oraz realizowania ich udziału w specjalnych wydarzeniach, programach, badaniach, konkursach, loteriach oraz innych ofertach i promocjach;
 • umożliwiania klientom dokonywania publikacji na blogach UPS oraz interakcji z UPS za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • wysyłania informacji do znajomych klientów, którzy wyrażą taką wolę;
 • przetwarzania roszczeń dotyczących usług UPS;
 • prowadzenia, oceny oraz usprawniania działalności UPS (w tym tworzenia nowych produktów i usług; zarządzania oraz komunikacji; oceny wyników sprzedaży, marketingu i reklamy; analizy oraz ulepszania produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji; prowadzenia księgowości, audytu, fakturowania, uzgadniania stanu kont oraz ściągania należności);
 • analizy danych (w tym wyników badań rynku oraz klientów, analiz trendów, analiz finansowych oraz zachowania anonimowości danych personalnych);
 • ochrony przed oszustwami, innymi działaniami przestępczymi, roszczeniami oraz innymi zobowiązaniami oraz ich identyfikacji i zapobiegania im;
 • zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawnymi oraz procedurami UPS.


Ponadto UPS wykorzystuje informacje gromadzone online za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych oraz innych metod automatycznych m.in. do.: (i) indywidualizacji wizyt użytkowników w witrynach internetowych i aplikacji UPS, (ii) przekazywania użytkownikom różnych treści (w tym reklamowych) dopasowanych do ich zainteresowań oraz sposobu przeglądania przez nich witryn internetowych i aplikacji UPS (iii) oraz do zarządzania działalnością UPS. Dane gromadzone przez UPS za pomocą metod automatycznych mogą być uzupełniane danymi dotyczącymi lokalizacji klientów (np. kodem pocztowym) w celu dostarczenia klientom odpowiednich dla nich informacji. UPS wykorzystuje także przedmiotowe dane do diagnozowania problemów technicznych oraz problemów dotyczących usług, do administrowania witrynami internetowymi i aplikacjami, do identyfikacji użytkowników witryn internetowych i aplikacji UPS oraz gromadzenia danych demograficznych dotyczących użytkowników. UPS wykorzystuje dane o sekwencji uruchamianych łączy, aby określać schematy użytkowania witryn internetowych i aplikacji UPS oraz aby dostosowywać witryny internetowe i aplikacje UPS do oczekiwań użytkowników. Witryny internetowe i aplikacje UPS nie reagują na wysyłane przez przeglądarki internetowe sygnały "nie śledź".

UPS może także wykorzystywać informacje dotyczące klientów gromadzone w inny sposób, o czym klienci są odpowiednio powiadamiani w czasie gromadzenia przedmiotowych danych.

Powrót do góry

Reklama opierająca się na zainteresowaniach


UPS może także gromadzić informacje dotyczące działalności online klientów w witrynach internetowych i aplikacjach w celu przygotowania reklam produktów i usług UPS dostosowanych do indywidualnych zainteresowań klientów. W tej części zasad zachowania poufności informacji omówiono szczegółowo sposoby dokonywania przez klientów odpowiednich wyborów.

Wyświetlamy na naszych witrynach internetowych określone reklamy, ponieważ UPS bierze udział w kampaniach sieci reklamowych online. Sieci reklamowe umożliwiają UPS dostosowywanie komunikatów do użytkowników zgodnie z czynnikami demograficznymi, zainteresowaniami oraz kontekstem. Sieci te śledzą aktywność klientów online, gromadząc dane za pomocą metod automatycznych, w tym plików cookies, dzienników serwerów oraz sygnałów nawigacyjnych. Sieci wykorzystują informacje do prezentacji reklam odpowiadających indywidualnym zainteresowaniom klientów. Informacje gromadzone przez sieci reklamowe UPS zawierają dane dotyczące wizyt klientów w witrynach internetowych, które uczestniczą w określonych sieciach reklamowych, jak np. strony lub reklamy oglądane przez klientów lub podejmowane przez nich działania w witrynach internetowych. Dane te są gromadzone zarówno w witrynach internetowych UPS, jak i w witrynach innych podmiotów, które uczestniczą w danych sieciach reklamowych. Proces ten pomaga także UPS śledzić efektywność działań marketingowych. Osoby, które nie chcą brać udziału w omawianej sieci reklamowej, aby uzyskać odpowiednie instrukcje, powinny kliknąć tutaj.

Powrót do góry

Udostępnianie informacji


UPS nie zbywa ani nie udostępnia danych osobowych klientów w inny sposób, poza procedurami opisanymi w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. Aby umożliwić odbiór i doręczanie przesyłek, UPS udostępnia informacje dotyczące dostaw innym podmiotom, np. spedytorom, adresatom, płatnikom będącym osobą trzecią i odbiorcom.

UPS może także udostępniać pozyskane dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, koncesjobiorcom, pośrednikom, a także partnerom marketingowym. Podmioty te, zwane dalej "partnerami biznesowymi UPS", mogą wykorzystywać przedmiotowe informacje zgodnie z celami opisanymi w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. UPS może udostępniać dane dotyczące fizycznej lokalizacji partnerom biznesowym UPS i innym podmiotom, np. w celu poprawy usług związanych z daną lokalizacją oraz tworzenia dokładnych i aktualnych map. Dodatkowo UPS może udostępniać inne dane osobowe innym podmiotom, które nie są partnerami biznesowymi UPS, dla realizacji celów tych podmiotów, np. przedstawienia oferty produktów oraz usług, które mogą wzbudzić zainteresowanie klientów, chyba że klient wyrazi ku temu sprzeciw.

UPS udostępnia także dane osobowe innym podmiotom, które świadczą usługi w imieniu spółki UPS, zgodnie z jej instrukcjami. Podmioty te nie są upoważnione przez UPS do wykorzystywania ani ujawniania przedmiotowych informacji, jeśli nie wymaga tego świadczenie usług w imieniu UPS lub jeśli nie wymagają tego przepisy.

Informacje zbierane za pośrednictwem aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek należących do innych firm (jak np. informacje uzyskane przez usługi innych firm umożliwiające logowanie bądź powiązane z korzystaniem przez klienta z przycisku "Lubię to" w serwisie Facebook) są pozyskiwane bezpośrednio przez dostawców tych funkcji. Zebrane informacje podlegają politykom prywatności stosowanym przez dostawców tych funkcji, a firma UPS nie ponosi odpowiedzialności za procedury zachowania poufności informacji stosowane przez tych dostawców.

Wielu klientów powierza UPS wykonywanie usług związanych z całością lub częścią ich łańcucha dostaw. Wykorzystując działy spedycji i logistyki, UPS realizuje usługi związane z łańcuchem dostaw, koncentrując się na optymalizacji łańcucha dostaw, spedycji, usługach związanych z handlem międzynarodowym oraz działalnością maklerską, na rzecz klientów na całym świecie (włączając w to szeroki zakres usług transportowych, np. przewozy lotnicze, morskie oraz lądowe). UPS dostarcza także systemy technologii informacyjnej oraz ośrodki dystrybucji dostosowane do specyficznych łańcuchów dostaw takich branż jak ochrona zdrowia, technologia czy sprzedaż konsumencka/detaliczna. Świadcząc usługi spedycyjne oraz logistyczne UPS może pozyskiwać, wykorzystywać oraz ujawniać dane osobowe dotyczące klientów swoich klientów. W takim przypadku UPS przetwarza przedmiotowe informacje zgodnie z umową zawartą z danym klientem.

