UPS
Setări de conectareProfilSumar contAdministrareRegistru adreseMen?ine?i Contul dvs. UPS
Creare expediţieVizualizare istoricAnulare expediţieCreare expediere returnExpediere folosind un fişier consolidatCreare importCalcul timp de tranzit şi costProgramare preluareUtilizare instrumente internaţionaleCăutare locaţii de predare expediereComandare consumabileDeschideţi un cont UPSSetare preferinţeGhid de servicii
Urmărire expediţiiAflaţi mai multe despre Quantum ViewAdministrareQuantum View ManageQuantum View DataAccesare Flex Global View
Transport importantTransport aerianTransport peste oceanServicii de brokeraj vamal
IniţiereExpediereUrmărirePrimirea expediţiei dvs.Facturare şi PlatăAsistenţă tehnică

Document de înştiinţare privind cookie-urile

Acest site Web conţine cookie-uri. Dacă utilizaţi în continuare acest site Web, sunteţi de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Înregistrare

repl_legend_title

Etape:

  • 1
    Setări conectare
  • 2
    Adresă profil personal
  • 3
    Înregistrare finalizată
repl_legend_title

Ce urmează

Profilul meu

Creare setări de conectare

Utilizaţi formularul de mai jos pentru a crea un ID de utilizator şi o parolă. Câmpurile obligatorii sunt indicate prin .

ID şi parolă utilizator

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Acord tehnologic Obligatoriu

CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS

Versiunea UTA05072014

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE CONDIŢIILE GENERALE ALE ACESTUI CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS.  INDICÂND MAI JOS CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ CONFORMAŢI CONDIŢIILOR GENERALE ALE ACESTUI CONTRACT, AŢI STABILIT UN CONTRACT LEGAL OPOZABIL CU UPS MARKET DRIVER, INC. („UPS”).

Acest contract include (1) aceste Condiţii generale (inclusiv Anexa A a acestora (Definiţii – Condiţii generale) şi Anexa B (Amendament de ţară la Condiţiile generale); (2) Drepturile utilizatorului final (inclusiv Anexa A a acestora (Definiţii – Drepturile utilizatorului final), Anexa B (Tehnologia UPS) şi Anexa C (Teritoriul permis)) disponibile la adresa <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (astfel de Drepturi ale utilizatorului final putând fi modificate periodic conform condiţiilor contractuale); şi (3) documentaţia menţionată în oricare din cele de mai sus şi care a fost inclusă ca referinţă.  Prin prezenta dvs. confirmaţi că aţi citit şi aţi înţeles în totalitate ATÂT Condiţiile generale CÂT ŞI Drepturile utilizatorului final disponibile spre lectură accesând adresa <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> INCLUSIV documentaţia la care se face referinţă în prezentul contractContractul vă va putea fi prezentat de mai multe ori când accesaţi şi folosiţi Tehnologia UPS.  Cu excepţia cazului când s-a schimbat versiunea Contractului, scopul fiecărei prezentări este de a confirma că acest Contract s-a stabilit de comun acord şi nu pentru a crea un contract suplimentar sau separat.

În scopul acestui Contract:

„Client” înseamnă persoana pentru care lucraţi, care nu este însă furnizoare de servicii, (1) şi care este titularul Contului UPS pe care îl folosiţi pentru a înregistra prima Tehnologie UPS pe care o accesaţi, dacă este necesar un Cont UPS pentru înregistrare, (2) şi care deţine primul Cont UPS pe care îl folosiţi cu Tehnologia UPS pe care o accesaţi, dacă nu este necesar un Cont UPS pentru a vă înregistra, dar este necesar pentru a o folosi, sau (3) când prima Tehnologie UPS pe care o accesaţi nu necesită un Cont UPS pentru a o înregistra sau utiliza.

„Furnizor de servicii” înseamnă un terţ angajat de un client UPS pentru a-l ajuta să-şi administreze activitatea de expediere cu Părţile UPS, inclusiv Furnizorii de servicii de facturare care au fost aprobaţi în scris de UPS pentru a presta astfel de servicii pentru clientul UPS; cu toate acestea, Persoanele afiliate UPS pot acţiona în calitate de Furnizor de servicii fără aprobare scrisă din partea UPS.

„Angajat al furnizorului de servicii” înseamnă un angajat al unui Furnizor de servicii.

„Dvs.” sau pronumele posesiv „al Dvs.” înseamnă, după cum este cazul: (i) dvs. ca persoană fizică, în cazul în care ați acceptat acest Contract în calitate de persoană fizică, nereprezentând niciun alt terț, pentru propria dvs. utilizare a Tehnologiilor UPS; (ii) dvs. în calitate de persoană fizică și Client, în cazul în care accesați Tehnologia UPS ca parte componentă a sarcinilor dvs. în calitate de angajat al Clientului; sau (iii) dvs. în calitate de persoană fizică și angajatorul dvs., în cazul în care angajatorul dvs. este Furnizor de servicii pentru un client UPS, iar dvs. accesați Tehnologia UPS ca parte componentă a sarcinilor dvs. în calitate de Angajat al Furnizorului de servicii în scopul furnizării de servicii în beneficiul unui client UPS.

Dvs. declaraţi şi garantaţi că sunteţi major şi, după caz, aveţi dreptul să încheiaţi în numele Dvs., al Clientului sau al Furnizorului de servicii, contracte legate de Tehnologia UPS, care îi sunt opozabile conform legilor aplicabile.  Dacă vă pierdeţi, în orice moment, dreptul de a încheia, în numele Dvs., al Clientului sau al Furnizorului de servicii, după caz, contracte opozabile legate de Contul UPS conform legilor aplicabile, nu veţi mai putea folosi Tehnologia UPS în numele Dvs. sau al numitului Client sau Furnizor de servicii.Condiţii generale

1.                   Definiţii. Termenii scrişi cu majusculă în acest Contract au înţelesul stabilit în Anexa A a Condiţiilor generale, ataşată la prezentul contract şi în Anexa A a Drepturilor utilizatorului final. În caz de conflict între termenii din Drepturile utilizatorului final şi cei din aceste Condiţii generale, Condiţiile generale au preponderenţă.

2.                   Acordarea licenţei.

2.1.              AmploareConform condiţiilor acestui contract, UPS vă acordă iar Dvs. acceptaţi, o licenţă limitată, revocabilă, care nu poate fi sub-concesionată, este neexclusivă, netransferabilă, pentru folosirea pe Teritoriul permis a Tehnologiei UPS şi a Documentaţiei tehnice în legătură cu această Tehnologie UPS.  Drepturile utilizatorului final conţin drepturi şi restricţii suplimentare legate de acordarea licenţei, precum şi drepturi şi restricţii specifice de acordare a licenţei pentru Tehnologia UPS.

