Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Testy kliniczne

Przed rozpoczęciem tworzenia testów klinicznych należy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi administrowania systemem UPS CampusShip.

Więcej informacji na temat zarządzania systemem UPS CampusShip

Jak utworzyć lokalizację siedziby prowadzenia dochodzenia?

Przed utworzeniem lokalizacji siedziby prowadzenia dochodzenia organizacja musi zostać wyznaczona jako firma przeprowadzająca testy kliniczne. Jeśli zostanie to zrobione, u dołu ekranu szczegółów lokalizacji pojawi się sekcja Testy kliniczne.

Należy w niej wybrać opcję To jest lokalizacja testu klinicznego. Po jej zaznaczeniu pojawi się lista rozwijana, z której będzie można wybrać jedną z dwóch dostępnych lokalizacji prowadzenia dochodzenia, tj. Laboratorium badawcze lub Klinika będąca siedzibą prowadzenia dochodzenia.

Ustawionej lokalizacji siedziby nie będzie można już zmienić. Jeśli konieczna będzie zmiana tego ustawienia, należy usunąć lokalizację i rozpocząć procedurę od początku.

Powrót do góry

Jak utworzyć lokalizację siedziby prowadzenia dochodzenia i przydzielić do niej użytkowników?

Użytkowników można tworzyć i przydzielać do lokalizacji siedziby prowadzenia dochodzenia na ekranie Zarządzaj danymi użytkownika systemu CampusShip w aplikacji. Przed utworzeniem użytkowników trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

  • Przed przydzieleniem użytkowników należy utworzyć lokalizację siedziby prowadzenia dochodzenia.
  • Każdemu utworzonemu użytkownikowi będzie trzeba przydzielić zestaw uprawnień wysyłkowych (co obejmuje prawidłowe usługi wysyłki, z których można korzystać w przypadku testu klinicznego).
  • W przypadku użytkowników testów klinicznych przeprowadzanych w siedzibie prowadzenia dochodzenia konieczne jest podanie numeru telefonu.

Powrót do góry

Jak utworzyć firmowe typy paczek niestandardowych?

W aplikacji wybierz opcję Wyświetl firmowy typ paczki niestandardowej. Nastąpi przejście do firmowej biblioteki opakowań niestandardowych. W tym miejscu można przeprowadzić edycję istniejącej biblioteki lub utworzyć nową, która może zawierać maksymalnie 20 typów paczek niestandardowych dla firmy. Pozwala to opisać paczki wysyłane w ramach testu klinicznego.

Na stronie podsumowania biblioteki można zmodyfikować lub utworzyć typ paczki niestandardowej. Wybierz opcję Dodaj nowy typ paczki niestandardowej lub wybierz istniejący typ paczki, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Jeśli przesyłka ma być transportowana w warunkach chłodniczych, będzie trzeba znać wagę suchego lodu, który zostanie wysłany razem z paczką. Każda paczka zawierająca suchy lód zostanie wysłana zgodnie z regulacjami IATA.

Powrót do góry

Jak utworzyć test kliniczny?

Aby w aplikacji utworzyć test kliniczny, należy najpierw utworzyć jego unikatowy numer identyfikacyjny. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Należy przy tym pamiętać o następujących wskazówkach:

  • W odpowiednim polu będzie konieczne podanie nazwy opisowej testu klinicznego.
  • Po sprawdzeniu, czy numer identyfikacyjny jest unikatowy dla firmy, można przydzielić laboratorium badawcze, które zbada próbki medyczne, typy paczek niestandardowych używane podczas badań, usługi wysyłkowe UPS oraz wszelkie niezbędne opcje dodatkowe.
  • Po utworzeniu testu klinicznego można do niego przydzielić siedziby prowadzenia dochodzenia lub utworzyć nowy test kliniczny.

Powrót do góry