/
 • Aktualizacja dot. koronawirusa… Więcej
 • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
 • Aktualizacja usług - 18 marca 2020 г.… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Dokumentacja eksportowa UPS CampusShip - najczęściej zadawane pytania

Jakiego typu faktury należy wystawiać dla przesyłek międzynarodowych?

Dla wszystkich przesyłek niezawierających dokumentów należy wystawiać faktury handlowe.

Każda przesyłka, której nie towarzyszy dokumentacja wysyłkowa, wymaga przygotowania trzech egzemplarzy faktury handlowej lub pro forma (jeśli faktura handlowa jest niedostępna). Jako szablony faktur mogą posłużyć wzorce pism firmowych lub osobistych, jeśli tylko zawierają wszystkie informacje o wysyłce niezbędne na fakturze.

Uwaga: W aplikacji UPS Connect dokumentacja eksportowa jest generowana automatycznie.

Faktura handlowa powinna zawierać następujące dane:

 • Nazwa i adres nadawcy (sprzedawcy) widniejące na etykiecie adresowej, w tym nazwa firmy lub nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu
 • Nazwa i adres odbiorcy (statek do), w tym kraju docelowym i kod pocztowy, jak pokazano na adres etykiety. Aby dostawa została zrealizowana jak najszybciej, warto również podać Nazwa firmy lub nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej.
 • Data faktury
 • Numer zamówienia zakupowego lub faktury, jeśli ma zastosowanie
 • Nazwa i adres nabywcy (importera), jeśli różnią się od danych odbiorcy końcowego, łącznie z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby kontaktowej
 • Kompletny opis każdego wysyłanego przedmiotu
 • Informacje o budowie przedmiotu i jego przeznaczeniu (łącznie z podaniem ujednoliconych kodów celnych, jeśli są znane)
 • Kraj pochodzenia. W przypadku, gdy była pozycja produkowane?
 • Liczba jednostek, wartość jednostkowa, a całkowita wartość każdej pozycji. w przypadku próbek i przedmiotów niemających wartości rynkowej należy na potrzeby odprawy celnej podać ich realną wartość rynkową
 • Metoda transportu i deklarowana wartość lub wysokość opłat ubezpieczeniowych
 • Łączna wartość przesyłki, w tym w walucie rozliczeniowej
 • Przyczyna wywozu. Na przykład: Przyczyna eksportu, np. sprzedaż, naprawa, transfer wewnątrzfirmowy
 • Warunki sprzedaży (incoterm) określające udział opłat wysyłkowych w łącznej kwocie faktury, np. Na przykład: CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht)
 • Liczba paczek oraz ich łączna waga
 • Podpis nadawcy i data

Powrót do góry

Świadectwo pochodzenia NAFTA to dokument wykorzystywany w Kanadzie, Meksyku, Portoryko i Stanach Zjednoczonych do ustalania, czy importowane towary podlegają ograniczeniu lub zmniejszeniu cła na mocy Porozumienia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA).

W przypadku formularzy wypełnianych w internecie aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych lub Portoryko. Świadectwo pochodzenia NAFTA jest dostępne również w formie elektronicznej i może stanowić część pakietu Faktura elektroniczna (o ile ta usługa jest dostępna). W przypadku wysyłek ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady należy przygotować oryginał i dwie kopie faktury. Dla wysyłek z Portoryko należy przygotować oryginał i jedną kopię.

Świadectwo pochodzenia NAFTA musi być dołączone do faktur dla przesyłek przekraczających następującą wartość:

 • 1000 dolarów amerykańskich dla wysyłek z Kanady lub Stanów Zjednoczonych do Meksyku.
 • 2 500 dolarów kanadyjskich dla wysyłek z Meksyku lub Stanów Zjednoczonych do Kanady
 • 2500 dolarów amerykańskich dla wysyłek z Kanady lub Meksyku do Stanów Zjednoczonych


Przesyłki o wartości niższej niż podane kwoty nie wymagają Świadectwa pochodzenia NAFTA. Zamiast tego klient na fakturze powinien zamieścić następujące oświadczenie:

"Niniejszym oświadczam, że produkty zawarte w tej przesyłce pochodzą z kraju należącego do NAFTA w rozumieniu przepisów uprawniających do preferencyjnych stawek celnych w ramach NAFTA".

Aby otrzymać taryfę preferencyjną, eksporter musi czytelnie wypełnić cały dokument, a w momencie składania deklaracji importer musi być w jego posiadaniu. Dokument może być także wypełniony dobrowolnie przez producenta dla eksportera.

Powrót do góry

Skąd można pozyskać formularze dla przesyłek międzynarodowych?

Funkcja UPS TradeAbility™ zawiera różnorodne formularze dla przesyłek międzynarodowych. Niektóre formularze można wypełnić przez Internet, a inne pobrać z biblioteki dokumentów. Informacje o wysyłce można podać raz, po czym w razie potrzeby stosować je do różnych formularzy. Następujące formularze można wypełnić w trybie online:

 • Faktura
 • Świadectwo pochodzenia NAFTA


Aby przejść do formularzy przesyłek międzynarodowych, w systemie CampusShip otwórz kartę Zasoby i kliknij opcję Użyj narzędzi międzynarodowych. Na stronie, która zostanie otwarta, kliknij link Przejdź do formularzy międzynarodowych. Link prowadzi do strony, z której można pobrać przykładowe formularze lub wypełnić ich wersje online.

Powrót do góry

Kiedy potrzebuję formularza agencji FDA wstępnego powiadomienia o imporcie żywności?

Nowe przepisy amerykańskiej Agencji ds. żywności i leków (FDA, Food and Drug Administration) wymagają podawania bardziej szczegółowych informacji podczas odprawy celnej importowanej żywności dokonywanej przez Biuro celne i ochrony granic Stanów Zjednoczonych (CBP, Bureau of Customs and Border Protection) oraz agencję FDA.

Zależnie od adresów podanych w polach Wyślij z i Wyślij do w aplikacji wysyłkowej u dołu strony Zakończ przesyłkę może się pojawić link do tego formularza. Kliknięcie tego linku umożliwi wypełnienie dokumentu Formularz wstępnego powiadomienia przez Internet.

Powrót do góry

Czym jest lista zawartości opakowania i do czego służy?

Lista zawartości opakowania stanowiąca szczegółowe zestawienie zawartości paczki jest opcjonalnym dokumentem, który może zostać dołączony do przesyłki. Jest on nieco podobny do faktury handlowej, używanej przez organy celne przy naliczaniu ceł i opłat. Ponieważ lista zawartości opakowania nie zawiera informacji na temat kosztu lub wartości zawartości, może być używana w sytuacjach, gdy zawartość zostanie przekazana podmiotowi trzeciemu, takiemu jak klient lub dostawca.

Powrót do góry
Powered By OneLink