UPS może także ujawniać informacje dotyczące klientów: (i) jeśli wymagają tego przepisy prawne lub wykonawcze lub przebieg postępowania sądowego (np. nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), (ii) realizując żądania organów państwowych lub organów ścigania, (iii) a także jeśli UPS uzna, iż ujawnienie przedmiotowych danych jest niezbędne lub pomocne do zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, bądź też gdy jest związane z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego przestępstwa. UPS zastrzega sobie prawo do przekazywania dowolnych danych dotyczących klientów w przypadku sprzedaży, zbycia wszystkich lub niektórych części firmy bądź aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Powrót do góry

Opcje dostępne dla klientów


UPS oferuje klientom możliwość wyboru sposobu komunikacji oraz zakresu pozyskiwanych informacji, które ich dotyczą. Możesz nie zgodzić się na otrzymywanie komunikatów mailowych z firmy UPS  poprzez: kliknięcie na link umożliwiający wypisanie się z subskrypcji umieszczony w wysyłanych komunikatach, wybór poniższego linku Wypisz z subskrypcji mailowych, dostosowanie swoich ustawień mailowych w profilu usługi Mój UPS, lub kontaktując się z nami co zostało określone w poniższej sekcji "Jak skontaktować się z UPS". Klienci mogą także zrezygnować z otrzymywania innych materiałów marketingowych kontaktując się z UPS w sposób określony w poniższej części "Dane kontaktowe", a UPS będzie respektować takie oświadczenia. Zgodnie z postanowieniami części "Udostępnianie informacji", a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z uzasadnionych przyczyn klienci mogą, bez ponoszenia opłat, w dowolnym czasie cofnąć udzieloną uprzednio UPS zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (klikając tutaj) lub wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, a UPS będzie respektować takie oświadczenia.

Wypisz z subskrypcji mailowych

Centrum ustawień prywatności


Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zrezygnować z wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, wystarczy wejść na stronę umożliwiającą klientom rezygnację z usługi:

Wyświetl Zestaw Dobrych Praktyk w zakresie Reklamy Behawioralnej Online


Klienci zamieszkujący w stanie Kalifornia mogą zażyczyć sobie, aby spółka UPS nie przekazywała ich danych osobowych określonym podmiotom stowarzyszonym oraz innym podmiotom w celach marketingowych. UPS zachęca klientów do określenia swoich preferencji, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych.

Powrót do góry

Dostęp oraz korekta


Zgodnie z obowiązującymi przepisami: (i) klienci mogą otrzymać kopię własnych określonych danych osobowych przechowywanych przez UPS, a także mają prawo do dokonania ich aktualizacji lub korekty za pośrednictwem konta Mój UPS w witrynie internetowej UPS.com, a także (ii) posiadają prawo dostępu do własnych danych osobowych przechowywanych przez UPS, który mogą uzyskać, kontaktując się z UPS w sposób określony w części "Dane kontaktowe" niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę prywatność klientów UPS weryfikuje tożsamość klientów przed przyznaniem dostępu do przedmiotowych informacji. Ponadto, jeśli dany klient uważa, iż przechowywane przez UPS dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest uprawniony do tego, by żądać ich korekty lub zmiany, kontaktując się z UPS w sposób określony poniżej.

Powrót do góry

Witryny i usługi nienależące do UPS


Dla wygody klientów w witrynach internetowych i aplikacjach UPS mogą znajdować się łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez firmy niepowiązane z UPS (łącza te mają charakter pomocniczy i informacyjny). Firmy obsługujące te strony mogą posiadać własne strategie oraz zasady zachowania poufności informacji. UPS stanowczo zaleca zapoznanie się z nimi. Usługi UPS mogą być udostępniane za pośrednictwem platform obsługiwanych przez firmy zewnętrzne (np. dostawców sklepów z aplikacjami) lub za pośrednictwem innych kanałów zewnętrznych. UPS nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące zachowania poufności obowiązujące w witrynach i usługach nienależących do UPS.

