Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Zarządzanie numerami referencyjnymi - najczęściej zadawane pytania

Jak edytować istniejący numer referencyjny?

  1. Kliknij kartę Administracja, a następnie opcję Zarządzaj numerami referencyjnymi. W opcjach jednej z wyświetlonych list numerów referencyjnych kliknij pozycję Przeszukaj listę referencyjną. Zostanie wyświetlona strona z opcjami umożliwiającymi znalezienie konkretnych numerów referencyjnych według wartości lub opisu zawierającego, rozpoczynającego się od lub pasującego do wpisanego hasła wyszukiwania.
  2. Zawartość strony jest odświeżana o kolejne znalezione pozycje. Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij przycisk Anuluj.
  3. Zaznacz numer referencyjny, który chcesz edytować, i kliknij przycisk Podgląd/Edycja.
  4. Zostanie wyświetlona strona szczegółów numeru referencyjnego. Możesz zmodyfikować wyłącznie jego opis.

Powrót do góry

Jak usunąć numer referencyjny?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, a następnie opcję Zarządzaj numerami referencyjnymi. W opcjach jednej z wyświetlonych list numerów referencyjnych kliknij pozycję Szukaj numerów referencyjnych. Po zakończeniu wyszukiwania na liście wyników zaznacz numer referencyjny, który chcesz usunąć. W celu wykasowania numeru kliknij przycisk Usuń. Parametry wyszukiwania można modyfikować, zmieniając hasło lub kryteria wyszukiwania.

Uwaga: Usunięcie numeru referencyjnego powoduje wykasowanie wszystkich informacji o tym numerze z systemu UPS CampusShip. Jeśli numery referencyjne są niezbędne, system może blokować możliwość usunięcia ostatniego numeru z każdej wymaganej listy.

Powrót do góry

Jak zautomatyzować proces importowania numerów referencyjnych?

Firma UPS opracowała aplikację, która pozwala zautomatyzować proces importowania numerów referencyjnych do systemu UPS CampusShip. Przejdź do karty Administracja i kliknij link Zarządzaj numerami referencyjnymi. Na stronie Zarządzanie listami numerów referencyjnych poszukaj sekcji zatytułowanej Narzędzie planowania importu i kliknij przycisk Pobierz. Nastąpi przekierowanie do strony zawierającej instrukcje pobrania i instalacji narzędzia.

Powrót do góry

Jak wydrukować kod kreskowy na etykiecie zwrotnej lub etykiecie wysyłki?

Aby ułatwić sobie monitorowanie wysłanej paczki, możesz wydrukować numer referencyjny i umieścić go na opakowaniu jako kod kreskowy. Kliknij kartę Wysyłka, po czym na stronie Rozpocznij wysyłkę wprowadź informacje dotyczące wysyłki lub zwrotu. Strona zawiera pole tekstowe z numerem referencyjnym paczki. Pod polem tekstowym znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie pola wyboru powoduje wydanie programowi CampusShip instrukcji wydrukowania podstawowego numeru referencyjnego w postaci kodu kreskowego na etykiecie wysyłki lub etykiecie zwrotnej.

Powrót do góry

Jak utworzyć nową listę numerów referencyjnych?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, a następnie opcję Zarządzaj numerami referencyjnymi. W opcjach jednej z wyświetlonych list numerów referencyjnych kliknij pozycję Utwórz numery referencyjne. Zostanie wyświetlona strona z opcjami pozwalającymi utworzyć nową listę numerów referencyjnych zawierającą wartości oraz ich opisy. Jednorazowo można utworzyć do 25 numerów.

Podczas tworzenia każdego numery referencyjnego należy podać wartość kodu referencyjnego w polu Wartość nr referencyjnego 1 znajdującym się w kolumnie z lewej strony. Opcjonalnie można wypełnić pole Opis nr referencyjnego 1 (prawa kolumna) stanowiące dodatkowy wyróżnik kodu referencyjnego.

Aby zmienić domyślną nazwę Lista numerów referencyjnych 1, 2 lub 3, przejdź do strony Zarządzanie numerami referencyjnymi i kliknij link Edytuj nazwę listy.

Uwaga: Wartość nr referencyjnego 1 musi być unikatowa w skali całej firmy.

Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip