Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Zarządzanie uprawnieniami - najczęściej zadawane pytania

Jak utworzyć nowy zestaw uprawnień wysyłkowych?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie uprawnieniami wysyłkowymi i kliknij opcję Utwórz uprawnienia wysyłkowe. Zostanie otwarta strona z opcjami pozwalającymi utworzyć nowy zestaw uprawnień wysyłkowych z ustalonymi metodami wysyłki.

Uwaga: Zanim do zestawu będzie można przypisać użytkowników, należy najpierw utworzyć zestaw.
Nadaj nazwę zestawowi uprawnień wysyłkowych i skonfiguruj różne ograniczenia, które mają obowiązywać dla osób korzystających z zestawu. Dotyczą one m.in. usług podstawowych, usług dodatkowych, opcji rozliczeń, uprawnień dotyczących książki adresowej oraz numeru referencyjnego. Dla każdej kategorii można zaznaczyć wszystkie lub tylko wybrane uprawnienia.

Aby utworzyć nazwany zestaw uprawnień, kliknij przycisk Zaktualizuj.

Uwaga: Zestaw uprawnień wysyłkowych powinien zezwalać wybranym typom użytkowników na dostęp do określonych metod wysyłki, których osoby te potrzebują w swojej codziennej pracy. Zazwyczaj definicje zestawów nie pokrywają się z organizacją firmy, strukturą zarządzania ani rozkładem stanowisk kierowniczych.

Powrót do góry

Jak edytować istniejące uprawnienia wysyłkowe?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, a następnie opcję Szukaj uprawnień wysyłkowych. Po zakończeniu wyszukiwania na liście wyników zaznacz zestaw uprawnień wysyłkowych, które chcesz edytować. Aby edytować zestaw, kliknij przycisk Podgląd/Edycja. Zakres rezultatów wyszukiwania można modyfikować, zmieniając hasło lub kryteria wyszukiwania.

Po zaznaczeniu zestawu uprawnień wysyłkowych można aktualizować zawartość wszystkich pól znajdujących się na stronie Szczegóły uprawnień wysyłkowych. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zaktualizuj. Gdy zmiany zostaną wprowadzone, pojawi się strona potwierdzenia.

Powrót do góry

W jaki sposób można przypisać użytkownikowi uprawnienia?

Sposób przypisywania uprawnień wysyłki do użytkownika zależy od poziomu zarządzania systemem UPS CampusShip. Najpopularniejsze sposoby zostały opisane w tym miejscu. Dodatkowa pomoc jest dostępna na każdym ekranie zawierającym tę opcję.

Po utworzeniu nowego użytkownika należy wykonać poniższe czynności.

  1. Aby przypisać uprawnienia wysyłki wybierz opcję Wyszukaj nazwy uprawnień wysyłki. Spowoduje to otwarcie ekranu Przypisywanie uprawnień wysyłki, pozwalającego zaznaczyć przycisk radiowy obok zestawu uprawnień, które mają zostać przypisane. W tym oknie wybierz opcję Przypisz, aby zakończyć i powrócić do ekranu Zarządzanie informacjami użytkownika.
  2. Wybierz polecenie Utwórz, aby zapisać wprowadzenie jako nowego użytkownika.
  3. Aby odrzucić wprowadzone dane i powrócić do poprzedniego ekranu, wybierz opcję Anuluj.

W przypadku edycji już istniejącego użytkownika:

  1. Aby zaktualizować uprawnienia wysyłki wybierz opcję Wyszukaj nazwy uprawnień wysyłki. Spowoduje to otwarcie ekranu Przypisywanie uprawnień wysyłki, pozwalającego zaznaczyć przycisk radiowy obok zestawu uprawnień, który ma zostać przypisany. W tym oknie wybierz opcję Przypisz, aby zakończyć i powrócić do ekranu Zarządzanie informacjami użytkownika.
  2. Aby zapisać wprowadzone dane, wybierz opcję Aktualizuj.
  3. Aby odrzucić wprowadzone dane i powrócić do poprzedniego ekranu, wybierz opcję Anuluj.

Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip