Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Zarządzanie użytkownikami - najczęściej zadawane pytania

Jak utworzyć nowego użytkownika?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie użytkownikami i kliknij opcję Utwórz użytkowników. Zostanie wyświetlona strona z opcjami pozwalającymi utworzyć nowego użytkownika.

Po wprowadzeniu danych użytkownika możesz wykonać następujące operacje:

  • Przypisanie lokalizacji wysyłki do tworzonego użytkownika. Jeśli nie masz pewności co do nazwy lokalizacji wysyłki, kliknij przycisk Szukaj.
  • Przypisanie zestawu uprawnień wysyłkowych tworzonemu użytkownikowi. Jeśli nie masz pewności co do nazwy zestawu uprawnień wysyłkowych, kliknij przycisk Szukaj.

Zanim klikniesz przycisk Utwórz, upewnij się, że wszystkie pola wymagane (opisane czcionką pogrubioną) zawierają poprawne i dokładne dane. Zostanie wyświetlona strona Utworzenie użytkownika powiodło się. Aby utworzyć kolejnego użytkownika, w sekcji przy lewej krawędzi strony lub na stronie potwierdzenia kliknij link Utwórz użytkownika.

W celu zmodyfikowania uprawnień tworzonego użytkownika, np. przyznania mu możliwości wysyłania paczek z różnych lokalizacji (status użytkownika mobilnego) lub statusu administratora, na stronie Utworzenie użytkownika powiodło się kliknij link Modyfikuj uprawnienia. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól kliknij przycisk Zaktualizuj.

Powrót do góry

Jak edytować istniejącego użytkownika?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie użytkownikami i kliknij opcję Szukaj użytkowników. Po zakończeniu wyszukiwania na liście wyników zaznacz użytkownika, którego dane chcesz edytować. Aby zmodyfikować dane użytkownika, kliknij przycisk Podgląd/Edycja.

Parametry wyszukiwania można modyfikować, zmieniając kryteria wyszukiwania lub wskazując lokalizacje do przeszukania. Zaznaczenie użytkownika spowoduje wyświetlenie strony ze zbiorczymi informacjami o tej osobie.

Aby zmienić konkretne dane użytkownika, kliknij odpowiedni link edytuj. Zanim w celu zapisania zmian klikniesz przycisk Zaktualizuj, upewnij się, że wszystkie pola wymagane (opisane czcionką pogrubioną) zawierają poprawne i dokładne dane.

Powrót do góry

Jak usunąć użytkownika?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie użytkownikami i kliknij opcję Szukaj użytkowników. Po zakończeniu wyszukiwania na liście wyników zaznacz użytkownika, którego chcesz usunąć. Aby wykasować użytkownika, kliknij przycisk Usuń.

Parametry wyszukiwania można modyfikować, zmieniając kryteria wyszukiwania lub wskazując lokalizacje do przeszukania. Zostanie wyświetlona strona Potwierdzenie usunięcia zawierająca nazwę użytkownika, którego zamierzasz usunąć.

Uwaga: Usunięcie użytkownika spowoduje wykasowanie wszystkich dotyczących go informacji przechowywanych w systemie UPS CampusShip.

Powrót do góry

Co zrobić, gdy użytkownik nie może zresetować swojego hasła?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Zarządzaj użytkownikami, a następnie opcję Szukaj użytkowników. Wpisz nazwę żądanego użytkownika i kliknij przycisk Szukaj. Zaznacz wpis użytkownika na liście wyników i kliknij przycisk Podgląd/Edycja. Kliknij link Edytuj widoczny obok pozycji Szczegóły użytkownika.

Na stronie szczegółowych danych użytkownika zaznacz pole wyboru Resetuj hasło użytkownika i kliknij przycisk Zaktualizuj. Istniejące hasło użytkownika oraz kombinacja tajnego pytania/odpowiedzi zostaną zmienione. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z hasłem tymczasowym. Po otrzymaniu hasła użytkownik może się zalogować za jego pomocą, zmienić hasło na docelowe oraz wprowadzić nowe tajne pytanie i odpowiedź.

Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip