UPS
Bejelentkezési beállításokProfilSzámlázásAdminisztrációCímlistaTartsa mozgásban UPS ügyfélkódját
Küldemény készítéseElőzmények megtekintéseElutasított küldeményVisszaküldés előkészítéseSzállítás összevont fájl használatávalImport létrehozásaSzállítási idő és költség számításaCsomagfelvétel igényléseNemzetközi eszközök használataUPS-címkék, -tasakok és egyebek beszerzéseUPS ügyfélkód igényléseBeállításokSzolgáltatási Útmutató
Küldemények követéseTovábbi információk a Quantum View-rólAdminisztrációQuantum View ManageQuantum View Dataa Flex Global View-hozNyomon követés API integrálása
Kritikus fuvarLégi szállításTengeri szállításVámügynöki szolgáltatások
Telephely keresése
Első lépésekSzállításNyomon követésSzállítmány átvételeSzámlázás és fizetésTechnológiai segítség

A cookie-kal kapcsolatos közlemény

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatának folytatásával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Regisztráció

repl_legend_title

Folyamatjelző:

  • 1
    Bejelentkezési beállítások
  • 2
    Profil cím
  • 3
    Regisztráció kész
repl_legend_title

Mi a következő

Profilom

Bejelentkezési beállítások létrehozása

Felhasználóazonosítója és jelszava létrehozásához, kérjük, használja az alábbi formanyomtatványt. A kötelezően kitöltendő mezők mellett a következő jelölés látható: .

Felhasználói azonosító és jelszó

Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező

Technológiai megállapodás Kötelező

UPS TECHNOLÓGIA  MEGÁLLAPODÁS

UTA05072014. verzió

KÉRJÜK, GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT A JELEN UPS TECHNOLÓGIA MEGÁLLAPODÁS ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIT.  HA AZ ALÁBBIAKBAN AZT JELZI, HOGY VÁLLALJA A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT, AZZAL ÖN JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A UPS MARKET DRIVER, INC. CÉGGEL („UPS”).

A jelen Megállapodás részét képezik (1) ezen Általános feltételek (beleértve az ahhoz csatolt A. mellékletet (Meghatározások – Általános Feltételek) és B. mellékletet (Az Általános Feltételek országspecifikus módosítása); (2) az itt található Végfelhasználói Jogok (beleértve az ahhoz csatolt A. mellékletet (Meghatározások – Végfelhasználói Jogok), B. mellékletet (UPS Technológia) és C. mellékletet (Engedélyezett Terület), amelyek a <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> webhelyen állnak rendelkezésre (a Végfelhasználói Jogok az abban foglalt feltételek szerint időről időre változhatnak); és (3) a fentiek bármelyikében hivatkozott dokumentumok, amelyek hivatkozás útján mind ide értendők.  Ön ezennel megerősíti, hogy elolvasta és maradéktalanul megértette az Általános Feltételeket ÉS a Végfelhasználói Jogokat EGYARÁNT, amelyeket a <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> webhelyen olvashat el, BELEÉRTVE az ott hivatkozott dokumentációt isElőfordulhat, hogy az Ön hozzáférése és UPS Technológia használata kapcsán a jelen Megállapodást Ön többször is megkapja.  Hacsak azonban nem módosult a Megállapodás verziója, minden ilyen alkalom csupán a kölcsönösen elfogadott Megállapodás megerősítésére és nem további vagy másik megállapodás létrehozására szolgál.

A Megállapodás alkalmazásában

Az „Ügyfél” az a Személy, aki az Ön munkáltatója, de nem szolgáltató, (1) és akihez az a UPS Számla tartozik, amelyet Ön az Ön által alkalmazott első UPS Technológiához való regisztrációhoz használ, ha az ilyen regisztrációhoz UPS Számla szükséges, (2) és akihez az az első UPS Számla tartozik, amelyet Ön használ az Ön UPS Technológiához való hozzáférésekor, vagy (3) amikor az Ön által először hozzáfért UPS Technológiánál nem kell UPS Számla a regisztrációhoz vagy használathoz.

„Szolgáltató” az a harmadik fél, akit egy UPS ügyfél bíz meg azzal, hogy segítsen az ilyen UPS ügyfélnek kezelni annak UPS Felekkel folytatott szállítási tevékenységét, beleértve a Számlázási adat szolgáltatókat is, ahogy azt az UPS írásban jóváhagyta az UPS ügyfél részére nyújtandó ilyen szolgáltatások teljesítésére; feltéve azonban, hogy a UPS leányvállalatai Szolgáltatóként működhetnek a UPS írott jóváhagyása nélkül.

A „Szolgáltató alkalmazottja” a Szolgáltató alkalmazottját jelenti.

Az „Ön” vagy a birtokos eset („Öné”) értelemszerűen a következők valamelyikét jelenti: (i) ha Ön ezt a Megállapodást természetes személyként köti a UPS-technológiák saját, személyes felhasználására, és nem bármely más harmadik személy nevében; (ii) Ön, mint természetes személy és Ügyfél, ha a UPS-technológiához, az Ügyfél alkalmazottjaként, saját feladatköre ellátásának részeként fér hozzá; vagy (iii) Ön, mint természetes személy és munkavállaló, ha az Ön munkaadója valamelyik UPS-ügyfél Szolgáltatója, és Ön a UPS-technológiához a Szolgáltató munkavállalójaként, saját feladatkörének ellátásának részeként fér hozzá, a Szolgáltatásoknak a UPS-ügyfél javára történő biztosítása érdekében.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön már elérte a törvény szerinti nagykorúságot és – értelemszerűen – a hatályos jog alapján Ön jogosult saját maga, az Ügyfél vagy a Szolgáltató nevében jogerős szerződéseket kötni a UPS Technológia tárgyában.  Ha Ön a hatályos jog alapján már nem jogosult értelemszerűen saját maga, az Ügyfél vagy a Szolgáltató nevében jogerős szerződéseket kötni a UPS Technológia tárgyában, akkor Ön nem használhatja tovább a UPS Technológiát saját maga, az említett Ügyfél vagy Szolgáltató nevében.

Általános Feltételek

1.                   Meghatározások. A Megállapodásban szereplő nagybetűs kifejezések jelentése ugyanaz, mint a csatolt Általános Feltételek A. melléklete és a Végfelhasználói Jogok A. melléklete esetében. Ha a Végfelhasználói Jogok és a jelen Általános Feltételek kifejezései bármiben nem egyeznek, akkor a jelen Általános Feltételek kifejezései tekintendők irányadónak.

2.                   Licencadás.

2.1.              HatáskörA UPS megadja Önnek, Ön pedig a jelen Megállapodás feltételei szerint elfogadja azt a korlátozott, visszavonható, allicencbe nem adható, nem kizárólagos és nem átruházható licencet, amely a UPS Technológiának és a vonatkozó Műszaki Dokumentációnak a UPS Technológiához Engedélyezett Területen való használatára jogosít.  A Végfelhasználói Jogok további általános licencjogokat és -korlátozásokat, valamint UPS Technológia-specifikus licencjogokat és -korlátozásokat tartalmaznak.

