Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Nazwa logowania i hasło

Jak utworzyć nazwy logowania i hasła

Określanie łatwego, uporządkowanego sposobu tworzenia nazw logowania, które zostaną przypisane. Nazwy logowania mogą zawierać do 16 znaków. Hasła muszą zawierać od 6 do 10 znaków alfanumerycznych. Pracownicy mogą w każdej chwili zmieniać hasła. W przypadku nazw logowania i haseł rozróżniania jest wielkość liter.

Przypisując nazwy logowania, należy rozważyć zastosowanie:

 • ID sieciowego pracownika
 • Numeru ID pracownika
 • Pierwszej litery imienia oraz nazwiska

Nie pamiętasz hasła?

Kiedy użytkownik nie może się zalogować z powodu zapomnienia hasła, ma on możliwość zresetowania hasła przy użyciu odpowiedzi kontrolnej przechowywanej w swoim profilu.

 1. Aby otworzyć stronę resetowania hasła, użytkownik wybiera opcję Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania.
 2. Następnie użytkownik wprowadza identyfikator użytkownika.
 3. Użytkownik wybiera pytanie kontrolne i wprowadza odpowiedź.
 4. Użytkownik resetuje stare hasło, wprowadzając i potwierdzając nowe hasło, a następnie wybiera opcję Dalej.

Jak zresetować hasło użytkownika

Kiedy użytkownik nie jest w stanie zresetować hasła użytkownika, może to zrobić administrator.

 1. Wybierz opcję Zarządzanie użytkownikami w obszarze po lewej stronie, a następnie opcję Szukaj użytkowników.
 2. Wprowadź wymaganą nazwę użytkownika i wybierz opcję Szukaj.
 3. Zaznacz wymaganego użytkownika w wynikach wyszukiwania i wybierz opcję Podgląd/Edycja.
 4. Wybierz opcję Edycja obok etykiety ze szczegółami dotyczącymi nadawcy.
 5. Zaznacz pole Zresetuj hasła użytkownika i wybierz opcję Zaktualizuj. Stare hasło użytkownika zostanie zresetowane i będzie on mógł się zalogować przy użyciu nazwy identyfikatora użytkownika jako tymczasowego hasła.

Tymczasowe hasło zostanie przesłane użytkownikowi przez system UPS CampusShip za pośrednictwem poczty e-mail. Po zalogowaniu się użytkownik zostanie poproszony o zmianę tymczasowego hasła.

Jak zresetować hasło Administratora spółki

Uwaga: Hasło Administratora spółki może zresetować tylko inny Administrator spółki. W systemie UPS CampusShip zalecane jest ustanowienie co najmniej dwóch Administratorów spółki w celu zapewnienia zastępstwa w czasie nieobecności. Jeżeli Administratorzy spółki nie są w stanie uzyskać dostępu do systemu, należy się niezwłocznie skontaktować z przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za system UPS CampusShip w celu nawiązania kontaktu z pomocą techniczną systemu UPS CampusShip.