• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
 • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Obsługa reklamacji

Rozpocznij składanie reklamacji

Możesz rozpocząć procedurę reklamacyjną dla uszkodzonych lub zagubionych paczek:

 • Zagubienie: Możesz wypełnić wniosek reklamacyjny dla paczki, jeżeli nie została dostarczona w ciągu 24 godzin od spodziewanej daty i godziny dostawy. Przed wypełnieniem wniosku sprawdź wszystkie zewnętrzne drzwi i inne miejsca, w których paczka mogła zostać umieszczona: przedsionek, tylne patio, garaż i wszystkie inne miejsca wolne od działania czynników pogodowych. Porozmawiaj także z każdą osobą, która potencjalnie mogła odebrać paczkę. Jeśli wciąż nie możesz zlokalizować paczki, nadawca lub odbiorca może złożyć wniosek reklamacyjny.
 • Uszkodzenie: Zarówno nadawca, jak i odbiorca przesyłki może zgłosić uszkodzoną paczkę, natomiast firma UPS zaleca, aby takie problemy zgłaszali nadawcy.

Uwaga:Pełen opis wszystkich wymagań dotyczących procedury reklamacji znajduje się w warunkach świadczenia usług lub przewozu, który obowiązywał w czasie dostawy.

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów dla paczek, które spełniają powyższe wymagania, jeżeli nie zostały dostarczone na czas. Aby to zrobić, zaloguj się w Centrum rozliczeniowym UPS.

Dostęp do Centrum Rozliczeniowego UPS

Rozpocznij składanie reklamacji

Zarządzanie reklamacjami

 • Edytowanie reklamacji

  Wprowadzanie zmian w reklamacji

  Edycja zgłoszeń, przesyłanie dodatkowych informacji i aktualizacje statusu reklamacji

 • Składanie nowej reklamacji

  Rozpocznij zgloszenie nowej reklamacji, korzystając z naszej bezpiecznej aplikacji.

 • Wyświetlanie historii reklamacji

  Możesz przeglądać historię reklamacji w okresie do 270 dni wstecz.

 • Eksport danych

  Twórz raporty lub eksportuj dane, aby mieć do nich wygodniejszy dostęp.

 • Ustawianie preferencji

  W dowolnym momencie możesz zmienić sposób kontaktu w sprawie reklamacji.

 • Własne ustawienia wyglądu ekranu

  Zmień wygląd ekranu głównego, aby dopasować go do własnych potrzeb.

Wyświetl stronę główną zgłoszeń reklamacyjnych

Płatność

Jeśli roszczenie zostało złożone, prośba o płatność może zostać złożona przez nadawcę, chyba że nadawca zalecił nam przekazanie płatności stronie trzeciej. Formularz wniosku o płatność zostanie przesłany za pośrednictwem preferowanej metody ustawionej w profilu (poczta lub e-mail).

Kolejny krok to dostarczenie nam dokumentacji pomocniczej, która potwierdza cenę zakupu, faktyczną cenę, koszt naprawy lub koszt wymiany danego produktu. Formularz prośby o płatność z tytułu roszczenia może zostać przesłany wraz z dokumentacją pomocniczą poprzez portal online. Jeśli opcja ta jest niemożliwa, informacje można też wysłać w  wiadomości e-mail. Przy przesyłaniu dokumentów dotyczących roszczenia należy się upewnić, że na wszystkich widnieje numer roszczenia.

Płatności z tytułu reklamacji można przesyłać za pośrednictwem elektronicznego transferu środków (EFT). Aby otrzymać płatność elektroniczną, należy podać następujące informacje bankowe:

 • Nazwa banku
 • Numer konta bankowego
 • Bankowy Kod Rozliczeniowy

Informacje dot. konta są niezbędne, aby otrzymać platność. Aby uniknąć opóźnień w otrzymywaniu płatności, upewnij się, że podajesz prawidłowy adres, na który mają być wysyłane środki.

Roszczenie zostaje zamknięte po wygenerowaniu płatności. Dostarczenie przelewu może zająć do 15 dni. W razie braku płatności, skontaktuj się z UPS.

Skontaktuj się z firmą UPS

Zapobieganie uszkodzeniu lub zagubieniu

Zapobieganie reklamacjom

Nasze obserwacje wykazały, że uszkodzenie lub zagubienie paczek często wynika z doboru opakowań lub kontenerów, które są za małe lub za duże, zapewniają za małą amortyzację, nie posiadają etykiet ochronnych lub są opatrywane niejasnymi instrukcjami dostawy.

Towar umieszczony w zbyt małym opakowaniu może zostać uszkodzony, ponieważ takie opakowanie może nie uwzględniać jego wagi, przez co zawartość może wydostać się na zewnątrz. Towar zapakowany w karton lub kontener, który jest zbyt duży lub nie ma właściwego wypełnienia bądź amortyzacji, może ulec uszkodzeniu na skutek zderzenia z innymi produktami znajdującymi się w takim opakowaniu czy też kontenerze.

Aby uniknąć takich problemów, i w konsekwencji zapobiegać reklamacjom, zachęcamy do przestrzegania kilku podstawowych zasad.

Dalsze wskazówki w zakresie zapobiegania uszkodzeniom

Najczęstsze pytania

MONITORUJ

Wprowadź do 25 numerów monitorowania lub numerów UPS InfoNotice® i szybko sprawdź aktualny status każdej przesyłki.