2.2.              Restricţii generale – Materiale şi Software UPS.  Nu aveţi dreptul şi trebuie să le cereţi şi angajaţilor şi agenţilor Dvs. să nu sub-concesioneze, dezvăluie sau transfere Materialele UPS unor terţi fără consimţământul scris al UPS. Vă angajaţi să nu modificaţi (inclusiv să nu faceţi corecturi la Software), să nu reproduceţi, închiriaţi, concesionaţi, împrumutaţi, încărcaţi, distribuiţi, redistribuiţi, revindeţi sau cedaţi sub nicio formă Materialele UPS, în totalitate sau în parte, fără consimţământul UPS şi renunţaţi prin prezenta la aceste drepturi acordate conform legilor aplicabile, cu excepţia cazului când o asemenea renunţare nu se poate realiza.  Vă angajaţi să nu faceţi alte copii după Software, în afara celor necesare pentru a fi folosite conform acestui Contract, cu condiţia că puteţi face o (1) copie de rezervă a Software-ului numai în scopul de a fi păstrată în arhiva Dvs. Această copie de rezervă trebuie să cuprindă avertismentele legate de drepturile de autor ale UPS şi de alte drepturi şi trebuie să fie conform condiţiilor stabilite în acest Contract.  În ciuda oricăror clauze contrarii din acest Contract, nu aveţi dreptul să folosiţi Software-ul prin intermediul unui serviciu extern partajat sau al unui birou de servicii.

3.                   Asigurări legate de legile de export.  Recunoaşteţi că toate Materialele UPS furnizate conform prezentului Contract sunt supuse U.S. Export Administration Regulations (Organizaţia de Reglementare a Exporturilor din S.U.A. („EAR”)) administrată de Biroul de industrie şi securitate al Ministerului comerţului S.U.A., precum şi altor legi şi regulamente americane.  Sunteţi de acord să vă conformaţi tuturor regulamentelor EAR şi tuturor legilor americane aplicabile atunci când manevraţi şi folosiţi toate Materialele UPS furnizate conform acestui Contract şi să nu exportaţi sau reexportaţi Materialele UPS decât conform autorizaţiei EAR, a legilor americane şi a altor legi aplicabile.  Fără a limita generalitatea celor de mai sus, sunteţi de acord, reprezentaţi şi garantaţi că niciun Material UPS nu va fi accesat, descărcat, difuzat, transportat, transferat, transbordat, exportat sau reexportat spre (1) un Teritoriu interzis (sau un cetăţean sau rezident al acestuia) sau (2) oricărei persoane, entităţi sau organizaţii care apare pe Lista de cetăţeni desemnaţi în mod special a Ministerului finanţelor din S.U.A. sau pe Lista persoanelor sau entităţilor interzise a Ministerului comerţului din S.U.A.  Ţările care sunt considerate Teritoriu interzis şi persoanele, entităţile sau organizaţiile de pe listele sus-menţionate se pot modifica periodic.  Sunteţi de acord să vă ţineţi la curent şi să vă conformaţi cu această prevedere, oricare ar fi modificările.  Ca referinţă numai, informaţiile despre ţările care sunt considerate Teritoriu interzis şi persoanele, entităţile sau organizaţiile de pe listele sus-menţionate pot fi găsite la: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx şi http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   Materialele UPS.

4.1.              Drepturi de proprietate intelectuală.  Recunoaşteţi şi acceptaţi prin prezenta că UPS deţine toate drepturile, titlul şi interesele asupra Materialelor UPS sau are dreptul să vă acorde o licenţă de utilizare a acestora.  Recunoaşteţi că nu aţi achiziţionat şi nu veţi achiziţiona niciun drept de proprietate asupra Materialelor UPS în virtutea acestui Contract.  Vi se interzice să efectuaţi sau să permiteţi cu bună ştiinţă efectuarea oricărui act sau lucru care ar putea afecta drepturile UPS sau ale celor care acordă licenţele pentru Materialele UPS.  UPS şi cei care acordă licenţele sale îşi rezervă toate drepturile legate de Materialele UPS care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul contract.

4.2.              Schimbări ale Materialelor UPS şi Tehnologiei UPS.  UPS va putea în orice moment actualiza, transforma, modifica sau completa oricare sau toate Materialele UPS şi/sau Tehnologia UPS.

5.                   Servicii de asistenţă.

5.1.              Asistenţă şi întreţinere.  UPS poate alege, la latitudinea sa, ca răspuns la cererea Dvs., să ofere asistenţă sau întreţinere pentru Software („Servicii de asistenţă”). În vederea furnizării Serviciilor de asistenţă, Dvs. autorizaţi prin prezenta accesul UPS şi al agenţilor săi autorizaţi („Furnizorii de asistenţă”), la Software, la alte aplicaţii pe care le folosiţi în legătură cu Software-ul şi cu serviciile Dvs. de computer, fie (1) de la distanţă, prin Internet sau prin alte mijloace (care ar putea necesita instalarea altor software pe sistemele Dvs. de computer de către UPS sau de Furnizorii de asistenţă) („Software de asistenţă”), sau (2) prin vizite pe teren la ore specifice, conform înţelegerii mutuale dintre părţi.  Fiecare ședință de asistență ce utilizează Software de asistență va fi aprobată separat de către Dvs.  În timpul acestor ședințe UPS poate vedea Software-ul care este utilizat pe sistemul Dvs. de calculator și UPS poate să vă sprijine în executarea modificărilor la sistemele Dvs. de calculator.  Acordaţi de asemenea UPS şi Furnizorilor de asistenţă dreptul de a manipula şi modifica Software-le şi sistemele de computer, aplicaţiile, fişierele şi datele Dvs. după necesităţi, pentru a vă furniza aceste Servicii de asistenţă. Acceptaţi, totuşi, ca Serviciile de asistenţă să fie furnizate la discreţia UPS şi niciuna dintre prevederile Contractului nu trebuie să fie interpretată ca obligând UPS să furnizeze Serviciile de asistenţă sus-menţionate.

5.2.              Accesul la informaţii confidenţiale.  Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că puteţi dezvălui, sau că UPS sau Furnizorii de asistenţă pot consulta informaţiile şi datele Dvs. în timpul furnizării Serviciilor de asistenţă de către UPS sau de Furnizorii de asistenţă şi că aceste informaţii şi date vor fi considerate neconfidenţiale şi deci nu sunt acoperite de Condiții Generale Articolul 7 , decât în cazul în care UPS a semnat în prealabil un acord de confidenţialitate separat de acest Contract. Recunoaşteţi, de asemenea, că sesiunile de comunicaţii la distanţă folosite de UPS sau de Furnizorii de asistenţă por fi puse în aplicare prin Internet, care nu este sigur prin natura sa şi recunoaşteţi că UPS sau Furnizorii de asistenţă nu vor fi răspunzători pentru nicio încălcare a securităţii care se produce prin Internet. Trebuie să ţineţi cont de cele de mai sus atunci când solicitaţi servicii de asistenţă din partea UPS sau a Furnizorilor de asistenţă.

6.                   Suspendare; durată şi reziliere.

6.1.              Suspendarea drepturilor. UPS poate suspenda drepturile Dvs. de a accesa orice parte a sistemelor UPS prin intermediul Tehnologiei UPS sau în funcţie de ceea ce UPS consideră necesar, la propria sa discreţie, incluzând şi fără a se limita la (1) prevenirea accesului la orice parte a sistemelor UPS sau a Tehnologiei UPS care nu este conformă cu condiţiile acestui Contract; (2) corectarea unei erori importante din Sistemele UPS sau din Tehnologia UPS, sau (3) conformarea cu o lege, regulament sau regulă sau cu orice decizie a unui tribunal sau a unui alt organism competent.

6.2.              Durată. Contractul va intra în vigoare în urma acceptului Dvs. făcând clic pe butonul de mai jos şi va rămâne în vigoare până la rezilierea sa, conform prevederilor („Durata”).

6.3.              Găzduirea Tehnologiei UPS. O anumită parte a Tehnologiei UPS este găzduită de către UPS, Filialele UPS sau de furnizori ai UPS sau ai Filialelor UPS. Tehnologia UPS găzduită este găzduită pe servere din Statele Unite ale Americii și este programată pentru a fi disponibilă douăzeci și patru (24) de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână (cu excepția situațiilor în care nu este disponibilă datorită lucrărilor de întreținere); cu toate acestea, UPS nu garantează disponibilitatea Tehnologiei UPS găzduite, sau faptul că accesul va fi neîntrerupt sau fără erori. UPS își rezervă dreptul de a întrerupe, limita, sau suspenda Tehnologia UPS găzduită, din când în când, în scopul întreținerii, efectuării îmbunătățirilor și pentru alte motive similare. Sunteți de acord cu faptul că nici UPS și nici Filialele acestuia nu vor fi considerate responsabile sau răspunzătoare pentru orice pagube rezultate în urma întreruperilor, suspendării sau rezilierii Tehnologiei UPS găzduite, indiferent de cauză.

6.4.              Revocare.

a.                   Contractul poate fi reziliat de oricare dintre părţi, iar UPS poate rezilia una sau toate licenţele acordate prin prezentul Contract pentru Tehnologia UPS, din motive de convenienţă, în orice moment, prin notificarea în scris a celeilalte părţi.

b.                   În pofida celor de mai sus, acest Contract va fi reziliat de UPS fără a mai fi necesară nicio acţiune suplimentară (1) în cazul încălcării Articolelor 3 , 4 (a treia propoziţie), 7 sau 10 , sau a Secţiunea 2.2 a Condiţiilor generale; (2) în cazul în care sunteţi implicaţi într-un faliment, debut de faliment, restructurare a societăţii, readaptare la viaţa civilă, concordat, lichidare specială sau orice altă procedură legată de insolvabilitatea Dvs. sau în cazul unei decizii de a numi un sechestru, un administrator, un sechestru administrativ sau un executor de lichidare, sau luaţi decizia de a dizolva societatea sau dacă un tribunal emite un ordin în acest sens, sau (3) în cazul în care sunteţi partener sau Client sau Furnizor de servicii al unui parteneriat, iar acest parteneriat este dizolvat.

6.5.              Efectul rezilierii.

a.                   În cazul rezilierii acestui Contract din orice motiv, toate licenţele acordate vor fi imediat reziliate şi va trebui să încetaţi imediat orice acces şi utilizare a Materialelor UPS şi să distrugeţi toate Materialele UPS pe care le posedaţi sau le aveţi sub control.

b.                   În cazul rezilierii oricărei licenţe pentru o Tehnologie UPS, va trebui să încetaţi imediat orice acces şi utilizare a acestei Tehnologii UPS şi a Materialelor UPS asociate şi să distrugeţi toate Materialele UPS asociate pe care le posedaţi sau le aveţi sub control.

6.6.              Menţinerea în vigoare a anumitor condiţii după reziliere.  Articolele 1 , 5 , 7-9 şi 12 ; Secţiunea 4.1 , 6.5 şi 6.6 şi Anexa A ale Condiţiilor generale, precum şi Articolele şi Secţiunile din Drepturile utilizatorului final identificate ca Secţiunea 3.2 a Drepturile utilizatorului final vor rămâne în vigoare şi după rezilierea din orice motiv a acestui Contract.

7.                   Informaţii confidenţiale, secrete comerciale, informaţii.

7.1.              Divulgarea.  Nu aveţi dreptul să folosiţi (cu excepţia a ceea ce aveţi dreptul pentru executarea obligaţiilor Dvs. conform Contractului), să dezvăluiţi sau să permiteţi accesul niciunei Persoane la Secretele comerciale (incluzând şi fără a se limita la orice Secrete comerciale conţinute în Materialele UPS), pe toată durata Contractului şi după aceea.  Cu excepţia dispoziţiilor legale şi a ceea ce aveţi dreptul pentru executarea obligaţiilor Dvs. conform Contractului, nu aveţi dreptul să folosiţi, să dezvăluiţi sau să permiteţi accesul niciunei Persoane la Secretele comerciale (incluzând şi fără a se limita la orice Secrete comerciale conţinute în Materialele UPS), pe toată durata Contractului şi pe o perioadă de cinci (5) ani după aceea.  Recunoaşteţi că în caz de nerespectare a Articolului 7 al acestor Condiţii generale, este posibil ca UPS să nu aibă la dispoziţie nicio soluţie legală adecvată, să sufere prejudicii ireparabile şi va avea dreptul să ceară despăgubiri echitabile.  Vă angajaţi să protejaţi Informaţiile confidenţiale şi Secretele comerciale cu aceeaşi grijă cu care vă protejaţi propriile informaţii confidenţiale şi exclusive.  Dacă sunteţi obligaţi să divulgaţi Informaţii confidenţiale conform prevederilor unei legi sau ale unei decizii juridice, va trebui să avertizaţi UPS cu suficient timp înainte pentru a-i permite să ridice obiecţii.

7.2.              AgregareNu aveţi dreptul să strângeţi informaţii, să derivaţi sau să elaboraţi informaţii, servicii sau produse care utilizează Informaţiile, cu excepţia celor permise conform acestui Contract.

7.3.              Exportul de dateNu veți exporta, fie prin intermediul (i) funcției de exportare a datelor care este parte componentă a Software-ului; (ii) extragerea din interfața Software-ului (de ex. prin citirea monitorului); sau (iii) prin alte metode, orice date din bazele de date ale UPS și utiliza asemenea date în scopul comparării tarifelor de trimitere sau perioadelor de livrare cu tarifele de trimitere sau perioadelor de livrare oricărei terțe părți care nu este membră a Părților UPS.

