Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Płacenie rachunku za wysyłki

Plany płatności z góry

UPS oferuje dwa plany płatności z góry, które znacznie ułatwiają proces rozliczenia. W ramach każdego z planów dokonywana jest płatność z góry w kwocie odpowiadającej średniej wartości 4-tygodniowego rozliczenia. Ta płatność pozostaje na koncie w celu pokrycia oczekiwanych miesięcznych opłat na rzecz UPS. Kwota konieczna do wpłacenia w ramach planu może się zmienić w zależności od wahań w liczbie wysyłek. Mają zastosowanie opłaty za spóźnione płatności.

  • Miesięczny plan płatności z góry: Nadawca dokonuje płatności z góry na rzecz UPS w kwocie równej wartości oczekiwanych opłat za cztery tygodnie zgodnie z obliczaniami UPS. Po powiadomieniu nadawcy UPS może zmienić wymaganą kwotę płatności z góry w dowolnym momencie, aby uwzględnić zmianę w szacowanej wartości opłat za cztery tygodnie.
  • Tygodniowy plan płatności z góry: Nadawca dokonuje płatności z góry na rzecz UPS w kwocie równej wartości oczekiwanych opłat za cztery tygodnie zgodnie z obliczaniami UPS. Po powiadomieniu nadawcy UPS może zmienić wymaganą kwotę płatności z góry w dowolnym momencie, aby uwzględnić zmianę w szacowanej wartości opłat za cztery tygodnie.


Aby dowiedzieć się więcej o opcjach płatności, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem UPS.