Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Używanie narzędzi eksportu - najczęściej zadawane pytania

Jak wyeksportować adresy?

Zamiast ręcznie zmieniać poszczególne adresy w książce adresowej, administrator może wyeksportować informacje adresowe do pliku i w nim wprowadzić niezbędne modyfikacje, co znacznie usprawni pracę. Plik z modyfikacjami można następnie zaimportować z powrotem do systemu UPS CampusShip.

 1. Aby wyeksportować informacje książki adresowej, wybierz Moje ustawienia na pasku narzędzi CampusShip.
 2. Wybierz Eksportuj adresy dla firmowej książki adresowej lub prywatnej skrzynki adresowej w module Książki adresowej. Wybór dowolnego łącza spowoduje automatyczne utworzenie żądania eksportu oraz wyświetlenie strony Stanu importu/eksportu.
 3. Na stronie Stanu importu/eksportu wybór Aktualizacji z odpowiednią kategorią eksportu spowoduje odświeżenie statusu raportów „W toku”. Po ukończeniu eksportu wybierz Wyświetl dane w celu pobrania wyeksportowanego pliku.


Dodatkowo, możesz wybrać jedno z łącz eksportowych pod Pliki importowe/eksportowe w bocznym menu części Administracja. Kliknięcie łącza spowoduje utworzenie żądania eksportu.

Powrót do góry

Jak wyeksportować dane lokalizacji?

Zamiast ręcznie modyfikować poszczególne lokalizacje, administrator może wyeksportować informacje o wybranych lokalizacjach z systemu UPS CampusShip do pliku, zmodyfikować zawartość pliku, po czym zaimportować zmieniony plik z powrotem do systemu UPS CampusShip.

 1. Aby wyeksportować informacje o lokalizacji, na pasku narzędzi systemu CampusShip kliknij przycisk Administracja. Następnie w sekcji Administrowanie systemem CampusShip kliknij opcję Zarządzaj lokalizacjami. Kliknij opcję Eksportuj lokalizacje. Aby odszukać wybrane lokalizacje, wprowadź nazwę lokalizacji i określ kryteria filtrowania (np. "zawiera" lub "dokładnie pasuje"). Jeśli nie masz pewności co do pisowni nazwy lokalizacji, kliknij link Szukaj. Po odnalezieniu interesującej Cię lokalizacji zaznacz ją.
 2. Zaznacz żądaną lokalizację lub lokalizacje na liście wyników. Aby określić, które pola informacji o lokalizacjach mają być eksportowane, kliknij przycisk Eksportuj dane. Opcjonalnie przy większej liczbie zaznaczonych lokalizacji możesz kliknąć opcję Podgląd zaznaczeń i wyświetlić ich zbiorczą listę.
  Uwaga: Wyniki mogą zajmować kilka stron. Do przechodzenia między częściami długiej listy wyników służą linki Następna i Poprzednia. Aby wyeksportować informacje o wszystkich administrowanych przez siebie lokalizacjach, zamiast przeprowadzać wyszukiwanie, kliknij opcję Eksportuj dane dla wszystkich zarządzanych lokalizacji.
 3. Na stronie Eksportowanie pól lokalizacji zaznacz pola, których zawartość ma zostać wyeksportowana. Aby utworzyć żądanie eksportu informacji o lokalizacjach do pliku, kliknij przycisk Eksportuj dane. Żądanie zostanie automatycznie utworzone i pojawi się strona Status importu/eksportu.
 4. Na stronie Status importu/eksportu kliknięcie przycisku Zaktualizuj przy żądanej kategorii eksportu spowoduje odświeżenie statusu wszystkich żądań w toku. Po zakończeniu operacji eksportu kliknij link Podgląd danych, co umożliwi pobranie wyeksportowanego pliku.

Powrót do góry

Jak sprawdzić status eksportu do pliku?

Po utworzeniu żądania eksportu do pliku pojawia się ekran umożliwiający sprawdzenie statusu żądania.

Status żądania eksportu do pliku może przyjmować następujące wartości:

 • W toku: Ten komunikat oznacza, że żądanie eksportu jest aktualnie realizowane i wkrótce zostanie ukończone. Aby wyświetlić najnowszy status, odśwież stronę.
 • Zakończono: Temu komunikatowi towarzyszy link Podgląd danych.
 • Zakończono z błędami: Okno tego komunikatu zawiera linki Podgląd danych i Podgląd błędów.
 • Wystąpił błąd: Komunikat zawierający link Podgląd błędów.


