Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Administrowanie systemem UPS CampusShip

Lokalizacje firmy

Poznaj zasady administrowania lokalizacjami firmy. Niniejszy przewodnik zawiera informacje pomocne w wykonywaniu następujących zadań administracyjnych:

 • Tworzenie lokalizacji
 • Importowanie lokalizacji
 • Eksportowanie lokalizacji
 • Edytowanie i usuwanie lokalizacji

Historia

Poznaj zasady posługiwania się historią wysyłek w systemie UPS CampusShip. Niniejszy przewodnik zawiera informacje pomocne w wykonywaniu następujących zadań administracyjnych:

 • Wyświetlanie historii wysyłek
 • Eksportowanie historii wysyłek

Zestawy uprawnień wysyłkowych

Poznaj zasady konfigurowania różnych uprawnień dla różnych użytkowników w firmie. W przewodniku omówiono następujące tematy:

 • Domyślne zestawy uprawnień
 • Tworzenie zestawów uprawnień
 • Edytowanie zestawów uprawnień

Książki adresowe

Poznaj zasady posługiwania się książkami adresowymi w systemie UPS CampusShip. Niniejszy przewodnik zawiera informacje pomocne w wykonywaniu następujących zadań administracyjnych:

 • Tworzenie wpisów
 • Importowanie książek adresowych
 • Eksportowanie książek adresowych
 • Edytowanie i usuwanie wpisów
 • Używanie zewnętrznych książek adresowych

Numery referencyjne

Poznaj możliwości, jakie stwarza stosowanie numerów referencyjnych przy wykonywaniu zadań związanych z wysyłką. Niniejszy przewodnik zawiera informacje pomocne w wykonywaniu następujących konkretnych zadań:

 • Tworzenie numerów referencyjnych
 • Importowanie numerów referencyjnych
 • Eksportowanie numerów referencyjnych
 • Edytowanie i usuwanie numerów referencyjnych

Użytkownicy systemu UPS CampusShip

Mechanizm administrowania użytkownikami systemu CampusShip w firmie oferuje bardzo dużą elastyczność w kwestii przypisywania im uprawnień. Niniejszy przewodnik pomoże opanować wykonywanie następujących zadań:

 • Tworzenie użytkowników
 • Zmiana lokalizacji użytkowników
 • Importowanie użytkowników
 • Eksportowanie użytkowników
 • Edytowanie i usuwanie użytkowników