8.                   Garanţii.

8.1.              Ale Clientului.  Declaraţi şi garantaţi: (1) că sediul social al Clientului nu se află într-un Teritoriu interzis; (2) că nu veţi folosi Tehnologia UPS într-un Teritoriu interzis; şi (3) că nici Dvs., nici Clientul nu vă aflaţi sub controlul unei Persoane care apare pe Lista de cetăţeni desemnaţi în mod special a Ministerului finanţelor din S.U.A. sau pe Lista persoanelor sau entităţilor interzise a Ministerului comerţului din S.U.A. (care pot fi modificate periodic şi care, doar pentru consultare convenabilă, se pot găsi la http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx şi http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ), şi că nu sunteţi înregistraţi, nu locuiţi sau nu aparţineţi guvernului unui Teritoriu interzis.

8.2.              Denegări de responsabilitate.

a.                   PĂRŢILE UPS GARANTEAZĂ CĂ PE O PERIOADĂ DE NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA LIVRAREA UNUI SOFTWARE, RESPECTIVUL SOFTWARE VA FUNCŢIONA DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC CONFORM DOCUMENTAŢIEI SALE TEHNICE CORESPUNZĂTOARE. ÎN CAZ DE NERESPECTARE A GARANŢIEI PRECEDENTE, SINGURA RESPONSABILITATE A UPS VA FI SĂ ÎNLOCUIASCĂ RESPECTIVUL SOFTWARE. CU EXCEPŢIA CELOR DECLARATE ÎN CELE DOUĂ PROPOZIŢII PRECEDENTE ALE GARANŢIEI, MATERIALELE UPS SUNT FURNIZATE „AŞA CUM SUNT, INCLUSIV CU DEFECTE” ŞI ÎN STAREA LOR ACTUALĂ. UPS NU ACORDĂ ŞI NU-ŞI ASUMĂ NICIO GARANŢIE, DECLARAŢIE, ASIGURARE, CONDIŢIE, ANGAJAMENT SAU CLAUZĂ, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, OBLIGATORIE SAU DE ALT FEL, REFERITOARE LA CONDIŢIA, CALITATEA, DURABILITATEA, EXACTITUDINEA, INTEGRITATEA, PERFORMANŢA, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERŢI, CARACTERUL COMERCIAL, FOLOSINŢA PAŞNICĂ SAU UTILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU FOLOSIREA MATERIALELOR UPS, ŞI ORICE GARANŢII, DECLARAŢII, ASIGURĂRI, CONDIŢII, ANGAJAMENTE SAU CLAUZE DE ACEST GEN SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT PERMISE DE LEGE, LA FEL CUM SUNT EXCLUSE ŞI ORICE GARANŢII CARE AR PUTEA REZULTA DIN RAPORTURILE SAU FOLOSIREA LOR ÎNTRE PĂRŢI. UPS NU GARANTEAZĂ CĂ DEFECTELE DIN MATERIALELE UPS AR PUTEA FI CORECTATE.  INFORMAŢIILE SAU SFATURILE ORALE SAU SCRISE FURNIZATE DE UPS SAU DE REPREZENTANŢII UPS NU VOR CONSTITUI O GARANŢIE.

b.                   Recunoaşteţi, de asemenea, şi permiteţi accesul UPS sau al Furnizorilor de asistenţă la sistemele, fişierele şi datele Dvs. informatice asociate, conform Condițiilor Generale, Articolul 5 a prezentei, numai cu scopul de a facilita furnizarea către Dvs. a Serviciilor de asistenţă şi veţi rămâne exclusiv răspunzători de salvarea de siguranţă a sistemelor, aplicaţiilor, filierelor şi datelor Dvs. informatice. ORICE SERVICII DE ASISTENŢĂ SAU SOFTWARE DE ASISTENŢĂ FURNIZATE DE UPS SAU DE UN FURNIZOR DE ASISTENŢĂ CONFORM ACESTUI CONTRACT, SUNT FURNIZATE „AŞA CUM SUNT, INCLUSIV CU DEFECTE”, IAR UPS NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, PENTRU SERVICIILE DE ASISTENŢĂ SAU PENTRU SOFTWARE-LE DE ASISTENŢĂ SUS-MENŢIONATE. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR DE MAI SUS, UPS EXCLUDE ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE, INCLUZÂND ŞI FĂRĂ A SE LIMITA ORICE GARANŢIE LEGATĂ DE CARACTERUL COMERCIAL, DE NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERŢI SAU DE UTILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE DE ASISTENŢĂ SAU PROGRAMELE SOFTWARE DE ASISTENŢĂ FURNIZATE CONFORM CONTRACTULUI, PRECUM ŞI ORICE SFATURI, DIAGNOSTICE ŞI REZULTATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA. RECUNOAŞTEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ UPS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE ERORI, OMISIUNI, DEFECTE, DEFICIENŢE SAU NECONFORMITĂŢI ALE SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ.

c.                    PĂRŢILE UPS NU GARANTEAZĂ ACCESUL CONTINUU, NEÎNTRERUPT SAU SIGUR LA SISTEMELE UPS, IAR ACCESUL LA ACESTE SISTEME UPS AR PUTEA FI PERTURBAT DE NUMEROŞI FACTORI CARE NU SUNT SUB CONTROLUL UPS. PĂRŢILE UPS NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DEFECT PROVOCAT DE ASEMENEA PERTURBĂRI.

d.                   UNELE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITĂRI PENTRU GARANŢIILE IMPLICITE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE DIN ACEASTĂ SECŢIUNE SĂ NU FIE APLICABILE PENTRU DVS.  PREZENTUL CONTRACT VĂ OFERĂ ANUMITE DREPTURI LEGALE SPECIFICE.  ESTE POSIBIL SĂ MAI AVEŢI ŞI ALTE DREPTURI, CARE POT VARIA DE LA O JURISDICŢIE LA ALTA.  SUNTEŢI DE ACORD ŞI RECUNOAŞTEŢI CĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE DE RESPONSABILITATE ŞI DE GARANŢIE DIN ACEST CONTRACT SUNT JUSTE ŞI ECHITABILE.

9.                   Limitarea responsabilităţii.

a.                   ÎN POFIDA ORICĂROR PREVEDERI CONTRARE ALE ACESTUI CONTRACT, PĂRŢILE UPS NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, FAŢĂ DE DVS. SAU FAŢĂ DE ORICE TERŢI, PENTRU NICIUN PREJUDICIU, PIERDERE DE PROFITURI, PIERDEREA DATELOR SAU FOLOSIREA DATELOR, PIERDEREA ECONOMIILOR SAU COSTURILE DE PROCURARE A BUNURILOR DE ÎNLOCUIRE INDIRECTE, CONSECUTIVE, EXEMPLARE, PUNITIVE, MULTIPLE, INCIDENTALE SAU SPECIALE, CARE AR PUTEA REZULTA DIN ACEST CONTRACT, CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII CONTRACTULUI, A UNUI PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), DELICT, FOLOSIRE A MATERIALELOR UPS SAU SUB ALTĂ FORMĂ, CHIAR DACĂ PĂRŢILE UPS AU FOST AVERTIZATE DE EVENTUALITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.  ACEASTĂ LIMITARE A RESPONSABILITĂŢII NU SE VA APLICA DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE ÎN CAZUL UNEI NEGLIJENŢE GRAVE SAU A UNUI COMPORTAMENT NECORESPUNZĂTOR INTENŢIONAT AL PĂRŢILOR UPS SAU ÎN CAZ DE VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DE DECES. SUB REZERVA LIMITĂRILOR RESPONSABILITĂŢII PREVĂZUTE ÎN SECŢIUNEA 1.7 A DREPTURILOR UTILIZATORULUI FINAL ŞI ÎN SECŢIUNEA 8.2 A CONDIŢIILOR GENERALE, RESPONSABILITATEA TUTUROR PĂRŢILOR UPS PENTRU PAGUBE (DIRECTE SAU DE ALT FEL) SAU PENALIZĂRI SAU PIERDERI, ORICE FORMĂ DE ACŢIUNE SAU REVENDICARE, PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), DELICT SAU ORICE ALTCEVA, NU VA PUTEA ÎN NICIUN CAZ DEPĂŞI SUMA TOTALĂ DE O MIE DE DOLARI AMERICANI (1.000 USD) ŞI RENUNŢAŢI PRIN PREZENTA LA ORICE REVENDICARE PENTRU PIERDERI DE VALOARE MAI RIDICATĂ.

b.                   PENTRU A SE EVITA ORICE ÎNDOIALĂ ŞI A SE CONFORMA CELUI DE-AL DOILEA PARAGRAF AL ACESTOR CONDIŢII GENERALE, FAPTUL CĂ ACEST CONTRACT (VERSIUNEA UTA05072014) VĂ ESTE PREZENTAT DE MAI MULTE ORI NU SCHIMBĂ RESPONSABILITATEA TOTALĂ SUS-MENŢIONATĂ A PĂRŢILOR UPS DE O MIE DE DOLARI AMERICANI (1.000 USD).

c.                    REVENDICĂRILE CARE NU AU FOST PREZENTATE ÎN TIMP DE ŞASE (6) LUNI DE LA PRIMUL EVENIMENT CARE LE-A PRODUS, VOR FI CONSIDERATE CA FIIND ABANDONATE.

10.                Folosirea numelui şi publicitatea.  Cu excepţia celor stipulate în mod expres în acest Contract, sunteţi de acord să nu folosiţi numele Părţilor UPS (incluzând şi fără a se limita la United Parcel Service of America, Inc.), sau al oricărui partener sau angajat al Părţilor UPS, nici orice nume de mărci de comerţ, mărci înregistrate, prezentări sau simulări ale acestora care sunt proprietatea Părţilor UPS, fără aprobarea scrisă prealabilă a UPS pentru fiecare caz în parte.

11.                Notificări.  Cu excepţia celor stipulate în mod special în acest Contract, toate notificările, cererile sau alte comunicări necesare sau permise conform acestuia, se vor face în scris şi vor fi transmise după cum urmează:

Dacă sunt emise de Dvs.: livrate personal, prin livrare UPS Next Day Air® (notificare considerată ca având efect la o zi lucrătoare după expediere); transmisă prin fax sau telecopiator dacă se primeşte confirmarea transmiterii din partea expeditorului (notificare considerată ca având efect în ziua în care se primeşte confirmarea); sau prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire, cu plic timbrat (notificare considerată ca având efect începând din a zecea zi lucrătoare după expedierea scrisorii) adresată la UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, în atenţia: UPS Legal Department, fax: (404) 828-6912;

Dacă sunt emise de UPS: Prin orice metodă care vă stă la dispoziţie, dar şi prin curier electronic (notificare considerată ca având efect în ziua transmiterii); la adresa, adresa de e-mail sau numărul de fax, după cum este cazul, (1) din informaţiile Dvs. de înregistrare pentru Tehnologia UPS, aşa cum le-aţi furnizat la UPS, (2) la cea a unui Cont UPS pe care îl folosiţi Dvs. în legătură cu Tehnologia UPS sau (3) dacă nici (1) și nici (2) de mai sus nu se aplică, atunci către adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax, după cum este cazul, pe care le-ați furnizat anterior firmei UPS.

Fiecare parte îşi poate schimba adresa, adresa de e-mail sau numărul de fax pentru notificare prin avertizarea în scris a celeilalte părţi cu treizeci (30) de zile înainte.

12.                Dispoziţii diverse.

12.1.           Părţi independente.  Părţile sunt considerate părţi independent una faţă de alta şi niciuna din dispoziţiile prezentei nu vor fi interpretate că s-ar fi stabilit o relaţie de angajat – angajator sau de mandatar, un parteneriat şi/sau o societate mixtă între părţi. Prin prezenta nu i se atribuie niciuneia dintre părţi vreun drept sau autoritate să-şi asume sau să creeze vreo obligaţie sau responsabilitate, expresă sau implicită, pentru sau în numele celeilalte părţi sau să oblige în vreun fel cealaltă parte.

12.2.           Renunţare.  Nicio renunţare la dispoziţiile acestui Contract sau la drepturile sau obligaţiile vreuneia dintre părţi conform dispoziţiilor acestui Contract nu vor avea efect, decât dacă este consemnată într-un document scris semnat de partea sau părţile respective, iar o asemenea renunţare nu va intra în vigoare decât în cazul şi pentru scopul specificate în acest document.

12.3.           Disocierea dispoziţiilor.  În cazul în care o dispoziţie a acestui Contract devine neîntemeiată sau neexecutorie ca urmare a unei hotărâri sau decizii juridice, celelalte dispoziţii ale Contractului vor rămâne valabile şi executorii conform condiţiilor acestuia.

12.4.           Cedare.  Nu aveţi dreptul să cedaţi acest Contract, inclusiv toate drepturile, licenţele sau obligaţiile conform Contractului, altor Persoane sau entităţi fără aprobarea prealabilă în scris de la UPS.  UPS poate ceda, delega sau transfera Contractul, în parte sau în totalitate, sau orice drepturi conform acestuia, oricărui membru al Părţilor UPS, fără aprobarea sau consimţământul Dvs. Pentru aceasta, termenul de „Cedare” va include dar fără a se limita, orice fuziune sau vânzare a întregului activ sau a majorităţii activului părţii cedente sau orice transfer al acestui Contract sau o parte a acestuia, prin aplicarea legii sau prin altă formă, sau orice vânzare sau alt transfer de treizeci la sută (30 %) sau mai mult din acţiunile cu drept de vot / cota-parte a părţii cedente sau a controlului acestora.  În cazul unei Cedări permise a acestui Contract, acesta va deveni obligatoriu şi va intra în vigoare pentru fiecare dintre părţi, precum şi pentru succesorii legali şi pentru agenţii lor respectivi.