2.2.              Általános korlátozások – UPS Anyagok és Szoftver.  A UPS előzetes írásos hozzájárulása nélkül Ön és az Ön egyik munkavállalója és ügynöke sem adhat allicencbe, hozhat nyilvánosságra vagy ruházhat át harmadik félnek UPS Anyagokat. Ön vállalja, hogy a UPS hozzájárulása nélkül nem fogja módosítani (beleértve a Szoftver korrekcióit is), reprodukálni, bérbe adni, haszonbérbe adni, kölcsönbe adni, megterhelni, valamint eladás, viszonteladás, viszontforgalmazás vagy egyéb formában értékesíteni a UPS Anyagokat vagy azok bármely részét, és feladja a hatályos törvények alapján járó ilyen jogokat, kivéve ha az ilyen jogfeladás érvényesíthetetlen.  Ön vállalja, hogy nem másolja le a Szoftvert, kivéve ha ez a jelen Megállapodás szerinti használat miatt szükséges, feltéve hogy Ön kizárólag archiválási célból egy (1) tartalékmásolatot készíthet a Szoftverről. A tartalékmásolatnak tartalmaznia kell a UPS szerzői jog és egyéb tulajdonosi feliratait, valamint teljesítenie kell a jelen Megállapodás minden feltételét.  A jelen Megállapodás ezzel esetlegesen ellentétes rendelkezéseitől függetlenül Ön nem használhatja a Szoftvert kihelyezett időmegosztásos vagy szolgáltatóirodai alapon.

3.                   Exportjog biztosítékok.  Ön tudomásul veszi, hogy az itt foglaltak alapján biztosított összes UPS Anyagra az USA Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala által kezelt amerikai kiviteli szabályozások („EAR”), valamint egyéb amerikai törvények és szabályozások vonatkoznak.  Ön vállalja, hogy az itt foglaltak alapján biztosított összes UPS Anyag Ön általi kezelése és használata során betartja az EAR-t és az összes hatályos amerikai törvényt, továbbá hogy – az EAR, az amerikai és egyéb hatályos törvények szerinti jogosítványok kivételével – Ön nem exportálja vagy reexportálja a UPS Anyagokat.  A fentiek általánosságának korlátozása nélkül Ön vállalja, kijelenti és szavatolja, hogy semmilyen UPS Anyag vonatkozásában nem lehetséges a hozzáférés, letöltés, kiadás, szállítás, átadás, átrakás, export vagy reexport (1) a Korlátozott Területre (vagy ottani állampolgárnak vagy lakosnak) vagy (2) bármely olyan személynek, jogalanynak vagy szervezetnek, aki/amely szerepel az USA Államkincstárának Külön Kijelölt Személyek listáján vagy az USA Kereskedelmi Minisztériumának Visszautasított Személyek Listáján vagy Jogalanyok Listáján.  A Korlátozott Területnek minősülő országok, valamint a fenti listákon szereplő személyek, jogalanyok vagy szervezetek időről időre változhatnak.  Az ilyen változásoktól függetlenül Ön vállalja, hogy ezt a rendelkezést az aktuális helyzetnek megfelelően betartja.  A Korlátozott Területnek minősülő országokkal, valamint a fenti listákon szereplő személyekkel, jogalanyokkal vagy szervezetekkel kapcsolatos, csupán hivatkozásként szolgáló információk itt találhatók: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , és http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   UPS Anyagok.

4.1.              A szellemi tulajdonjogok birtoklása.  Ön vállalja és tudomásul veszi, hogy a UPS Anyagokra vonatkozóan a UPS tulajdonát képezi minden jog, jogcím és érdekeltség, illetve licencadási jog.  Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás révén a UPS Anyagokra vonatkozóan Ön semmilyen tulajdonosi érdekeltséget nem szerzett és ezután sem fog szerezni.  Ön soha nem tesz vagy szándékosan nem engedélyez semmi olyat, ami bármely módon csorbítaná a UPS vagy a UPS licenctulajdonosok jogait a UPS Anyagokra vonatkozóan.  A UPS és annak licenctulajdonosai minden, itt kifejezetten nem megadott jogot fenntartanak a UPS Anyagokra vonatkozóan.

4.2.              A UPS Anyagok és UPS Technológia változásai.  A UPS bármikor frissítheti, megváltoztathatja, módosíthatja vagy kiegészítheti bármely vagy az összes UPS Anyagot és/vagy UPS Technológiát.

5.                   Támogatási szolgáltatások.

5.1.              Támogatás és karbantartás.  Saját belátása szerint a UPS időről időre támogatást vagy karbantartást biztosíthat a Szoftverhez („Támogatási Szolgáltatások”), válaszul az Ön kérésére. Ön ezennel felhatalmazást ad a UPS és annak felhatalmazott ügynökei (a „Támogatásnyújtók”) számára, hogy a Támogatási Szolgáltatások nyújtása érdekében a következők szerint férjenek hozzá a Szoftverhez, az Ön által a Szoftverrel esetleg együtt használt egyéb alkalmazásokhoz és az Ön számítógépes rendszereihez: (1) távolról, az interneten vagy más eszközön keresztül (amihez szükség lehet arra, hogy a UPS vagy a Támogatásnyújtók további szoftvert telepítsenek az Ön számítógépes rendszereire („Támogatási Szoftver”), vagy (2) a felek között kölcsönösen egyeztetett konkrét időpontban eszközölt helyszíni kiszállások alkalmával.  Minden egyes, támogatószoftvert alkalmazó támogató munkamenetet Ön külön hagy jóvá.  Ezek alatt a munkamenetek alatt a UPS a szoftvert úgy tekintheti, mint amely az Ön számítógépes rendszerén működik, a UPS pedig segíthet Önnek módosítani saját számítógépes rendszereit.  Ön emellett biztosítja a UPS és a Támogatásnyújtók számára a jogot arra, hogy a Támogatási Szolgáltatások nyújtásához ésszerűen szükséges mértékben manipulálják és módosítsák a Szoftvert és az Ön számítógépes rendszereit, alkalmazásait, fájljait és társult adatait. Ön azonban vállalja, hogy a Támogatási Szolgáltatások nyújtása a UPS belátása szerint történik és hogy a Megállapodásban semmi nem értelmezhető úgy, mint ami a UPS kötelezettségévé teszi bármely Támogatási Szolgáltatás nyújtását.

