/
  • Aktualizacja dot. koronawirusa… Więcej
  • UPS niezmiennie działa: Wpływ koronawirusa na nasze usługi… Więcej
  • Aktualizacja usług - 18 marca 2020 г.… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Wysyłka w pliku wsadowym UPS CampusShip

Pomoc dotycząca wysyłki w pliku wsadowym

Wysyłka w pliku wsadowym umożliwia utworzenie do 250 wysyłek przy użyciu pliku w formacie CSV. Adres miejsca pochodzenia musi być taki sam dla wszystkich przesyłek w pliku, ale adresy miejsc przeznaczenia mogą być różne.

Wysyłka w pliku wsadowym obsługuje jedynie przesyłki jednoelementowe, w przypadku których sposobem płatności jest Konto nadawcy UPS (opcja Opłacone z góry) lub Strona trzecia. Po skonfigurowaniu adresu zwrotnego i sposobu płatności można wysyłać paczki. Przed uruchomieniem przetwarzania pliku sprawdź ustawienia drukarki. Po zakończeniu procesu otrzymasz informację, ile paczek zostało pomyślnie przetworzonych.

Poniższa tabela zawiera przykładowy plik wsadowy.

Nazwa plikuFormat plikuData utworzeniaPobierz
Przykładowy plik
07.11.2010


Format importu pliku wsadowego

Uwaga: plik importu używa przecinków/średników jako separatorów pól. Plik importu musi zawierać separatory pól w postaci przecinków/średników, nawet w przypadku pól opcjonalnych. Nie należy dołączać nagłówków kolumn.

Jeżeli w konkretnym rekordzie wystąpi błąd podczas sprawdzania w czasie importu, w systemie zostanie utworzony plik błędu z rekordami, które nie mogły zostać importowane w systemie. Przejrzyj raport błędów i wprowadź niezbędne poprawki. Po poradzeniu sobie z błędami spróbuj ponownie uruchomić proces importu.

