UPS
InnloggingsinnstillingerProfilKontosammendragFaktureringAdministrasjonAdressebokVedlikehold UPS-kontoen din
Opprette en forsendelseVis historikkAnnuller forsendelseOpprett en returSend ved hjelp av en batch-filOpprett en importforsendelseBeregne leveringstid og prisBestille en opphentingBruk internasjonale verktøyBestill materialerÅpne en UPS-kontoAngi preferanserTjenestehåndbok
Spore forsendelserLes mer om Quantum ViewAdministrasjonQuantum View ManageFlex Global View
EkspressfraktFlyfraktSjøfraktFortollingstjenester
Kom i gangSendeSporingMotta forsendelsen dinFakturering og betalingTeknologisupport

Redegjørelse om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettstedet, samtykker du til bruken av informasjonskapsler.

Registrer

repl_legend_title

Fremdrift:

  • 1
    Innstillinger for innlogging
  • 2
    Profiladresse
  • 3
    Registreringen er fullført
repl_legend_title

Hva skjer videre?

Min profil

Opprett innloggingsinnstillinger

Bruk skjemaet nedenfor til å opprette en bruker-ID og et passord. Obligatoriske felter er merket med .

Bruker-ID og passord

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd

Teknologiavtale Påkrevd

UPS-TEKNOLOGIAVTALE

Versjon UTA05072014

LES GRUNDIG GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN FOR UPS-TEKNOLOGI.  VED Å ANGI NEDENFOR AT DU SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, HAR DU INNGÅTT EN JURIDISK BINDENDE AVTALE MED UPS MARKET DRIVER, INC. (”UPS”).

Denne Avtalen omfatter (1) disse Generelle vilkårene og betingelsene (inklusive det vedlagte Bilag A (definisjoner - Generelle vilkår og betingelser) og Bilag B (landspesifikke endringer av de generelle vilkårene og betingelsene); (2) Sluttbrukerrettigheter (inklusive det vedlagte Bilag A (definisjoner - Sluttbrukerrettigheter), Bilag B (UPS-teknologi) og Bilag C (Tillatt område)), tilgjengelig på https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (ettersom disse sluttbrukerrettighetene fra tid til annen kan bli endret i samsvar med deres betingelser); og (3) dokumentasjonen det henvises til i noe av det foregående, som alle innlemmes gjennom henvisning.  Du bekrefter herved at du har lest og fullt ut forstått BÅDE de generelle vilkårene og betingelsene OG sluttbrukerrettighetene, som du har tilgang til å lese på <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> INKLUSIVE dokumentasjonen det henvises til i dette dokumentetDenne Avtalen kan muligens legges frem for Deg mer enn én gang i forbindelse med Din tilgang til og bruk av UPS-teknologien.  Med mindre versjonen av Avtalen er endret, tjener hvert tilfelle til å bekrefte denne Avtalen som gjensidig inngått og ikke for å opprette en ekstra eller separat avtale.

I denne Avtalen:

"Kunde" betyr den Personen som er arbeidsgiveren Din, men ikke en Tjenesteleverandør, (1) og som er blitt tildelt UPS-kontoen Du bruker til å registrere den første UPS-teknologien Du får tilgang til hvis en UPS-konto er påkrevd for slik registrering (2), og som er tildelt den første UPS-kontoen Du bruker sammen med den UPS-teknologien Du får tilgang til, hvis UPS-konto ikke er påkrevd ved registrering, men den er nødvendig ved bruk, eller (3) når den første UPS-teknologien Du får tilgang til, ikke krever en UPS-konto for registrering eller bruk.

"Tjenesteleverandør" betyr en tredjepart engasjert av en UPS-kunde for å bistå denne UPS-kunden med å styre transportaktivitet med UPS-partene, herunder leverandører av faktureringsdatatjenester som er skriftlig godkjent av UPS til å utføre slike tjenester for UPS-kunden. Dette forutsetter imidlertid at UPS-tilknyttede selskaper kan tjene som tjenesteleverandør uten skriftlig godkjennelse fra UPS.

betyr ”Tjenesteleverandøransatt” en ansatt hos en Tjenesteleverandør.

"Du" eller "Deg", "Din", "Ditt", "Dine", etter som det er aktuelt betyr: (i) Deg som person, hvis Du inngår denne Avtalen som person og ikke på vegne av en tredjepart, for Din egen personlige bruk av UPS-teknologiene, (ii) Deg som person og Kunde, hvis Du får tilgang til UPS-teknologier som del av Ditt ansvar som ansatt hos Kunden, eller (iii) Deg som person og Din arbeidsgiver, hvis Din arbeidsgiver er Tjenesteleverandør for en UPS-kunde og Du får tilgang til UPS-teknologier som del av Ditt ansvar som Tjenesteleverandøransatt for å utføre tjenester for en UPS-kunde.

Du går god for og garanterer at du har nådd myndighetsalderen og, om aktuelt, at du kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lovgivning på vegne av kunden eller tjenesteleverandøren i forbindelse med UPS-teknologien.  Hvis Du på noe tidspunkt ikke lenger har myndighet til å inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lovgivning på vegne av deg selv, kunden eller tjenesteleverandøren, etter som det er anvendelig, får du ikke lenger bruke UPS-teknologi på vegne av denne kunden eller tjenesteleverandøren.

Generelle vilkår og betingelser

1.                   Definisjoner. Begrepene med stor forbokstav som brukes i denne Avtalen, har de betydningene som er angitt i de Generelle vilkår og betingelser, Bilag A , som er vedlagt og Sluttbrukerrettighetene, Bilag A . Hvis det oppstår konflikt mellom begrepene i Sluttbrukerrettighetene og disse Generelle vilkår og betingelser, skal disse Generelle vilkår og betingelser gjelde.

2.                   Lisensgiving.

2.1.              OmfangHerved gir UPS Deg, og Du aksepterer, i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne Avtalen en begrenset, gjenkallelig, ikke-viderelisensierbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke UPS-teknologien og tilknyttet Teknisk dokumentasjon i det Tillatte området for slik UPS-teknologi.  Sluttbrukerrettighetene inneholder flere generelle lisensrettigheter og -begrensninger samt UPS-teknologispesifikke lisensrettigheter og -begrensninger.