5.2.              Hozzáférés saját információkhoz.  Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy Ön kiszolgáltathatja, illetve hogy a UPS vagy a Támogatásnyújtók megfigyelhetik az Ön saját információit és adatait a UPS vagy a Támogatásnyújtó általi Támogatási Szolgáltatások nyújtása során; és hogy az ilyen információk és adatok nem minősülnek bizalmasnak, és így nem tartozik az Általános Feltételek 7. cikkének hatálya alá, hacsak a UPS másként nem állapodott meg a jelen Megállapodástól elkülönítve aláírt titkossági megállapodásban. Emellett Ön tudomásul veszi, hogy a UPS vagy a Támogatásnyújtók által alkalmazott távoli kommunikációs munkamenetek a jellegéből adódóan nem biztonságos interneten keresztül valósulhatnak meg, és Ön vállalja, hogy a UPS vagy a Támogatásnyújtók az interneten történő semmilyen biztonsági problémáért nem felelősek. Önnek mindezt figyelembe kell vennie, amikor a UPS vagy a Támogatásnyújtók részéről Támogatási Szolgáltatásokat kér.

6.                   Felfüggesztés, hatály és megszűnés.

6.1.              A jogok felfüggesztése. Saját döntése alapján a UPS szükség szerint felfüggesztheti az Ön jogát a UPS Rendszerek bármely részének UPS Technológián vagy bármely egyéb módon keresztül való elérésére többek között azért, hogy (1) megakadályozza a UPS Rendszerek vagy a UPS Technológia bármely részéhez való olyan hozzáférést, amely nem felel meg a jelen  Megállapodás feltételeinek; (2) kijavítsa a UPS Rendszerek vagy a UPS Technológia komoly hibáját vagy (3) teljesítsen egy törvényt, előírást vagy jogszabályt, illetve valamely jogilag illetékes bíróság vagy egyéb testület határozatát.

6.2.              Hatály. A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor Ön a megfelelő helyre rákattint, és azt követően mindaddig hatályos, amíg az itt foglalt feltételek szerint nem kerül megszüntetésre (a „Hatály”).

6.3.              Hosztolt UPS-technológia. Bizonyos UPS-technológiákat a UPS, a UPS leányvállalatai, illetve a UPS-nek vagy a UPS leányvállalatainak az Eladói hosztolnak. A hosztolt UPS-technológiát az Amerikai Egyesült Államokban lévő szervereken hosztolják, és úgy ütemezik, hogy a nap mind a 24 (huszonnégy) órájában, a hétnek mind a hét (7) napján rendelkezésre álljon (kivéve, ha karbantartás miatt nem áll rendelkezésre); a UPS azonban nem garantálja a hosztolt UPS-technológia rendelkezésre állását, illetve hogy a hozzáférés fennakadás nélküli, illetve hibamentes. A UPS fenntartja magának a jogot, hogy karbantartás, frissítés vagy hasonló ok miatt a hosztolt UPS-technológiát időről időre megszakítja, korlátozza, illetve felfüggessze. Ön beleegyezik, hogy sem a UPS-t, sem a UPS leányvállalatait anyagilag sem teszik felelőssé semmilyen, a hosztolt UPS-technológia megszakításából, felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből fakadó kárért, tekintet nélkül annak okára.

6.4.              Megszűnés.

a.                   A másik félnek adott írásos értesítés útján bármikor bármelyik fél megszüntetheti a jelen Megállapodást, a UPS pedig megszüntetheti a UPS Technológiához az itt leírtak alapján adott bármely vagy összes licencet.

b.                   A fentiektől függetlenül a jelen Megállapodás megszüntetéséhez a UPS részéről semmilyen további intézkedés nem szükséges (1) az Általános Feltételek 3. és 4. pontjának (harmadik mondat), 7. vagy 10. pontjának, illetve az Általános Feltételek 2.2. pontjának megszegése esetén; (2) ha az Ön esetében csőd, csődeljárás indítása, vállalati átszervezés, szanálás, kiegyezés, speciális felszámolás vagy bármely egyéb fizetésképtelenségi eljárás történik az Ön tekintetében, vagy ha Ön csődtömeggondnokot, vagyongondnokot, ügyvezető vagyongondnokot vagy felszámolóbiztost jelöltet ki, vagy felszámolásra vonatkozó határozatot fogad el, vagy ilyen értelmű bírósági végzés születik, vagy (3) ha Ön egy társulásban üzlettárs vagy az Ügyfél egy társulás és ezt a társulást felszámolják.

6.5.              A megszűnés hatálya.

a.                   A jelen Megállapodás bármely ok miatti megszüntetése esetén az ez alapján adott összes licenc azonnal megszűnik, és Ön azonnal felhagy a UPS Anyagok minden hozzáférésével és használatával, és megsemmisíti az Önnél vagy az Ön ellenőrzése alatt levő összes UPS Anyagot.

b.                   A UPS Technológiához tartozó bármely licenc megszüntetése esetén Ön azonnal felhagy az ilyen UPS Technológia és a kapcsolódó UPS Anyagok hozzáférésével és használatával, és megsemmisíti az Önnél vagy az Ön ellenőrzése alatt levő összes kapcsolódó UPS Anyagot.

6.6.              A feltételek fennmaradása megszűnés esetén.  Az Általános Feltételek 1. , 5. , 7-9. és 12. pontja; 4.1. , 6.5. és 6.6. pontja és A. melléklete , valamint a Végfelhasználói Jogokból az annak 3.2. pontjában meghatározott pontok a jelen Megállapodás bármely ok miatti megszűnése után is érvényben maradnak.

7.                   Bizalmas Információ, Üzleti Titkok, Információ.

7.1.              Közzététel.  A Hatály ideje alatt és azt követően Ön nem használja (az Ön itt foglalt teljesítéséhez engedélyezett mértéket kivéve) és nem szolgáltatja ki az Üzleti Titkokat, és azokhoz nem enged semmilyen Személynek hozzáférést (beleértve, korlátozás nélkül, a UPS Anyagokban levő Üzleti Titkokat is).  A Hatály ideje alatt és azt követően öt (5) éven át, hacsak a törvény másként nem rendeli, Ön nem használja és nem szolgáltatja ki a Bizalmas Információt, és ahhoz nem enged semmilyen Személynek hozzáférést, az Ön itt foglalt teljesítéséhez engedélyezett mértéket kivéve.  Ön tudomásul veszi, hogy ha megszegi az Általános Feltételek ezen 7. cikkét, akkor előfordulhat, hogy a UPS nem jut megfelelő jogorvoslathoz, helyrehozhatatlan kárt szenved és méltányos jóvátételre lesz jogosult.  Ön vállalja, hogy az ilyen Bizalmas Információt és Üzleti Titkokat ugyanolyan gondossággal védi, mint az Ön saját tulajdonát képező bizalmas információkat.  Ha a Bizalmas Információ kiszolgáltatása bármely törvény vagy bírósági végzés alapján válik kötelezővé, akkor Ön időben ad értesítést a UPS felé, hogy a UPS kellő lehetőséget kapjon kifogásának megtételére.

7.2.              FelhalmozásÖnnek tilos az Információt egybeépíteni, vagy – a jelen Megállapodásban kifejezetten engedélyezett mértéken túl – az Információval információt, szolgáltatást vagy terméket kialakítani vagy kifejleszteni.

