Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Zmiany w wysyłce towarów do Turcji

Aktualizacja usługi


Zgodnie z przepisami celnymi, uzupełnienie — 10, wydanymi przez Ministerstwo Celne i Handlowe, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym (nr 27369 z 7 października 2009 r.), wchodzącymi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. obowiązkowo należy przedstawić poniższe informacje w deklaracjach przywozowych dotyczących towarów wwożonych na terytorium Turcji, które są warte powyżej 75 EUR i/lub podlegają ocleniu:  
 
* 4-cyfrowy kod HS (Harmonized System Code)
* Jeśli odbiorcą jest firma, należy podać numer identyfikacji podatkowej
* Jeśli odbiorcą jest osoba prywatna, należy podać numer dokumentu tożsamości

Powyższe informacje powinny być podane w odpowiednich sekcjach listu przewozowego przez nadawcę. Aby zapobiegać opóźnieniom, odbiorcy powinni udostępniać numery identyfikacji podatkowej nadawcom i informować ich o konieczności wypełnienia listu przewozowego i faktur z podaniem numeru identyfikacji podatkowej i 4-cyfrowego kodu HS.

W przypadku listów przewozowych uzupełnianych ręcznie i generowanych przez narzędzia online firmy UPS numer identyfikacji podatkowej można wpisać w polu „Numer VAT odbiorcy/Numer identyfikacyjny dla potrzeb celnych”, a kod HS można wpisać w polu „Opis towarów” na liście przewozowym lub w sekcji „Kod taryfy” na fakturze.