Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Przegląd konfiguracji

Jak rozpocząć pracę

Gdy przedstawiciel firmy UPS odpowiedzialny za system CampusShip zarejestruje Twoją firmę w systemie, otrzymasz dwie wiadomości e-mail:

  • Jedna wiadomość e-mail będzie zawierać identyfikator użytkownika i adres URL potrzebny do zalogowania.
  • Druga wiadomość e-mail będzie zawierać hasło tymczasowe.

Poniżej znajduje się krótki opis rozpoczęcia pracy. Szczegóły dotyczące wszystkich czynności opisanych poniżej znajdują się w osobnych częściach tego przewodnika.

Pierwsze logowanie administratora spółki odpowiedzialnego za system UPS CampusShip (CSCA)

Pierwsze logowanie administratora spółki odpowiedzialnego za system UPS CampusShip (CSCA)

Pierwsze logowanie administratora spółki odpowiedzialnego za system UPS CampusShip (CSCA)

Krok 1 - Odbierz wiadomości e-mail z adresem URL, identyfikatorem i hasłem do logowania. Po zalogowaniu zaakceptuj Warunki.

Krok 2 - Przejrzyj i uzupełnij informacje dotyczące hasła CSCA.

Konfiguracja firmy

Konfiguracja firmy

Konfiguracja firmy

Krok 1 - Przejrzyj i edytuj wstępne informacje o lokalizacji firmy.

  • Edytuj swoje informacje kontaktowe CSCA; dodaj lub edytuj informacje kontaktowe do pomocy technicznej dla systemu UPS CampusShip.
  • Utwórz lub zaimportuj dodatkowe lokalizacje. (Opcjonalnie)


Krok 2 - Przejrzyj i edytuj domyślne zestawy uprawnień wysyłkowych.

  • Utwórz dodatkowe zestawy uprawnień wysyłkowych. (Opcjonalnie)
  • Ustaw akcję dotyczącą domyślnego numeru referencyjnego w zestawie uprawnień. (Opcjonalnie)

Krok 3 - Utwórz lub zaimportuj numery referencyjne. (Opcjonalnie)

Krok 4 - Utwórz lub zaimportuj użytkowników.

  • Zmień uprawnienia użytkowników, aby stosownie do potrzeb określić status użytkownika mobilnego lub uprawnienia administratora.
  • Wybierz lub przypisz użytkownikom różne domyślne lub niestandardowe zestawy uprawnień wysyłkowych. (Opcjonalnie)


Krok 5
- Utwórz lub zaimportuj korporacyjną książkę adresową. (Opcjonalnie)

System UPS CampusShip jest gotowy do uruchomienia. Części tego przewodnika zawierają szczegółowy opis czynności ułatwiający pracownikom firmy uprawnionym do wysyłania użycie nowego systemu.