Format importu pliku wsadowego
Format importu pliku wsadowego zawiera rozszerzenie .csv/.ssv.
Nazwa polaTyp polaMaksymalna długość polaWymaganePrawidłowe wartości
Nazwisko osoby kontaktowej Alfanumeryczne 35 Tak (w przypadku transportu międzynarodowego lub usługi UPS Next Day Air Early) Nazwisko odbiorcy (znak # wprowadzony przed pierwszym polem spowoduje wystąpienie błędu)
Nazwa firmy lub nazwa firmy lub nazwisko Alfanumeryczne 35 Tak Firma lub nazwa odbiorcy
Kraj Alfanumeryczne 2 Tak odbiorcy (prawidłowe kody znajdują się w tabeli kodów krajów/terytoriów).
Adres 1 Alfanumeryczne 35 Tak Adres 1 odbiorcy (wymagany)
Adres 2 Alfanumeryczne 35 Nie Adres 2 odbiorcy (opcjonalny)
Adres 3 Alfanumeryczne 35 Nie Adres 3 odbiorcy (opcjonalny)
Miasto Alfanumeryczne 30 Tak Miasto odbiorcy
Stan/prowincja/inne Alfanumeryczne 30 Warunkowe Wymagane w przypadku niektórych krajów przeznaczenia (prawidłowe kody znajdują się w tabeli kodów stanów/prowincji.)
Kod pocztowy Alfanumeryczne 10 Warunkowe Wymagane w przypadku niektórych krajów przeznaczenia
Telefon Alfanumeryczne 15 Warunkowe Wymagane w przypadku międzynarodowych miejsc przeznaczenia i usługi UPS Next Day Air Early
Numer wewnętrzny Alfanumeryczne 5 Nie Wewnętrzny numer telefonu odbiorcy
Wskaźnik miejsca zamieszkania 01. 1 Nie 1 = Adres prywatny; 0 = Adres firmowy
Adres e-mail Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail odbiorcy
Typ opakowania Alfanumeryczne 2 Tak Prawidłowe kody znajdują się w tabeli typów opakowań
Wartość celna Numeryczne 15 Warunkowe Wymagane w przypadku transportów z USA do Kanady i z USA do Portoryko. Waluta jest ustawiana domyślnie na USD. Dozwolone są liczby dziesiętne.
Waga Numeryczne 5 Warunkowe Wymagane w przypadku typu opakowania "Inne opakowanie" o wartości 2. Masy są opcjonalnie akceptowane w przypadku typu opakowania „list/koperta”. Użycie przecinków w polach liczbowych, takich jak pola mas (10,0), wymaga umieszczenia wartości danego pola między podwójnymi znakami — cudzysłowami.
Długość Numeryczne 4 Nie Dla USA/Portoryko domyślnie ustawiane są cale, dla wszystkich innych krajów — centymetry. W przypadku Kanady można wybrać cale lub centymetry.
Szerokość Numeryczne 4 Nie Dla USA/Portoryko domyślnie ustawiane są cale, dla wszystkich innych krajów — centymetry. W przypadku Kanady można wybrać cale lub centymetry.
Wysokość Numeryczne 4 Nie Dla USA/Portoryko domyślnie ustawiane są cale, dla wszystkich innych krajów — centymetry. W przypadku Kanady można wybrać cale lub centymetry.
Jednostka miary funty/kg 2 Nie Ustaw domyślnie na funty (US/PR) lub kilogramy. CA ma wybór między funtami a kilogramami.
Opis towarów Alfanumeryczne 35 Warunkowe Wymagane w określonych warunkach, kiedy kraje podane w polach Wyślij do/ Wyślij z nie są takie same
Dokumenty bez wartości handlowej 01. 1 Nie Wskazuje, że wysyłka nie zawiera żadnych pozycji do oclenia
Towary nieobjęte swobodnym przepływem (GNIFC) 01. 1 Warunkowe Wymagane w przypadku transportu w obrębie UE, kiedy towary podlegają ocleniu
Zadeklarowana wartość przesyłki Numeryczne 7 Nie W przypadku wprowadzenia kwoty, musi być ona mniejsza niż 1000 USD lub stanowić równowartość tej kwoty w walucie miejscowej. Domyślnie kwota ta jest podawana w walucie kraju pochodzenia przesyłki. Kwota odpowiedzialności firmy UPS za zniszczenie lub utratę paczki. Liczby dziesiętne nie są dozwolone.
Usługa Numeryczne 2 Tak Poprawne wartości znajdują się w tabeli usług.
Zawiadomienie o Doręczeniu Alfanumeryczne 1 Nie Poprawne wartości znajdują się w tabeli potwierdzeń doręczenia.
Zwolnienie dostawy przez nadawcę/ doręczenie bez podpisu 01. 1 Nie Nadawca może zlecić firmie UPS zwolnienie paczki przy pierwszej próbie, bez podpisu. Firma UPS nie ponosi odpowiedzialności wobec nadawców ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody powstałe po dostarczeniu paczki. (Opcja niedostępna poza USA)
Zwrot dokumentu 01. 1 Nie Używane tylko w przypadku transportu PL-PL.
Dostawa w sobotę 01. 1 Nie Dostępne z wybranymi usługami (dodatkowe informacje znajdują się w przewodniku po usługach)
UPS carbon neutral 01. 1 Nie Służy do neutralizowania wpływu przesyłki na klimat.
Duża paczka 01. 1 Nie Stosowane, jeśli suma długości i obwodu (2 x szerokość) + (2 x wysokość) przekracza 118 cali (157 cm), ale jest mniejsza lub równa calom ( cm). Oceniona dopłata. (Poza USA limit dla dużej paczki wynosi 400 cm.)
Dodatkowa obsługa Numeryczne 4 Nie Dla USA: stosowane, gdy przedmiot jest zamknięty w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna, a waga paczek przekracza 70 funtów / 32 kg, a najdłuższy bok ma więcej niż 150 cm. Dodatkowe informacje można znaleźć w przewodniku po usługach. Poza USA: Jeśli waga przekracza 32 kg lub najdłuższy bok ma więcej niż 150 cm, dodatkowa obsługa będzie stosowana automatycznie.
Informacja referencyjna 1 Alfanumeryczne 35 Nie Służy do rejestrowania informacji o paczce
Informacja referencyjna 2 Alfanumeryczne 35 Nie Służy do rejestrowania informacji o paczce
Informacja referencyjna 3 Alfanumeryczne 35 Nie Używane tylko na opakowaniu paczki na poziomie systemu UPS CampusShip (dla USA, Portoryko i Kanady)
