от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Съветник по опаковане

Получете указания за опаковане

Опишете ни Вашата пратка и ние ще създадем персонализиран списък с указания за опаковане. Изберете всяка комбинация от до 15 предварително определени категории или въведете Ваша собствена информация, след което изберете "Преглед на указания", за да продължите. Имайте предвид, че за пратки с опасни товари, приложимите държавни разпоредби могат да указват минималните изисквания за опаковане и/или други изисквания за стоките. Свържете се с Вашия UPS представител, за да получите повече информация относно опаковането на опасни товари. Забележка: Обичайни артикули, които по време на превоз могат да бъдат регламентирани като опасни товари, са обозначени със звездички по-долу. Вижте пълен списък на тези артикули, като изберете "Обичайни артикули, които могат да бъдат опасни".

Какво искате да изпратите?

Step One: What do you want to ship

Изберете една или повече категории стоки


Имате ли стоки, които не отговарят на нито една от горните категории?

Изберете „Добавяне на собствена", ако е необходимо да въведете допълнителни описания и подробни данни за стоките.

Какви са общите размери и тегло?

Step Two: enter combined size and weight

Въведетеобщите дължина, ширина, височина и общото тегло.

x
x
см.
кг.