/
  • Aktualizacja dot. koronawirusa… Więcej
  • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
  • Aktualizacja usług - 18 marca 2020 г.… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Przygotowanie etykiety w UPS CampusShip

System UPS CampusShip udostępnia wszechstronne narzędzia wysyłki. Proces wysyłki umożliwia szybkie i efektywne tworzenie etykiet paczek przy użyciu książek adresowych, list dystrybucyjnych, preferencji wysyłki i wartości zdefiniowanych wcześniej przez administratora. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności umożliwiono zmianę lub nadpisanie większości wstępnie zdefiniowanych wartości bezpośrednio na ekranie Wysyłka.

Uwaga: Dostęp do niektórych usług i funkcji systemu UPS CampusShip musi zostać przyznany przez administratora systemu UPS CampusShip. Aby skontaktować się z administratorem, kliknij przycisk Wyszukiwanie administratora (jeśli jest dostępny) lub odsyłacz Wsparcie dla firm u dołu strony Przygotuj przesyłkę.

Niniejszy dokument zawiera:

Wprowadzenie


Korzystanie z książek adresowych

Pole adresu Wyślij do można wypełnić na kilka sposobów:

  • Wprowadź odbiorcę lub nazwę listy dystrybucyjnej. W miarę wpisywania będzie wyświetlana lista pasujących wpisów.
  • Wybierz adres lub listę dystrybucyjną z listy rozwijanej swoich adresów osobistych.
  • Wybierz adres lub listę dystrybucyjną z firmowej książki adresowej.
  • Wybierz adres z zewnętrznej książki adresowej.
  • Wprowadź nowy adres, wybierając opcję Wprowadź nowy adres.

Informacje o opakowaniu, usługach i płatnościach

Opakowanie
Sprawdź wybrane opakowanie i zmień je w razie potrzeby. Jeśli preferowane opakowanie zostało wstępnie zdefiniowane, będzie ono wyświetlane na liście rozwijanej Opakowanie.

Z menu rozwijanego wybierz liczbę paczek (do 20) w przesyłce. Ustawienie domyślne to jedna paczka.

Wpisz całkowitą wagę przesyłki.

  • Jeśli jako typ opakowania wybrano kopertę UPS Envelope, podanie wagi nie jest wymagane.
  • Jeśli została wybrana opcja Inne opakowanie, należy podać całkowitą wagę wymiarową przesyłki.

Jeśli przesyłka zawiera więcej niż jedną paczkę, można określić różne wartości dla poszczególnych paczek lub można użyć tych samych wartości dla wszystkich paczek. Jeśli wybierzesz przycisk Nie pod opcją Użyj tych samych wartości dla wszystkich paczek, możesz wprowadzić dane dla każdej paczki w przesyłce na następnej stronie. Aby usunąć paczkę z przesyłki, kliknij opcję Usuń znajdującą się obok informacji o paczce.

Sprawdź wybraną usługę wysyłki i zmień ją w razie potrzeby. Jeśli nie masz pewności, która usługa jest najlepsza dla Twojej przesyłki, wybierz łącze Porównaj opcje usług obok menu rozwijanego Usług i uzyskaj więcej informacji na temat dostępnych opcji. Jeśli preferowana usługa wysyłkowa została wstępnie zdefiniowana, będzie ona wyświetlana na liście rozwijanej Usługa.

Wprowadź numery referencyjne
Wprowadź wszelkie żądane lub wymagane numery referencyjne. (Niektóre numery referencyjne mogą być wymagane i podane przez administratora.) Jeśli administrator wstępnie zdefiniował domyślne numery referencyjne, wartość numeru referencyjnego będzie wyświetlana jako tekst, którego nie można modyfikować.

Sposób płatności
Twoja metoda płatności najprawdopodobniej zostanie domyślnie ustawiona dla konta UPS dla Twojej lokalizacji przesyłania. Prawdopodobnie ustaliłeś/-aś już preferencję dotyczącą przesyłania (np. karta płatnicza lub numer konta trzeciego płatnika), która wyświetla się w formularzach przesyłek. Żeby modyfikować swoją metodę płatności dla bieżącej przesyłki, wybierz z menu rozwijanego Obciąż opłatami za przesyłkę.

Żeby wyświetlić szczegóły przesyłki, zaznacz pole wyboru szczegółów opcji Przejrzyj przesyłkę, w tym ceny, przed dokończeniem przesyłki. Żeby dokończyć przesyłkę i wydrukować etykiety na paczkę, wybierz opcję Dalej.

Powrót do góry

Usługi opcjonalne


Zadeklarowana wartość przesyłki
Zgodnie z odpowiednimi warunkami przewozu odpowiedzialność firmy UPS jest ograniczona. Zakres odpowiedzialności firmy UPS można zwiększyć, deklarując większą wartość przewozu i wnosząc dodatkową opłatę. Dla transakcji na kontach UPS (w tym transakcji przy użyciu kart płatniczych, dla których wprowadzono numer klienta UPS) maksymalna zadeklarowana wartość paczki wynosi 50 000 USD lub równowartość w walucie miejscowej, a w przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wynosi ona 5000 USD lub równowartość w walucie miejscowej. Po wprowadzeniu wartości deklarowanej opłata zostanie odpowiednio zwiększona w przypadku kwoty powyżej 100 USD lub równowartości w walucie lokalnej.

Usługa zwrotu
Wybierając usługę zwrotu UPS, należy wprowadzić opis towaru. Więcej informacji o usługach zwrotu można znaleźć w temacie pomocy dotyczącym usług zwrotu.

Quantum View Notify®
Jeśli wprowadzony lub wybrany adres zawiera adres e-mail, można zaznaczyć pole wyboru opcji wysłania powiadomień o przesyłce usługi Quantum View Notify, dostarczanych na 1-5 adresów e-mail. Można również wybrać opcję wysłania na wybrane adresy powiadomień o doręczeniu i wydarzeniach wyjątkowych. Można też wybrać opcję Dodaj opcje wysyłki, aby wprowadzić lub zmodyfikować ustawienia usługi Quantum View Notify. Można wprowadzić adres e-mail, wybrać typ powiadomienia oraz dodać adres e-mail.

UPS carbon neutral
Wysyłka z usługą UPS carbon neutral oferuje możliwość zneutralizowania wpływu emisji dwutlenku węgla związanej z transportem przesyłki.

UPS Proactive Response

Wybranie usługi UPS Proactive Response™ upoważnia firmę UPS do monitorowania paczki wymagającej terminowej dostawy w trakcie jej przemieszczania w sieci UPS. Jeśli nie wystąpią przewidywane skanowania, użytkownik oraz jego klienci zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni. Jeśli nie uda się doręczyć przesyłki w planowanym terminie, firma UPS podejmie odpowiednie działania w celu zabezpieczenia odpowiednio oznaczonych paczek wrażliwych na temperaturę do momentu, aż będzie możliwe ich doręczenie.

Uwaga: Usługa UPS Proactive Response jest dostępna tylko w wybranych lokalizacjach.

Powrót do góry
Powered By OneLink