• Przesyłki UPS Expedited oraz Worldwide Express Freight z Europy do USA są opóźnione… Więcej
 • Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Dowiedz się jak rozpoznać oszustwo

Fałszywe czeki lub przekazy pieniężne

Możliwość dokonywana zakupów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie zapewnia wielką wygodę każdemu użytkownikowi internetu na całym świecie. Niestety, niektórym użytkownikom internetu nie leży na sercu nasze dobro. Jednym z oszustw internetowych jest wysyłanie fałszywych czeków lub przekazów pieniężnych, zazwyczaj w ramach usługi UPS Next Day Air®, w odpowiedzi na reklamę online lub oszukańczą ofertę pracy. Nie należy zakładać, że sposób doręczenia w jakikolwiek sposób uwiarygodnia zawartość paczki.

W razie otrzymania nieoczekiwanego czeku lub przekazu pieniężnego należy przyjąć, że jest to oszustwo. Należy także zachować wyjątkową ostrożność w przypadku otrzymania czeku lub przekazu na kwotę większą niż oczekiwana. Możesz otrzymać adres e-mail z prośbą o zrealizowanie czeku lub przekazu i zwrócenie części kwoty za pośrednictwem firmy Western Union lub w inny sposób. Oszust poradzi zatrzymanie części pieniędzy, co nie jest zbyt wspaniałomyślne, biorąc pod uwagę fakt, że czek jest prawdopodobnie sfałszowany. Nawet jeśli początkowo bank uzna czek lub przekaz za możliwy do zrealizowania, po późniejszym odkryciu prawdy nakaże zwrot wypłaconej nienależnie kwoty.

Powrót do góry

Podszywające się witryny internetowe z powoływaniem się na nazwę lub markę UPS

W przeszłości oszuści musieli mieć „szczere spojrzenie”. W naszych czasach przestępcy potrzebują wyłącznie dobrze wyglądającej strony internetowej lub adresu e-mail, by dokonać oszustwa.

W celu zapewnienia ochrony naszym klientom regularnie monitorujemy Internet w celu wykrycia nieuprawnionego użycia marki UPS. Nieuprawnione lub niedozwolone użycie własności intelektualnej należącej do firmy UPS (znaków handlowych, praw autorskich, patentów i informacji objętych tajemnicą handlową) jest monitorowane i w razie wykrycia zgłaszane przez firmę UPS odpowiednim władzom. Należy pamiętać, że niektóre podszywające się witryny internetowe mogą wyglądać i funkcjonować w sposób zbliżony do prawdziwej witryny firmy UPS. Aby mieć pewność, że przechodzi się do wiarygodnej witryny internetowej firmy UPS, należy wpisywać w przeglądarce adres "www.ups.com" lub "international.ups.com" zamiast korzystania z łącza umieszczonego w innym miejscu.

Powrót do góry

Spam i podszywające się wiadomości e-mail służące wyłudzeniu danych, w których używana jest nazwa lub marka UPS

Podszywające się wiadomości e-mail przybierają różne formy i są niezgodnymi z prawem działaniami podmiotów trzecich niepowiązanych z firmą UPS. Takie wiadomości e-mail określane mianem "phishing" lub "spoofing" są coraz częstsze i mogą zostać uznane za prawdziwe, ponieważ są w nich używane marki, kolory lub inne elementy stanowiące własność ich prawowitych właścicieli. Zabezpiecz się przed tego rodzaju procederem dzięki poznaniu metod dokonywania takich oszustw.

 • Spam: Często określany jako "wiadomości-śmieci," spam stanowią wiadomości e-mail niechciane przez adresata lub stanowiące bezpośredni przekaz marketingowy.
 • Phishing: Określenie "phishing," nawiązuje do "łowienia" poufnych informacji i oznacza oszukańcze wiadomości e-mail mające na celu wyłudzenie danych osobowych lub informacji finansowych w celu ich późniejszego bezprawnego użycia.

Należy pamiętać, że firma UPS nie zleca (w związku z transportem towarów lub świadczeniem usług) dokonywania płatności, przekazywania danych osobowych, informacji finansowych, numerów rachunków bankowych, identyfikatorów, haseł ani kopii faktur za pośrednictwem niezamówionych wiadomości e-mail, listów tradycyjnych, faksów lub rozmów telefonicznych. Firma UPS nie ponosi odpowiedzialności za koszty lub opłaty związane z tego typu niezgodnymi z prawem działaniami.

Istotnym elementem ochrony przed kradzieżą lub innego rodzaju podobnymi przestępstwami jest uświadomienie sobie zagrożeń związanych z podszywającymi się listami, wiadomościami e-mail oraz próbami wyłudzenia danych. O tym, że dana adres e-mail jest prawdopodobnie próbą oszustwa, mogą świadczyć wymienione poniżej elementy.

 • Błędy w wyglądzie: Wiadomości e-mail zawierające zniekształcone lub nierówne loga 
 • Błędy gramatyczne: Błędy gramatyczne i nadmierne stosowanie wykrzykników 
 • Błędy ortograficzne: Błędna pisownia słów lub łączy prowadzących do zmodyfikowanych witryn internetowych (np. modyfikacje prawidłowego adresu witryny www.ups.com, takie jak www.unitedparcelservices.com.)
  Uwaga: Firma UPS wysyła wiarygodne wiadomości e-mail z kilku adresów URL, takich jak ups.com i upsemail.com.
 • Natarczywość: Alarmujące wiadomości żądające podjęcia natychmiastowego działania, takie jak "Twoje konto zostanie zawieszone w ciągu 24 godzin." lub "Skontaktuj się natychmiast w celu odebrania paczki lub nagrody."
 • Nieoczekiwane żądania: Żądanie będące próbą uzyskania pieniędzy, informacji finansowych (np. numeru rachunku bankowego lub numerów kart płatniczych) lub danych osobowych w zamian za doręczenie paczki lub innego artykułu 
 • Brak alternatywnych form komunikacji: Adres e-mail, która nie zawiera informacji o alternatywnej metodzie przekazania żądanych informacji (tj. telefonicznie, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio u przedstawiciela)
 • Podejrzane Linki: link w mailu może wydawać się znajomy dla Państwa wyszukiwarki, ale w rzeczywistości kieruje przeglądarkę do innej lokalizacji, do witryny potencjalnie niebezpiecznej lub niezgodnej z prawem. Można to wykryć, najeżdżając na link kursorem. To sprawia, że rzeczywista destynacja linku jest wyświetlenia w wyskakującym okienku pop-up w lewym dolnym rogu paska statusu lub w innym miejscu w zależności od klienta poczty e-mail. Jeśli faktyczne miejsce przeznaczenia nie odpowiada adresowi podanemu w łączu, może to być oznaką podejrzanej działalności. Podejrzane linki zawierają także w miejsce liter - numery, skróty i drobne błędy ortograficzne w linku.

Niektóre wiarygodne wiadomości od firmy UPS mogą przybierać formę wiadomości e-mail zawierających łącze "epackage". Takie wiadomości mają na celu lepsze zabezpieczenie ważnych informacji, a znajdujące się w nich łącze rozpoczyna się zawsze od https://ftp2.ups.com.

Pokaż przykłady e-maili z oszustwamiOtwórz łącze w nowym oknie

Powrót do góry

Fałszywe rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe, listy, faksy i inne rodzaje komunikacji uwzględniające powoływanie się na nazwę lub markę UPS

Oprócz podszywających się witryn internetowych lub wiadomości e-mail, oszuści mogą również próbować zbierać dane osobowe podczas rozmów telefonicznych, za pomocą wiadomości tekstowych, faksów, listów lub używając innych metod komunikacji. Takie akty komunikacji są nieuprawnionymi działaniami podmiotów trzecich bezprawnie powołujących się na firmę UPS. W takim przypadku może zostać przekazana informacja, że firma UPS ma paczkę do doręczenia. Zazwyczaj pojawia się wtedy prośba o podanie danych osobowych i/lub płatność z góry, aby możliwe było doręczenie paczki, albo informacja o konieczności uaktualnienia konta i prośba o podanie odpowiednich danych osobowych lub przesłanie kopii faktury UPS. Łącza do wiadomości tekstowych mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub przekierowywać na fałszywą witrynę internetową.

Jeśli firma UPS kontaktuje się w związku z paczką, jej przedstawiciel zawsze może podać numer monitorowania, który można sprawdzić w naszej witrynie internetowej. Należy także pamiętać, że firma UPS może kontaktować się z Państwem od czasu do czasu w związku z ofertami nowych usług lub w celach marketingowych, lecz w takich przypadkach można zawsze zweryfikować numer telefonu i oddzwonić do firmy UPS przed podjęciem jakichkolwiek działań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji rozmówcy należy zapytać o jego nazwa firmy lub nazwisko oraz numer telefonu.

Wyświetl przykłady wiadomości tekstowychOtwórz łącze w nowym oknie

Powrót do góry

Podszywające się wiadomości e-mail z ofertami pracy z domu

Oszustw przy użyciu najbardziej bezprawnych wiadomości zawierających oferty "pracy z domu" można uniknąć. Należy uważać przede wszystkim na obietnice nieprawdopodobnie wysokiej pensji (zwłaszcza jeśli nie jest wymagane doświadczenia zawodowe) oraz na oferty, których szczegóły mają zostać ujawnione dopiero po dokonaniu odpowiedniej płatności. Niektóre spośród takich wiadomości mogą jednak być trudniejsze do zidentyfikowania jako oszustwo i narazić Cię na poniesienie odpowiedzialności. Kilka zidentyfikowanych przykładów:

 1. Specjalista ds. płac: Fałszywa wersja tego zajęcia obejmuje drukowanie i wysyłanie "list płac" lub innych czeków i innych przekazów pieniężnych (zazwyczaj za pomocą usługi UPS Next Day® Air lub innej gwarantującej dostawę z dnia na dzień). Oszust może dostarczyć oprogramowania do produkcji czeków lub zasugerować jego zakup oraz wymagać założenia konta w serwisie firmy UPS (lub innej konkurencyjnej firmy). Prawdopodobne jest również otrzymanie od niego numeru konta bankowego, który ma być używany przy drukowaniu czeków, podpisu cyfrowego oraz listy nazwisk, adresów i kwot wypłat. Fałszywe czeki będą jednak wysyłane do osób, które wystawiły na sprzedaż pewne towary. Zostaną poproszone o zrealizowanie czeków, często wypisanych na kwotę większą niż cena wywoławcza, a następnie zwrot części pieniędzy wraz z zakupionym towarem. Czeki zostają później zwrócone przez bank jako fałszywe.
 2. Mystery Shopping: Prawdziwi tajemniczy klienci (mystery shoppers) robią zakupy w określonych sklepach i na podstawie swoich doświadczeń przekazują obserwacje i opinie sklepowi (lub stronie trzeciej). Oszukańcza wersja tego zajęcia, zwanego z ang. "mystery shopping", obejmuje dokonywanie zakupów za pomocą funduszy przekazanych tajemniczym klientom czekiem lub przekazem pieniężnym, które później okazują się być fałszywe. Czasami wymagany jest zwrot części pieniędzy "sklepowi" lub stronie trzeciej (np. firmie Western Union).
 3. Obsługa zwrotów: Oszukańcza wersja tego zajęcia to praca na pół etatu polegająca na odbieraniu i obsłudze paczek przychodzących od klientów firmy. Firmy te zazwyczaj sprzedają sprzęt elektroniczny, akcesoria dziecięce lub części samochodowe. Zadaniem osoby zajmującej się zwrotami jest sprawdzanie paczek i wykonywanie instrukcji przekazywanych przez "menedżera zwrotów", takich jak przepakowanie towaru i wysłanie go na inny adres. Początkowo taka praca może nie wymagać żadnych wydatków, a wszystkie towary są wysyłane do osoby pracującej na tym stanowisku. Komunikacja odbywa się przede wszystkim za pomocą poczty e-mail.
Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

Chcemy usłyszeć to od Ciebie

Uważasz, że ​otrzymałeś fałszywą wiadomości e-mail od kogoś kto udaje firmę UPS? Prześlij tego maila na adres fraud@ups.com a następnie usuń ze swojej skrzynki.

Skontaktuj się z UPS w kwestii dotyczącej oszustwa

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink