/
 • Aktualizacja dot. koronawirusa… Więcej
 • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
 • Aktualizacja usług - 18 marca 2020 г.… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Usługi zwrotne w UPS CampusShip

System UPS CampusShip udostępnia różne usługi zwrotu umożliwiające użytkownikowi i jego klientom zwrot towarów po uiszczeniu opłaty nominalnej. Uwaga: Usługi zwrotu są dostępne tylko w niektórych krajach.

Przed wybraniem usługi zwrotu wykonaj typowe czynności potrzebne do przetwarzania przesyłki: Otwórz jedną ze swoich książek adresowych i wybierz lub wprowadź adres Wyślij do. Wybierz usługę wysyłkową i typ opakowania. Wprowadź wagę (jeśli jest wymagana dla danego typu paczki) i wymiary paczki (w przypadku użycia własnego opakowania). Wprowadź lub wybierz numery referencyjne. Następnie, wybierz spośród następujących opcji usług zwrotu:

UPS Returns - Drukuj etykietę zwrotną

Korzystając z usługi UPS ReturnsSM- Wydrukuj etykietę zwrotu, można utworzyć etykietę zwrotną i wysłać ją do odbiorcy wraz z przesyłką lub oddzielnie.

Uwaga: W przypadku tej usługi wartość deklarowana jest ograniczona do 1 000 USD lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej. Naliczana jest dodatkowa opłata za usługę za każdą paczkę.

Etap 1 - Wybierz polecenie Wydrukuj etykietę zwrotu z listy rozwijanej Usługi zwrotu (UPS Returns) i wprowadź wymagany opis towaru. Na tym samym ekranie lub na ekranie Podgląd wysyłki wybierz opcję Wyślij teraz.

 • Jeśli wybrano stronę Podgląd wysyłki dającą możliwość edycji, można zauważyć zastąpienie adresów Wyślij do i Wyślij z adresami Odbierz z i Zwróć do. Aby edytować te adresy, wybierz opcję Edytuj obok adresu, który ma być zmieniony. Upewnij się, że informacje zwrotne są poprawne i wybierz opcję Wyślij teraz.


Etap 2
- Zakończ tworzenie etykiety zwrotnej, zaznaczając pola wyboru pokwitowania i etykiety. Następnie wybierz opcję Podgląd/Drukuj, aby utworzyć etykietę.

Powrót do góry

Usługa UPS Returns Plus

W ramach usługi UPS ReturnSM Plus podczas próby odbioru paczki zwrotnej kierowca UPS zawozi pod wskazany adres wcześniej wydrukowaną etykietę zwrotną. Dostępne są dwie opcje:

 • UPS 1 Attempt Returns Plus - Zwroty Plus UPS - 1 próba umożliwia nadawcy poproszenie o jedną próbę odbioru zwrotnej paczki UPS. Jeśli nie można odebrać paczki, etykieta zwrotna zostaje pozostawiona odbiorcy celem zwrotu paczki za pośrednictwem firmy UPS.

  Uwaga: W przypadku tej usługi wartość deklarowana jest ograniczona do 1 000 USD lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej. Naliczana jest dodatkowa opłata za usługę za każdą paczkę.
 • UPS 3 Attempts Returns Plus - Zwroty Plus UPS - próby umożliwia nadawcy poproszenie o trzy próby odbioru zwrotnej paczki UPS. Po trzeciej próbie odbioru etykieta zostaje zwrócona do firmy UPS.

  Uwaga: W przypadku tej usługi wartość deklarowana jest ograniczona do 50 000 USD lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej. Naliczana jest dodatkowa opłata za usługę za każdą paczkę.


Etap 1
- Wybierz opcję UPS 1 Attempt Returns Plus lub opcję UPS 3 Attempts Returns Plus z listy rozwijanej Usługi zwrotu i wprowadź wymagany opis towaru. Na tym samym ekranie lub na ekranie Podgląd wysyłki wybierz opcję Wyślij teraz.

 • Jeśli wybrano stronę Podgląd wysyłki dającą możliwość edycji, można zauważyć zastąpienie adresów Wyślij do i Wyślij z adresami Odbierz z i Zwróć do. Można dokonać edycji adresów na tym ekranie. Upewnij się, że informacje zwrotne są poprawne i wybierz opcję Wyślij teraz.


Etap 2 - Zakończ tworzenie przesyłki zwrotnej, zaznaczając pole wyboru pokwitowania. Wybierz opcję Podgląd/Drukuj i zapoznaj się z zalecanymi dalszymi czynnościami. Etykieta zostanie wydrukowana i dostarczona przez firmę UPS, nie zostanie przesłana do lokalnej drukarki.

Powrót do góry

Elektroniczna etykieta zwrotna UPS

Aby etykieta zwrotna została wysłana do klienta pocztą e-mail, podczas obsługi przesyłki wybierz opcję Elektroniczna etykieta zwrotna UPS w opcjach usług zwrotnych na ekranie Wyślij paczkę. Klient może wówczas wydrukować etykietę zwrotną wraz z pokwitowaniem i zapoznać się z informacjami dotyczącymi organizacji odbioru.

Etap 1 - Wybierz opcję Elektroniczna etykieta zwrotna UPS z listy rozwijanej Usługi zwrotu i wprowadź wymagany opis towaru na tym samym ekranie lub na stronie Dodaj opcje wysyłki. Następnie wybierz opcję Wyślij teraz.

Etap 2 - Aby wydrukować pokwitowanie dla przesyłki zwrotnej, zaznacz pole wyboru pokwitowania, a następnie wybierz opcję Podgląd/Drukuj. Etykieta zostanie wysłana do klienta pocztą e-mail przez firmę UPS, nie zostanie ona przesłana do lokalnej drukarki.

Powrót do góry

Drukowanie i wysyłanie etykiety zwrotnej przez firmę UPS

Firma UPS może też wydrukować i wysłać do klienta etykietę zwrotną, zapewniając w ten sposób odpowiednie możliwości zwrotu na różne okoliczności, na przykład w razie wycofania produktu. Aby etykieta zwrotna była wysyłana do klienta, wybierz opcję Drukowanie i wysyłanie etykiety zwrotnej przez firmę UPS w opcjach Usługi zwrotu podczas obsługi przesyłki.

Etap 1 - Wybierz opcję Drukowanie i wysyłanie etykiety zwrotnej przez firmę UPS z listy rozwijanej Usługi zwrotu i wprowadź wymagany opis towaru. Na tym samym ekranie lub na ekranie Podgląd wysyłki wybierz opcję Wyślij teraz.

Etap 2 - Aby wydrukować pokwitowanie dla przesyłki zwrotnej, zaznacz pole wyboru pokwitowania, a następnie wybierz opcję Podgląd/Drukuj. Etykieta zostanie automatycznie wysłana do klienta przez firmę UPS, nie zostanie przesłana do lokalnej drukarki.

Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip

Powered By OneLink