Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Dodatkowe czynności

Po przejrzeniu informacji ogólnych na temat firmy i wprowadzeniu ewentualnych zmian, można dodać nowe dane (np. dodatkowe lokalizacje firmy, korporacyjną książkę adresową, zestawy uprawnień wysyłkowych lub użytkowników).

Biorąc pod uwagę, że większość z tych informacji można importować, a nie wpisywać, w części Administrowanie systemem UPS CampusShip podano instrukcje importowania plików. W części Zasoby można znaleźć odpowiednie szczegóły na temat formatowania plików.

Lokalizacje firmy

Można teraz utworzyć lub importować dodatkowe lokalizacje odpowiednio do potrzeb firmy. Aby utworzyć nowe lokalizacje firmy, zobacz temat Tworzenie lokalizacji w sekcji dotyczącej lokalizacji firmy niniejszego przewodnika. Aby importować lokalizacje firmy, zobacz temat Importowanie lokalizacji w sekcji dotyczącej lokalizacji firmy.

Uwaga: Każda lokalizacja wymagana przez firmę musi zostać zdefiniowana zanim będzie można do niej przypisać użytkowników. Aby obsłużyć przesyłkę przy użyciu programu UPS CampusShip, należy przypisać użytkownika do lokalizacji. Lokalizację firmy można określić jako dział lub kilka działów o tym samym adresie. Pozwala to uzyskać maksymalną elastyczność w organizowaniu lokalizacji i nadawaniu im nazw.

Powrót do góry

Uprawnienia wysyłkowe

System UPS CampusShip oferuje cztery domyślne zestawy uprawnień wysyłkowych zawierających kombinacje różnych praw i usług dodatkowych. Domyślne zestawy można przypisywać użytkownikom bez żadnych zmian albo utworzyć na ich podstawie niestandardowe zestawy dopasowane do unikatowych potrzeb firmy. Aby zestaw można było przypisać użytkownikom, należy najpierw nadać mu nazwę oraz zapisać. Informacje na temat tworzenia nowych zestawów uprawnień wysyłkowych znajdują się w sekcji Zestawy uprawnień wysyłkowych w punkcie Tworzenie uprawnień wysyłkowych.

Uwaga: Aby niestandardowy zestaw uprawnień wysyłkowych można było przypisać użytkownikom systemu UPS CampusShip, należy go najpierw zdefiniować. Jeśli na przykład w firmie są potrzebne zestawy uprawnień wysyłkowych różniące się od zestawów domyślnych, najpierw należy utworzyć docelowe zestawy, a następnie przypisać do nich użytkowników.

Powrót do góry

Numery referencyjne

Obecnie w systemie numery referencyjne można tworzyć lub importować, zależnie od potrzeb. Numery referencyjne służą do przechowywania informacji o paczkach. Rolę takich numerów mogą pełnić na przykład kody klientów/spraw, kody działów, kody kosztów, numery projektów itd. W systemie UPS CampusShip można zdefiniować trzy różne listy wartości i opisów numerów referencyjnych, co pozwala określić wobec użytkowników wymóg podawania jednego, dwóch lub trzech różnych numerów w związku z realizacją różnych funkcji administracyjnych w firmie.

Administrator ustala nazwy pól referencyjnych oraz decyduje, czy będzie dla nich stosowane sprawdzanie poprawności (np. wyświetlanie komunikatu o błędzie w przypadku wpisania błędnych informacji).

Informacje na temat tworzenia nowych numerów referencyjnych znajdują się w niniejszym przewodniku w sekcji Numery referencyjne w punkcie Tworzenie numerów referencyjnych. Informacje na temat importowania nowych numerów referencyjnych zawarto w sekcji Numery referencyjne w punkcie Importowanie numerów referencyjnych.

Powrót do góry

Książki adresowe

Obecnie w systemie korporacyjne książki adresowe można tworzyć lub importować, zależnie od potrzeb. Informacje na temat tworzenia korporacyjnych książek adresowych można znaleźć w niniejszym przewodniku w sekcji Książka adresowa w punkcie Tworzenie wpisów. Informacje o importowaniu korporacyjnych książek adresowych zawarto w sekcji Książka adresowa w punkcie Importowanie książek adresowych.

Powrót do góry

Użytkownicy systemu UPS CampusShip

Obecnie w systemie UPS CampusShip użytków można tworzyć lub importować. Informacje na temat tworzenia nowych użytkowników systemu UPS CampusShip znajdują się w niniejszym przewodniku w sekcji Użytkownicy systemu UPS CampusShip w punkcie Tworzenie użytkowników. Informacje o importowaniu użytkowników systemu UPS CampusShip zawarto w sekcji Użytkownicy systemu UPS CampusShip w punkcie Importowanie użytkowników.

Powrót do góry

Uruchamianie systemu UPS CampusShip

System UPS CampusShip jest teraz konfigurowany automatycznie i gotowy do użytku.

Osoby, które otrzymały uprawnienia do korzystania z systemu, mogą poznać tajniki jego obsługi z Pomocy dotyczącej wysyłek. W celu przejścia do tych informacji należy kliknąć kartę Wysyłka i w obszarze z lewej strony kliknąć opcję Pomoc.

Uwaga: Na etapie poznawania funkcji i narzędzi systemu UPS CampusShip użytkownicy będą się zwracali po wskazówki do Ciebie jako administratora. Zapotrzebowanie na tę pomoc powinno szybko maleć wraz z uzyskiwaniem przez nich biegłości w posługiwaniu się systemem.

Powrót do góry

Skontaktuj się z firmą UPS

W razie pytań dotyczących systemu UPS CampusShip skontaktuj się z administratorem systemu UPS CampusShip. Aby uzyskać pomoc techniczną dla systemu UPS CampusShip, wybierz łącze poniżej.

Pomoc techniczna dla systemu UPS CampusShip