UPS przejmuje międzynarodowego dostawcę usług logistycznych dla sektora medycznego Bomi Group

Przejęcie usprawnia całościowe możliwości globalnej logistyki sektora medycznego oraz poszerza skalę i wiedzę specjalistyczną w Europie i Ameryce Łacińskiej

Kobieta w uniformie UPS Healthcare sortująca przesyłki

Firma UPS (NYSE: UPS) ogłosiła dziś plany przejęcia Bomi Group, wiodącego w branży międzynarodowej dostawcy usług logistycznych w sektorze medycznym. W ramach tej transakcji do sieci UPS Healthcare w Europie i Ameryce Łacińskiej zostaną dodane obiekty o kontrolowanej temperaturze w 14 krajach i prawie 3 000 wysoko wykwalifikowanych członków zespołu Bomi Group.

„Jako wiodąca globalna firma logistyczna w sektorze medycznym, Bomi poszerza nasze portfolio usług i przyspiesza naszą drogę, stając się głównym dostawcą kompleksowej logistyki w sektorze medycznym” – powiedziała wiceprezes wykonawcza i prezes UPS International, Healthcare i Supply Chain Solutions, Kate Gutmann. „Pracownicy UPS Healthcare i Bomi Group podzielają podobne wartości, a nasze kultury są głęboko zakorzenione w nieustannym skupieniu na jakości. Połączenie naszych dwóch zespołów znacznie zwiększy możliwości naszych klientów z sektora medycznego w zakresie dalszego rozwoju i dostarczania innowacji ratujących życie”.

Od roku 1985 Bomi Group świadczy usługi o wysokiej wartości dodanej dla sektora Medtech i farmaceutycznego, stosując indywidualne i dostosowane podejście. Jest to firma zorientowana na jakość, zaangażowana w sektor medyczny, która zbudowała solidne i trwałe relacje biznesowe z ponad 150 klientami międzynarodowymi na całym świecie.

Kluczowi liderzy Bomi Group, w tym dyrektor generalny Marco Ruini, będą nadal pełnić swoje role, aby zapewnić klientom z Bomi Group bezproblemową obsługę po zamknięciu przejęcia. Pracownicy Bomi Group będą również nadal odgrywać kluczową rolę w połączonej organizacji.

„Dzięki ponad 35 latom w branży logistycznej w sektorze medycznym nasz zespół opracował najlepsze w swojej klasie usługi, które zaspokajają i przewyższają potrzeby naszych klientów z branży medycznej i farmaceutycznej” – powiedział Ruini. „Dołączenie do zespołu UPS poszerzy te możliwości i stworzy jeszcze bardziej zintegrowaną i zaawansowaną globalną sieć dla naszych klientów”.

Przejęcie doda do globalnego zasięgu firmy UPS Healthcare ponad 350 pojazdów z kontrolą temperatury i 4 mln stóp kwadratowych (391 tys. m2), oferując klientom dostęp do krótszych czasów wysyłki, większą elastyczność produkcji i oferty, które pomogą im przyciągnąć nowych klientów. Przejęcie odegra kluczową rolę w dostarczaniu terapii farmaceutycznych i biologicznych nowej generacji, które w coraz większym stopniu wymagają logistyki wrażliwej na czas i temperaturę.

„Skupiamy się na budowaniu możliwości i usług logistycznych w sektorze medycznym, które pozwalają naszym klientom dostarczać najnowsze innowacje medyczne” – powiedział prezes UPS Healthcare Wes Wheeler. „Jesteśmy podekscytowani połączeniem talentów, wiedzy i możliwości Bomi z UPS Healthcare – razem zapewnimy niezrównane rozwiązania dla naszych klientów, oparte na zintegrowanej, globalnej inteligentnej sieci logistycznej UPS”.

Przejęcie firmy Bomi jest częścią ciągłego rozwoju sieci i usług UPS Healthcare, aby sprostać rosnącemu popytowi. Wraz z Bomi, UPS Healthcare podwoiła swój globalny zasięg od 2020. Ostatnia ekspansja obejmuje nowo wybudowane i niemal gotowe dedykowane, nowoczesne obiekty logistyczne w sektorze medycznym w Niemczech i Australii, a także rozszerzoną ofertę campusów na Węgrzech i w Holandii.

UPS Healthcare ulepszyło również niedawno UPS Premier, usługę opartą na technologii, która umożliwia ustalenie priorytetu i monitorowanie kluczowych przesyłek w obrębie 10 stóp (około 3 metrów) od ich lokalizacji w dowolnym miejscu w globalnej sieci UPS. UPS Premier zapewnia klientom UPS Healthcare możliwość monitorowania i kontroli, niezawodność i odzyskiwanie produktów na całym świecie.

Te ekspansje i nowe usługi zaspokajają złożone i zróżnicowane potrzeby klientów UPS Healthcare, pomagając im przekształcić logistykę w przewagę konkurencyjną.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca roku, z zastrzeżeniem zwyczajowej weryfikacji i zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Wartość i warunki transakcji nie są obecnie ujawniane. J.P. Morgan Securities LLC pełniło funkcję doradcy finansowego UPS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innowacji UPS Healthcare i rozwiązań ukierunkowanych na klienta, odwiedź witrynę Healthcare.ups.com i about.ups.com.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm, osiągająca w roku 2021 przychody w wysokości 97,3 miliardów USD, oferująca szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów w ponad 220 krajach i terytoriach. Skupiając się na deklaracji misji „Rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci priorytetem. Wspólne przywództwo. Innowacje motorem napędowym. Firma UPS dokłada wszelkich starań, aby zmniejszać swój wpływ na środowisko oraz wspierać społeczności, które obsługujemy na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej informacji można znaleźć na www.ups.com, about.ups.com i www.investors.ups.com.

Informacje o UPS Healthcare

UPS Healthcare zapewnia klientom na całym świecie niezrównaną wiedzę logistyczną. UPS Healthcare posiada na świecie ponad 11 90 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej dla sektora medycznego, zgodnej z wymogami cGMP i GDP. Usługi obejmują zarządzanie zapasami, pakowanie i wysyłanie towaru w łańcuchu chłodniczym, magazynowanie i realizację zamówień wyrobów medycznych oraz logistykę laboratoryjną i kliniczną. Globalna infrastruktura UPS Healthcare, usługa UPS® Premier, technologia monitorowania, a także globalny system jakości doskonale nadają się do spełniania współczesnych złożonych wymagań logistycznych branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych i laboratoriów diagnostycznych. Więcej informacji znajduje się na stronie healthcare.com.

O Bomi Group

BOMI GROUP to wiodąca włoska firma międzynarodowa w dziedzinie zintegrowanej logistyki obsługującej sektor medyczny. Bomi jest partnerem logistycznym ponad 150 klientów na całym świecie, w tym głównych graczy w branży urządzeń medycznych, diagnostyki in vitro, biomedycznej i farmaceutycznej. Grupa jest obecna za pośrednictwem swoich spółek zależnych i stowarzyszonych w 14 krajach na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Ameryki Południowej, zatrudnia ponad 3 000 ludzi i posiada własną flotę pojazdów do codziennych dostaw do szpitali, klinik, laboratoriów, aptek i pacjentów domowych. Więcej informacji znajduje się na stronie bomigroup.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Ten komunikat i dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają zwykle odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, przewidywań, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania lub przyszłości i z natury nie mogą być uznane za pewne.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: nasza niezdolność do realizacji niniejszego wykupu na oczekiwanych warunkach, lub z wszelkiego powodu, w tym niezdolność do otrzymania zgody organów zatwierdzających; dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; rozwój branży i znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zdolność do przyciągania lub utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych, lub wycieki danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2021 г., w Raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał ubiegły 31 marca 2022 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Uśmiechnięta kobieta

Porozmawiajmy

Chętnie dowiemy się więcej o Państwa potrzebach biznesowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spersonalizowany plan logistyczny może pomóc Wam odnosić sukcesy.

Zapytaj eksperta