7.3.              AdatexportÖn nem exportálhat sem (i) a szoftverbe beépített adatexportálási funkcióval; (ii) sem a szoftverinterfészből történő kiemeléssel (pl. szövegesből grafikus felület készítésével); illetve (iii) más módon semmilyen adatot a UPS adatbázisaiból, és az említett adatokat nem használhatja fel szállítási díjtételeknek vagy kézbesítési időknek az összehasonlítására olyan harmadik fél szállítási díjtételeivel vagy kézbesítési idejével való összehasonlítására, amely nem tagja a UPS-Feleknek.

8.                   Garanciák.

8.1.              Az Ügyfél részéről.  Ön kijelenti és szavatolja, hogy (1) az Ügyfél székhelye nem a Korlátozott Területen van; (2) Ön nem használja a UPS Technológiát a Korlátozott Területen; és (3) Ön vagy az Ügyfél nem áll olyan Személy ellenőrzése alatt, aki szerepel az USA Államkincstárának Külön Kijelölt Személyek listáján vagy az USA Kereskedelmi Minisztériumának Visszautasított Személyek Listáján vagy Jogalanyok Listáján (azok mindenkori frissítésének megfelelően, ami – kizárólag a kényelmes hivatkozás céljából – a http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , és http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm címen ellenőrizhető), illetve nem a Korlátozott Területen van bejegyezve, vagy nem a Korlátozott Terület állampolgár lakosa vagy kormánya.

8.2.              A garancia kizárása.

a.                   A UPS FELEK SZAVATOLJÁK, HOGY A SZOFTVER ÖNNEK TÖRTÉNŐ LESZÁLLÍTÁSÁT KÖVETŐ KILENCVEN (90) NAPON KERESZTÜL A SZOFTVER ALAPVETŐEN A VONATKOZÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓBAN LEÍRTAKNAK MEGFELELŐEN MŰKÖDIK. A FENTI GARANCIA MEGSZEGÉSÉRE VONATKOZÓAN A UPS KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE ANNYI, HOGY KICSERÉLI AZ ADOTT SZOFTVERT. A FENTI KÉT MONDAT SZERINTI GARANCIÁBAN JELZETTEKET KIVÉVE A UPS ANYAGOK LESZÁLLÍTÁSA „HIBÁKKAL EGYÜTT MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN”, TOVÁBBÁ JELENLEGI FORMÁJUKBAN ÉS ÁLLAPOTUKBAN TÖRTÉNIK. A UPS NEM AD VAGY TESZ (SEM KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, SEM TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB FORMÁJÚ) SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT, TÉNYÁLLÍTÁST, GARANCIÁT, FELTÉTELT, VÁLLALÁST VAGY KIKÖTÉST A UPS ANYAGOK ÁLLAPOTA, MINŐSÉGE, TARTÓSSÁGA, PONTOSSÁGA, HIÁNYTALANSÁGA, TELJESÍTMÉNYE, KÜLSŐ JOGSÉRTÉSEKTŐL VALÓ MENTESSÉGE, PIACKÉPESSÉGE, ZAVARTALAN HASZNÁLATA VAGY EGY ADOTT CÉLRA  VAGY FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGA TEKINTETÉBEN, ÉS EZENNEL A TÖRVÉNYILEG ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉK SZERINT KIZÁR MINDEN OLYAN  SZAVATOSSÁGOT, TÉNYÁLLÍTÁST, FELTÉTELT, VÁLLALÁST ÉS KIKÖTÉST, AMELYEK ÜZLETMENETBŐL VAGY HASZNÁLATBÓL ADÓDÓ SZAVATOSSÁGOK. A UPS NEM SZAVATOLJA A UPS ANYAGOK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁT.  A UPS VAGY BÁRMELY UPS KÉPVISELŐ ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓ VAGY TANÁCS NEM MINŐSÜL GARANCIÁNAK.

b.                   Ön emellett tudomásul veszi és vállalja, hogy a UPS vagy a Támogatásnyújtók részéről az Ön számítógépes rendszereihez, fájljaihoz és társult adataihoz való, az Általános Feltételek 5. pontja szerinti hozzáférés csupán a Támogatási Szolgáltatások Ön nevében történő elősegítését célozza, és továbbra is Ön felel az Ön számítógépes rendszereinek, alkalmazásainak, fájljainak és adatainak biztonsági másolatáért.  A UPS VAGY EGY TÁMOGATÁSNYÚJTÓ ÁLTAL A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT BIZTOSÍTOTT BÁRMELY TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS VAGY TÁMOGATÁSI SZOFTVER BIZTOSÍTÁSA „HIBÁKKAL EGYÜTT MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” TÖRTÉNIK, ÉS A UPS NEM AD SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT EGYIK ILYEN TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁST VAGY TÁMOGATÁSI SZOFTVERT ILLETŐEN SEM. A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A UPS EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT – BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A PIACKÉPESSÉGRE, KÜLSŐ JOGSÉRTÉSEKTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS – A MEGÁLLAPODÁS SZERINT BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY TÁMOGATÁSI SZOFTVERRE, TOVÁBBÁ MINDEN KAPCSOLÓDÓ TANÁCSADÁSRA, DIAGNÓZISRA ÉS EREDMÉNYRE VONATKOZÓAN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS VÁLLALJA, HOGY A UPS NEM FELEL A TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKBAN BEKÖVETKEZŐ SEMMILYEN HIBÁÉRT, KIHAGYÁSÉRT, MULASZTÁSÉRT VAGY NEM MEGFELELŐSÉGÉRT.

c.                    A UPS FELEK NEM GARANTÁLNAK FOLYAMATOS, ZAVARTALAN VAGY BIZTONSÁGOS HOZZÁFÉRÉST A UPS RENDSZEREKHEZ, ÉS AZ ILYEN UPS RENDSZEREKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST A UPS HATÁSKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ SZÁMOS TÉNYEZŐ BEFOLYÁSOLHATJA. A UPS FELEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ILYEN BEFOLYÁSOLÁS ÁLTAL OKOZOTT SEMMILYEN KÁRÉRT.

d.                   MIVEL EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIA KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EBBEN A SZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.  A MEGÁLLAPODÁS KONKRÉT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK.  ÖNNEK EGYÉB JOGAI IS LEHETNEK, DE EZEK JOGHATÓSÁGONKÉNT KÜLÖNBÖZŐEK.  ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A FELELŐSSÉG ÉS GARANCIA JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSAI ÉS KIZÁRÁSAI MÉLTÁNYOSAK ÉS ÉSSZERŰEK.