2.2.              Generelle begrensninger – UPS-materiell og -programvare.  Du skal ikke, og skal sørge for at Dine ansatte og agenter heller ikke viderelisensierer, bekjentgjør eller overfører UPS-materiellet til noen tredjepart uten etter skriftlig samtykke fra UPS. Du samtykker i å ikke modifisere (herunder rettinger av Programvaren), reprodusere, leie ut, lease, låne, behefte, distribuere, videredistribuere, markedsføre videre eller på annen måte avhende UPS-materiellet eller noen del av dette uten samtykke fra UPS, og gir herved avkall på slike rettigheter som er gitt i henhold til gjeldende lovgivning, bortsett fra der slikt avkall ikke er håndhevbart.  Du samtykker i å ikke kopiere Programvaren bortsett fra det som er nødvendig for å bruke den i samsvar med denne Avtalen og bortsett fra at Du tillates å lage én (1) sikkerhetskopi av Programvaren utelukkende for arkiveringsformål. Slik sikkerhetskopi skal inkludere UPS’ kunngjøringer om opphavsrett og andre opphavsrettsmessige kunngjøringer og skal være underlagt alle vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.  Uavhengig av alt annet som sier det motsatte i denne Avtalen, tillates Du ikke å bruke Programvaren på en utsatt tidsdelings- eller tjenestebyråbasis.

3.                   Eksportlovgivningsforsikringer.  Du bekrefter herved at alle UPS-materiell Du herved får tilgang til er underlagt U.S. Export Admimistration Regulations (”EAR”) som opererer under U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security, så vel som alle andre amerikanske lover og regler.  Du samtykker til å handle i henhold til EAR og alle gjeldende amerikanske lover i Din bruk av alle UPS-materiell underlagt denne avtalen, og å ikke eksportere eller videreeksportere UPS-materiell bortsett fra det som er tillatt ifølge EAR, amerikansk lovgivning og andre gjeldende lover.  Uten begrensninger for det foregående, samtykker, går god for og garanterer Du at ingen UPS-materiell vil bli gjort tilgjengelige, nedlastbare, utgitt i, fraktet eller overført til, omlastet i, eksportert eller videreeksportert til (1) Forbudte Områder (eller til en statsborger eller beboer derav), eller til (2) noen enkeltperson, entitet eller organisasjon på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere [U.S. Treasury Department list of Specially Designated Nationals] eller det amerikanske handelsdepartementets liste over nektede personer eller enheter [U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List].  Landene som regnes som Forbudte Områder, og enkeltpersoner, entiteter og organisasjoner på listene nevnt ovenfor gjennomgår endringer fra tid til annen.  Du samtykker til å holde Deg oppdatert og handle i henhold til denne forutsetningen uansett endringer i disse listene.  For enkelthets skyld, og kun av denne grunn, kan du finne informasjon om Forbudte Områder-landene og enkeltpersoner, entiteter og organisasjoner på listene nevnt ovenfor på: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx og http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   UPS-materiell.

4.1.              Eiendomsretten til immaterielle rettigheter.  Herved erkjenner og samtykker Du i at UPS eier alle rettigheter, titler og interesser i og til eller har retten til å lisensiere UPS-materiellet til Deg.  Du erkjenner at Du ikke har ervervet noen eiendomsrettsinteresse i UPS-materiellet og ikke vil erverve noen slags eiendomsrettsinteresse i UPS-materiellet ut fra denne Avtalen.  Du skal ikke på noe tidspunkt foreta eller vitende tillate at det blir foretatt noe slags handling som på noe vis kan skade rettighetene til UPS eller dets lisensgivere i forbindelse med UPS-materiellet.  UPS og dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter knyttet til UPS-materiellet som ikke spesielt er tildelt heri.

4.2.              Endringer i UPS-materiellet og UPS-teknologien.  UPS kan når som helst oppdatere, endre, modifisere eller supplere alt UPS-materiellet og/eller UPS-teknologiene.

5.                   Støttetjenester.

5.1.              Støtte og vedlikehold.  UPS kan når som helst, etter eget forgodtbefinnende, som svar på Din forespørsel, velge å gi støtte eller vedlikehold for Programvaren (”Støttetjenester”). Du autoriserer herved UPS og dets autoriserte agenter (”Støtteleverandørene”) til å kunne besørge Støttetjenester, å få tilgang til Programvaren, andre applikasjoner som Du muligens bruker sammen med Programvaren og Dine datamaskinsystemer enten (1) eksternt via Internett eller med andre midler (som kan kreve installasjon av ytterligere programvare på Dine datasystemer av UPS eller Støtteleverandørene (”Støtteprogramvare”), eller (2) gjennom sidebesøk til spesifikke tider som partene gjensidig har blitt enige om.  Hver støtteøkt ved hjelp av Støtteprogramvare blir godkjent separat av Deg.  Under slike økter kan UPS se på Programvaren som kjører på Ditt datamaskinsystem, og UPS kan hjelpe Deg med å foreta endringer på Dine datamaskinsystemer.  Du gir videre UPS og Støtteleverandørene retten til å manipulere og modifisere Programvaren og Dine datamaskinsystemer, applikasjoner, filer og tilknyttede data i den utstrekning det er rimelig nødvendig for å gi Deg Støttetjenester. Du samtykker imidlertid i at eventuelle Støttetjenester vil bli besørget etter UPS’ skjønn, og ikke noe i Avtalen skal tolkes slik at det forplikter UPS til å besørge noen slike Støttetjenester.

5.2.              Tilgang til opphavsrettsbeskyttet informasjon.  Du erkjenner og samtykker i at Du kan bekjentgjøre, eller at UPS eller Støtteleverandørene kan se på, Dine informasjon og data under besørgelse av Støttetjenester utført av UPS eller Støtteleverandørene; og at slik informasjon og data skal anses å være ikke-konfidensiell, og dermed ikke dekket av Generelle vilkår og betingelser, paragraf 7, med mindre UPS har samtykket i noe annet i en signert konfidensialitetsavtale i tillegg til denne Avtalen. I tillegg erkjenner Du at de eksterne kommunikasjonsøktene som anvendes av UPS eller Støtteleverandørene, kan bli implementert gjennom Internett, som av natur er usikkert, og Du samtykker i at UPS eller Støtteleverandørene ikke skal være ansvarlige for eventuelle sikkerhetsbrudd som finner sted på Internett. Du må ta det ovenstående med i vurderingen når Du ber om Støttetjenester fra UPS eller Støtteleverandørene.

