Pomiń i przejdź do głównej zawartości

1991-1999

Postęp technologiczny

Embracing Technology

1991 - 1994

W 1993 r. UPS dostarczał dziennie 11,5 miliona przesyłek i dokumentów do ponad miliona stałych klientów. W obliczu tak przytłaczającego wolumenu konieczne było opracowanie nowych technologii w celu utrzymania wydajności i konkurencyjnych cen, jak również świadczenia klientom dodatkowych usług. Technologia operacyjna UPS obejmuje szeroki wachlarz elementów, począwszy od niedużych urządzeń ręcznych po specjalnie projektowane pojazdy dostawcze oraz globalne systemy komputerowe i komunikacyjne.

Ręczne urządzenie DIAD, będące na wyposażeniu wszystkich kierowców UPS, opracowano w celu sczytywania informacji i wprowadzania ich do sieci UPS. DIAD uwzględnia nawet cyfrowy obraz podpisu odbiorcy, co gwarantuje nadawcy szybkie potwierdzenie ostatecznej dostawy. Urządzenie to umożliwia również kierowcom pozostawanie w kontakcie z centrami operacyjnymi, bycie na bieżąco ze zmieniającymi się grafikami odbiorów, trasami przejazdów i innymi istotnymi informacjami.

UPSnet to globalna sieć komunikacji elektronicznej, stanowiąca kanał przesyłowy informacji dotyczących obsługi i dostawy przesyłek. Sieć UPSnet wykorzystuje ponad 800 000 km łączy komunikacyjnych i dedykowanego satelitę do połączenia ponad 1300 centrów dystrybucyjnych UPS w 46 krajach i terytoriach. System monitoruje 821.000 paczek dziennie. W latach 1986 - 1991 UPS zainwestował 1,5 miliarda dolarów w modernizację technologiczną, a w ciągu kolejnych pięciu lat planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe 3,2 miliarda dolarów. Modernizacja ma na celu poprawę wydajności oraz rozszerzenie obsługi klienta.

W 1992 r. UPS wprowadził elektroniczny monitoring wszystkich przesyłek naziemnych. W 1994 r. wystartował portal UPS.com, a popyt na informacje dotyczące przesyłek w trakcie przewozu wzrósł w zaskakującym tempie. W kolejnym roku UPS zwiększył funkcjonalność strony, dzięki czemu klienci zyskali możliwość monitorowania przesyłek podczas procesu ich dostarczania. Popularność monitoringu internetowego przesyłek przekroczyła wszelkie oczekiwania - obecnie portal UPS.com otrzymuje 10 milionów żądań monitoringu internetowego dziennie.

Większy zakres usług

1994 - 1999

Pod koniec lat 90. dla UPS rozpoczął się kolejny okres przejściowy. Podczas gdy główna działalność firmy nadal koncentrowała się na dostarczaniu przesyłek oraz związanych z nimi informacji, UPS zaczął poszerzać swoją działalność i koncentrować się na jej nowej płaszczyźnie - usługach. Zdaniem kierownictwa UPS, doświadczenie w profesjonalnym dostarczaniu i monitorowaniu przesyłek umożliwiało firmie przekształcenie się w pośrednika handlu globalnego oraz przejęcie zadań związanych z usprawnieniem wymiany trzech najważniejszych elementów handlu: towarów, informacji oraz kapitału. Aby zrealizować wizję nowego spektrum usług, UPS rozpoczął proces strategicznego przejmowania istniejących przedsiebiorstw oraz tworzenia nowych firm.

Nabywanie i tworzenie nowych przedsiębiorstw miało na celu zaoferowanie klientom UPS nowego rodzaju usług. Dzieki unikalnym rozwiązaniom dla łańcucha dostaw UPS umożliwił swoim klientom lepszą obsługę ich własnych klientów oraz koncentrację na kluczowych aspektach działalności. W 1995 r. UPS utworzył firmę UPS Logistics Group, której zadaniem jest opracowywanie rozwiązań dotyczących zarządzania globalnym łańuchem dostaw w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.W 1995 r. UPS nabył przedsiębiorstwo SonicAir, co sprawiło, że UPS stał się pierwszą firmą oferującą odbiór i wysyłkę lotniczą przesyłek tego samego dnia oraz gwarantowaną dostawę na godzinę 8.00 nastepnego dnia. W 1998 roku powstał UPS Capital, podmiot oferujący pełen wachlarz zintegrowanych produktów i usług finansowych umożliwiających rozwój przedsiębiorstw klientów.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

1999 - 1999
10 listopada 1999 r. UPS po raz pierwszy zaoferował swoje akcje ogółowi społeczeństwa. Publiczna sprzedaż akcji wzmocniła firmę, dając jej możliwość wykorzystania będących w obrocie publicznym papierów wartościowych do dokonania strategicznych przejęć na ważnych rynkach światowych.

Kapsuła czasu UPS

Kamienie milowe1992
Wprowadzenie elektronicznego monitoringu wszystkich przesyłek naziemnych.

1992
UPS obsługuje ponad 200 krajów i regionów, dostarczając 11,5 miliona przesyłek i dokumentów do ponad miliona stałych klientów.

1993
Utworzenie UPS Logistics Group w celu opracowywania rozwiązań dotyczących zarządzania globalnym łańuchem dostaw.

1994
Zaczyna funkcjonować strona UPS.com.

1996
Internetowe oprogramowanie monitorujące UPS uwzględnia cyfrowy obraz podpisu odbiorcy i pozwala klientowi na jednoczesne monitorowanie nawet 100 przesyłek.

1999
UPS wprowadza 10 procent swoich akcji do publicznego obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.