Optymalizacja logistyki laboratoryjnej

Kiedy życie lub bezpieczeństwo pacjenta zależą od szybkości wykonania i dokładności wyników testów, wydajność i jakość logistyki laboratoryjnej odgrywają kluczową rolę.

Lekarze przyglądają się odwirowanej próbce laboratoryjnej.

W tym roku na raka jelita grubego umrze około 53 tysięcy ludzi. Wśród nich nie będzie jednak Joe.

Joe miał mieć kolonoskopię, z tym że lekarz nie chciał, aby 65-letni pacjent jechał do szpitala celem poddania się czasochłonnej i inwazyjnej procedurze. Zamiast tego zlecił Joe dokładny test do przeprowadzenia w domu.

Pakiet testowy dostarczył UPS. Joe pobrał odpowiednią próbkę. Osobiście ją zapakował, opatrzył etykietami, włożył do pudełka i wysłał – za pośrednictwem UPS – do laboratorium do analizy. Zajęło mu to wszystko 45 minut, a nie zapominajmy, że chodzi o ochronę zdrowia.

Następnego dnia lekarz Joe dostał wyniki: Nic złego się nie dzieje.

Zyskująca na znaczeniu rola logistyki laboratoryjnej

Analiza laboratoryjna i interpretacja lekarza uspokoiły Joe. W dzisiejszej opiece nad pacjentem proces logistyczny, w ramach którego przewieziono próbki medyczne Joe, jest nie mniej istotny.

Pandemia COVID-19 uzmysłowiła ludziom na całym świecie coraz ważniejszą rolę logistyki laboratoryjnej w sektorze medycznym. Lekarze, badacze i pacjenci coraz częściej korzystają z praktyk i badań bazujących na szybkich, bezpiecznych wysyłkach próbek, szczepionek, środków farmaceutycznych i innych produktów medycznych.

Kilka trendów podkreśla rosnące znaczenie logistyki laboratoryjnej:

Przede wszystkim opieka zdrowotna w warunkach domowych. Obecnie firmy logistyczne są w stanie odbierać i dostarczać próbki medyczne niemal w dowolnym miejscu i czasie. Własna sypialna - jak w przypadku Joe - może być miejscem, w którym odbywa się leczenie.

Lekarze, badacze i pacjenci coraz częściej korzystają z praktyk i badań bazujących na szybkich, bezpiecznych wysyłkach próbek, szczepionek, środków farmaceutycznych i innych produktów medycznych.

Medycyna spersonalizowana podnosi znaczenie logistyki laboratoryjnej, częściowo ze względu na pojawienie się biofarmaceutyki, czyli terapii organicznych ukierunkowanych na konkretne schorzenia, nie tylko ich symptomy. Biofarmaceutykami są również szczepionki, które wymagają ścisłej kontroli temperatury. Przedsiębiorstwa logistyczne w sposób przejrzysty i rzetelny stoją na straży integralności wrażliwych przesyłek.

Trzecim trendem jest opieka medyczna bazująca na wartości. Jeśli dostawcy usług medycznych mogą uzyskać więcej z wyników, poszukują partnerów zapewniających niezawodne, terminowe dostawy oraz sprawny i złożony łańcuch dostaw, który umożliwia realizację mniejszych wysyłek o wysokiej częstotliwości.

Po czwarte technologia doprowadziła do powstania nowych powiązań między sektorem medycznym a logistyką. Automatyzacja i sztuczna inteligencja usprawniają śledzenie próbek i urządzeń, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym i przejrzystość.

Na koniec wielki wyznacznik trendów - COVID-19. Walka z globalną pandemią wymaga większej ilości podręcznych zapasów i łańcucha dostaw zapewniającego daleko idącą elastyczność. Poszczególne państwa przygotowują się właśnie do dystrybucji miliardów dawek szczepionek, licząc na łańcuchy dostaw, które zapewnią właściwą temperaturę i jakość.

Jednocześnie, podobnie jak w przypadku Joe, COVID-19 doprowadził do tego, że telemedycyna stała się preferowaną opcją dla wielu lekarzy i pacjentów. Zwiększa to rolę logistyki laboratoryjnej w diagnozowaniu i leczeniu chorób.

Firmy z sektora medycznego szukające przewagi konkurencyjnej nie mają racji bytu bez logistyki laboratoryjnej.

