Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Książki adresowe

Tworzenie wpisów

Kliknij kartę Moje ustawienia, a następnie w sekcji Korporacyjna książka adresowa kliknij przycisk Utwórz/Dodaj adres.

Importowanie książek adresowych

Zamiast ręcznie wpisywać poszczególne adresy, administrator może zaimportować plik z danymi adresowymi, którego zawartość uzupełni lub zastąpi wpisy istniejące aktualnie w książce adresowej.

Eksportowanie książek adresowych

Zamiast ręcznie zmieniać poszczególne adresy w książce adresowej, administrator może wyeksportować informacje adresowe do pliku i w nim wprowadzić niezbędne modyfikacje, co znacznie usprawni pracę

Edycja/Usuwanie wpisów

Użytkownik może edytować lub usuwać dane adresowe przechowywane w korporacyjnej książce adresowej firmy lub swojej osobistej książce adresowej UPS.

Zewnętrzna książka adresowa

Zanim będziesz mógł wybrać adresy ze swojej zewnętrznej książki adresowej, ze strony 'Wysyłanie' pobierz i zainstaluj Plug-in dla Zewnętrznej Książki Adresowej