• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Gwarancja zwrotu pieniędzy

W przypadku niektórych usług i wybranych miejsc przeznaczenia firma UPS oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy. Aby dowiedzieć się, czy tak jest w przypadku danej przesyłki, należy przejść do polecenia "Oblicz czas dostawy" w sekcji Wysyłanie lub Zasoby na stronie www.ups.com i wpisać szczegóły swojej wysyłki. Można też ją uzyskać poprzez skontaktowanie się z miejscowym Działem Obsługi Klienta UPS. Jeśli ma zastosowanie gwarancja zwrotu pieniędzy i jeśli w przypadku pewnych usług dostarczenie ma miejsce po czasie dłuższym niż obiecany, na wniosek klienta zwrócimy pieniądze lub zmniejszymy koszty wysyłki (lub zwrócimy odpowiednią część, jeśli tylko niektóre paczki przesyłki doręczone były po gwarantowanym terminie), nie wliczając podatku VAT, opłat celnych, podatków lub poborów, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

a) dokumentacja wysyłki (w tym etykiety) została poprawnie wypełniona, a paczka ma papierowe etykiety utworzone przy użyciu narzędzia UPS OnLine Shipping Solutions lub jest zgodna z "Instrukcjami etykietowania UPS;"

b) inna dokumentacja wymagana przez kraj pochodzenia, miejsce przeznaczenia lub kraj przewozu musi być dokładnie wypełniona i dołączona do paczki;

c) jeśli dotyczy, paczka musi mieć etykietę wyznaczonej trasy dostawy w sobotę (w przypadku miejsc przeznaczenia, dla których ta usługa jest dostępna);

d) przesyłka została przekazana firmie UPS przed ostatnim czasem odbioru określonym jako gwarantowane doręczenie;

e) klient zawiadomił wcześniej o chęci złożenia zażalenia do firmy UPS na piśmie, telefonicznie w ciągu 15 dni od daty zaplanowanego dostarczenia i udzielił informacji na temat nazwiska i adresu odbiorcy, daty wysyłki, wagi paczki i numeru nadania przesyłki UPS;

f) przesyłka nie wymaga dodatkowej obsługi w przypadkach, które nie zostały opisane w sekcji Opłata za Dodatkową Obsługę na www.ups.com.

g) nadawca poprzez Terminową transmisję danych musi przekazać odpowiednie informacje do UPS Terminowa transmisja danych użyta zgodnie z niniejszymi Warunkami odnosi się do elektronicznego przesyłania wszystkich stosownych informacji (w tym między innymi pełnej nazwy odbiorcy, pełnego adresu dostawy oraz wymiarów i wagi przesyłki) do UPS na 15 minut przed ostatnim podanym przez nas czasem odbioru dla gwarantowanej dostawy.

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli spóźnione dostarczenie wynika z tego, że paczka nie jest zgodna z ograniczeniami usługi i zasadami opisanymi w Warunkach i terminach przewozu, w przypadku wydarzeń poza naszą kontrolą (siła wyższa) lub z powodu zawieszenia przewozu lub wykonania jakiegokolwiek zastawu zgodnie z Warunkami przewozu.