Trendy w opiece zdrowotnej w warunkach domowych: Starzenie się we własnym domu

Usprawnienie logistyki w łańcuchu dostaw na potrzeby prowadzenia opieki zdrowotnej w warunkach domowych może pomóc firmom w efektywniejszym zaspokajaniu potrzeb seniorów.

Córka przytula matkę przykutą do inwalidzkiego wózka.

Bliższe spojrzenie na przypadek dotyczący opieki zdrowotnej w warunkach domowych

W miarę, jak stajemy się coraz starsi, perspektywa opuszczenia rodzinnego domu i przeniesienia się do ośrodka opieki społecznej jest często bolesna. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nieprawdaż?

Spójrzmy na Annę i Michaela S. Zbliżają się do siedemdziesiątki. Mieszkają w tym samym domu od ponad trzydziestu lat. To tu wychowali swoje dzieci, a obecnie przyjeżdżają do nich na zabawę wnuki. Są bardzo przywiązani do tego miejsca.

Niestety podupadli na zdrowiu. Anne cierpi na 62 stwardnienie rozsiane (SM) i porusza się na wózku. Michael 64 mocno się poturbował w młodości na farmie. Ma protezy kolan i bioder.

Myśląc o przyszłości, martwią się, jak zapewnią sobie dostęp do wsparcia medycznego, którego potrzebują, aby w miarę normalnie żyć. Podoba im się pomysł opracowania planu, który ma im pozwolić samodzielnie funkcjonować we własnym domu w jesieni życia.

„Jakże to miło pomyśleć, że będziemy patrzeć, jak nasze wnuki dorastają i bawią się w tych samych miejscach, w których bawiły się nasze dzieci”, stwierdza Anne.

Perspektywa „starzenia się we własnym domu” jest dla Anne i Micheale zdecydowanie atrakcyjna. Oznacza pozostanie w domu i zarządzanie w nim własną codzienną opieką zdrowotną. Jeśli będą w stanie korzystać z nowoczesnych technologii, będzie to rozwiązanie ze wszech miar korzystne.

Czynniki przyczyniające się do rosnącego znaczenia opieki zdrowotnej w warunkach domowych.

Jako osoby z pokolenia powojennego wyżu demograficznego Anne i Michael S żyją o wiele dłużej niż ludzie urodzeni wcześniej. Wydłużenie średniej długości życia w połączeniu z rosnącą liczbą mniejszych gospodarstw domowych powoduje to, że wiele osób pragnie starzeć się we własnym domu.

Tylko że dorosłe dzieci są najczęściej zajęte własnymi sprawami, mieszkają często setki kilometrów od starzejących się rodziców, więc kto ma zapewniać codzienną opiekę seniorom? Wraz z rozwojem technologii i oddziaływaniem sił rynkowych pojawiają się przedsiębiorstwa gotowe do zapewniania usług medycznych w domach. Mowa tu o czynnościach, którymi niegdyś zajmowali się członkowie rodziny.

Płatnikom i usługodawcom opłaca się oferowanie coraz lepszej opieki zdrowotnej w warunkach domowych. Im więcej takiej opieki, tym mniejsze naciski na tradycyjne systemy opieki zdrowotnej.

„Chodzi o znajdowanie sposobów na redukcję kosztów, opiekę nad pacjentami poza szpitalem, zmniejszanie liczby pacjentów w przychodniach, a nawet w karetkach, które jeżdżą często niepotrzebnie na SOR-y” – wyjaśnia Chris Brown, starszy dyrektor pionu UPS Healthcare Strategy.

Jednocześnie rozwój e-handlu i usług na żądanie wpływa na oczekiwania pacjentów w zakresie opieki zdrowotnej. Jeśli możesz zamówić taksówkę przez telefon, to dlaczego masz nie móc poprosić o przyjazd pielęgniarki, która zrobi zastrzyk?

„Globalny trend polegający na tym, że konsumenci liczą na opiekę domową i chcą robić wszystko wtedy, kiedy faktycznie im to odpowiada, będzie nadal powodował naciski na przenoszenie opieki zdrowotnej do domów, w których pacjenci czują się lepiej i wygodniej oraz mają mniej stresów” – mówi Brown.

„Chodzi o znajdowanie sposobów na redukcję kosztów, opiekę nad pacjentami poza szpitalem, zmniejszanie liczby pacjentów w przychodniach, a nawet w karetkach, które jeżdżą często niepotrzebnie na SOR-y”.

Chris Brown, UPS Healthcare Strategy

Telemedycyna jako usługa opieki zdrowotnej w warunkach domowych

Jednym z kluczowych elementów domowej opieki zdrowotnej jest telemedycyna: świadczenie usług medycznych przez telefon lub internet.

Telemedycyna to nic nowego, ale dziś napędza ją przede wszystkim młodsze pokolenie dorosłych przyzwyczajonych do zarządzania swym życiem przy pomocy urządzeń cyfrowych. Dzięki telemedycynie pacjent może otrzymywać porady medyczne, planować badania i dostawać recepty we własnym domu albo w miejscu, z którego wykonuje telefon.