Powiadomienie e-mail 1 — adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 1 — wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 1 — wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 1 — doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 2 — adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 2 — wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 2 — wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 2 — doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 3 — adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 3 — wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 3 — wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 3 — doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 4 — adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 4 — wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 4 — wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 4 — doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Powiadomienie e-mail 5 — adres Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane określone powiadomienie (dotyczące wysyłki, wydarzenia wyjątkowego lub doręczenia)
Powiadomienie e-mail 5 — wysyłka 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po wysłaniu przesyłki
Powiadomienie e-mail 5 — wydarzenie wyjątkowe 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane, gdy wystąpiło wydarzenie wyjątkowe dotyczące doręczenia paczki
Powiadomienie e-mail 5 — doręczenie 01. 1 Nie Powiadomienie e-mail wysyłane po doręczeniu paczki
Adres e-mail Alfanumeryczne 150 Nie Dodatkowe wiadomości lub instrukcje specjalne, które będą zawarte w powiadomieniu e-mail
Adres e-mail powiadomienia o wystąpieniu błędu Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie, jeśli nie powiedzie się dostarczenie powiadomienia e-mail do adresata
Identyfikator lokalizacji Alfanumeryczne 10 Nie Unikalny identyfikator dla alternatywnej lokalizacji doręczenia, np. UPS Access Point™
Typ nośnika powiadomienia Alfanumeryczne 2 Nie Poprawne wartości znajdują się w tabeli typów mediów.
Język powiadomienia Alfanumeryczne 6 Nie Lista poprawnych par: kraj/język. Wartość domyślna na podstawie miejsca pochodzenia/przeznaczenia. Poprawne wartości znajdują się w tabeli języków powiadomień
Adres powiadomienia Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego używane do otrzymywania zawiadomień o doręczeniu przesyłek przesyłanych do alternatywnej lokalizacji
Wartość COD w przypadku ADL Numeryczne/kwoty 10 Nie Suma pieniężna, która ma być pobrana w lokalizacji UPS Access Point, musi być określona w walucie obowiązującej w tejże lokalizacji. Dozwolone są liczby dziesiętne.
Doręcz do adresata w przypadku ADL 01. 1 Nie 0 = opcja, której nie zażądano 1 = zażądana opcja doręczenia wyłącznie na adres
Typ mediów nadawcy w przypadku ADL Alfanumeryczne 2 Nie Poprawne wartości znajdują się w tabeli typów mediów.
Język nadawcy w przypadku ADL Alfanumeryczne 6 Nie Lista poprawnych par: kraj/język. Wartość domyślna na podstawie miejsca pochodzenia/przeznaczenia. Poprawne wartości znajdują się w tabeli języków powiadomień.
Powiadomienie nadawcy w przypadku ADL Alfanumeryczne 50 Nie Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego używane po to, aby nadawca mógł otrzymać powiadomienie, kiedy paczka przybędzie do lokalizacji UPS Access Point lub kiedy zostanie odebrana.
Kody typów opakowań
Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole o nazwie Typ opakowania. Prawidłowe kody dla tego pola to:
1 = list/koperta UPS
4 = UPS PAK
3 = tuba UPS
S = pudełko UPS Express (małe)
M = pudełko UPS Express (średnie)
L = pudełko UPS Express (duże)
21 = pudełko UPS
25 = pudełko UPS 10 kg
24 = pudełko UPS 25 kg
2 = inne opakowanie
30 = paleta (dostępne tylko dla przesyłek z PL do PL)
Kody typów usług
Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole o nazwie Usługa. Poprawne 2-cyfrowe kody dla tego pola to:
14 = UPS Next Day Air Early A.M. (US/PR) 54 = UPS Express Plus
01 = UPS Next Day Air (US/PR) 07 = UPS Express
13 = UPS Next Day Air Saver (US/PR) 08 = UPS Expedited
59 = UPS 2nd Day Air A.M. (US/PR) 11 = UPS Standard
02 = UPS 2nd Day Air (US/PR) 65 = UPS Express Saver
12 = UPS 3 Day Select
03 = UPS Ground Service (US/PR)
82 = UPS Today Standard (PL to PL)
83 = UPS Dedicated Courier (PL to PL)
85 = UPS Today Express (PL to PL)
86 = UPS Today Express Saver (PL to PL)
Kody potwierdzenia doręczenia
Jeżeli nie chcesz potwierdzenia doręczenia, nie wypełniaj tego pola. W przeciwnym razie wpisz poprawny kod. Prawidłowe kody dla tego pola to:
S = wymagany podpis
N=potwierdzenie doręczenia bez podpisu
A = wymagany podpis osoby dorosłej
V = ustne potwierdzenie
Typ mediów
Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole zwane Typ mediów. Prawidłowe kody dla tego pola to:
01=Telefon
03=E-mail
12=SMS
Prawidłowe kody języka:
Format przetwarzania importu pliku wsadowego zawiera pole zwane Poprawne kody językowe. Prawidłowe kody dla tego pola to:
"DAN_97"=duński
"DEU_97"=niemiecki
"ENG_CA"=angielski kanadyjski
"ENG_GB"=angielski brytyjski
"ENG_US"=angielski amerykański angielski
"FIN_97"=fiński
"FRA_97"=francuski kanadyjski
"FRA_CA"=francuski (Francja)
"ITA_97"=włoski
"NLD_97"=niderlandzki
"NOR_97"=norweski
"POL_97"=polski
"SPA_97"=hiszpański
"SPA_MX"=hiszpański meksykański
"SPA_PR"=hiszpański puertorykański
"SWE_97"=szwedzki

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip

Powered By OneLink