Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Numery referencyjne

Będąc administratorem można wymagać od użytkowników wprowadzenia jednego, dwóch lub trzech numerów referencyjnych, aby wspomagać firmowe monitorowanie przesyłki, księgowość lub inne funkcje zarządzania. Numerów referencyjnych można użyć do przedstawienia numerów zamówień zakupowych, numerów faktury, kodów klientów/spraw, kodów działów, kodów kosztów, numerów projektów, itd. Następnie za pomocą określonej utworzonej przez siebie kategorii numeru referencyjnego można tworzyć raporty biznesowe.

Numery referencyjne można tworzyć nadając im wartość (litery, cyfry lub alfanumeryczne) oraz opis.

  • Przykład 1: Numer referencyjny Wartość "ABC-123-NJ" z opisem "Magazyn ABC, 123 ul., Nowy Jork."
  • Przykład 2: Numer referencyjny Wartość "ACCT-LAX" z opisem "Księgowość - Biuro lotniska w Los Angeles."
  • Przykład 3: Numer referencyjny "123-07-02" z opisem "Sprawa 123 Jones v. State, lipiec 2002"

Za wartości mogą być domyślnie podstawiane numery referencyjne wprowadzone w preferencjach wysyłki w ustawieniach użytkownika. Pola te będą wypełniane automatycznie po otwarciu formularza wysyłkowego. Użytkownik może zachować podstawioną wartość lub zastąpić ją inną wartością.

Tworzenie numerów referencyjnych

W zależności od wymogów firmy w systemie można utworzyć nawet trzy listy numerów referencyjnych

Importowanie numerów referencyjnych

Administratorzy mogą tworzyć lub importować numery referencyjne i przechowywać je jako listy. Umożliwia to nadawcom z firmy wybieranie numerów referencyjnych spośród znanych wartości na listach lub sprawdzanie tych numerów.

Eksportowanie numerów referencyjnych

Zamiast ręcznie zmieniać poszczególne numery referencyjne, administrator może eksportować je do pliku i w nim wprowadzić niezbędne modyfikacje, co znacznie usprawni pracę.

Edycja/Usuwanie numerów referencyjnych

Użytkownik może edytować lub usuwać listy numerów referencyjnych przechowywane w systemie UPS CampusShip.