6.                   Suspensjon, varighet og oppsigelse.

6.1.              Suspensjon av rettigheter. UPS kan suspendere Dine rettigheter til å få tilgang til enhver del av UPS-systemene gjennom UPS-teknologien eller hva UPS helt etter eget skjønn måtte finne nødvendig, herunder uten begrensning å (1) hindre tilgang til enhver del av UPS-systemene eller UPS-teknologien som ikke er i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne Avtalen; (2) rette en vesentlig feil i UPS-systemene eller UPS-teknologien eller (3) overholde en lov, forordning eller regel eller en eller annen avgjørelse fra en domstol eller et annet organ med kompetent jurisdiksjon.

6.2.              Varighet. Denne Avtalen skal få virkning når Du bifaller ved å klikke Deg gjennom nedenfor og skal deretter forbli fullt ut gyldig inntil den sies opp som bestemt heri (”Varighetstiden”).

6.3.              Vertsorganisert UPS-teknologi. Visse UPS-teknologier er vertsorganisert av UPS, UPS-tilknyttede selskaper eller UPS-forhandlere. Vertsorganisert UPS-teknologi er vertsorganisert på servere i USA og er planlagt å være tilgjengelig tjuefire (24) timer i døgnet, sju (7) dager i uken (bortsett fra når den er utilgjengelig på grunn av vedlikehold); men UPS garanterer ikke tilgjengeligheten av vertsorganisert UPS-teknologi eller at tilgangen vil være uforstyrret eller feilfri. UPS forbeholder seg retten til når som helst å avbryte, begrense eller suspendere vertsorganisert UPS-teknologi i den hensikt å vedlikeholde, oppgradere og tilsvarende grunner. Du samtykker i at verken UPS eller UPS-tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlig eller forpliktet for eventuelle skadeserstatninger på grunn av eventuell/eventuelt avbrytelse, suspensjon eller oppsigelse av vertsorganisert UPS-teknologi, uansett årsak.

6.4.              Oppsigelse.

a.                   Hver av partene har rett til å si opp denne Avtalen, og UPS kan si opp enhver lisens til UPS-teknologien gitt herunder, etter hva som passer best, ved skriftlig melding til den annen part.

b.                   Uavhengig av det foranstående skal denne Avtalen oppsies uten at ytterligere tiltak behøver å iverksettes av UPS (1) ved brudd på de Generelle vilkår og betingelser, artiklene 3 , 4 (tredje setning), 7 eller 10 eller Generelle vilkår og betingelser paragraf 2.2 ; (2) dersom Du går konkurs, innleder konkurs, bedriftsreorganisering, sivil reorganisering, konkordat, spesiell likvidasjon eller annen insolvensbehandling vedrørende Deg, eller hvis Du får oppnevnt en bestyrer, administrator, bostyrer eller skal fatte beslutning om å avvikle, eller en domstol skal fatte en beslutning om dette, eller (3) dersom Du er en partner i, eller Kunden eller Tjenesteleverandøren er et partnerskap, og slikt partnerskap oppløses.

6.5.              Virkningen av oppsigelse.

a.                   Når denne Avtalen av hvilken som helst grunn sies opp, skal alle lisenser som er gitt herunder, straks opphøre, og Du skal straks avslutte og avholde Deg fra all tilgang til og bruk av UPS-materiell og tilintetgjøre alt UPS-materiell Du har i Din besittelse eller kontrollerer.

b.                   Ved oppsigelse av en lisens til en UPS-teknologi, skal Du straks stanse og avstå fra tilgang til og bruk av slik UPS-teknologi og tilknyttet UPS-materiell og tilintetgjøre alt slikt tilknyttet UPS-materiell Du har i Din besittelse eller kontrollerer.

6.6.              Vilkår som overlever ved oppsigelse.  Artiklene 1 , 5 , 7-9 og 12 ; pragrafene 4.1 , 6.5 og 6.6 og Bilag A i de Generelle vilkår og betingelser, og artiklene og de paragrafene i Sluttbrukerrettighetene som er anført i Sluttbrukerrettighetene paragraf 3.2 , skal forbli gyldige etter oppsigelse av denne Avtalen, uansett grunn.

7.                   Konfidensiell informasjon, forretningshemmeligheter, informasjon.

7.1.              Offentliggjøring.  I løpet av Varighetstiden og deretter skal Du ikke (bortsett fra hva som er tillatt i forbindelse med Din oppfyllelse av Avtalen) bekjentgjøre eller tillate at noen Person får tilgang til eventuelle Forretningshemmeligheter (herunder uten begrensning eventuelle Forretningshemmeligheter som finnes i UPS-materiellet).  I løpet av Varighetstiden og i en periode på fem (5) år deretter skal Du ikke, bortsett fra det som ellers er hjemlet i lovgivningen, bruke, bekjentgjøre eller tillate at noen Person får tilgang til noen slags Konfidensiell informasjon bortsett fra det som er tillatt i forbindelse med Din oppfyllelse av Avtalen.  Du erkjenner at hvis Du bryter artikkel 7 i disse Generelle vilkårene og betingelsene, kan det være at UPS ikke har noe hensiktsmessig rettslig rettsmiddel tilgjengelig, kan bli utsatt for uopprettelig skade og vil være berettiget til å søke rimelig og rettferdig kompensasjon.  Du samtykker i å beskytte slik Konfidensiell informasjon og Forretningshemmeligheter med like stor omhu som Du ville beskytte Din egen konfidensielle eller eiendomsbelagte informasjon.  Dersom bekjentgjøring av Konfidensiell informasjon er pålagt ved lov eller rettslig kjennelse, skal Du varsle UPS lang nok tid i forveien til at UPS får en rimelig sjanse til å gjøre innsigelser.

7.2.              AggregeringDu skal ikke samle opp Informasjon eller avlede eller utvikle informasjon, tjenester eller produkter som bruker Informasjonen på annen måte enn det som er uttrykkelig tillatt i henhold til denne Avtalen.