9.                   A felelősség korlátozása.

a.                   A JELEN MEGÁLLAPODÁS EZZEL ESETLEGESEN ELLENTÉTES RENDELKEZÉSEITŐL FÜGGETLENÜL ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL FELÉ A UPS FELEK AKKOR SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL ADÓDÓ SEMMI OLYAN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDASZERŰ, BÜNTETŐJOGI, TÖBBSZÖRÖS, VÉLETLEN VAGY KÜLÖNLEGES KÁR, ELMARADT NYERESÉG, ADATVESZTÉS, ELMARADT ADATHASZNÁLAT, ELMARADT MEGTAKARÍTÁS VAGY A HELYETTESÍTŐ TERMÉK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE UTÁN, AMELYNEK OKA SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), BŰNCSELEKMÉNY, A UPS ANYAGOK HASZNÁLATA VAGY EGYÉB, HA A UPS FELEK TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL.  EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS CSAK A TÖRVÉNYILEG ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉK SZERINT ALKALMAZHATÓ A UPS FELEK SÚLYOS GONDATLANSÁGA VAGY SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSA, ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY HALÁL ESETÉN. A VÉGFELHASZNÁLÓI JOGOK 1.7 CIKKE ÉS AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 8.2 CIKKE SZERINTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK KIVÉTELÉVEL AZ ÖSSZES UPS FELEK (KÖZVETLEN VAGY EGYÉB) KÁROK VAGY KÖTBÉREK VAGY VESZTESÉGEK UTÁNI FELELŐSSÉGE – FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ANNAK OKA  BÁRMELY SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), BŰNCSELEKMÉNY VAGY EGYÉB – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖSSZESEN EGYEZER US DOLLÁRT (1.000 USD), ÉS AZ ENNÉL NAGYOBB ÖSSZEGŰ KÁROKRÓL ÖN EZENNEL LEMOND.

b.                   A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÉS AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MÁSODIK BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN RÖGZÍTENDŐ, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS (UTA05072014. VERZIÓ) EGYNÉL TÖBBSZÖRI BEMUTATÁSA ÖNNEK NEM MÓDOSÍTJA EGYEZER AMERIKAI DOLLÁR (1000 USD) FÖLÉ A UPS FELEK TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGÉT.

c.                    A KÖVETELÉSRE ALAPOT ADÓ ELSŐ ESEMÉNYT KÖVETŐ HAT (6) HÓNAPON BELÜL NEM BENYÚJTOTT KÖVETELÉS FELADOTTKÉNT KEZELENDŐ.

10.                Névhasználat és reklámok.  Hacsak a Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, Ön vállalja, hogy a UPS minden alkalmankénti előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem használja reklámokban, hirdetésekben vagy egyéb módon a UPS Felek (beleértve, korlátozás nélkül, a United Parcel Service of America, Inc. céget is), illetve a UPS Felek bármely partnerének vagy munkavállalójának nevét, sem a UPS Felek tulajdonát képező más kereskedelmi nevet, védjegyet, csomagolást, vagy azok utánzatát.

11.                Figyelmeztetések.  Hacsak a Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, az itt előírt vagy engedélyezett minden értesítést, felszólítást vagy egyéb kommunikációt írásban és az alábbiak szerint kell megadni:

Ha Ön adja: személyes kézbesítés, UPS Next Day AirŽ kézbesítés útján (az értesítés a feladástól számított egy munkanap elteltével tekintendő megadottnak); telefax vagy távmásoló útján, ha a továbbításról visszaigazolást kap a küldő fél (az értesítés a visszaigazolás napjának dátumával tekintendő megadottnak); vagy bérmentesítve feladott tértivevényes levél útján (az értesítés a postára adástól számított tizedik munkanapon tekintendő megadottnak), melynek címzése: UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UPS Legal Department, telefax: (404) 828-6912;

Ha a UPS adja: az Ön rendelkezésére álló összes módozat plusz elektronikus levél útján (az értesítés az elküldés napján tekintendő megadottnak); a megadott címre, e-mail címre vagy telefax számra, (1) az Ön UPS Technológia célját szolgáló, a UPS felé leadott regisztrációs információja, (2) az Ön által a UPS Technológiához használt UPS Számla vagy (3) ha sem a fenti (1), sem a fenti (2) nem érvényes, akkor az Ön által a UPS-nek megadott címre, e-mail címre vagy telefax számra elküldve.

A másik félnek küldött harminc (30) napos értesítés mellett bármelyik fél módosíthatja üzenetküldési címét, e-mail címét vagy telefax számát.

12.                Vegyes rendelkezések.

12.1.           Független felek.  A felek függetlennek számítanak, és az itt foglaltak közül semmi nem értelmezhető úgy, hogy foglalkoztatási vagy ügynökségi viszonyt, társulást és/vagy vegyes vállalatot hoz létre a felek között. Egyik fél sem kap jogot vagy felhatalmazást arra, hogy bármilyen – kifejezett vagy hallgatólagos – kötelezettséget vagy felelősséget vállaljon vagy teremtsen a másik fél nevében vagy helyett, illetve hogy bármilyen módon elkötelezze a másik felet.

12.2.           Joglemondás.  A jelen Megállapodás valamely rendelkezésétől, illetve bármelyik fél itt foglalt jogainak vagy kötelezettségeinek egyikétől való elállás sem hatályos – kivéve ha ez az elálló fél vagy felek aláírását viselő írásos formában történik – és minden ilyen elállás csak az ilyen írásos formában jelzett konkrét esetre és konkrét célra vonatkozik.

12.3.           A rendelkezések elkülöníthetősége.  Ha bírói döntés vagy határozat miatt a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, akkor attól még a jelen Megállapodás többi része változatlanul érvényes és érvényesíthető marad.

12.4.           Átruházás.  A UPS előzetes írásos hozzájárulása nélkül Ön semmilyen Személynek vagy jogalanynak nem ruházhatja át a jelen Megállapodást, beleértve a jelen Megállapodás szerinti összes jogot, licencet vagy kötelezettséget is.  A UPS az Ön előzetes jóváhagyása vagy hozzájárulása nélkül is átruházhatja, engedményezheti vagy átadhatja a jelen Megállapodás egészét vagy bármely részét a UPS Felek bármelyik tagjának. Ebből a célból az „Átruházás” fogalmába korlátozás nélkül beleértendő az átruházó félhez tartozó összes vagy lényegében összes eszköz összeolvadása vagy értékesítése, vagy a jelen Megállapodás egészének vagy bármely részének törvény szerinti vagy egyéb átadása, vagy az átruházó félhez tartozó szavazatra jogosító részvények/érdekeltségek vagy az azok fölötti ellenőrzés legalább harminc százalékának (30%) bármely értékesítése vagy egyéb átadása.  A jelen Megállapodás bármely engedélyezett Átruházása esetén az érintett felek és azok jogutódjai és engedményesei húzzák hasznait és viselik terheit a jelen Megállapodásnak.

12.5.           Adók.  A jelen Megállapodás értelmében fizetendő díjak nem tartalmazzák az itt foglaltak szerint a UPS részére megfizetendő díjakra bármely törvényes adóhatóság által kivetett adókat és díjakat (beleértve korlátozás nélkül az esetleges forrásadót és áfát, vagy bármely más adót és díjat is).  Kizárólag az Ön feladata bármely ilyen adónak a kiszámítása és befizetése az illetékes adóhatóság részére, és Ön a befizetett adókkal nem csökkentheti a tényleges összeget.

