Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Przegląd profilu firmy

Jak sprawdzić i zmodyfikować profil swojej firmy

System UPS CampusShip umożliwia sprawdzenie i skorygowanie informacji o firmie, które wprowadzono na etapie jej rejestrowania w systemie. Potwierdź informacje domyślne, a w celu dostosowania profilu firmy wprowadź niezbędne modyfikacje.

  1. Kliknij kartę Administracja, a następnie kolejno opcje Zarządzaj firmą i Zmodyfikuj profil firmy. Zostanie wyświetlona strona z informacjami o lokalizacji firmy i informacjami kontaktowymi.
    Uwaga: Nazwa widoczna w polu Nazwa użytkownika dotyczy pierwszej osoby kontaktowej z firmy, którą podano na etapie rejestrowania firmy w systemie UPS CampusShip.
  2. Sprawdź i w razie potrzeby zmodyfikuj adres e-mail oraz numer telefonu pomocy technicznej, z których będą korzystać użytkownicy systemu szukający pomocy.
    Uwaga: Dopilnuj, aby osobami kontaktowymi były osoby z wewnątrz firmy, a nie personel działu pomocy technicznej firmy UPS.
  3. Upewnij się, że wszystkie pola wymagane (opisane czcionką pogrubioną) zawierają poprawne i dokładne dane. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk Zaktualizuj. Jeśli próba aktualizacji zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony monit z informacją, które pola należy zmodyfikować lub uzupełnić.