από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Σύμβουλος Συσκευασίας

Λήψη κατευθυντήριων οδηγιών συσκευασίας

Πείτε μας για την αποστολή σας κι εμείς θα δημιουργήσουμε μια προσαρμοσμένη λίστα κατευθυντήριων οδηγιών συσκευασίας. Επιλέξτε οποιονδήποτε συνδυασμό προκαθορισμένων κατηγοριών (μέχρι και 15) ή εισαγάγετε τα δικά σας στοιχεία, και στη συνέχεια επιλέξτε Προβολή κατευθυντήριων οδηγιών για να συνεχίσετε. Να έχετε υπόψη σας ότι για τις αποστολές επικίνδυνων αγαθών, ίσως να υπάρχουν κυβερνητικοί κανονισμοί σε ισχύ, που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις συσκευασίας ή/και τυχόν άλλες απαιτήσεις επικίνδυνων αγαθών για εμπορεύματα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της UPS, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία επικίνδυνων αγαθών. Σημείωση: Κάποια συνηθισμένα αντικείμενα που μπορεί να ταξινομούνται κατά τη μεταφορά ως επικίνδυνα αγαθά επισημαίνονται με αστερίσκους παρακάτω. Μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο με αυτά τα αντικείμενα, αν επιλέξετε Συνηθισμένα αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Τι θέλετε να αποστείλετε;

Step One: What do you want to ship

Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες εμπορευμάτων


Έχετε εμπορεύματα που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες;

Επιλέξτε Προσθήκη δικού μου αν χρειάζεται να εισαγάγετε πρόσθετες περιγραφές και λεπτομέρειες για εμπορεύματα.

Ποιο είναι το συνδυασμένο μέγεθος και βάρος;

Step Two: enter combined size and weight

Εισάγετε τοσυνδυασμένο μήκος, πλάτος και ύψος, και τοσυγκεντρωτικό βάρος

x
x
cm
kg