Aby sprawdzić status innych operacji eksportu, na liście rozwijanej kliknij pozycję Pokaż wszystko, Tylko lokalizacja, Tylko użytkownik, Tylko korporacyjna książka adresowa lub Tylko numer referencyjny.

Plik eksportu będzie mieć format pliku wartości rozdzielonych przecinkami (.csv) - zwykłego pliku tekstowego, w którym poszczególne pola są oddzielone od siebie przecinkami (bez spacji). W wyeksportowanym pliku każdy rekord będzie zajmował osobny wiersz. Przecinek jest niezbędny nawet w przypadku pola niewymaganego lub pustego, ponieważ określa on wtedy "przeskok" do następnego pola. W efekcie plik może zawierać szereg przecinków nierozdzielonych żadnymi spacjami. Nazwa pliku kończy się rozszerzeniem .csv.

Powrót do góry

Jak wyeksportować numery referencyjne?

Zamiast ręcznie zmieniać poszczególne numery referencyjne, administrator może wyeksportować je do pliku i w nim wprowadzić niezbędne modyfikacje, co znacznie usprawni pracę. Plik z modyfikacjami można następnie zaimportować z powrotem do systemu UPS CampusShip.

Aby wyeksportować informacje o numerach referencyjnych, na pasku narzędzi systemu CampusShip kliknij przycisk Administracja. Następnie na liście numerów referencyjnych widocznej na stronie Zarządzanie numerami referencyjnymi kliknij opcję Eksportuj numery referencyjne.

Żądanie zostanie automatycznie utworzone i pojawi się strona Status importu/eksportu. Na stronie Status importu/eksportu kliknięcie przycisku Zaktualizuj przy żądanej kategorii eksportu spowoduje odświeżenie statusu wszystkich żądań w toku. Po zakończeniu operacji eksportu kliknij link Podgląd danych, co umożliwi pobranie wyeksportowanego pliku.

Powrót do góry

Jak eksportować dane użytkowników?

 1. Aby wyeksportować informacje o użytkownikach, na pasku narzędzi systemu CampusShip kliknij przycisk Administracja. Następnie kliknij kolejno opcje Zarządzaj użytkownikami i Eksportuj użytkowników. Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania użytkowników.
 2. Wprowadź nazwę lokalizacji, co spowoduje pobranie informacji o wszystkich przypisanych do niej użytkownikach. Jeśli nie masz pewności co do pisowni nazwy lokalizacji, kliknij link Szukaj. Po odnalezieniu interesującej Cię lokalizacji zaznacz ją. Opcjonalnie wpisz nazwę lub wyrażenie, według którego zostaną wyfiltrowane wyniki wyszukiwania. Aby na przykład znaleźć wszystkich użytkowników o nazwisku Kowalski związanych z lokalizacją X, w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie "Kowalski", a w polu nazwy lokalizacji - wyrażenie "lokalizacja X".
 3. Na liście wyników zaznacz wpisy żądanych użytkowników. Aby utworzyć żądanie eksportu informacji o użytkownikach do pliku, kliknij przycisk Eksportuj dane. Opcjonalnie przy większej liczbie zaznaczonych użytkowników możesz kliknąć opcję Podgląd zaznaczeń i wyświetlić ich zbiorczą listę. Aby utworzyć żądanie eksportu informacji o użytkownikach do pliku, kliknij przycisk Eksportuj dane.
 4. Żądanie zostanie automatycznie utworzone i pojawi się strona Status importu/eksportu. Na stronie Status importu/eksportu kliknięcie przycisku Zaktualizuj przy żądanej kategorii eksportu spowoduje odświeżenie statusu wszystkich żądań w toku. Po zakończeniu operacji eksportu kliknij link Podgląd danych, co umożliwi pobranie wyeksportowanego pliku.


Uwaga:
Wyniki mogą zajmować kilka stron. Do przechodzenia między częściami długiej listy wyników służą linki Następna i Poprzednia.

Powrót do góry