Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Zarządzanie lokalizacjami - najczęściej zadawane pytania

Jak utworzyć nową lokalizację?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie lokalizacjami i kliknij opcję Utwórz lokalizację. Zostanie wyświetlona strona z opcjami pozwalającymi utworzyć nową lokalizację. Zanim w celu zapisania zmian klikniesz przycisk Zaktualizuj, upewnij się, że wszystkie pola wymagane (opisane czcionką pogrubioną) zawierają poprawne i dokładne dane. Gdy lokalizacja zostanie utworzona, pojawi się strona potwierdzenia.

Powrót do góry

Jak usunąć lokalizację?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie lokalizacjami i kliknij opcję Szukaj lokalizacji. Po zakończeniu wyszukiwania na liście wyników zaznacz lokalizację, którą chcesz usunąć. W celu usunięcia lokalizacji kliknij przycisk Usuń. Parametry wyszukiwania można modyfikować, zmieniając hasło lub kryteria wyszukiwania.

Zostanie wyświetlony ekran Potwierdzenie usunięcia zawierający nazwę lokalizacji, którą chcesz usunąć. Usunięcie lokalizacji spowoduje wykasowanie wszystkich dotyczących jej informacji, w tym pewnych informacji o użytkownikach, przechowywanych w systemie UPS CampusShip.

Uwaga: Użytkownicy przypisani do usuniętej lokalizacji stracą możliwość przetwarzania przesyłek w systemie UPS CampusShip do czasu aż zostaną przyporządkowani do nowej lokalizacji.

Powrót do góry

Jak edytować istniejącą lokalizację?

W sekcji przy lewej krawędzi strony kliknij opcję Administracja, przejdź do strony Zarządzanie lokalizacjami i kliknij opcję Szukaj lokalizacji. Po zakończeniu wyszukiwania na liście wyników zaznacz lokalizację, którą chcesz zmodyfikować. Aby rozpocząć edycję, kliknij przycisk Podgląd/Edycja. Zakres rezultatów wyszukiwania można modyfikować, zmieniając hasło lub kryteria wyszukiwania.

Po zaznaczeniu lokalizacji można aktualizować zawartość wszystkich edytowalnych pól znajdujących się na stronie Szczegóły lokalizacji. Zanim w celu zapisania zmian klikniesz przycisk Zaktualizuj, upewnij się, że wszystkie pola wymagane (opisane czcionką pogrubioną) zawierają poprawne i dokładne dane.

Powrót do góry

W jaki sposób można przypisać lokalizację do użytkownika?

Sposób przypisywania lokalizacji do użytkownika zależy od poziomu zarządzania systemem UPS CampusShip. Najpopularniejsze sposoby zostały opisane w tym miejscu. Dodatkowa pomoc jest dostępna na każdym ekranie zawierającym tę opcję.

Po utworzeniu nowego użytkownika wykonaj poniższe kroki.

  1. Aby przypisać lokalizację firmy, wybierz opcję Wyszukaj nazwy lokalizacji. Spowoduje to otwarcie ekranu Przypisywanie lokalizacji pozwalającego zaznaczyć przycisk radiowy obok nazwy lokalizacji, która ma zostać przypisana. W tym oknie wybierz opcję Przypisz, aby zakończyć i powrócić do  poprzedniego ekranu.
  2. Wybierz polecenie Utwórz, aby zapisać wprowadzenie jako nowego użytkownika.
  3. Aby odrzucić wprowadzone dane i powrócić do poprzedniego ekranu, wybierz opcję Anuluj.

W przypadku edycji już istniejącego użytkownika:

  1. Aby przypisać lokalizację firmy, wybierz opcję Wyszukaj nazwy lokalizacji. Spowoduje to otwarcie ekranu Przypisywanie lokalizacji pozwalającego zaznaczyć przycisk radiowy obok nazwy lokalizacji, która ma zostać przypisana. W tym oknie wybierz opcję Przypisz, aby zakończyć i powrócić do  poprzedniego ekranu.
  2. Aby zapisać wprowadzone dane, wybierz opcję Aktualizuj.
  3. Aby odrzucić wprowadzone dane i powrócić do poprzedniego ekranu, wybierz opcję Anuluj.

Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip