Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Zbieranie najważniejszych informacji

Jak zebrać najważniejsze informacje

Poniżej znajduje się lista rodzajów informacji potrzebnych podczas konfigurowania programu UPS CampusShip.

Dane pracowników
Zbierz odpowiednie dane pracowników: nazwiska, nazwy logowania przypisane użytkownikom systemu UPS CampusShip, lokalizacje, adresy e-mail i numery telefonów. Podziel tych pracowników według uprawnień wysyłkowych (na przykład praw użytkowników), które będą im potrzebne w celu najbardziej wydajnego realizowania zadań zawodowych. Stosownie do tych grup będzie można później utworzyć zestawy uprawnień wysyłkowych. Więcej informacji na temat tworzenia zestawów uprawnień wysyłkowych znajduje się w sekcji tego przewodnika zatytułowanej Zestawy uprawnień wysyłkowych.
Uwaga: Pracownikom wysyłającym przesyłki z wielu lokalizacji podczas określania uprawnień możesz przyznać status Użytkownik mobilny.

Numery klienta i adresy
Zbierz używane w firmie numery klienta UPS, adresy odbioru i lokalizacje wysyłki.

Numery referencyjne
Zbierz numery referencyjne, które mają być używane do identyfikacji poszczególnych paczek (na przykład kody klientów/spraw, kody działów, kody kosztów, numery projektów itd.). Określ, jak oznaczyć te pola referencyjne, i zdecyduj, czy wymagają zatwierdzania. (Paczka nie będzie przetworzona, jeśli zostaną wprowadzone błędne informacje).
Uwaga: Aby informacje (pliki adresów korporacyjnych, lokalizacje, wartość numeru referencyjnego i użytkownicy) mogły zostać zaimportowane, a nie wpisane, plik musi mieć rozszerzenie csv. Procedury importu są opisane w części Importowanie plików.