Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Wsparcie dot. reklamacji

Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej

Możesz rozpocząć procedurę reklamacyjną dla uszkodzonych lub zagubionych paczek:

 • Zagubienie: Możesz wypełnić wniosek reklamacyjny dla paczki, jeżeli nie została dostarczona w ciągu 24 godzin od spodziewanej daty i godziny dostawy. Przed wypełnieniem wniosku sprawdź wszystkie zewnętrzne drzwi i inne miejsca, w których paczka mogła zostać umieszczona: przedsionek, tylne patio, garaż i wszystkie inne miejsca wolne od działania czynników pogodowych. Należy również zapytać o paczkę inne osoby, które mogły ją zabrać. Jeżeli nie jesteś w stanie zlokalizować paczki, skontaktuj się z nadawcą, aby rozpocząć procedurę reklamacyjną.
 • Uszkodzenie: Zarówno nadawca, jak i odbiorca przesyłki może zgłosić uszkodzoną paczkę, natomiast firma UPS zaleca, aby takie problemy zgłaszali nadawcy.

Uwaga: Pełen opis wszystkich wymagań dotyczących procedury reklamacji znajduje się w warunkach świadczenia usług lub przewozu, który obowiązywał w czasie dostawy.

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów dla paczek, które spełniają powyższe wymagania, jeżeli nie zostały dostarczone na czas. Aby to zrobić, zaloguj się w Centrum rozliczeniowym UPS.

Dostęp do Centrum Rozliczeniowego UPS

Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej

Zarządzanie reklamacjami

 • Edycja zgłoszeń reklamacyjnych

  Wprowadzanie zmian w zgłoszeniach

  Edycja zgłoszeń, przesyłanie dodatkowych informacji i aktualizacje statusu reklamacji

 • Wysyłanie zgłoszeń

  Wysyłanie nowych zgłoszeń

  Utwórz nowe zgłoszenie reklamacyjne, korzystając z naszej bezpiecznej aplikacji.

 • Historia reklamacji

  Wyświetlanie historii zgłoszeń reklamacyjnych

  Możesz przeglądać historię zgłoszeń w okresie do 270 dni wstecz.

 • Eksport danych

  Twórz raporty lub eksportuj dane, aby mieć do nich wygodniejszy dostęp.

 • Ustawianie preferencji

  W dowolnym momencie możesz zmienić sposób kontaktu w sprawie reklamacji.

 • Własne ustawienia wyglądu ekranu

  Zmień wygląd ekranu głównego, aby dopasować go do własnych potrzeb.

Zobacz stronę dot. reklamacji

Płatność

Jeśli Twoja reklamacja została przyjęta, nadawca składa wniosek o zwrot kosztów, chyba że udzieli on zgody i zleci, aby płatność została przekazana innej stronie. Formularz wniosku o płatność zostanie przesłany za pośrednictwem preferowanej metody ustawionej w profilu (faks, poczta lub e-mail).

Następnym krokiem jest dostarczenie nam dokumentacji pomocniczej, która pokazuje cenę zakupu, koszt rzeczywisty, koszt naprawy lub koszt wymiany danego towaru. Formularz wniosku o płatność należy przesłać wraz z dokumentacją pomocniczą/ fakturą za pośrednictwem strony dla reklamacji. Jeśli nie możesz załadować informacji, możesz przesłać je faksem lub zwykłą pocztą. Przesyłając dokumenty dotyczące płatności reklamacyjnych, należy upewnić się, że powiązany numer zgłoszenia znajduje się na wszystkich stronach dokumentów pomocniczych.

Płatności z tytułu reklamacji można przesyłać za pośrednictwem elektronicznego transferu środków (EFT). Aby otrzymać płatność przez EFT, należy podać następujące informacje o koncie bankowym:

 • Nazwę banku
 • Numer konta bankowego
 • Kod banku

Aby uniknąć opóźnień w otrzymywaniu płatności, upewnij się, że podajesz prawidłowy adres, na który mają być wysyłane środki.

Roszczenie zostaje zamknięte po wygenerowaniu płatności. Zwrot kosztów z tytułu uznanej reklamacji może potrwać do 15 dni. Skontaktuj się z UPS, jeżeli płatności nie wpłyną.

Skontaktuj się z UPS

Zapobieganie uszkodzeniu lub zagubieniu

Zapobieganie reklamacjom

Nasze obserwacje wykazały, że uszkodzenie lub zagubienie paczek często wynika z doboru opakowań lub kontenerów, które są za małe lub za duże, zapewniają za małą amortyzację, nie posiadają etykiet ochronnych lub są opatrywane niejasnymi instrukcjami dostawy.

Towar umieszczony w zbyt małym opakowaniu może zostać uszkodzony, ponieważ takie opakowanie może nie uwzględniać jego wagi, przez co zawartość może wydostać się na zewnątrz. Towar zapakowany w karton lub kontener, który jest zbyt duży lub nie ma właściwego wypełnienia bądź amortyzacji, może ulec uszkodzeniu na skutek zderzenia z innymi produktami znajdującymi się w takim opakowaniu czy też kontenerze.

Aby uniknąć takich problemów, i w konsekwencji zapobiegać reklamacjom, zachęcamy do przestrzegania kilku podstawowych zasad.

Dalsze wskazówki w zakresie zapobiegania uszkodzeniom

Najczęstsze pytania

Potrzebujesz pomocy?

MONITORUJ

Wprowadź do 25 numerów monitorowania lub numerów UPS InfoNotice® i szybko sprawdź aktualny status każdej przesyłki.