12.5.           Impozite.  Taxele plătibile conform dispoziţiilor acestui Contract nu includ impozitele şi taxele (incluzând dar fără a se limita la orice reţineri la sursă a impozitelor şi TVA sau orice alte impozite sau taxe) percepute de orice autoritate fiscală stabilită în mod legal, ca taxe plătibile la UPS conform dispoziţiilor acestui Contract.  Dvs. veţi fi exclusiv răspunzători de calcularea şi plata acestor impozite la organele fiscale corespunzătoare şi nu veţi putea scădea sumele plătite ca impozit din cheltuielile impozabile.

12.6.           Legi aplicabile; jurisdicţie şi limbă.  În măsura în care este permis de lege, acest Contract, precum şi orice revendicare sau controversă rezultată din sau în legătură cu acest Contract (fie că este vorba de o nerespectare a contractului, un delict sau altceva) va fi supus legilor statului New York, cu excepţia (1) regulilor sale în legătură cu conflictele dintre legi; (2) a Convenţiei Naţiunilor Unite referitoare la Contractele de vânzare internaţională de mărfuri; (3) a Convenţiei din 1974 asupra Perioadei de limitare a Vânzării internaţionale de mărfuri; şi (4) a Protocolului care modifică Convenţia din 1974, încheiat la Viena la data de 11 aprilie 1980.  Părţile declară că cer ca acest Contract şi toate documentele sale aferente, actuale sau viitoare, să fie scrise numai în limba engleză.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  În măsura în care acest lucru este permis de lege şi în conformitate cu încheierea unui contract obligatoriu, limba oficială a acestui Contract este engleza şi orice traducere aţi primit v-a fost furnizată numai din motive de comoditate.  În măsura în care este permis de lege, conform acestui Contract, orice corespondenţă şi comunicaţii între Dvs. şi UPS se va face în limba engleză.  În cazul în care aţi acceptat acest Contract prin intermediul unei afişări pe Internet a unei versiuni traduse a acestui Contract într-o altă limbă decât engleza americană, puteţi vizualiza versiunea în engleza americană a acestui Contract, accesând adresa <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>PENTRU ORICE REVENDICARE, LITIGIU SAU CONTROVERSĂ CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST CONTRACT (FIE CĂ ESTE VORBA DE O NERESPECTARE A CONTRACTULUI, DE UN DELICT SAU DE ALTCEVA), JURISDICŢIA ÎI VA REVENI UNUI TRIBUNAL FEDERAL SAU DE STAT DIN ATLANTA, GEORGIA, IAR PĂRŢILE ACCEPTĂ PRIN PREZENTA ACEASTĂ JURISDICŢIE EXCLUSIVĂ ŞI RENUNŢĂ ÎN MOD IREVOCABIL ŞI NU-ŞI VOR BAZA APĂRAREA PE LIPSA DE COMPETENŢĂ PERSONALĂ, LOCAŢIE NECORESPUNZĂTOARE SAU TRIBUNAL INCOMPETENT.  În pofida dispoziţiei de mai sus şi în măsura în care va fi necesar să se pornească o altă procedură ulterioară sau conexă la un alt tribunal american sau din străinătate pentru a executa o decizie a tribunalului din Atlanta, Georgia, sau pentru a se obţine despăgubiri şi rezolvarea completă a tuturor problemelor aflate în litigiu, părţile au dreptul să deschidă o astfel de acţiune ulterioară sau conexă într-un astfel de tribunal american sau din străinătate şi Părţile recunosc prin prezenta jurisdicţia neexclusivă a unui asemenea tribunal şi renunţă de asemenea să-şi bazeze apărarea pe lipsa de competenţă personală, locaţie necorespunzătoare sau tribunal incompetent. În pofida oricăror dispoziţii contrare din prezenta, UPS va avea dreptul să ceară oricărui tribunal competent să îi acorde măsuri temporare sau compensaţii provizorii.  Recunoaşteţi admisibilitatea înregistrărilor făcute pe computer şi a probelor electronice în cadrul oricărui litigiu care rezultă din prezenta.

12.7.           Forţă majoră.  Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare de nerespectarea obligaţiilor sale conform acestui Contract, ori pentru orice pagube sau alte răspunderi dacă aceasta se datorează unor circumstanţe care nu sunt sub controlul său legitim, incluzând dar fără a se limita la catastrofe naturale, greve ale muncitorilor sau dispute, perturbări industriale, ordine de urgență guvernamentală, acțiuni judiciare sau guvernamentale, reglementări de urgență, sabotaj, proteste, vandalism, defecțiuni de natură electronică, nefuncționare majoră a programelor și echipamentelor computerizate, întârzieri de furnizare a echipamentelor, acțiuni ale unor terți, sau acte de terorism.

12.8.           Modalităţi de reparareRemediile prevăzute în prezenta nu sunt exclusive.

12.9.           Respectarea legilor.  În cadrul executării obligaţiilor sale conform acestui Contract, fiecare parte se va conforma cu stricteţe tuturor legilor, deciziilor judiciare şi regulamentelor aplicabile şi nu va lua nicio acţiune care ar putea duce la încălcarea legilor, a deciziilor judiciare şi a regulamentelor aplicabile de către cealaltă parte, inclusiv de către Dvs. în calitate de beneficiar de licenţă care înregistraţi acest Contract la o entitate guvernamentală.  Recunoaşteţi în mod specific că Materialele UPS furnizate conform acestui Contract ar putea conţine o funcţionalitate de codare.  Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că prin descărcarea, importarea sau utilizarea Materialelor UPS în orice ţară din afara Statelor Unite, Dvs. şi nu UPS vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor din ţara respectivă, incluzând dar fără a se limita la toate legile şi regulamentele referitoare la importul, utilizare, distribuirea, dezvoltarea sau transferul de software sau de tehnologie de codare şi a cerinţelor de înregistrare sau de acordare de licenţă pentru acestea.

12.10.       Utilizarea datelor.  Pentru a putea furniza servicii de ridicare și livrare şi în ceea ce priveşte utilizarea Dvs. a Tehnologiei UPS, compania de livrare a pachetelor UPS din jurisdicţia Dvs., ale cărei nume şi adresă se pot găsi la „Contactaţi UPS” pe pagina de internet a UPS pentru jurisdicţia Dvs. („UPS Delivery Co.”), colectează, procesează şi utilizează datele personale.  UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 și celelalte părți UPS primesc date personale și le utilizează în Scopurile definite mai jos. 

Părţile UPS procesează datele personale în conformitate cu legile de protejare a datelor în vigoare. Datele personale sunt utilizate în scopurile („Scopurile”) prevăzute în acest document şi se supun Notificării de Confidenţialitate UPS publicată pe pagina de web a UPS la https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html > (prin prezenta încorporată prin referirea la prezentul Contract)Datele personale pot fi divulgate anumitor recipienți (,,Destinatari”), precum este descris în Notificarea de Confidențialitate UPS. Luați la cunoștință faptul că ați citit și ați înteles pe deplin Notificarea de Confidențialitate UPS.

Dvs. reprezentați și garantați companiei UPS că atunci când Dvs. sau angajații, agenții sau contractanții Dvs. (,,Părțile asociate Expeditorului”) furnizează companiei UPS Delivery Co. date personale: (1) Părțile asociate Expeditorului au dreptul și autoritatea de a face acest lucru; (2) Dvs. sau o Parte asociată Expeditorului au anunțat fiecare individ identificat de către datele personale (inclusiv toate adresele la care sunt trimise pachetele) faptul că UPS va procesa datele personale în Scopurile stabilite mai sus, faptul că datele personale pot fi furnizate de către UPS Destinatarilor stabiliți mai sus și că datele personale pot fi transferate către alte țări pe lângă țara în care Părțile UPS au colectat informațiile inițial (țări care pot să nu aibă aceleași legi cu privire la protejarea datelor ca și țara în care Dvs. ați oferit informațiile inițial); și (3) Dvs. ați obținut acordul fiecărui astfel de individ cu privire la procesarea descrisă în prezenta Secțiune 12.10 a Condițiilor generale.

12.11.       NeexclusivitateNiciuna dintre dispoziţiile acestui Contract nu va putea fi interpretată ca interzicând sau limitând stabilirea de contracte similare între UPS şi alte Persoane sau ducerea de tratative sau stabilirea de contracte direct cu Clienţii comuni ai părţilor.

12.12.       Întregul Contract; modificare.  Acest Contract reprezintă întreaga înţelegere şi acordul între părţi cu privire la obiectul acestui Contract şi înlocuieşte orice alte (1) declaraţii, acorduri şi înţelegeri anterioare sau actuale în legătură cu acest obiect şi (2) orice versiuni anterioare ale Contractului de utilizare a tehnologiei UPS stabilit între UPS şi Dvs., care se combină în acest Contract. Astfel de fuziune nu va fi valabilă în ceea ce privește Software-ul. Contractul Tehnologiei UPS valabil la momentul în care Dvs. veți primi o anumită versiune a Programului va predomina utilizarea Dvs. a respectivei versiuni Software în orice moment.  Orice contract de utilizare a Tehnologiei pentru întreprinderi stabilit, înainte sau după data acestui Contract, între UPS şi Client, va înlocui acest Contract.  Orice Contract de utilizare a tehnologiei UPS stabilit între UPS şi Dvs. pentru o versiune mai recentă decât Versiunea UTA04072012 va înlocui acest Contract. Înlocuirea unui contract anterior nu va priva UPS de drepturile pe care le are faţă de Dvs. în cazul nerespectării sau încălcării contractului comise înaintea datei acestui Contract. Contractul nu poate fi modificat sau completat decât printr-un document scris semnat de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor acestui Contract; dar cu condiţia că UPS poate modifica Drepturile utilizatorului final conform Secţiunea 3.1 a Drepturilor utilizatorului final şi Materiale şi Tehnologia UPS conform Secțiunii 4.2 al acestor Condiţii generale.  Un document cu semnături electronice nu va permite modificarea sau completarea acestui Contract.

12.13.       Renunţare: Notificări ale Uniunii Europene.  În măsura în care este permis de lege, dacă vă aflaţi într-un stat membru al Uniunii Europene, renunţaţi la toate notificările, certificările şi confirmările legate de mijloacele de obţinere a unei semnături electronice conform dispoziţiilor din Articolele 10(1), 10(2), 11(1) şi 11(2) ale Directivei UE 2000/31/CE aşa cum se aplică ele în jurisdicţia Dvs. referitor la folosirea Tehnologiei UPS.

12.14.       AVIZ: Autorizaţia de prelucrare a datelor personaleCu excepţia cazului în care specificaţi altfel conform metodelor specificate în Notificarea de Confidențialitate UPS (preferinţele se pot modifica de către Dvs. în orice moment), acceptaţi prin prezenta ca datele Dvs. personale să fie prelucrate pentru scopurile indicate de acestea în Secţiunea 12.10 a Condiţiilor generale.  Recunoaşteţi, de asemenea, că sunteţi destinatarul sau persoana care primeşte pachetul, că aţi fost informaţi de prelucrarea şi utilizarea datelor Dvs. personale conform descrierii din Secţiunea 12.10 a Condiţiilor generale şi că sunteţi de acord cu aceasta.

12.15.       Condiţii de ţară.  În cazul în care locuiţi sau aveţi sediul social într-una din ţările de mai jos, condiţiile din Anexa B vor fi aplicabile pentru Dvs.  În caz de conflict sau ambiguitate între oricare prevedere din cuprinsul acestor Condiţii generale şi oricare prevedere din cuprinsul Anexei B, prevederea din cuprinsul Anexei B va prevala în cazul în care Anexa B este aplicabilă pentru Dvs.

a.                   Ţări din Orientul Mijlociu: Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, EAU, Iordania, Tunisia, Algeria, Djibouti, Sudan, Siria, Somalia, Irak, Palestina, Liban, Libia, Maroc, Mauritania şi Yemen.  ANEXA A

DEFINIŢII - CONDIŢII GENERALE

Filialele desemnează terţi care controlează, sunt controlaţi de sau sunt sub controlul comun direct sau indirect al unei Persoane.

Contractul este definit în al doilea paragraf al acestor Condiţii generale.

Expedieri facturate diferit înseamnă expedierile oferite Părţilor UPS în numele Dvs. de o altă Persoană, dar care sunt facturate în Contul Dvs. UPS.

Cedare este definit în Secţiunea 12.4 a Condiţiilor generale.

Informaţii confidenţiale înseamnă orice informaţii sau materiale, altele decât Secretele comerciale, care au valoare pentru UPS şi nu sunt în general cunoscute de terţi, sau pe care UPS le obţine de la terţi (inclusiv, dar fără a se limita la Părţile UPS) şi pe care UPS le tratează ca fiind confidenţiale, chiar dacă îi aparţin sau nu.  Informaţiile fac parte din Informaţiile confidenţiale.  Informaţiile confidenţiale nu includ informaţiile despre care puteţi dovedi că: (1) le cunoşteaţi în momentul în care v-au fost comunicate de UPS şi nu făceau parte dintr-un acord de nedivulgare stabilit între părţi; (2) care sunt acum sau au devenit ulterior de domeniul public, dar nu din vina Dvs.; (3) pe care le-aţi elaborat Dvs. în mod legal şi independent, fără a vă folosi de Informaţiile confidenţiale; sau (4) pe care le-aţi primit în mod legal de la un terţ fără nicio obligaţie de confidenţialitate.

