của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cố vấn Gói hàng

Lấy hướng dẫn đóng gói

Hãy cho chúng tôi biết về lô hàng của bạn và chúng tôi sẽ tạo một danh sách tùy chỉnh về các hướng dẫn gói hàng. Chọn bất kỳ kết hợp nào với tối đa là 15 danh mục đã được định trước hoặc nhập vào thông tin của chính bạn, sau đó chọn Xem Hướng dẫn để tiếp tục. Hãy lưu ý rằng đối với các lô hàng chứa hàng hóa nguy hiểm thì các quy định áp dụng của chính phủ có thể nêu rõ các yêu cầu đóng gói tối thiểu và/hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác về hàng hóa nguy hiểm. Hãy kiểm tra với đại diện UPS của bạn để biết thêm thông tin về việc đóng gói hàng hóa nguy hiểm. Chú ý: Các dấu hoa thị dưới đây cho biết các mặt hàng thông thường mà có thể được quy định trong vận chuyển là hàng hóa nguy hiểm. Để xem danh sách đầy đủ các mặt hàng này, hãy chọn Các Mặt hàng Thông thường Có thể Nguy hiểm.

Bạn muốn vận chuyển gì?

Step One: What do you want to ship

Chọn một hoặc nhiều danh mục hàng hoá .


Bạn có loại hàng hoìa nào không thuộc các mục trên không?

Chọn Thêm mục riêng của tôi nếu bạn cần nhập mô tả và chi tiết về hàng hoìa bổ sung.

Tổng kích cỡ và trọng lượng là bao nhiêu?

Step Two: enter combined size and weight

Nhập chiều dài, chiều rộng, chiều cao kết hợp, và tổng trọng lượng

x
x
cm
kg