Przewaga konkurencyjna UPS Healthcare

Firmy z sektora medycznego szukające przewagi konkurencyjnej nie mają racji bytu bez logistyki laboratoryjnej. Nieważne, czy firmy zajmują się próbkami, prowadzą badania kliniczne czy inne analizy. Każda z nich wykorzystuje próbki i elementy transportowane w sposób szybki i z zachowaniem integralności.

Wyzwania związane z logistyką nie są dla osób o słabych nerwach.

Produkty ratujące życie, drogie i wrażliwe na temperaturę nie mogą być narażone na ryzyko. W próbkach mogą się znajdować czynniki zakaźne. Procesy związane z ich obsługą muszą być wolne od wszelkich zagrożeń. Wysokiej jakości partner gotów jest poświęcić długie lata na przygotowanie właściwego łańcucha dostaw, który będzie w stanie obsługiwać wysyłki tego rodzaju.

UPS poważnie zajmuje się logistyką w sektorze medycznym od dziesięciu lat. Powstała nawet sieć sektora medycznego w obrębie szerszej sieci - UPS® Premier. Ten portfel opcji wysyłkowych jest ekspresową linią dla produktów medycznych. W sieci wykorzystuje się technologię sensorów i śledzenia następnej generacji do informowania Sieci Paczek Nadrzędnych i Centrum Sterowania o statusie wysyłki. Paczki z próbkami laboratoryjnymi „porozumiewają się” ze sobą i z technikami, podając informacje na temat temperatury w czasie rzeczywistym, lokalizacji, czasu przewozu, czasu przelotu, trajektorii naziemnej, itd.

Opakowania osiągają dojrzałość w nowoczesnej logistyce laboratoryjnej. To jest właściwy moment — badania UPS wykazały, że 41 procent dyrektorów odpowiedzialnych za łańcuchy dostaw uważa, że niewłaściwe opakowania stanowią jeden z głównych problemów. Solidny partner w dziedzinie logistyki laboratoryjnej powinien oferować gamę opakowań umożliwiających kontrolę temperatury, obejmującą różne rozmiary, zakresy temperatur i okresy przydatności, a także możliwość jednokrotnego lub wielokrotnego wykorzystania.

Badania UPS wykazały, że 41 procent dyrektorów odpowiedzialnych za łańcuchy dostaw uważa, że niewłaściwe opakowania stanowią jeden z głównych problemów.

Potrzeba szybkości logistyki laboratoryjnej

Tempo ma znaczenie. W chwili obecnej ponad 80 procent laboratoriów dostaje reklamacje dotyczące terminów dostarczania próbek i wyników.

Im wcześniejsza dostawa, tym szybsze wyniki … i lepsze podejście do spełniania oczekiwań pacjentów. Odpowiednie tempo jest też doskonałym lekarstwem na wydajność operacyjną — 93 procent dyrektorów w sektorze medycznym twierdzi, że kontrola kosztów łańcucha dostaw i logistyki ma ogromne znaczenie. Zmarnowany czas to utracone pieniądze.

Stabilność i żywotność próbki to podstawa. Jak tylko próbka zostanie pobrana, jej żywotność zaczyna się kończyć. Niezawodny transport i nadzór w łańcuchu dostaw zapewniają terminową dostawę i lepsze podejście do pacjenta.

Każdy z 7,8 miliardów ludzi na Ziemi może być kiedyś pacjentem. Wszyscy ludzie - niezależnie od wieku, klasy i stanu zdrowia - korzystają na partnerskiej współpracy sektora medycznego z dostawcami usług logistycznych, mając nadzieję na długie, zdrowe i produktywne życie.

Laboratoria odgrywają kluczową rolę w tym procesie, gdyż pomagają lekarzom szybko i dokładnie diagnozować schorzenia i opracowywać optymalne leczenie. Nowoczesna medycyna jest coraz bardziej uzależniona od współpracy na linii laboratoria - logistyka.

Źródłem sukcesu jest ta sama podstawowa filozofia: To nie próbka. To człowiek.

Skorzystaj z naszych rozwiązań dla diagnostyki laboratoryjnej, aby zwiększyć wydajność i czas realizacji testów diagnostycznych.

Uśmiechnięta kobieta

Porozmawiajmy

Chętnie dowiemy się więcej o Państwa potrzebach biznesowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spersonalizowany plan logistyczny może pomóc Wam odnosić sukcesy.

Zapytaj eksperta