/
 • Aktualizacja dot. koronawirusa… Więcej
 • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
 • Aktualizacja usług - 18 marca 2020 г.… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Preferencje wysyłki w UPS CampusShip

Usługa UPS CampusShip została zoptymalizowana, aby przetwarzać wysyłki z wykorzystaniem książek adresowych, wstępnie zdefiniowanych usług oraz wybranych opakowań z preferencji wysyłki.

Opcje wysyłki

W module Opcje wysyłki znajduje się rozwijana lista usług wysyłki oraz rozwijana lista typów opakowania.

Uwaga: Dostęp do niektórych usług i funkcji systemu UPS CampusShip musi zostać przyznany przez administratora systemu UPS CampusShip. Aby skontaktować się z administratorem, kliknij przycisk Wyszukiwanie administratora (jeśli jest dostępny) lub odsyłacz Wsparcie dla firm u dołu strony Przygotuj przesyłkę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zasoby w witrynie internetowej UPS.com.

Usługa: Ustawienie preferencji dla usługi wysyłkowej UPS spowoduje, że ta usługa będzie domyślnie wybierana z listy rozwijanej Usługa wysyłkowa na stronie Przygotuj przesyłkę. Podczas przygotowywania przesyłki można edytować dowolne wstępnie zdefiniowane parametry usługi.

Opakowanie: Wstępne zdefiniowanie preferencji dotyczących opakowania spowoduje, że wybrany typ opakowania będzie domyślnie wybierany z listy rozwijanej Opakowanie na stronie Przygotuj przesyłkę. Niektóre typy opakowania mogą nie być dostępne w wybranej usłudze.

Aby zapisać zmodyfikowane preferencje dotyczące usługi lub opakowania, wybierz opcję Zaktualizuj. Więcej informacji na temat pakowania można znaleźć w sekcji Pakowanie niniejszego przewodnika.

Powrót do góry

Opcje wartości informacji referencyjnych

Sekcja wartości informacji referencyjnych umożliwia ustawienie domyślnych numerów referencyjnych wyświetlanych po otwarciu formularza wysyłki. Wartości te można zachować lub zmienić.

Numery referencyjne odpowiadają numerom zamówień zakupowych, numerom faktur itp. Numer referencyjny składa się z wartości (liczbowej, literowej lub alfanumerycznej) i opisu.

Administratorzy mogą tworzyć lub importować numery referencyjne i przechowywać je w postaci list. Firmy nadające przesyłki mogą wybierać i zatwierdzać numery referencyjne spośród znanych wartości na listach. Aby przeszukać listy i wybrać daną wartość numeru referencyjnego, wybierz opcję Szukaj obok pola numeru referencyjnego.

Aby zapisać zmienione preferencje dotyczące numerów referencyjnych, wybierz opcję Zaktualizuj.

Powrót do góry

Opcje sposobu płatności

W sekcji Sposób płatności można wybrać sposób płatności wyświetlany jako domyślny podczas przetwarzania przesyłek. Domyślnymi opcjami sposobu płatności są: konto UPS powiązane z lokalizacją wysyłki lub karta płatnicza (na przykład karta debetowa lub kredytowa).

Aby zapisać zmodyfikowane preferencje dotyczące płatności, kliknij przycisk Zaktualizuj.

Uwaga: Dostęp do niektórych opcji płatności może być ograniczony przez administratora firmy. Więcej informacji o sposobach płatności można znaleźć w sekcji Sposoby płatności w niniejszym przewodniku.

Powrót do góry

Opcje historii wysyłki

Opcje modułu Historia wysyłki decydują o sposobie wyświetlania podsumowania informacji o dotychczasowych przesyłkach.

Aby zmienić pola wyświetlane w kolumnach tabeli:

 1. Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj domyślnych ustawień tabeli Historia.
 2. Aby zmienić liczbę wyświetlanych dni, wybierz z listy rozwijanej wartość 1 dzień, 7 dni, 30 dni lub niestandardowy zakres dat.

  Aby zmienić wyświetlane informacje, wybierz jedną z czterech określonych kolumn z listy rozwijanej Zmień wyświetlane na. Wybierz pole, które ma być wyświetlane w kolumnie tabeli. Przejrzyj ponownie wybrane wartości, aby upewnić się, że to samo pole nie zostało wybrane dla kilku kolumn.

  Aby zmienić sposób sortowania kolumn tabeli, wybierz jedną z kolumn z listy rozwijanej Sortuj tabelę według. Wybierając odpowiedni przycisk, można ustawić sortowanie pozycji tabeli w porządku rosnącym lub malejącym.


Aby przywrócić domyślne ustawienia kolumn, zaznacz pole wyboru Użyj domyślnych ustawień tabeli Historia. Powoduje to przywrócenie oryginalnych ustawień strony Historia wysyłki usługi UPS CampusShip, takich jak domyślne kolumny tabeli i porządek sortowania, po zmianie domyślnych opcji wyświetlania kolumn tabeli.

Aby zapisać zmodyfikowane preferencje dotyczące historii wysyłki, wybierz opcję Zaktualizuj.

Powrót do góry

Opcje odbioru, drukowania i książki adresowej

W module Godzina zlecenia odbioru UPS można ustawić standardową godzinę, o której paczki skojarzone ze zleceniami odbioru będą gotowe do odebrania. Można też określić najpóźniejszą godzinę odbioru paczek.

W module Preferencje drukowania można ustawić preferencje drukarki dotyczące drukowania pokwitowań i etykiet podczas przetwarzania przesyłek.

 • Zaznacz pole wyboru Drukuj pokwitowanie, aby można było wydrukować pokwitowanie po zakończeniu przesyłki.
 • Zaznacz pola wyboru drukarek termicznych, aby drukować etykiety i pokwitowania przy użyciu drukarki termicznej UPS, a nie drukarki laserowej. Uwaga: Aby ta opcja była dostępna, musi być zainstalowana drukarka termiczna UPS. Aby zainstalować drukarkę termiczną UPS, wybierz link do pobrania sterowników drukarki.
 • Aby przetestować dowolną drukarkę (laserową lub termiczną), wybierz opcję Drukuj przykładową etykietę.

W module Książka adresowa można ustawić opcję automatycznego zapisywania nowych adresów w książce adresowej UPS podczas obsługiwania wysyłek przy użyciu usługi UPS CampusShip.

Aby zapisać zmodyfikowane preferencje dotyczące historii wysyłki, wybierz opcję Zaktualizuj.

Powrót do góry
Powered By OneLink