Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Unijny Kodeks Celny obowiązuje od maja 2016

W ramach modernizacji ram regulacyjnych UE, unijny kodeks celny i rozporządzenia wykonawcze wejdą w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Dokument ten zastępuje Wspólnotowy Kodeks Celny, który obowiązywał od 1 stycznia 1994 roku i został napisany w czasie, gdy dokumentacja była głównie papierowa. Wielkość i szybkość wymiany handlowej, a także potrzeba właściwej oceny bezpieczeństwa i zagrożeń znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci i UCC ma na celu dostosowanie przepisów prawa celnego do dzisiejszej rzeczywistości.

Kodeks wymienia procedury dotyczące eksportu, importu, a także przechowywania lub przetwarzania towarów przed dokonaniem płatności opłat celnych. Jej podstawowe zasady są następujące:

  • cała komunikacja powinna być elektroniczna (wyjątki są dopuszczalne)
  • procedury powinny zostać uproszczone i zmodernizowane

Poprzez członkostwo w stowarzyszeniach handlowych, UPS dostarczył swoje spostrzeżenia do proponowanych przepisów do Komisji Europejskiej. Dzięki temu UPS jest teraz na wyjątkowej pozycji i ma możliwość zaoferowania klientom przewodnika po najważniejszych zmianach przed ich wejściem w życie. Kliknij tutaj, aby wyświetlić przewodnik UPS-compiled briefing.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm