จาก
  • การปรับบริการชั่วคราว… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ปรึกษาด้านพัสดุ

รับแนวทางการบรรจุ

บอกเรื่องการจัดส่งของคุณให้เราทราบ แล้วเราจะสร้างรายการแนวทางการบรรจุที่เลือกกำหนด เลือกผสมกันแบบใดก็ได้สูงสุด 15 หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ให้ หรือป้อนข้อมูลของคุณเอง จากนั้นเลือกดูแนวทางเพื่อดำเนินการต่อ พึงทราบว่าสำหรับการจัดส่งสินค้าอันตราย กฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอาจระบุข้อกำหนดในการบรรจุขั้นต่ำและ/หรือข้อกำหนดสินค้าอันตรายอื่นใดสำหรับสินค้านั้น ตรวจสอบกับตัวแทน UPS ของคุณเพื่อรับข้อมูลเรื่องการบรรจุสินค้าอันตรายเพิ่มเติม หมายเหตุ: สิ่งของทั่วไปที่อาจถูกกำกับควบคุมในการขนส่งในฐานะสินค้าอันตรายจะมีการกำกับด้วยเครื่องหมายดอกจันด้านล่าง ให้ดูรายการสิ่งของเหล่านี้แบบเต็มโดยการเลือกสิ่งของทั่วไปที่อาจเป็นอันตราย

คุณต้องการจัดส่งอะไร

ขั้นตอนที่หนึ่ง: คุณต้องการจัดส่งอะไร

حدد فئة أو أكثر من فئات البضائع


คุณมีสินค้าที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่ใดข้างต้นเลยหรือไม่

ให้เลือกเพิ่มของฉันเองหากคุณจำเป็นต้องป้อนคำอธิบายและรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ขนาดและน้ำหนักรวมกันเป็นเท่าไร

ขั้นตอนที่สอง: ป้อนขนาดและน้ำหนักรวมกัน

أدخل الطول، والعرض، والارتفاع المجمّع، والوزن الإجمالي

x
x
ซม.
กก.

** ดูค่าธรรมเนียม/ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ UPS และคู่มืออัตราค่าบริการและบริการต่าง ๆ ของ UPS สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่จัดการและข้อจำกัดบริการ

*** แนวทางการบรรจุของ UPS เป็นคำแนะนำสำหรับช่วยเหลือคุณในการบรรจุสินค้าจัดส่งของคุณ การทำตามแนวทางเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุที่เพียงพอต่อการขนส่ง