Clientul este definit în al treilea paragraf al Condiţiilor generale.

Drepturile utilizatorului final înseamnă documentul care este disponibil la adresa
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > şi care este descris în al doilea paragraf al acestor Condiţii generale.

Condiţii generale înseamnă acest document.

Expedieri sosire înseamnă expedierile oferite Părţilor UPS pentru a fi livrate la Dvs.

Informaţii înseamnă informaţiile furnizate de Sistemele UPS în legătură cu serviciile furnizate de Părţile UPS sau generate cu ocazia expedierilor efectuate de Dvs. prin intermediul Părţilor UPS, incluzând şi fără a se limita la Expedierile oferite la UPS.

Expedieri ieşire înseamnă expedierile oferite de către Dvs. Părţilor UPS.

Teritoriu permis înseamnă pentru orice Tehnologie UPS ţările asociate cu această Tehnologie UPS conform Anexa C a Drepturilor utilizatorului final.

Persoană înseamnă orice persoană fizică, societate, societate cu responsabilitate limitată, parteneriat, societate mixtă, asociaţie, societate anonimă pe acţiuni, uniune de întreprinderi, organizaţie neincorporată sau altă persoană juridică.

Scopurile sunt definite în Secţiunea 12.10 a acestor Condiţii generale.

Destinatarii sunt definiţi în Secţiunea 12.10 a acestor Condiţii generale.

Teritoriu interzis înseamnă ţările care sunt supuse unui program complet de sancţiuni economice administrat de Biroul de control al activelor străine al Ministerului de finanţe din S.U.A. (U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control („OFAC”)) sau oricărui fel de interdicţie generală legată de folosirea, exportare sau reexportarea Tehnologiei UPS conform sancţiunilor sau legilor americane pentru controlul exportului. Lista ţărilor supuse embargoului sau sancţiunilor OFAC se poate modifica în orice moment.  Doar pentru a fi consultate de către Dvs. în mod convenabil, următoarele linkuri oferă informații cu privire la astfel de țări:  http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx şi http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Furnizorul de servicii își are definiția menționată în al treilea paragraf al Condițiilor generale.

Angajatul furnizorului de servicii îşi are definiţia menţionată în al treilea paragraf al Condiţiilor generale.

Părţile expeditoare sunt definite în Secţiunea 12.10 a acestor Condiţii generale.

Software înseamnă articolele Tehnologiei UPS care (i) sunt software şi v-au fost furnizate de UPS conform dispoziţiilor acestui Contract (cu excepţia codurilor software de testare), precum şi toată Documentaţia tehnică asociată şi (ii) orice Actualizări ale acestora, furnizate de UPS conform prevederilor acestui Contract.

Serviciile de asistenţă sunt definite în Secţiunea 5.1 a acestor Condiţii generale.

Software-ul de asistenţă este definit în Secţiunea 5.1 a acestor Condiţii generale.

Furnizorii de asistenţă sunt definiţi în Secţiunea 5.1 a acestor Condiţii generale.

Documentaţie tehnică înseamnă toată documentaţia şi/sau codurile software de testare pentru Tehnologia UPS sau Mărcile UPS, care v-au fost furnizate sau puse la dispoziţie de UPS conform dispoziţiilor acestui Contract.

Expedieri oferite înseamnă o expediere (i) oferită Părţilor UPS de către sau pentru Dvs. în vederea livrării sau (ii) oferită de un terţ Părţilor UPS pentru a vă fi livrate Dvs., şi care pot fi Expedieri ieşire, Expedieri facturate diferit sau Expedieri sosire.

Durata este definită în Secţiunea 6.2 a acestor Condiţii generale.

Secret comercial înseamnă orice informaţii aparţinând firmei UPS sau achiziţionate de UPS de la terţi (incluzând şi fără a se limita la Părţile UPS) şi care nu sunt în general cunoscute de public sau puse la dispoziţia publicului şi (1) a căror valoare economică, actuală sau potenţială, decurge din faptul că nu sunt în general cunoscute şi nici uşor accesibile prin mijloacele adecvate unor persoane care ar putea obţine un avantaj economic din dezvăluirea sau utilizarea lor şi (2) care sunt ţinute secret prin eforturi rezonabile, în funcţie de circumstanţe.

Actualizare/Actualizări înseamnă întreţinerea, corectarea erorilor, modificări, actualizări, ameliorări sau revizuiri ale Materialelor UPS.

UPS înseamnă UPS Market Driver, Inc.

Cont UPS înseamnă orice cont de expediere care vă este atribuit Dvs. de un membru al Părţilor UPS, incluzând şi fără a se limita la conturile alocate celor care utilizează expedierea prin UPS.com şi care sunt cunoscute sub numele de „conturi temporare”, cât și conturile UPS de expediere a mărfurilor.

Baze de date UPS înseamnă bazele de date care conţin informaţii confidenţiale legate de serviciile de expediere ale Părţilor UPS şi care sunt distribuite sau sunt destinate utilizării cu Software.

UPS Delivery Co. este definit în Secţiunea 12.10 a acestor Condiţii generale.

Marca UPS înseamnă cuvântul marcat ,,UPS” ilustrat în diverse înregistrări ale mărcii înregistrate care includ, dar nu exclud Înregistrarea mărcii înregistrate nr. 966.724 în S.U.A. și marca ,,UPS & Stylized Shield Device” ilustrat mai jos și ilustrat în diverse înregistrări ale mărcii, care includ, dar nu exclud Înregistrările mărcii înregistrate nr.: 2.867.999, 2.965.392, 2.973.108, 2.978.624, 3.160.056 și Numerele de de înregistrare ale mărcii de înregistrare ale Comunității Europene nr.: 3.107,026, 3,107,281 și 3,106,978.

UPS

Materiale UPS înseamnă, în mod colectiv, Tehnologia UPS, Bazele de date UPS, Documentaţia tehnică, Informaţiile, Software, Mărcile UPS şi Sistemele UPS.

Părţile UPS înseamnă UPS şi Filialele sale actuale, precum şi acţionarii, directorii, administratorii, angajaţii, agenţii, partenerii, furnizorii terţi şi deţinătorii de licenţă terţi ai UPS.

Notificarea de confidențialitate UPS înseamnă notificarea cu privire la confidențialitate disponibilă la https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

Sisteme UPS înseamnă sistemele informatice de reţea UPS la care Tehnologia UPS are drept de acces.

Tehnologie UPS înseamnă produsele enumerate în Anexa B a Drepturilor utilizatorului final.

Dvs. este definit în al treilea paragraf al acestui Contract.

Derulaţi în partea inferioară a Termenilor şi condiţiilor pentru a activa caseta de validare de mai jos.

Vizualizare Exemple

Alte site-uri UPS: