Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Międzynarodowe opcje rozliczeń

Wybierz opcję rozliczenia międzynarodowego pasującego do Twojej działalności

Opcje rozliczeń miedzynarodowych UPS dają klientowi elastyczność wyboru sposobu uregulowania opłat w sposób najbardziej pasujący do rodzaju prowadzonej działalności. Wybór którejkolwiek z opcji gwarantuje poprawne naliczenie opłat za usługi międzynarodowe.

Opcje

  • Opłaty mogą być zafakturowane na Nadawcę, Odbierającę lub Stronę Trzecią.
  • Opłaty za przesyłki międzynarodowe standardowo składają się z opłat za fracht, cło oraz podatki.
  • Klienci korzystający z systemów wspomagających proces wysyłki UPS magą zdecydować aby koszty transportu przesyłki zafakturowane były na jedną ze stron a koszty cła i podatków na drugą ze stron. Poprzez opcję Podziału Podatku VAT   "Split Duty VAT (SDV)" możliwe jest również rozliczenie frachtu i cła na fakturze jednej ze stron, a podatku VAT na fakturze drugiej ze stron*.

Poniżej kilka opcji rozliczeń usług międzynarodowych UPS, jakie Klient UPS może wybrać:

  • Nadawca opłaca koszty transportu, Odbiorca opłaca cło i podatki.
  • Odbiorca opłaca wszystkie opłaty (potocznie: Odbiorca Płaci lub Freight Collect)
  • Nadawca opłaca wszystkie opłaty (Free Domicile)
  • Nadawca opłaca koszty transportu przesyłki, Strona trzecia (może być również w innym kraju) opłaca cło i podatki**

 

 

Jeśli inny sposób rozliczenia nie zostanie wskazany, opłaty za transport przesyłki naliczane są na numer rozliczeniowy UPS Nadawcy, a Odbiorca opłaca cło i podatki.  *Używając Dowodu Nadania UPS w wersji papierowej nie ma możliwości skorzystania z opcji podziału podatków i Vatu (Split Duty Vat - SDV). **Nie wszystkie opcje rozliczeń są dostępne z/do wszystkich krajów. Proszę sprawdzić w aktualnym Cenniku oraz Przewoidniku po usługach UPS lub skontaktować się z lokalnym biurem UPS jakie opcje rozliczeń dostępne są w Polsce.  

Uwaga: Opłata za Uiszczenie Cła i Podatków (Duties & Tax Forwarding Surcharge) stosowana jest każdorazowo gdy Nadawca życzy sobie, aby koszty Cła i Podatków były zafakturowane na płatnika poza krajem doręczenia przesyłki. W przypadku gdy płatnikiem jest Trzecia Strona wymagany jest Numer Rozliczeniowy UPS.