Powrót do góry

Przekazywanie danych


UPS może przekazywać dane osobowe klientów poza granice kraju, w którym dane te zostały pierwotnie pozyskane. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w takich krajach mogą się różnić od przepisów obowiązujących w kraju, w którym dany klient udostępnił swoje dane osobowe. Przekazując dane osobowe klientów poza granice kraju, UPS chroni takie dane w sposób opisany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. UPS stosuje zgodne z umową środki zabezpieczeń dotyczące przesyłania danych osobowych między poszczególnymi jurysdykcjami (w tym między innymi przestrzega standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską).

Powrót do góry

Ochrona danych osobowych


UPS stosuje administracyjne, techniczne oraz fizyczne środki ochrony, których celem jest zabezpieczenie przekazywanych UPS przez klientów danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, stratą, zmianą, umożliwieniem do nich dostępu, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Pomimo starań zmierzających do ograniczenia dostępu do lokali i pojazdów UPS wyłącznie do osób upoważnionych, informacje umieszczone na zewnątrz paczek lub listów mogą być widoczne dla innych osób.

Powrót do góry

Aktualizacje zasad zachowania poufności informacji UPS


Niniejsze zasady zachowania poufności informacji mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadamiania klientów, w celu ich dostosowania do zmian w procedurach przetwarzania danych osobowych. Spółka UPS będzie powiadamiać klientów w wyraźny sposób za pośrednictwem swoich witryn internetowych o istotnych zmianach zasad zachowania poufności informacji UPS, wskazując w górnej części stosownego powiadomienia czas ostatniej aktualizacji.

Powrót do góry

Dane kontaktowe

Jeżeli klienci mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chcą zaktualizaować informacje o swoich danych, które są w posiadaniu firmy lub ustawienia preferencji, proszeni są o kontakt z nami za pomocą poczty e-mail, używając aplikacji E-mail tutaj.

Wiadomości można także wysyłać na adres:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
United States

Klienci z obszaru Europy mogą pisać na adres:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200

Powrót do góry

UPS: Zasady zachowania poufności informacji - Dodatek dotyczący ochrony danych w EOG


Jeśli mieszkają Państwo na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych odnoszą się poniższe przepisy dodatkowe, obowiązujące jedynie w EOG. W przypadku konfliktu pomiędzy przepisami zdefiniowanymi w Dodatku dotyczącym ochrony danych w EOG a treścią Zasad zachowania poufności informacji, do mieszkańców EOG mają zastosowanie przepisy z niniejszego Dodatku.

Administrator danych


Dane osobowe są zbierane nie tylko przez firmę United Parcel Service, Inc., ale także przez jej podmioty zależne i stowarzyszone zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozyskiwane informacje


Przetwarzamy nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonów osób, do których poproszono nas o przesłanie informacji, opierając się na założeniu, że osoba, która podała nam te informacje, uzyskała je w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Jeśli założenie to jest mylne, prosimy o niezwracanie się do nas z prośbą o przesyłanie informacji do osób trzecich w Państwa imieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy oddzielnie uzyskać Państwa zgodę na pozyskanie danych przed ich pozyskaniem metodami automatycznymi, na przykład za pomocą plików ciasteczek lub podobnych metod. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii, z których korzysta firma UPS, można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.

Otwórz odnośnik w nowym oknie


Sposób wykorzystywania pozyskanych informacji


W przypadku wykorzystywania przez nas uzyskanych od Państwa informacji do celów marketingowych (jak określono w Zasadach zachowania poufności informacji), mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie tych informacji do takich celów, bezpłatnie i w prosty sposób, w momencie pozyskiwania tych informacji lub za każdym razem gdy otrzymują Państwo od nas informacje marketingowe. Uszanujemy Państwa prośbę. Nie przekażemy dotyczących Państwa informacji stronom trzecim do celów marketingowych bez uprzedniej zgody z Państwa strony.

Dostęp oraz korekta


Oprócz prawa do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do nas o zablokowanie takich danych lub ich usunięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót do góry