12.6.           Irányadó jog, joghatóság és nyelv.  A törvényileg engedélyezett teljes mértékben a jelen Megállapodás és bármely, jelen Megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos követelés, per vagy vita (függetlenül attól, hogy szerződésszegésről, szerződésen kívüli károkozásról vagy egyébről van szó) értelmezésére nézve New York állam (Amerikai Egyesült Államok) törvényei tekintendők irányadónak, a következők kivételével: (1) annak összeférhetetlenségi elvei; (2) az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ konvenció; (3) a nemzetközi árukereskedelem korlátozási időszakáról szóló 1974. évi konvenció; és (4) az 1974. évi konvenciót módosító, 1980. április 11-én Bécsben aláírt jegyzőkönyv.  A felek kijelentik, hogy ők kérték, hogy a jelen Megállapodás és az ehhez tartozó minden – akár jelenlegi, akár jövőbeni – dokumentum kizárólag angol nyelven készüljön el.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  A törvényileg engedélyezett teljes mérték szerint és a jogerős szerződéskötési gyakorlatnak megfelelően a jelen Megállapodás irányadó nyelve az angol, és az Ön által kapott bármely fordítás csupán az Ön kényelmét szolgálja.  A törvényileg engedélyezett teljes mérték szerint az Ön és a UPS között a jelen Szerződés értelmében folytatott minden levelezést és kommunikációt angolul kell végezni.  Abban az esetben, ha Ön a jelen Megállapodást annak egy, az interneten megjelenő, nem angol (amerikai) nyelvű, fordított változata szerint kötötte meg, a jelen Megállapodás angol (amerikai) nyelvű változatát a <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> webhelyen tekintheti meg.  A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK, PEREK VAGY VITÁK TEKINTETÉBEN (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSSZEGÉSRŐL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSRÓL VAGY EGYÉBRŐL VAN SZÓ) A GEORGIA ÁLLAMI ATLANTA SZÖVETSÉGI VAGY ÁLLAMI BÍRÓSÁGAINAK VAN KIZÁRÓLAGOS JOGHATÓSÁGA, ÉS A FELEK HOZZÁJÁRULNAK EHHEZ A KIZÁRÓLAGOS JOGHATÓSÁGHOZ ÉS FELADJÁK, ILLETVE NEM ALKALMAZZÁK A SZEMÉLYEK FELETTI JOGHATÓSÁG HIÁNYÁRA, AZ ALKALMATLAN HELYSZÍNRE ÉS AZ ILLETÉKTELEN FÓRUMRA ALAPOZOTT ELLENKERESETI LEHETŐSÉGÜKET.  A fentiektől függetlenül, ha és amennyiben később külön vagy kiegészítő eljárásra van szükség egy másik USA vagy külföldi bíróságon azért, hogy az atlantai (Georgia) bíróság ítélete érvényesíthető legyen vagy hogy a jogvita tárgyát képező kérdésekben teljes jóvátétel és megoldás történjen, akkor a Felek bármely USA vagy külföldi bíróságon kezdeményezhetik az ilyen későbbi külön vagy kiegészítő eljárást, és a Felek hozzájárulnak az ilyen bíróság nem kizárólagos joghatóságához és feladják, illetve nem alkalmazzák a személyek feletti joghatóság hiányára, az alkalmatlan helyszínre és az illetéktelen fórumra alapozott ellenkereseti lehetőségüket. A jelen Megállapodás ezzel esetlegesen ellentétes rendelkezéseitől függetlenül a UPS bármely, jogilag illetékes bíróság előtt kérhet időközi jóvátételt vagy ideiglenes jogorvoslatot.  Ön hozzájárul ahhoz, hogy bármely ilyen jogvitában megengedett a számítógépes nyilvántartások és elektronikus bizonyítékok felhasználása.

12.7.           Vis Major.  Egyik fél sem tartozik felelősséggel a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, illetve bármely kárért vagy egyéb anyagi felelősséggel kapcsolatban, ha azt az adott fél ésszerű hatáskörén kívül álló ok eredményezi, beleértve korlátozás nélkül bármely természeti katasztrófát, munkahelyi sztrájkot vagy vitát, ágazati zavargást, szükséghelyzetre vonatkozó kormányzati rendelkezést, bírósági vagy hatósági intézkedést, szükséghelyzetben érvényes rendelkezéseket, szabotázst, lázadást, randalizmust, elektronikus kimaradást, a számítógépet érintő jelentős hardver-, illetve szoftverhibát, a berendezések leszállítása miatti késedelmeket, harmadik fél intézkedéseit vagy terrorista cselekményt is.

12.8.           JogorvoslatokAz itt biztosított jogorvoslatok nem kizárólagosak.

12.9.           A törvények betartása.  Az itt foglaltak teljesítésével kapcsolatban mindegyik fél szigorúan betart minden hatályos törvényt, határozatot vagy szabályozást, és nem tesz olyat, ami a másik felet a rá vonatkozó bármely törvény, határozat vagy szabályozás megszegésére kényszerítené, beleértve azt is, hogy – amennyiben szükséges – Ön mint licencvevő bejelenti a jelen Megállapodást valamely állami szervnél.  Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az itt foglaltak alapján biztosított UPS Anyagok titkosítási funkciót tartalmazhatnak.  Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a UPS Anyagok Egyesült Államokon kívüli bármely országban történő letöltése, importálása vagy használata esetén Ön – tehát nem a UPS – tartozik teljes felelősséggel az adott ország összes törvényének és szabályozásának betartásáért, beleértve – korlátozás nélkül – a titkosító szoftver és technológia importjára, használatára, forgalmazására, fejlesztésére vagy átadására vonatkozó összes törvényt és szabályozást, valamint az annak regisztrálására vagy engedélyezésre vonatkozó összes követelményt.

12.10.       Adathasználat.  A felvételi és kézbesítési szolgáltatások biztosítása érdekében, és a UPS Technológia Ön által való alkalmazásával kapcsolatban az Ön helyszíne szerinti joghatóságnak készített UPS-weboldalon található a „Contact UPS” (Kapcsolatfelvétel a UPS-szel) menüpont alatt („UPS Delivery Co.”), tevékenysége során személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását végzi.  A UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 30328, U.S.A. és a többi UPS Fél személyes adatokat kap meg, majd használ fel az alább meghatározott Célokra. 

A UPS Felek a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel. A személyes adatokat a UPS-nek a < https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html > webhelyen (a jelen Megállapodásba hivatkozás révén beépítve) publikált UPS adatvédelmi értesítésben rögzített célokra (a „Célok”), és annak függvényében használják felA személyes adatokat a UPS adatvédelmi értesítésében ismertetett átvevőkkel („Átvevők”) közölhetők. Ön elismeri, hogy a UPS adatvédelmi értesítését elolvasta, és maradéktalanul megértette.