Anne i Michael S są doskonałymi potencjalnymi klientami telemedycyny. W tej chwili nie otrzymują jeszcze żadnej pomocy medycznej w domu i nie korzystają z usług zdrowotnych przez telefon czy internet. Zamiast tego dwa razy w miesiącu jeżdżą do przychodni na drugim końcu miasta. Przejazd zabiera im 45 minut.

Jeśli chodzi o seniorów, którzy nie orientują się specjalnie w świecie cyfrowym, branża pracuje nad ułatwieniem im dostępu do najnowszych technologii. Lekarze mogą przekazywać tablety czy specjalne monitory pacjentom do wykorzystania poza gabinetem.

Niezawodny dostęp do usług telemedycznych to kluczowa sprawa dla seniorów, którzy chcą spędzić jesień życia we własnym domu.

Logistyka dostarczania usług medycznych do domu pacjenta

Korzyści wynikające z telemedycyny są oczywiste, ale to tylko jedna strona medalu. „Opieka może być oferowana cyfrowo dzięki technologiom takim jak telemedycyna, ale leczenie musi przecież fizycznie nastąpić”, wyjaśnia Mark Taylor, dyrektor pionu UPS Healthcare Strategy. „Oznacza to, że pacjent musi fizycznie otrzymać lek lub wyrób medyczny”.

Koordynacja dostaw niezbędnych materiałów do domu pacjenta stanowi typowy problem dla usługodawców w branży domowej opieki zdrowotnej, twierdzi Taylor. „Pielęgniarka poświęca na przykład mnóstwo czasu na zamówienie materiałów i lekarstw, przyjeżdża do domu pacjenta, a tu okazuje się, że dostawa jeszcze nie dotarła.”

Technologia powinna pomóc w lepszej synchronizacji dostaw materiałów do opiekunów poprzez zagwarantowanie rzetelnego wglądu w przepływ produktów w obrębie łańcucha dostaw i zapewnienie kontroli nad jego planowaniem.

Coraz bardziej inteligentne wdrożenie produktów medycznych do magazynów spedycyjnych, możliwe dzięki predykcyjnej analizie zapasów, pomaga zebrać zapasy produktów medycznych, testów diagnostycznych oraz sprzętu bliżej pacjenta.

Technologia pomaga w lepszej synchronizacji dostaw materiałów do opiekunów poprzez zagwarantowanie rzetelnego wglądu w przepływ produktów w obrębie łańcucha dostaw i zapewnienie kontroli nad jego planowaniem.

Przekroczenie progu i inne aspekty

Ograniczenie łańcucha dostaw w obszarze opieki medycznej w domach jest jednym z warunków zapewnienia tego, co Taylor nazywa „zadowoleniem konsumenckim pacjenta”.

Jednocześnie doprowadzenie do sytuacji, w której łańcuch dostaw kończy się w domu pacjenta, do którego dostarcza się asortyment medyczny, wiąże się z nowymi wyzwaniami. Weźmy na przykład transport leków wrażliwych na temperaturę. Wymagania w zakresie zarządzania dostawami z wykorzystaniem łańcucha chłodniczego są jasno określone odnośnie do produktów medycznych przewożonych kanałami tradycyjnymi. Brown mówi, że UPS analizuje dostosowanie systemu dostaw w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne dowiezienie towaru bezpośrednio do domu pacjenta. Jedną z takich opcji może być zapewnienie klientowi o ograniczonej swobodzie ruchu możliwości poproszenia kierowcy o poczekanie przez jakiś czas po przyjeździe.

Pojawia się też kwestia pozwolenia pracownikowi służby zdrowia na wejście do domu. Wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych w warunkach domowych w gospodarstwach domowych pojawiać się będzie coraz więcej nieznanych ludzi. Pozwolenie pracownikowi służby zdrowia na przekroczenie progu domostwa wymaga zaufania, ale korzyści są znaczące.

W przypadku osób takich jak Anne i Michael, którym niełatwo jest dotrzeć do przychodni i które nie chcą być narażone na zarażenie się w poczekalni, szczepionka podana we własnym domu wydaje się idealnym rozwiązaniem.

Zwiększenie wydajności łańcucha dostaw w sektorze medycznym

Łańcuch dostaw w sektorze medycznym często jest niewydajny. Zarządzanie złożonymi zapasami i składami towarowymi w wielu placówkach może prowadzić do powstawania odpadów.

Z ankiety Cardinal Health z 2019 wynika, że prawie trzy czwarte (74%) lekarzy i pielęgniarek określa „poszukiwanie asortymentu, który powinien był łatwo dostępny” jako najważniejszy czynnik zmniejszający produktywność w pracy. A frustracja może powodować brak skuteczności w zamawianiu wymiany. Na szczęście wyzwania wiążą się najczęściej z nowymi możliwościami.

„Naszym zdaniem jedną z największych możliwości jest usprawnienie dostaw materiałów i urządzeń wykorzystywanych w opiece zdrowotnej w warunkach domowych poprzez magazynowanie asortymentu bliżej punktu opieki. Skraca to łańcuch dostaw, zapewnia większą elastyczność wysyłek oraz widoczność zarówno dla pacjentów, jak i dostawców usług medycznych” – zauważa Brown.

Brown wskazuje też na potrzebę bliższej współpracy z agencjami opieki zdrowotnej w warunkach domowych, które mogą pomóc nie tylko w sprawnej dostawie, ale także w odpowiednim świadczeniu usług. Jeśli chodzi o przepracowane pielęgniarki, efektywny łańcuch dostaw może prowadzić do większego zadowolenia z pracy.

„Jedną z największych możliwości jest usprawnienie dostaw materiałów i urządzeń wykorzystywanych w opiece zdrowotnej w warunkach domowych poprzez magazynowanie asortymentu bliżej punktu opieki. Skraca to łańcuch dostaw, zapewnia większą elastyczność wysyłek oraz widoczność zarówno dla pacjentów, jak i dostawców usług medycznych”.

Chris Brown, UPS Healthcare Strategy

Zarządzanie leczeniem chorób przewlekłych i stanów pourazowych

Organizacja leczenia skomplikowanych i przewlekłych chorób to jeden z głównych punktów zainteresowania ekspertów zajmujących się łańcuchami dostaw w sektorze medycznym.

Na świadczenie usług dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe – takie jak cukrzyca, schorzenia układu oddechowego, choroby serca i nerek – przeznacza się około 90% łącznych rocznych wydatków na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych – wg danych CDC.

Świadczenie kompleksowych usług medycznych w warunkach domowych może przyczynić się do obniżenia kosztów w tym obszarze. Firmy logistyczne mogą też próbować świadczyć bardziej wyspecjalizowane usługi – np. dostawa wyrobów medycznych do domu pacjenta.

I nie mówimy tu tylko o chorobach przewlekłych. Dzięki lepszej organizacji opieki medycznej w warunkach domowych mogą pojawiać się nowe możliwości leczenia stanów pourazowych, twierdzi Taylor. „W tradycyjnej opiece zdrowotnej pacjent po operacji na otwartym sercu spędza sporo czasu w szpitalu, gdyż potrzebuje stałej opieki i nadzoru pielęgniarskiego.”

W ramach usprawnionej opieki medycznej w warunkach domowych można by pacjenta odesłać do domu wcześniej. Nadzorem nad jego stanem zdrowia wciąż zajmowałaby się pielęgniarka, ale wyposażona w nowoczesne urządzenia. Po pierwsze szpitale miałyby wtedy do dyspozycji więcej łóżek, a po drugie pacjenci mogliby dochodzić do zdrowia w wygodnych warunkach domowych.

Opieka medyczna w warunkach domowych i stopniowo dojrzewający rynek

W Stanach Zjednoczonych sektor opieki zdrowotnej w warunkach domowych nie jest jeszcze rozwinięty. Jest bardzo rozdrobniony, a technologia nie jest wystarczająco zaawansowana. Brakuje też powszechnie stosowanych sprawdzonych rozwiązań. Może to prowadzić do niepotrzebnych kosztów i trudności w przenoszeniu złożonej opieki medycznej do domów. Z tego powodu duże towarzystwa ubezpieczeniowe i zakłady opieki medycznej wzywają do większej konsolidacji branży.

Zdaniem Browna „towarzystwa ubezpieczeniowe pełnią rolę dostawców usług medycznych, a dostawcy usług medycznych stają się firmami technologicznymi – wszystko z myślą o docieraniu do pacjentów i obniżaniu kosztów opieki”.

Godna starość we własnym domu

Przystosowanie domu do potrzeb opieki medycznej wymaga ingerencji z zewnątrz. Anne i Michael S wprowadzili już u siebie pewne zmiany – zainstalowali specjalne windy przy schodach i inne udogodnienia dla poruszającej się na wózku Anne, tak aby cały trzypoziomowy dom był w jej zasięgu – jednak doskonale wiedzą, że potrzeby są o wiele większe.

„Niezależność jest dla nas bardzo ważna. Nie chcemy opuszczać domu, ale musimy go przebudować, aby odpowiadał naszym potrzebom” – mówi Anne. „Chętnie skorzystalibyśmy ze wsparcia usługodawcy, który pomoże nam „godnie się zestarzeć we własnym domu”. Nie chcemy trafić do domu seniora. Wspaniale byłoby, gdyby pojawił się fachowiec, który umie pokierować tym procesem”.

Dowiedz się więcej o tym, jak UPS pomaga sektorowi medycznemu wypracowywać usługi logistyczne związane z opieką medyczną w warunkach domowych.

Uśmiechnięta kobieta

Porozmawiajmy

Chętnie dowiemy się więcej o Państwa potrzebach biznesowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spersonalizowany plan logistyczny może pomóc Wam odnosić sukcesy.

Zapytaj eksperta