7.3.              DataeksportDu tillates ikke å eksportere, verken med (i) dataeksportfunksjoner som er innebygd i Programvaren, (ii) uttrekking fra grensesnittet i Programvaren (f.eks. skjermskraping), eller (iii) på annen måte, noen data fra UPS-databasene og bruke slike data for å sammenligne transportpriser eller leveringstider med transportprisene eller leveringstidene til en tredjepart som ikke er medlem av UPS-partene.

8.                   Garantier.

8.1.              Av Kunde.  Du går god for og garanterer at (1) Kunden ikke har hovedkvarter i det Forbudte området; (2) Du ikke vil bruke UPS-teknologien i det Forbudte området; og (3) Du ikke er, og at Kunden heller ikke er, under kontroll av noen Person på det amerikanske finansdepartements liste over spesielt utpekte borgere [U.S. Treasury Department list of Specially Designated Nationals], eller det amerikanske handelsdepartements liste over personer som er nektet eller enheter som er nektet [U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List] (som til enhver tid kan endres, og som, bare for enkel referanse, er tilgjengelig på http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , og http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ), eller er en del av, en nasjonal innbygger i eller styresmakt i det Forbudte området.

8.2.              Ansvarsfraskrivelser.

a.                   UPS-PARTER GARANTERER AT PROGRAMVAREN I NITTI (90) DAGER FRA PROGRAMVAREN BLE LEVERT TIL DEG AT DENNE PROGRAMVAREN I DET ALT VESENTLIGE SKAL VIRKE SOM BESKREVET I DEN TEKNISKE DOKUMENTASJONEN SOM HØRER TIL PROGRAMVAREN. UPS SITT ENESTE ANSVAR FOR BRUDD PÅ DEN FOREGÅENDE GARANTIEN SKAL VÆRE Å ERSTATTE EVENTUELL SLIK PROGRAMVARE. BORTSETT FRA DET SOM ER ERKLÆRT I GARANTIEN I DET FORANSTÅENDE, LEVERES UPS-MATERIELL ”SOM DET ER MED ALLE FEIL” OG I SIN NÅVÆRENDE FORFATNING OG STAND. UPS ANTAR OG GIR INGEN GARANTI, GODTGJØRING, FORSIKRING, BETINGELSE, LØFTE ELLER VILKÅR, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNET VIS MED HENSYN TIL TILSTANDEN, KVALITETEN, VARIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, YTELSEN, IKKE-KRENKELSEN AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, OMSETTELIGHETEN, DEN FREDFULLE BENYTTELSEN ELLER EGNETHETEN FOR NOE BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK VEDRØRENDE UPS-MATERIELL, OG ALLE SLIKE GARANTIER, GODTGJØRINGER, FORSIKRINGER, LØFTER OG VILKÅR EKSKLUDERES HERVED SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, OG DET SAMME GJELDER FOR EVENTUELLE GARANTIER SOM FØLGE AV HANDELSFORLØP ELLER BRUK. UPS GARANTERER IKKE AT FEIL PÅ UPS-MATERIELL VIL BLI RETTET.  INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV UPS ELLER UPS-REPRESENTANT, SKAL UTGJØRE EN GARANTI.

b.                   Videre erkjenner Du og samtykker i at tilgang fra UPS eller Støtteleverandørene til Dine datamaskinsystemer, filer og tilknyttede data i henhold til Generelle vilkår og betingelser paragraf 5 heri, alene er for å forenkle Støttetjenestene til fordel for Deg, og Du forblir ene og alene ansvarlig for å sikkerhetskopiere Dine datamaskinsystemer, applikasjoner, filer og data.  ALLE STØTTETJENESTER ELLER STØTTEPROGRAMVARE BESØRGET AV UPS ELLER EN STØTTELEVERANDØR I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN, BESØRGES ”SOM DE ER MED ALLE FEIL”, OG UPS GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL NOEN SLIKE STØTTETJENESTER ELLER STØTTEPROGRAMVARE. UTEN Å BEGRENSE DET GENERELLE I DET OVENSTÅENDE, FRASIER UPS SEG HERVED UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER INKLUSIVE OG UTEN BEGRENSNING ENHVER GARANTI OM OMSETTELIGHET, IKKE-OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL KNYTTET TIL STØTTETJENESTER ELLER STØTTEPROGRAMVARE BESØRGET I HENHOLD TIL AVTALEN SAMT ALLE TILKNYTTEDE RÅD, DIAGNOSTISERINGER OG RESULTATER. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT UPS IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL, UNNLATELSER, OVERTREDELSER, DEFEKTER ELLER IKKE-KONFORMITETER I STØTTETJENESTENE.

c.                    UPS-PARTENE GARANTERER IKKE VEDVARENDE, UAVBRUTT ELLER SIKKER TILGANG TIL UPS-SYSTEMENE, OG TILGANGEN TIL SLIKE UPS-SYSTEMER KAN PÅVIRKES AV MANGE FAKTORER UTENFOR UPS SIN KONTROLL. UPS-PARTENE ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER AV NOE SLAG FORÅRSAKET AV SLIKE FORSTYRRELSER.

d.                   ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, FØLGELIG ER DET MULIG AT SLIKE BEGRENSNINGER OG UTELATELSER I DENNE PARAGRAFEN IKKE GJELDE FOR DEG.  AVTALEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER.  DU KAN MULIGENS OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DEN ENE JURISDIKSJONEN TIL DEN ANDRE.  DU SAMTYKKER I OG ERKJENNER AT BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE MED HENSYN TIL ANSVAR OG GARANTIER GITT I DENNE AVTALEN, ER RIMELIGE OG RETTFERDIGE.

9.                   Ansvarsbegrensning.

a.                   UANSETT HVA ENN I DENNE AVTALEN SOM SIER DET MOTSATTE, SKAL UPS-PARTENE IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING FOR EVENTUELLE INDIREKTE, PÅFØLGENDE, EKSTRAORDINÆRE SKADER, BOT, SAMMENSATTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER, TAPT FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER BRUK, TAP AV OPPSPARTE MIDLER ELLER KOSTNADER FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER SOM FØLGE AV AVTALEBRUDD, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAKTSOMHET), LOVBRUDD, BRUK AV UPS-MATERIELL ELLER PÅ ANNET VIS, SELV OM UPS-PARTENE ER BLITT FORTALT OM SANNSYNLIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.  ANSVARSBEGRENSNINGEN SKAL KUN GJELDE I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I TILFELLE GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG UTILBØRLIG ATFERD FRA UPS-PARTENES SIDE, ELLER VED PERSONSKADE ELLER DØD. MED UNNTAK AV BEGRENSNINGENE AV ERSTATNINGSANSVAR SOM FRAMGÅR I SLUTTBRUKERRETTIGHETENE, PARAGRAF 1.7, OG GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER, PARAGRAF 8.2, SKAL IKKE I NOE TILFELLE SAMTLIGE UPS-PARTERS ANSVAR FOR NOEN SLAGS SKADE (DIREKTE ELLER PÅ ANNET VIS) ELLER BØTER ELLER TAP, UANSETT TYPEN SØKSMÅL ELLER KRAV, DET VÆRE SEG I KONTRAKT, SOM SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE UAKTSOMHET), LOVBRUDD ELLER PÅ ANNET VIS AV NOE SLAG, SAMLET OVERSKRIDE ETT TUSEN AMERIKANSKE DOLLAR (USD 1000), OG DU FRASIER DEG HERVED ETHVERT KRAV OM ERSTATNING SOM OVERSKRIDER DETTE.

b.                   FOR Å UNNGÅ TVIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED DET ANDRE AVSNITT I DISSE GENERELLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, FØRER IKKE FLERE ENN ÉN GANGS FREMLEGGELSE FOR DEG AV DENNE AVTALEN (VERSJON UTA05072014) TIL NOEN ENDRING I UPS-PARTENES SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG UTOVER ETT TUSEN AMERIKANSKE DOLLAR (USD 1000).

c.                    KRAV SOM IKKE ER FREMSATT INNEN SEKS (6) MÅNEDER ETTER DEN FØRSTE HENDELSEN SOM GA GRUNN TIL ET KRAV, SKAL ANSES Å VÆRE FRAFALT.

10.                Bruk av navn og publisitet.  Med mindre noe annet uttrykkelig fremgår av denne Avtalen, samtykker Du i at Du uten forutgående skriftlig samtykke fra UPS i hvert tilfelle at Du i reklame, publisering eller på annet vis ikke kan bruke navnet til UPS-partene (herunder uten begrensning United Parcel Service of America, Inc.) eller noen parter i eller ansatt hos UPS-partene eller noe handelsnavn, varemerke, designbeskyttelse (såkalt ”trade dress”) eller etterligninger av slikt som UPS-partene eier.

11.                Merknader.  Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår av denne Avtalen, skal alle kunngjøringer, krav eller annen kommunikasjon som kreves eller tillates herunder, være skriftlig og gis på følgende måte:

Hvis fra Deg: Ved personlig levering, UPS Next Day Air®-levering (kunngjøring ansett å gjelde én virkedag etter avsendelse); ved faks eller telekopioverføring, hvis en overføringsbekreftelse mottas av sendende part (kunngjøring ansett å gjelde den datoen bekreftelsen mottas); eller med rekommandert post med anmodning om returkvittering, porto betalt (kunngjøring ansett å gjelde på den tiende virkedagen etter innleveringen av posten) til UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, USA, attention: UPS Legal Department, faks: (404) 828-6912;

Hvis fra UPS: Ved enhver metode som er tilgjengelig for Deg samt elektronisk post (kunngjøring ansett å gjelde på overføringsdatoen); til adressen, e-postadressen eller faksnummeret, etter hva som er aktuelt, (1) i Din registreringsinformasjon for UPS-teknologien som levert til UPS, (2) i en UPS-konto Du bruker sammen med UPS-teknologien, eller (3) hvis verken (1) eller (2) ovenfor gjelder, til adressen, e-postadressen eller faksnummeret, etter hva som passer, som Du ellers har gitt til UPS.

Hver part tillates å endre sin adresse, e-postadresse eller sitt faksimilenummer for kunngjøringer med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel til den annen part.

12.                Diverse.

12.1.           Uavhengige parter.  Partene er uavhengige parter, og ikke noe heri skal tolkes slik at det skapes et ansettelses- eller agentforhold, partnerskap og/eller fellesforetak mellom partene. Ingen av partene gis noen slags rettighet eller myndighet til å påta seg eller opprette noen slags forpliktelse eller noe slags ansvar, uttrykt eller underforstått, på vegne av eller i navnet til den annen part eller for å binde sådan part på noe som helst vis.

12.2.           Fraskrivelse.  Ingen avkall på noen som helst bestemmelse i denne Avtalen eller noen som helst rettighet eller forpliktelse for noen av partene i henhold til denne Avtalen skal være gjeldende bortsett fra etter et skriftlig instrument signert av parten eller partene som gir avkall på overholdelse, og ethvert slikt avkall skal kun gjelde i det spesifikke tilfellet og for det spesifikke formålet som er angitt i slikt skriftstykke.

12.3.           Separat gyldighet.  Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir funnet å være ugyldig eller uhåndhevelig i henhold til rettslig påbud eller beslutning, skal det resterende av denne Avtalen fortsatt være gyldig og håndhevelig i henhold til sine vilkår.

12.4.           Overdragelse.  Denne Avtalen inklusive alle slags rettigheter, lisenser eller forpliktelser i henhold til denne Avtalen kan ikke overdras til noen annen Person eller enhet uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra UPS.  UPS kan overdra, delegere eller overføre hele eller deler av denne Avtalen eller eventuelle rettigheter herunder til et hvilket som helst medlem av UPS-partene uten å behøve noen slags godkjenning eller samtykke fra Deg. I disse sammenhengene skal ”Overdragelse” omfatte, men ikke være begrenset til, en eventuell fusjon eller salg av alle eller i hovedsak alle aktiva tilhørende den overdragende part eller enhver overføring av denne Avtalen, eller en del av den, ved en rettslig disposisjon eller på annet vis, eller et eventuelt salg eller annen overføring av tretti prosent (30 %) eller mer av de stemmeberettigede aksjene / rettighetene til den overdragende part eller kontrollen av slike.  I tilfelle av en eventuell tillatt Overdragelse av denne Avtalen, skal denne Avtalen være bindende for og tjene til beste for hver av partene og deres respektive rettslige etterfølgere og tillatte oppnevnte.

12.5.           Skatter.  Eventuelle skatter som skal betales i henhold til denne Avtalen, omfatter ikke eventuelle skatter og avgifter (herunder, men ikke begrenset til eventuelle gjeldende forskuddstrekkskatter og -merverdiavgifter eller noen annen skatt eller avgift) som pålegges av behørig nedsatt skattemyndighet på avgifter som skal betales til UPS herunder.  Du skal alene være ansvarlig for beregningen og betalingen av slike skatter til den relevante skattemyndigheten og skal ikke redusere beløpet på avgiftene som skal betales for slik skattebetaling.

12.6.           Regulerende lovgivning, jurisdiksjon og språk.  Så langt lovgivningen tillater det, skal denne Avtalen og eventuelle krav, sak eller tvist som oppstår fra eller relatert til denne avtalen (uansett om det er for brudd på kontrakt, erstatning eller på annen måte) reguleres og tolkes i henhold til lovgivningen i delstaten New York, USA, med unntak av (1) dens prinsipper om lovgivningskonflikter; (2) de Forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt løsørekjøp [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods]; (3) 1974-konvensjonen om foreldelse i internasjonale kjøpsforhold [Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods]; og (4) protokollen som endrer 1974-konvensjonen, vedtatt i Wien 11. april 1980.  Partene erklærer at de har krevd at denne Avtalen og alle dokumenter i forbindelse med den, både fortidige og fremtidige, kun skal skrives på engelsk.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  Så langt lovgivningen tillater det og i samsvar med den gyldige inngåelsen av en bindende avtale, er det regulerende språket for denne Avtalen, engelsk, og enhver oversettelse Du har mottatt, er kun gitt for Din bekvemmelighets skyld.  Så langt lovgivningen tillater det, må all korrespondanse og kommunikasjon mellom Deg og UPS i forbindelse med denne Avtalen være på engelsk.  Hvis du har inngått denne avtalen gjennom visning på Internett av en oversatt versjon av denne avtalen til et annet språk enn amerikansk-engelsk, kan du lese den amerikansk-engelskspråklige versjonen av denne avtalen på https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html DEN EKSKLUSIVE JURISDIKSJONEN FOR ETHVERT KRAV, SAK ELLER TVIST SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN (ENTEN DET GJELDER KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNING ELLER NOE ANNET) SKAL VÆRE EN FØDERAL ELLER DELSTATLIG DOMSTOL I ATLANTA, GEORGIA, USA, OG PARTENE SAMTYKKER HERVED I SLIK EKSKLUSIV JURISDIKSJON OG FRASIER SEG UGJENKALLELIG OG SKAL IKKE HEVDE NOE FORSVAR BASERT PÅ MANGEL PÅ EGEN JURISDIKSJON, FEIL VERNETING ELLER UEGNET FORUM.  Uavhengig av det foranstående, og hvis og i den utstrekning etterfølgende, separate eller støttende rettsforhandlinger ved en annen amerikansk eller utenlandsk domstol er nødvendig for å håndheve en beslutning fra domstolen i Atlanta, Georgia, USA eller på annet vis som trengs for å besørge fullstendig oppretting og fullstendig løsning av alle problemer i en tvist, tillates partene å iverksette slike etterfølgende, separate eller støttende rettsforhandlinger ved en hvilken som helst slik amerikansk eller utenlandsk domstol, og partene samtykker herved i den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til slik rett og fraskriver seg herved alt slags forsvar deri basert på manglende egen jurisdiksjon, feil verneting eller uegnet forum. Uavhengig av noe motsatt i denne Avtalen, skal UPS være berettiget til midlertidig oppreisning eller provisoriske rettsmidler ved enhver domstol som har jurisdiksjon.  Du samtykker i at datamaskinopptegnelser og elektroniske bevis tillates fremlagt i enhver tvist i forbindelse med Avtalen.

12.7.           Force majeure.  Ingen av partene til denne Avtalen skal være ansvarlige for unnlatelsen av å utføre noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller for eventuelle skader eller for andre forpliktelser hvis slik unnlatelse er forårsaket av en årsak som ligger utenfor ens rimelige kontroll, inklusive uten begrensning at det skjer en naturkatastrofe, arbeidsstreik eller -konflikt, bransjeforstyrrelser, kriseplaner, myndighetstiltak, nødstiltak, sabotasje, opprør, vandalisme, elektronisk svikt, alvorlig maskinvare- eller programvaresvikt, forsinkelse i utstyrslevering, tredjeparters handlinger eller terrorhandlinger.

12.8.           RettsmidlerEventuelle rettsmidler som bestemmes heri, er ikke-eksklusive.

12.9.           Overholdelse av lovgivningen.  I forbindelse med sin oppfyllelse av denne avtalen skal hver part strengt overholde alle gjeldende lover, rettsavgjørelser og forordninger, og skal ikke foreta noen handlinger som kan forårsake at den andre parten bryter en eller annen lov, beslutning eller forordning som gjelder for parten, inkludert, uten begrensning, at Du som lisenstaker fremlegger denne Avtalen for et myndighetsorgan.  Du bekrefter spesifikt at UPS-materiell du herved får tilgang til, kan inneholde krypteringsfunksjoner.  Du bekrefter og samtykker til at ved å laste ned, importere eller bruke UPS-materiell i et hvilket som helst land utenfor de Forente Stater, er det Du og ikke UPS som har fullt ansvar for å følge alle lover og regler for det gjeldende landet, inkludert, og uten begrensninger, alle lover og regler om å overse import, bruk, distribusjon, utvikling, og overføring av krypteringsprogramvare og -teknologi, samt alle regler som kontrollerer registrering og lisens av det samme.

12.10.       Retningslinjer for bruk av data.  For å utføre hente- og leveringstjenester, og i forbindelse med Din bruk av UPS-teknologien, samler inn, behandler og bruker UPS-pakkeleveringsselskapet i Din jurisdiksjon, hvis navn og adresse Du kan finne under "Contact UPS" på UPS’ nettsted for Din jurisdiksjon ("UPS-leveringsselskapet"), persondata og personinformasjon.  UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 og de andre UPS-partene mottar persondata og personinformasjon og bruker den for de Formål som beskrives nedenfor. 

UPS-partene behandler persondata og personinformasjon i henhold til gjeldende lovverk for databeskyttelse. Personopplysningene brukes til formålene ("Formålene") som beskrives i og er underlagt UPS' personvernerklæring publisert på UPS' nettsted < https://www.ups.com/content/us/en/privacy.html > (herved innlemmet ved henvisning i denne avtalen)Persondata og personinformasjon kan oppgis til visse mottakere (”Mottakere”) som beskrevet i UPS’ personvernerklæring. Du erkjenner at Du har lest og fullt ut forstått UPS’ personvernerklæring.

Du går god for og garanterer overfor UPS at hvis Du eller Dine ansatte, agenter eller underleverandører ("Avsenderparter") gir UPS-leveringsselskapet persondata: (1) har Avsenderpartene rett og myndighet til å gjøre det, (2) at Du eller en annen Avsenderpart har varslet hver enkeltperson som identifiseres av persondataene (inklusive alle pakkeadressatene) om at UPS vil behandle Data knyttet til adressaten med de Formålene som er nevnt ovenfor, og at Data knyttet til adressatene kan bli overført til andre land enn landet der UPS-partene opprinnelig samlet inn informasjonen (hvis land kanskje ikke har samme databeskyttelseslover som landet der Du opprinnelig oppga informasjonen; og (3) at Du har innhentet samtykke fra hver enkeltperson til slik behandling som er angitt i disse Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10.

12.11.       Ikke-eksklusivitetIngenting i denne Avtalen skal tolkes slik at det på noe vis forhindrer eller begrenser UPS fra å inngå lignende ordninger med andre Personer eller fra å forhandle eller inngå kontrakt direkte med felles kunder partene har.

12.12.       Hele avtalen, endring.  Denne Avtalen utgjør hele overenskomsten og avtalen mellom partene med hensyn til innholdet i denne Avtalen og går foran alle (1) tidligere eller samtidige fremstillinger, overenskomster og avtaler knyttet hertil, og (2) eventuelle tidligere versjoner a UPS-teknologiavtalen mellom UPS og Deg, som alle er samlet sammen i denne Avtalen. En slik samling vil ikke gjelde for Programvare. UPS-teknologiavtalen som gjelder på det tidspunktet Du mottar en bestemt versjon av Programvaren vil alltid styre Din bruk av slike programvareversjoner.  Eventuell bedriftsteknologiavtale mellom UPS og Kunden, enten inngått før eller etter datoen for denne Avtalen, skal gå foran denne Avtalen.  En eventuell UPS-teknologiavtale mellom UPS og Deg som har en versjon som er nyere enn versjon UTA04072012, skal gå foran denne Avtalen. En eventuell tidligere avtale som går foran, skal ikke avkorte UPS’ rettigheter i forhold til Deg som følge av en eventuell krenkelse eller et eventuelt brudd på slik tidligere avtale før datoen for denne Avtalen. Denne Avtalen kan ikke modifiseres eller endres bortsett fra gjennom et skriftstykke signert av autoriserte representanter for partene i denne Avtalen; dog slik at UPS får modifisere Sluttbrukerrettighetene i henhold til Sluttbrukerrettighetene, paragraf 3.1 og UPS-materiell og UPS-teknologi i henhold til paragraf 4.2 i disse Generelle vilkår og betingelser.  Et skriftstykke med elektroniske signaturer skal ikke kvalifisere til å kunne modifisere eller endre denne Avtalen.

12.13.       Unntaksforhold: EU-kunngjøringer.  Så langt det er tillatt i henhold til lovgivningen, og hvis Du befinner Deg i én av EUs medlemsstater, fraviker Du alle kunngjøringer, erkjennelser og bekreftelser knyttet til kontraktsinngåelse med elektroniske hjelpemidler som måtte kreves i henhold til artiklene 10(1), 10(2), 11(1) og 11(2) i EU-direktiv 2000/31/EC slik det er implementert i Din jurisdiksjon med hensyn til bruken Din av UPS-teknologien.

12.14.       MERKNAD: Samtykke til behandling av personinformasjonBortsett fra i den utstrekning Du angir det motsatte i forhold til metodene som spesifiseres i UPS’ personvernerklæring (disse preferanser kan endres av Deg når som helst), samtykker Du herved i behandlingen av Din personinformasjon for Formål som angitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10 .  Du samtykker også i at der Du er pakkeadressat eller -mottaker, så har Du mottatt melding om og samtykket i behandlingen og bruken av Din personinformasjon som beskrevet i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10 .

12.15.       Landspesifikke vilkår.  Hvis du er bosatt eller har ditt forretningskontor i ett av landene oppført nedenfor, er det vilkårene i bilag B som gjelder deg.  Hvis det oppstår konflikt eller tvetydighet mellom noen bestemmelse i disse generelle vilkårene og en bestemmelse i bilag B, er det bestemmelsen i bilag B som skal gjelde hvis bilag B gjelder deg.

a.                   Land i Midt-Østen: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, FAE, Jordan, Tunisia, Algerie, Djibouti, Sudan, Syria, Somalia, Irak, Palestina, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania og Jemen.  BILAG A

DEFINISJONER – GENERELLE VILKÅR OG BESTEMMELSER

Tilknyttede selskaper betyr tredjeparter som kontrollerer, blir kontrollert av eller er under felleskontroll av, det være seg direkte eller indirekte, en Person.

Avtale er definert i annet paragrafledd av disse Generelle vilkårene og betingelsene.

Alternativt fakturerte forsendelser betyr forsendelser tilbudt UPS-partene på Dine vegne av en annen Person, der slike forsendelser belastes mot UPS-kontoen Din.

Overdragelse har den definisjonen som er gitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.4 .

Konfidensiell informasjon betyr alle typer informasjon eller materiell bortsett fra Forretningshemmeligheter som er av verdi for UPS og ikke er alminnelig kjent av tredjeparter, eller som UPS erverver fra annen tredjepart (inklusive uten begrensning UPS-partene), og som UPS behandler som opphavsrettsbeskyttede hvorvidt de eies av UPS eller ikke.  Konfidensiell informasjon skal omfatte Informasjon.  Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som Du kan vise: (1) er kjent av Deg på tidspunktet for mottak fra UPS og ikke underlagt noen annen hemmelighetsholdelsesavtale mellom partene; (2) er nå, eller blir heretter, alminnelig kjent for offentligheten uten at Du har noe med det å gjøre; (3) er på annen måte lovlig og uavhengig utarbeidet av Deg uten henvisning til Konfidensiell informasjon; eller (4) er lovlig ervervet fra en tredjepart uten taushetsplikt.

Kunde er definert i tredje paragrafledd av disse Generelle vilkårene og betingelsene.

Sluttbrukerrettigheter betyr dokumentet tilgjengelig på
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > og beskrevet i andre avsnitt av disse generelle vilkårene og betingelsene.

Generelle vilkår og betingelser betyr dette dokumentet.

Innkommende forsendelser betyr forsendelser innlevert til UPS-parter for levering til Deg.

Informasjon betyr informasjon besørget av UPS-systemene knyttet til tjenester besørget av UPS-parter eller generert i forbindelse med at Du sender med UPS-partene herunder, men uten begrensning, Innleverte forsendelser.

Utgående forsendelser betyr en forsendelse Du har levert inn til UPS-parter.

Tillatt område betyr for all UPS-teknologi de landene som er knyttet til slik UPS-teknologi på Sluttbrukerrettighetene Bilag C hertil.

Person betyr enhver fysisk person, bedrift, selskap med begrenset ansvar, partnerskap, fellesforetak, forening, aksjeselskap, stiftelse, selskap som ikke er aksjeselskap og annen juridisk enhet.

Formål har den definisjonen som er gitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10 .

Mottakere har den definisjonen som er gitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10 .

Forbudt område betyr de landene som er underlagt et omfattende økonomisk sanksjonsprogram forvaltet av United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control ("OFAC") eller andre generelle begrensninger for bruk, eksport og videreeksport av UPS-teknologi i følge United States-sanksjoner eller lover om eksportkontroll. Land underlagt OFACs embargo eller sanksjoner kan når som helst bli endret.  For enkel referanse gir disse koblingene informasjon som gjelder for slike land: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , og http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Tjenesteleverandør har den definisjonen som er gitt i tredje avsnitt i Generelle vilkår og betingelser.

Ansatt hos tjenesteleverandør har den definisjonen som er gitt i fjerde avsnitt i de generelle vilkårene og betingelsene.

Avsenderparter har den definisjonen som er gitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10 .

Programvare betyr de elementene av UPS-teknologi som (i) er datamaskinprogramvare og som er besørget av UPS til Deg i henhold til denne Avtalen (med unntak av eksempelkode for programvare) og eventuell tilknyttet Teknisk dokumentasjon, og (ii) eventuelle Oppdateringer av slike til den grad de er besørget av UPS til Deg under denne Avtalen.

Støttetjenester har den definisjonen som er gitt i Generelle vilkår og betingelser, paragraf 5.1 .

Støtteprogramvare har den definisjonen som er gitt i Generelle vilkår og betingelser, paragraf 5.1 .

Støtteleverandører har den definisjonen som er gitt i Generelle vilkår og betingelser, paragraf 5.1 .

Teknisk dokumentasjon betyr samlet all slags dokumentasjon og/eller eksempelkode for programvare knyttet til UPS-teknologien eller UPS-merkene som er gitt eller gjort tilgjengelig for Deg av UPS ifølge Avtalen.

Innlevert forsendelse betyr en forsendelse innlevert (i) av eller for Deg til UPS-partene for levering, eller (ii) av en tredjepart til UPS-partene for levering til Deg, hvilken kan være Utgående forsendelser, Alternativt fakturerte forsendelser eller Innkommende forsendelser.

Varighet har den definisjonen som er gitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 6.2 .

Forretningshemmelighet betyr all informasjon tilhørende UPS, eller som UPS har ervervet fra en tredjepart (herunder uten begrensning UPS-partene) som ikke er alminnelig kjent av eller tilgjengelig for offentligheten, og som (1) skaper økonomisk verdi, faktisk eller potensiell, ved at den ikke er alminnelig kjent og ikke er lett tilgjengelig med rettmessige midler for andre personer som kan skaffe seg økonomisk verdi ved at den offentliggjøres eller brukes, og (2) er gjenstand for rimelige anstrengelser ut fra forholdene for å bevare dens hemmeligholdelse.

Oppdatering(er) skal bety vedlikehold, feilrettinger, modifikasjoner, oppdateringer, utvidelser eller revisjoner i forhold til UPS-materiell.

UPS betyr UPS Market Driver, Inc.

UPS-konto betyr enhver forsendelseskonto tildelt Deg av et medlem av UPS-partene, inkludert, uten begrensninger, kontoer designert til brukere av UPS.com Shipping, kjent som "midlertidige kontoer" og UPS Freight Shipping-kontoer.

UPS-databaser betyr databaser med opphavsrettsbeskyttet informasjon knyttet til forsendelsestjenester fra UPS-partene og distribuert med eller til bruk med Programvare.

UPS-leveringsselskap har den definisjonen som er gitt i de Generelle vilkår og betingelser, paragraf 12.10 .

UPS-merker betyr ordmerket "UPS" som vist i forskjellige varemerkeregistreringer inkludert, men ikke begrenset til U.S. Trademark Registration nr. 966,724 og merket "UPS & Stylized Shield Device" som vist nedenfor og som vist i forskjellige varemerkeregistreringer, inkludert, men ikke begrenset til US varemerke-registreringsnr.: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 og EU varmerke-registreringsnr.: 3,107,026, 3,107,281 og 3,106,978.

UPS

UPS-materiell betyr samlet UPS-teknologien, UPS-databasene, den Tekniske dokumentasjonen, Informasjonen, Programvaren, UPS-merket og UPS-systemene.

UPS-parter betyr UPS, og dets på den tid gjeldende Tilknyttede selskaper og deres respektive aksjonærer, styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, partnere, tredjepartsleverandører og tredjeparts lisensgivere.

UPS’ personvernerklæring betyr personvernerklæringen som er tilgjengelig på https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

UPS-systemer betyr UPS' datamaskin- og nettverkssystemer som Du får tilgang til med UPS-teknologien.

UPS-teknologi betyr de produktene som er angitt i Sluttbrukerrettighetene Bilag B .

Du/Deg er definert i tredje paragrafledd i denne Avtalen.

Bla til enden av disse betingelsene for å aktivere avkrysningsboksen nedenfor.

Vis eksempler

Andre UPS-nettsteder:
United Problem Solvers