Ön kijelenti és szavatolja a UPS felé, hogy amikor Ön vagy az Ön munkavállalói, ügynökei vagy vállalkozói („Szállíttató Felek”) személyes adatokat adnak a UPS Delivery Co. részére: (1) a Szállíttató Feleknek ehhez joga és felhatalmazása van; (2) Ön vagy egy másik Szállíttató Fél tájékoztatta mindegyik, a személyes adatok segítségével azonosítható Magánszemélyt (beleértve az összes csomagcímzettet is), hogy a UPS a személyes adatokat a fentebb rögzített célokra feldolgozza, hogy a személyes adatokat a UPS a fentebb rögzített Átvevőknek átadhatja, és hogy a személyes adatokat más országba is továbbíthatják, mint ahol a UPS-Felek eredetileg az adatokat összegyűjtötték (amely országoknak esetleg nem ugyanazok az adatvédelmi jogszabályai, mint abban az országban, ahol Ön eredetileg az adatokat átadta); és (3) Ön megkapta minden említett magánszemély hozzájárulását a jelen Általános Feltételek 12.10. pontjában ismertetett feldolgozáshoz.

12.11.       A kizárólagosság hiányaA jelen Megállapodásban semmi nem értelmezhető úgy, mint ami a UPS-t bármilyen módon kizárja vagy korlátozza abban, hogy bármely más Személlyel hasonló megállapodást kössön, vagy hogy a felek kölcsönös ügyfeleivel közvetlenül üzleteljen vagy szerződjön.

12.12.       Teljes megállapodás, módosítás.  Tárgyát illetően a jelen Megállapodás a felek közötti teljes egyezményt és megállapodást jelenti és érvénytelenít bármely és minden (1) azzal kapcsolatosan korábban vagy egyidejűleg eszközölt nyilatkozatot, egyezményt vagy megállapodást és (2) korábbi verzióját a UPS és Ön között létrejött UPS Technológia Megállapodásnak, amelyek mind a jelen Megállapodás részének tekintendők. Az említett egyesítés a szoftver szempontjából nem lép hatályba. UPS-Technológiára abban az időpontban érvényes Megállapodás, amikor Ön a konkrét szoftververziót megkapja, lesz mindvégig irányadó az említett szoftververziónak az Ön által való alkalmazására nézve.  A UPS és az Ügyfél között – akár a jelen Megállapodás aláírása előtt akár azután – létrejött bármely Vállalati Technológia Megállapodás érvényteleníti a jelen Megállapodást.  A UPS és Ön között létrejött, a UTA04072012 verziónál frissebb verziójú bármely UPS Technológia Megállapodás érvényteleníti a jelen Megállapodást. Semmilyen korábbi megállapodás érvénytelenítése nem szűkíti a UPS azon jogait Önnel szemben, amelyek az ilyen korábbi megállapodásnak a jelen Megállapodás aláírása előtti megszegése miatt állnak fenn. A jelen Megállapodás módosítása vagy megváltoztatása csak a jelen Megállapodást aláíró felek meghatalmazott képviselői által aláírt írásos formában történhet; azzal, hogy a UPS a Végfelhasználói Jogok 3.1. pontja szerint módosíthatja a Végfelhasználói Jogokat, valamint a jelen Általános Feltételek 4.2. pontja szerint módosíthatja a UPS Anyagokat és UPS Technológiát.  Az elektronikus aláírásokkal ellátott írásos forma nem elegendő a Megállapodás módosításához vagy megváltoztatásához.

12.13.       Joglemondás: EU értesítések.  A törvényileg engedélyezett teljes mérték szerint, ha Ön helyileg az Európai Unió valamelyik tagállamában van, akkor Ön eláll az elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódó minden olyan értesítésről, átvételi elismervényről és visszaigazolásról, amelyet az – Ön helye szerinti joghatóságban a UPS Technológia Ön általi használatát illetően végrehajtott – 2000/31/EK számú EU irányelv 10(1), 10(2), 11(1) és 11(2) pontja előírhat.

12.14.       FIGYELMEZTETÉS: Hozzájárulás a Személyes Adatok feldolgozásáhozHacsak Ön ellenkező megjelölést nem tesz a UPS Adatvédelmi Értesítésben előírt módszerek szerint (amely megjelölést Ön bármikor módosíthatja), akkor Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Ön Személyes Adatait a UPS Felek feldolgozzák az Általános GTC feltételek 12.10. pontjában rögzített Célokra.  Azt is elismeri továbbá, hogy amikor Ön a csomag címzettje vagy átvevője, akkor értesítést kapott és hozzájárulását adja az Ön Személyes Adatainak az Általános Feltételek 12.10. pontja szerinti feldolgozásához és használatához.

12.15.       Országspecifikus feltételek.  Amennyiben Ön az alább felsorolt országok valamelyikében lakik vagy székhelye azok valamelyikében van bejegyezve, a B. melléklet feltételei Önre vonatkoznak.  Amennyiben jelen Általános Feltételek szövegtörzse által tartalmazott bármely rendelkezés és a B. melléklet bármely rendelkezése között eltérés vagy ellentmondás van, a B. melléklet rendelkezése az irányadó, ha a B. melléklet Önre vonatkozik.

a.                   Közel-keleti országok: Bahrein, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Tunézia, Algéria, Dzsibuti, Szudán, Szíria, Szomália, Irak, Palesztina, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia és Jemen.  A. MELLÉKLET

MEGHATÁROZÁSOK – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Leányvállalatok: harmadik felek, amelyek egy Személy felett gyakorolnak ellenőrzést, egy Személy által vannak ellenőrizve, vagy egy Személlyel közös ellenőrzés alatt állnak attól függetlenül, hogy az közvetlen vagy közvetett ellenőrzés.

Megállapodás: meghatározását a jelen Általános Feltételek második bekezdése tartalmazza.

Alternatív Leszámlázott Szállítmányok : a UPS Felek részére az Ön nevében egy másik Személy által átadott olyan szállítmányok, amelyek az Ön UPS Számlájára vannak terhelve.

Átruházás: meghatározását az Általános Feltételek 12.4. pontja tartalmazza.

Bizalmas Információ : az Üzleti Titkokon kívül bármely olyan információ vagy anyag, amely a UPS számára értékes és harmadik felek részéről általánosan nem ismert, illetve amelyet a UPS szerez bármely harmadik féltől (beleértve korlátozás nélkül a UPS Feleket is) és amelyet a UPS sajátként kezel attól függetlenül, hogy annak tulajdonosa a UPS vagy nem.  A Bizalmas Információ magában foglalja az Információt.  A Bizalmas Információ nem foglalja magában az olyan információt, amelyről Ön bizonyítani tudja, hogy: (1) Ön már a UPS-től való kézhezvétel időpontjában ismerte, és nem tárgya a felek közötti semmilyen egyéb nyilvánosságra nem hozatali megállapodásnak; (2) már most – vagy a jelen dokumentum aláírása után – lesz általánosan közismert az Ön hibáján kívül; (3) Ön egyéb törvényes és független módon állította azt elő a Bizalmas Információ igénybevétele nélkül; vagy (4) Ön titkossági kötelezettség nélkül törvényesen szerezte egy harmadik féltől.

Ügyfél: meghatározását az Általános Feltételek harmadik bekezdése tartalmazza.

A Végfelhasználói Jogok a
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > webhelyen található és jelen Általános Feltételek második bekezdésében leírt dokumentum.

Általános Feltételek : a jelen dokumentum.

Bejövő Szállítmányok : a UPS Felek számára az Önnek történő leszállítás céljából átadott szállítmányok.

Információ : a UPS Rendszerekből adott információ a UPS Felek által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan vagy az Ön UPS Feleknél végzett szállításával összefüggésben, beleértve korlátozás nélkül az Átadott Szállítmányokat is.

Kimenő Szállítmányok: a UPS Felek számára Ön által átadott szállítmány.

Engedélyezett Terület : bármely UPS Technológia esetén jelenti az ahhoz a UPS Technológiához kapcsolódó országokat a Végfelhasználói Jogok C. melléklete alapján.

Személy : bármely magánszemély, vállalat, korlátolt felelősségű társaság, szövetkezés, vegyes vállalat, részvénytársaság, tröszt, nem társasági formában működő szervezet vagy egyéb jogi személy.

Célok: meghatározását az Általános Feltételek 12.10. pontja tartalmazza.

Átvevők: meghatározását az Általános Feltételek 12.10. pontja tartalmazza.

Korlátozott Terület : olyan ország, amelyre az USA Államkincstár Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala („OFAC”) által adminisztrált valamely átfogó gazdasági szankcióprogram, vagy – USA szankciók vagy exportszabályozási törvények alapján – a UPS Technológia használatának, exportjának vagy reexportjának bármely egyéb általános tiltása vonatkozik. Az OFAC embargó vagy szankciók által érintett országok listája bármikor változhat.  Kizárólag kényelmi szempontból az éppen érvényes helyzetről az említett országokkal kapcsolatban a http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , és http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm címen lehet tájékozódni.

Szolgáltató: meghatározását az Általános Feltételek harmadik bekezdése tartalmazza.

A Szolgáltatói Munkavállaló meghatározását az Általános Feltételek harmadik bekezdése tartalmazza.

Szállíttató Felek: meghatározását az Általános Feltételek 12.10. pontja tartalmazza.

Szoftver: a UPS Technológia azon tételei, amelyek (i) szoftverek és amelyeket a jelen Megállapodás értelmében a UPS biztosít Önnek (kivéve a mintaként szolgáló számítógépes szoftver kódot), valamint minden kapcsolódó Műszaki Dokumentáció, és (ii) azok minden Frissítése, amennyiben azt a jelen Megállapodás értelmében a UPS biztosítja Önnek.

Támogatási Szolgáltatások: meghatározását az Általános Feltételek 5.1. pontja tartalmazza.

Támogatási Szoftver: meghatározását az Általános Feltételek 5.1. pontja tartalmazza.

Támogatásnyújtók:meghatározását az Általános Feltételek 5.1. pontja tartalmazza.

Műszaki Dokumentáció : együttesen jelenti a UPS Technológia vagy a UPS Védjegy tekintetében a UPS által az itt foglaltak alapján Önnek biztosított bármely és minden dokumentációt és/vagy mintaként szolgáló számítógépes szoftver kódot.

Átadott Szállítmány: (i) az Ön által vagy részére a UPS Feleknek leszállítás céljából átadott vagy (ii) a valamely harmadik fél által a UPS Feleknek az Önhöz való leszállítás céljából átadott szállítmány, ami lehet Kimenő Szállítmány, Alternatív Leszámlázott Szállítmány és Bejövő Szállítmány.

Hatály: meghatározását az Általános Feltételek 6.2. pontja tartalmazza.

Üzleti Titok : a UPS tulajdonában levő vagy a UPS által harmadik féltől (beleértve korlátozás nélkül a UPS Feleket is) szerzett, nem köztudomású vagy a nagyközönség számára nem elérhető olyan információ, amely (1) tényleges vagy potenciális gazdasági értékkel bír amiatt, hogy nem köztudomású és megfelelő eszközökkel nem ellenőrizhető azon egyéb személyek által, akik a közzétételből vagy felhasználásból gazdasági értékre tehetnének szert, és (2) titkosságának fenntartása érdekében a körülményekhez képest ésszerű erőfeszítésekkel van védve.

Frissítés(ek) : a UPS Anyagok karbantartása, hibajavításai, módosításai, frissítései, fejlesztései vagy felülvizsgálatai.

UPS: UPS Market Driver, Inc.

UPS Számla : a UPS Felek bármelyike által Önhöz rendelt bármely szállítási számla, beleértve – korlátozás nélkül – a UPS.com szállítás felhasználóihoz rendelt, „ideiglenes számla” elnevezésű számlákat és a UPS Freight Shipping számlákat is.

UPS Adatbázisok : a UPS Felek szállítási szolgáltatásaira vonatkozó saját információkból álló és a Szoftver segítségével vagy a Szoftverrel való használatra terjesztett adatbázisok.

UPS Delivery Co. : meghatározását az Általános Feltételek 12.10. pontja tartalmazza.

UPS Védjegy : a különböző védjegybejegyzésekben feltüntetett „UPS” szójelölést jelenti, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a 966 724-es sz. amerikai védjegybejegyzést és az alább látható „UPS és stilizált pajzsot”, amely a különböző védjegybejegyzésekben megjelenik, beleértve – a teljesség igénye nélkül: a 2 867 999-es, 2 965 392-es, 2 973 108-as, 2 978 624-es, 3 160 056-os sz. amerikai védjegybejegyzést, valamint a 3 107 026-os, 3 107 281-es és 3 106 978-as sz. európai közösségi védjegybejegyzést.

UPS

UPS Anyagok : együttesen a UPS Technológia, a UPS Adatbázisok, a Műszaki Dokumentáció, az Információ, a Szoftver, a UPS Védjegy és a UPS Rendszerek.

UPS Felek : a UPS, annak mindenkori Leányvállalatai, valamint ezek részvényesei, tisztségviselői, igazgatói, munkavállalói, ügynökei, partnerei, harmadik fél szállítói és harmadik fél licencadói.

UPS Adatvédelmi Értesítés: az itt megtekinthető Adatvédelmi Értesítést jelenti: https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

UPS Rendszerek: a UPS Technológia segítségével hozzáférhető UPS számítógépes és hálózati rendszerek.

UPS Technológia : meghatározását a Végfelhasználói Jogok B. melléklete tartalmazza.

Ön: meghatározását a jelen Megállapodás harmadik bekezdése tartalmazza.

Görgessen a feltételek végén található jelölőnégyzetekhez.

Példák megtekintése

Egyéb UPS központok: