UPS
KirjautumisasetuksetProfiiliAsiakasnumeroyhteenvetoLaskutusHallintoOsoitekirjaHallinnoi UPS-asiakasnumeroa
Tee lähetysNäytä lähetyshistoriaPeruuta lähetysTee palautuslähetysLähetä käyttäen komentojonotiedostoaTee tuontilähetysLaske toimitusaika ja -hintaNoudon tilaaminenKansainväliset työkalutTilaa pakkausmateriaalejaAvaa UPS-asiakasnumeroMuokkaa oletusasetuksiaPalvelut
Seuraa lähetyksiäLisätietoja Quantum View -palvelustaHallintoQuantum View ManageFlex Global View
PikarahtiLentorahtiMerirahtiHuolintapalvelut
AloittaminenLähettäminenSeurantaLähetyksen vastaanottaminenLaskutus ja maksaminenTekninen tuki

Evästeitä koskeva tiedoksianto

Tämä verkkosivu käyttää evästeitä. Jatkamalla verkkosivun käyttöä annat suostumuksesi evästeiden käyttöön.

Rekisteröidy

repl_legend_title

Edistyminen:

  • 1
    Kirjautumisasetukset
  • 2
    Profiiliosoite
  • 3
    Rekisteröinti valmis
repl_legend_title

Mitä seuraavaksi?

Oma profiili

Luo kirjautumisasetukset

Luo käyttäjätunnus ja salasana alla olevalla lomakkeella. Pakollisten kenttien merkkinä on .

Käyttäjätunnus ja salasana

Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan

Teknologiasopimus Vaaditaan

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS

Versio UTA05072014

LUKEKAA TARKKAAN TÄMÄN UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN EHDOT.  OSOITTAMALLA ALLA SITOUMUKSENNE TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN OLETTE SOLMINUT LAILLISESTI SITOVAN SOPIMUKSEN UPS MARKET DRIVER, INC:IN (“UPS”) KANSSA. (“UPS”).

Tämä sopimus sisältää: (1) nämä Yleiset ehdot (mukaan lukien siihen kuuluva  Liite A (Määritelmät – Yleiset ehdot) ja Liite B (Maakohtainen muutos yleisiin ehtoihin); (2) Loppukäyttäjän oikeudet (mukaan lukiensiihen kuuluvat  Liite A (Määritelmät – Loppukäyttäjän oikeudet); Liite B (UPS-tekniikka) ja Liite C (Luvalliset alueet)), jotka ovat nähtävissä <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (kyseisiä Loppukäyttäjän oikeuksia voidaan sen ehtojen mukaisesti ajoittain muuttaa) sekä (3) dokumentaatio, johon on viitattu edellä kaikissa tapauksissa, jotka kaikki on liitetty viittein varustettuina.  Vahvistatte täten, että olette lukenut ja ymmärtänyt täysin SEKÄ Yleiset ehdot ETTÄ loppukäyttäjän oikeudet, joihin voitte tutustua osoitteessa <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> MUKAAN LUKIEN siinä olevat viiteasiakirjatSopimus voidaan esittää Teille useammin kuin kerran UPS-tekniikkaan pääsynne ja sen käyttönne yhteydessä.  Jollei Sopimuksen versio ole muuttunut, kunkin sopimustekstin esimerkki vahvistaa molemminpuolisen Sopimuksen  eikä saa aikaan lisä- tai erillistä sopimusta.

Sopimustarkoituksissa

”Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka on työnantajanne mutta ei palvelun tarjoaja, (1) ja jolle on osoitettu käytettäväksi UPS-tili, jotta hän voisi rekisteröityä ensimmäiseen käyttämäänsä UPS-tekniikkaan, mikäli tämä rekisteräityminen edellyttää UPS/tekniikan käyttöä ja (2) jolle on osoitettu ensimmäistä kertaa UPS-asiakastili, jota käyttäessänne otatte myös UPS-tekniikan käyttöönne, mikäli UPS-asiakastiliä ei edellytetä rekisteröitymisessä, mutta sitä edellytetään järjestelmän käytössä, tai (3) kun ensimmäinen käyttöönottamanne UPS-tekniikka ei vaadi UPS-asiakastiliä rekisteröitymistä tai käyttöä varten, ja

Palveluntarjoaja tarkoittaa kolmatta osapuolta, jonka UPS:n asiakas on palkannut avustamaan kuljetustoimissaan UPS-osapuolten kanssa, mukaan lukien Laskutustietopalvelut, jotka UPS on kirjallisesti hyväksynyt toimittaakseen kyseiset palvelut UPS-asiakkaalle; kuitenkin sillä edellytyksellä, että UPS Affiliates voi toimia palveluntarjoajana ilman UPS:n kirjallista hyväksyntää.

”Palvelun tarjoajan työntekijä” tarkoittaa Palvelun tarjoajan palkkaamaa työntekijää.

”Te”, tai omistusmuoto ,”Teidän” tarkoittaa, jos sovellettavissa: ”Te”, tai omistusmuoto ,”Teidän” tarkoittaa, jos sovellettavissa: (i) teitä yksilönä, jos olette solmimassa tätä Sopimusta sopimusta vain yksilönä, ettekä minkään kolmannen osapuolen puolesta omia henkilökohtaisia UPS-tekniikan tarpeitanne varten; (ii) teitä yksilönä ja Asiakkaana, jos käytätte UPS-tekniikkaa työvelvoitteidenne puitteissa Asiakkaan työntekijänä; tai (iii) teitä yksilönä ja työnantajaanne, jos työnantajanne on palvelun tarjoaja UPS-asiakkaanlle Palvelun tarjoaja ja käytätte UPS-tekniikkaa Palvelun tarjoajan palkkaamana työntekijänä tarjoamalla UPS-asiakkaalle palveluja osana työvelvoitteitanne.

Te vakuutatte, että olette täysikäinen ja soveltuvissa tapauksissa voitte solmia sovellettavan lain mukaisia sopimuksia, jotka sivuavat USP-tekniikkaa, omasta puolestanne, Asiakkaan puolesta tai Palvelun tarjoajan puolesta.  Jos minä tahansa ajankohtana ette enää ole valtuutettu solmimaan omasta puolestanne, Asiakkaan puolesta tai Palvelun tarjoajan puolesta sopimuksia, jotka ovat sovellettavan lain mukaisia,  ette enää saa käyttää UPS-tekniikkaa omasta puolestanne, tällaisen asiakkaan puolesta tai palveluntarjoajan puolesta.

Yleiset ehdot

1.                   Määritelmät. Tämän Sopimuksen isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla termeillä on ne merkitykset, jotka on annettu Yleisissä ehdoissa, oheisessa Liitteessä A ja Loppukäyttäjän oikeuksien Liitteessä A . Siinä tapauksessa, että Loppukäyttäjän oikeuksien ja näiden Yleisten ehtojen sisältämät termit ovat keskenään ristiriitaisia, nämä Yleiset ehdot ovat hallitsevia.

2.                   Lisenssin myöntäminen.

2.1.              SoveltamisalaUPS täten myöntää Teille ja Te otatte vastaan tämän Sopimuksen ehtojen perusteella rajoitetun, peruutettavan, ei alilisensioitavan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin UPS-tekniikan käyttöön ja luvalliseen UPS-tekniikkaa palvelevaan Tekniseen doumentaatioon.  Loppukäyttäjän oikeudet sisältävät muita yleisiä lisenssioikeuksia ja rajoituksia samoin kuin UPS-tekniikkaan erityisesti liittyvät lisenssioikeudet ja rajoitukset.

2.2.              Yleiset rajoitukset ─ UPS-aineisto ja ohjelmisto.  Teitä kielletään ja Te kiellätte työntekijöitänne ja edustajianne alilisensioimasta, paljastamasta tai siirtämästä UPS-aineistoa kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman UPS:n kirjallista lupaa. Suostutte siihen, että ette ilman UPS:n suostumusta muuntele (mukaan lukien Ohjelmiston korjauksia), jäljennä, vuokraa, liisaa, lainaa, rasita, jakele, jälleenjakele, jälleenmarkkinoi tai muutoin määrää UPS-aineistoa tai mitään sen osaa, ja täten luovutte sellaisista sovellettavan lain nojalla annetuista oikeuksista paitsi missä kyseinen luopuminen ei ole pantavissa täytäntöön.  Suostutte olemaan jäljentämättä Ohjelmistoa paitsi milloin sen tämän Sopimuksen mukainen käyttö sitä edellyttää, mikäli Teillä on lupa ottaa yksi (1) Ohjelmiston varmistuskopio pelkästään arkistointitarkoituksessa. Tähän varmistuskopioon on sisällytettävä UPS:n tekijänoikeus- ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset, ja se on kaikkien tämän Sopimuksen ehtojen alainen.  Huolimatta siitä mitä tässä Sopimuksessa mahdollisesti on toisin mainittu, teillä ei ole lupa käyttää Ohjelmistoa ulkoistettuun osa-aikaisomistuksen tai palvelutoimiston perusteella.

3.                   Vientilakeja koskevat vakuutukset.  Myönnätte, että kaikki tämän sopimuksen alaisena tarjotut UPS-aineistot ovat Yhdysvaltain vientihallintosäännösten (”EAR”) alaisia, joita hallinnoivat Yhdysvaltain kauppaministeriön teollisuuden ja turvallisuuden virasto (Bureau of Industry and Security) ja myös muut Yhdysvaltain lait ja säädökset.  Suostutte noudattamaan EAR-säännöksiä ja kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain lakeja tässä yhteydessä tarjottujen UPS-aineistojen käsittelyssä ja käytössä ja lupaatte olla viemättä maasta tai viemättä maasta uudelleen UPS-aineistoa paitsi sen mukaisesti kuin EAR-säännökset ja Yhdysvaltain ja muut soveltuvat lait valtuuttavat.  Rajoittamatta yllä käsitellyn asian  yleisluontoisuutta, suostutte, esitätte ja takaatte, että UPS-aineistoja ei käytetä, ladata, julkaista, viedä, siirretä, viedä, jälleenviedä tai jälleenlaivata (1) Rajoitetulle alueelle (tai kyseisen alueen kansalaiselle tai asukkaalle) tai sen kautta, tai (2) kenellekään henkilölle, yhteisölle tai organisaatiolle tai sen kautta, joka on Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals -listalla tai Yhdysvaltain kauppaministeriön Denied Persons -listalla tai Entity-listalla.  Rajoitetuksi alueeksi katsotut maat ja yllä mainituilla listoilla olevat henkilöt, yhteisöt ja organisaatiot saattavat ajoittain muuttua.  Suostutte pysymään ajan tasalla ja noudattamaan tätä ehtoa kyseisistä muutoksista huolimatta.  Käytännöllisenä viitteenä tietoja Rajoitetuista alueista ja kyseisillä listoilla olevista henkilöistä, yhteisöistä ja organisaatioista voi löytää osoitteista: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , ja http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   UPS-aineisto.

4.1.              Immateriaaliomaisuuden omistusoikeus.  Täten myönnätte sen ja suostutte siihen, että UPS omistaa UPS-aineistoon kaikki oikeudet, omistusoikeuden ja intressit sekä oikeuden myöntää Teille  omistamansa lisenssin.  Myönnätte, että ette ole saanut mitään omistusoikeutta UPS-aineistoon ettekä tule saamaan mitään omistusoikeutta UPS-aineistoon tämän Sopimuksen perusteella.  Te ette milloinkaan tee mitään sellaista tai salli muiden tehdä mitään sellaista, joka mitenkään loukkaisi UPS:n tai sen lisenssinantajien oikeuksia UPS-aineiston suhteen.  UPS ja sen lisenssinantajat varaavat itselleen kaikki sellaiset UPS-aineistoa koskevat oikeudet, joita ei ole tässä yhteydessä erityisesti myönnetty.

4.2.              UPS-aineiston ja UPS-tekniikan muutokset.  UPS saattaa milloin tahansa päivittää, muuttaa, muunnella tai täydentää mitä tahansa tai kaikkea UPS-aineistoa ja/tai UPS-tekniikkaa.

5.                   Tukipalvelut.

5.1.              Tuki ja ylläpito.  Aika ajoin UPS yksinomaisen harkintansa mukaan voi päättää tarjota Ohjelmistolle tuki- tai ylläpitopalveluja (”Tukipalvelut”) vastauksena pyyntöönne. Te valtuutatte täten UPS:n ja sen valtuuttamat edustajat (”Tukihenkilöt”) toimittamaan Tukipalveluja Ohjelmistoon pääsyyn ja pääsyyn muihin sellaisiin sovelluksiin, joita mahdollisesti käytätte Ohjelmiston yhteydessä, ja tietokoneesanne joko (1) etäyhteyden tai Internetin avulla tai muulla keinoin (mikä voi edellyttää, että UPS tai Tukipalvelun tarjoajat asentavat tietokonejärjestelmiinne lisäohjelmia) (”Tukiohjelmisto”) tai (2) molemmin puolin sovittuina määräaikoina käymällä paikan päällä.  Te hyväksytte jokaisen erillisen tuki-istunnon, joka käyttää Tukiohjelmistoa.  Tällaisten istuntojen aikana UPS voi tarkkailla tietokoneellanne toiminnassa olevaa Ohjelmistoa ja UPS saattaa avustaa Teitä tekemään muutoksia tietokoneittenne järjestelmiin.  Te myönnätte edelleen UPS:lle ja Tukihenkilöille oikeuden kohtuullisen tarpeen mukaan käsitellä ja muunnella Ohjelmistoa sekä tietokoneenne järjestelmiä, Sovelluksia, tiedostoja ja niihin liittyviä Tietoja antaakseen Teille Tukipalvelua. Te suostutte kuitenkin siihen, että Tukipalveluja tarjotaan UPS:n harkinnan mukaan, eikä mitään tässä Sopimuksessa pidä tulkita siten, että se velvoittaisi UPS:n antamaan mitään Tukipalveluja.

5.2.              Omistusoikeudellisten tietojen käyttöoikeus.  Tunnustatte sen ja suostutte siihen, että voitte paljastaa, tai että UPS tai Tukihenkilöt voivat nähdä, tietojanne UPS:n tai Tukihenkilöiden niitä antaessa ja että sellaiset tiedot käsitetään ei-luottamuksellisiksi, ja Yleiset ehdot (artikla 7) eivät kata niitä, ellei UPS ole allekirjoitetulla tästä sopimuksesta erillisellä luottamuksellisuussopimuksella toisin sopinut. Lisäksi suostutte siihen, että UPS:n tai Tukihenkilöiden käyttämä etäyhteysviestintä voidaan toteuttaa käyttämällä Internetiä, joka on luonnostaan suojaamaton, ja suostutte siihen, että UPS tai Tukihenkilöt eivät ole korvausvelvollisia mistään Internetissä tapahtuvista turvallisuusrikkomuksista. Teidän tulee ottaa huomioon yllä oleva, kun pyydätte Tukipalveluja UPS:ltä tai Tukihenkilöiltä.

6.                   Keskeytys; Sopimusaika ja päättyminen.

6.1.              Oikeuksien päättyminen. UPS voi lakkauttaa oikeutenne päästä mihinkään osaan UPS-järjestelmistä UPS-tekniikan välityksellä tai tarvittaessa yksinomaisen harkintansa mukaan, rajoituksitta mukaan lukien (1) estääkseen tämän Sopimuksen Ehtojen vastaisen pääsyn mihinkään UPS-järjestelmien tai UPS-tekniikan osaan; (2) korjatakseen aineellisen vian UPS-järjestelmissä tai -tekniikassa tai (3) noudattaakseen tuomioistuimen tai muun alueellisesti toimivaltaisen elimen lakia, säännöstä tai päätöstä

6.2.              Sopimusaika. Tämä Sopimus astuu voimaan annettuanne siihen suostumuksenne klikkamalla sen jälkeen ja säilyy sen jälkeen voimassa, kunnes se päättyy tässä annettujen (“Sopimusaika”) ehtojen mukaisesti.

6.3.              Isännöity UPS-tekniikka. UPS, UPS:n muut osapuolet, myyjät tai UPS:n muiden osapuolten myyjät isännöivät tiettyä UPS-tekniikkaa. Isännöity UPS-tekniikka isännöidään Yhdysvalloissa sijaitsevilta palvelimilta ja on käytettävissä ympäri vuorokauden (24 tuntia) seitsemän (7) päivää viikossa (paitsi huoltokatkojen aikana); UPS ei kuitenkaan takaa isännöidyn UPS-tekniikan saatavuutta eikä palvelun katkeamattomuutta tai sen virheettömyyttä. UPS pidättää itselleen oikeuden katkaista, rajoittaa tai lopettaa isännöity UPS-tekniikka ajoittain huoltojen, päivitysten ja muiden vastaavien syiden perusteella. The lupaudutte olla pitämättä UPS:ä tai sen Muita osapuolia vastuussa niistä vahingoista, jotka syntyvät isännöidyn UPS-tekniikan mistä tahansa syystä kokemien katkojen keskeytysten tai  toiminnon päättymisen seurauksena.

6.4.              Päättyminen.

a.                   Jompikumpi osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen, ja UPS voi irtisanoa minkä tahansa tai kaikki tässä UPS-tekniikkaa varten annetut lisenssit minä tahansa itselleen sopivana ajankohtana ilmoitettuaan siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

b.                   Edellisestä kohdasta huolimatta tämä Sopimus päättyy ilman UPS:ltä edellytettyjä lisätoimia, jos (1) Yleisten ehtojen artiklaa 3 , 4 (kolmas virke), 7 tai 10 tai Yleisten ehtojen kohtaa 2.2 vastaan on rikottu; (2) jos joudutte omalta kohdaltanne konkurssiin, teidät asetetaan konkurssiin, yhtiön uudelleenjärjestelyihin, siviilioikeudelliseen velkasaneeraukseen, konkordaattiin, erityiseen selvitystilaan tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn tai Teille on nimitetty selvitysmies, omaisuudenhoitaja, omaisuuden selvittäjä tai konkurssipesän hoitaja tai jos on tehty päätös yhtiön selvityksestä tai jos oikeus niin määrää, tai (3) Te olette Asiakkaan liikekumppani tai Asiakas tai Palveluntarjoaja on kumppanuusyhtiö ja kyseinen kumppanuusyhtiö puretaan.

6.5.              Sopimuksen voimassaolon päättyminen.

a.                   Tämä Sopimuksen voimassaolon päätyttyä mistä tahansa syystä kaikki sen perusteella annetut lisenssit raukeavat välittömästi, ja Teidän tulee lopettaa kaikenlainen UPS-aineistoon pääsy ja -aineiston käyttö sekä hävittää kaikki hallussanne tai valvonnassanne oleva UPS-aineisto.

b.                   Minkä tahansa UPS-tekniikkalisenssin päättyessä Teidän on välittömästi lopetettava kaikenlainen kyseiseen UPS-tekniikkaan ja siihen liittyvään UPS-aineistoon pääsy ja sen käyttö sekä hävittää kaikki hallussanne tai valvonnassanne oleva siihen liittyvä UPS-aineisto.

6.6.              Päättymisen jälkeen voimassa säilyvät ehdot.  Yleiset ehdot, artiklat 1 , 5 , 7-9 ja 12 ; kohdat 4.1 , 6.5 ja 6.6 ja Liite A sekä Loppukäyttäjän oikeuksien artiklat ja kohdat, jotka on tunnustettu Loppukäyttäjän oikeuksissa   kohdassa 3.2 , säilyvät edelleen voimassa tämän Sopimuksen päätyttyä mistä syystä tahansa.

7.                   Luottamukselliset tiedot, Liikesalaisuudet, Tiedot.

7.1.              Tietojen jakaminen.  Sopimusajan kuluessa ja sen jälkeen teillä ei ole lupa käyttää (paitsi milloin se on sallittu tässä mainittujen suoritteidenne yhteydessä) tai paljastaa Liikesalaisuuksia tai sallia kenenkään Henkilön saada niitä tietoonsa (rajoituksitta mukaan lukien UPS-aineiston sisältämät Liikesalaisuudet).  Sopimusaikana ja viiden (5) vuoden ajan sen jälkeen paitsi lain muutoin määrätessä teillä ei ole lupa käyttää tai paljastaa Luottamuksellisia tietoja tai sallia kenenkään Henkilön saada niitä tietoonsa paitsi milloin se on sallittu tässä mainittujen suoritteidenne yhteydessä.  Myönnätte, että mikäli toimitte näiden Yleisten ehtojen 7 artiklan vastaisesti, UPS:llä ei mahdollisesti ole käytettävänään adekvaattia laillista oikeuskeinoa, UPS voi kärsiä korvaamattomia vahinkoja ja on oikeutettu hakemaan kohtuullista lievennystä.  Suostutte suojaamaan kyseisiä Luottamuksellisia tietoja ja Liikesalaisuuksia yhtä tarkasti kuin suojaatte omia luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietojanne.  Mikäli Luottamuksellisten tietojen paljastaminen on välttämätöntä minkä tahansa lain tai tuomioistuimen määräyksen nojalla, Te ilmoitatte tästä UPS:lle riittävän ajoissa, jotta UPS:llä on kohtuullinen tilaisuus esittää vastalause.

7.2.              Kokoaminenteillä ei ole lupa koota yhteen Tietoja tai johtaa niistä tai kehittää tietoja, palveluja tai tuotteita, jotka käyttävät Tietoja, muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisesti on nimenomaan sallittu.

7.3.              Tietojen vientiteillä ei ole lupa viedä tietoja UPS-tietokannasta (i) Ohjelmistoon rakennetulla vientitoiminnolla; (ii) Ohjelmiston käyttöliittymällä (esim. näytöllä esitettävien tietojen luennalla); eikä millään muulla tavoin eikä Teillä ole lupaa käyttää tällaista tietoa lähetysmaksujen tai toimitusaikojen vertailuun, niiden kolmansien osapuolten lähetysmaksuihin ja toimitusaikoihin, jotka eivät ole UPS-osapuolten jäseniä.

8.                   Takuut.

8.1.              Asiakkaan antamat.  Vakuutatte, että (1) Asiakkaan päätoimipaikka ei ole Rajoitetulla alueella; (2) ette käytä UPS-tekniikkaa Rajoitetulla alueella ja (3) että ette ole eikä Asiakas ole kenenkään USA:n valtionvarainministeriön luetteloimana erityisesti nimetty kansalainen tai USA:n kauppaministeriön luetteloima kielletty henkilö tai entiteetti (luettelo kulloinkin ajoittain muunneltuina ja joka ainoastaan mukavuussyistä on löydettävissä osoitteissa http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ja http://www.bis.doc.gov/complianceandeenforcement/liststocheck.htm ) tai ette ole Rajoitetulla alueella rekisteröity yhtiö, maan asukas tai julkishallinto.

8.2.              Vastuuvapauslausekkeet.

a.                   UPS-OSAPUOLET TAKAAVAT, ETTÄ YHDEKSÄNKYMMENEN (90) PÄIVÄN AJAN SIITÄ LÄHTIEN, KUN OHJELMISTO ON TEILLE TOIMITETTU, KYSEINEN OHJELMISTO TOIMII AINEELLISESTI SEN MUKAISESTI KUIN OHJELMISTON VASTAAVASSA TEKNISESSÄ DOKUMENTAATIOSSA ON KUVATTU. UPS:n YKSINOMAINEN KORVAUSVELVOLLISUUS EDELLÄ ANNETUN TAKUUN RIKKOMISESTA ON KYSEISEN OHJELMISTON VAIHTAMINEN TOISEEN. PAITSI MITÄ KAHDESSA EDELLÄ OLEVASSA VIRKKEESSÄ ANNETUSSA TAKUUSSA ON MAINITTU, UPS-AINEISTO TOIMITETAAN “SELLAISENAAN VIKOINEEN” JA SEN SENHETKISESSÄ TILASSA JA KUNNOSSA. UPS EI ANNA TAI OLETA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA, LAKIMÄÄRÄISIÄ TAI MUUNLAISIA TAKUITA, LAUSUMIA, VAKUUTUKSIA, VARAUMIA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA KOSKIEN UPS-AINEISTON KUNTOA, LAATUA, KESTÄVYYTTÄ, TARKKUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ, TOIMINTAA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, HÄIRIÖTÖNTÄ NAUTINTAA TAI ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI KÄYTTÖÖN SOPIVUUTTA, JA KAIKKI MAINITUNLAISET TAKUUT, LAUSUMAT, VAKUUTUKSET, VARAUMAT, SITOUMUKSET TAI EHDOT EVÄTÄÄN TÄTEN TÄYDELLISESTI LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, SAMOIN KUIN KAIKKI KAUPANKÄYNNISTÄ TAI KÄYTÖSTÄ JOHTUVAT TAKUUT. UPS EI TAKAA, ETTÄ VIKOJA UPS-AINEISTOSSA KORJATAAN.  MIKÄÄN UPS:N TAI KENENKÄÄN UPS:N EDUSTAJAN ANTAMA KIRJALLINEN TAI SUULLINEN TIETO TAI NEUVO EI LUO TAKUUTA.

b.                   Edelleen myönnätte ja suostutte antamaan UPS:lle tai Tukihenkilöille käyttöoikeuden tietokonejärjestelmiinne, tiedostoihinne ja niihin liittyviin tietoihin yllä olevan Yleiset ehdot -artiklan 5 mukaisesti yksinomaan helpottaaksenne puolestanne annettuja Tukipalveluja, ja Te yksin olette vastuussa tietokonejärjestelmienne, sovellustenne, tiedostojenne ja tietojenne varmistuksesta.  KAIKKI UPS:N TAI TUKIHENKILÖN TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA ANTAMAT TUKIPALVELUT TAI TUKIOHJELMISTOT TOIMITETAAN “SELLAISENAAN VIKOINEEN”, EIKÄ UPS ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA KYSEISIÄ TUKIPALVELUJA TAI TUKIOHJELMISTOJA KOSKIEN. YLLÄ OLEVAA YLEISESTI RAJOITTAMATTA UPS TÄTEN KIELTÄYTYY ANTAMASTA MITÄÄN TAKUITA KOSKIEN KAIKKIA MAINITTUJA TUKIPALVELUJA TAI TUKIOHJELMISTOJA, RAJOITUKSITTA MUKAAN LUKIEN KAIKKI TUKIPALVELUJEN TAI TUKIOHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUTTA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI ERITYISEEN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEN NOJALLA ANNETTUIHIN TUKIPALVELUIHIN TAI TUKIOHJELMISTOIHIN SEKÄ NÄIHIN KUULUVIIN NEUVOIHIN, DIAGNOOSEIHIN JA TULOKSIIN. MYÖNNÄTTE JA SUOSTUTTE SIIHEN, ETTEI UPS OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TUKIPALVELUJEN VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, OLETUKSISTA, PUUTTEISTA TAI YHTEENSOPIMATTOMUUDESTA.

c.                    UPS-OSAPUOLET EIVÄT TAKAA JATKUVAA, KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI TURVATTUA PÄÄSYÄ UPS-JÄRJESTELMIIN, JA PÄÄSYÄ KYSEISIIN UPS-JÄRJESTELMIIN VOIVAT HÄIRITÄ MONET UPS:N HALLINNAN ULKOPUOLISET TEKIJÄT. UPS-OSAPUOLET EIVÄT OLE KORVAUSVELVOLLISIA MINKÄÄNLAISISTA SELLAISEN HÄIRINNÄN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA.

d.                   ERINÄISET TOIMIVALLAT EIVÄT SALLI KONKLUDENTTISTEN TAKUITTEN RAJOITUKSIA, JOTEN TÄMÄN PYKÄLÄN RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET EIVÄT MAHDOLLISESTI OLE KOHDALLANNE SOVELLETTAVIA.  TÄMÄ SOPIMUS ANTAA TEILLE ERITYISET LAILLISET OIKEUDET.  TEILLÄ SAATTAA MYÖS OLLA MUITA TOIMIVALLASTA TOISEEN VAIHTELEVIA OIKEUKSIA.  SUOSTUTTE SIIHEN, ETTÄ TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ANNETUT RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET OVAT OIKEUDENMUKAISIA JA KOHTUULLISIA.

9.                   Korvausvelvollisuuden rajoitus.

a.                   RIIPPUMATTA MISTÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAHDOLLISESTI ERIÄVÄSTÄ, UPS-OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA TEILLE TAI KENELLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISISTA VÄLILLISISTÄ, SEURANNAISISTA, RANGAISTUSLUONTOISISTA, KERRANNAISISTA, SATUNNAISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI VOITONMENETYKSISTÄ, TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN MENETYKSISTÄ, SÄÄSTÖJENMENETYKSISTÄ TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT KORVAAVISTA TAVARANHANKINNOISTA SOPIMUKSENRIKKOMUKSEN, SIVIILIRIKKOMUKSEN (MYÖS LAIMINLYÖNNIN) OIKEUDENLOUKKAUKSEN, UPS:n AINEISTON KÄYTÖN TAI MUUN PERUSTEELLA SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ UPS-OSAPUOLILLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.  TÄMÄ VASTUURAJOITUS ON SOVELLETTAVISSA VAIN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ KYSEESSÄ ON UPS-OSAPUOLTEN TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS TAI TAHALLINEN KÄYTÖSRIKKOMUS, HENKILÖVAMMA TAI KUOLEMA. LUKUUN OTTAMATTA LOPPUKÄYTTÄJÄN OIKEUKSIEN KOHDASSA 1.7 JA YLEISTEN EHTOJEN KOHDASSA 8.2 MAINITTUJA KORVAUSVASTUUN RAJOITUKSIA, JOKA TAPAUKSESSA KAIKKIEN UPS-OSAPUOLTEN YHTEISVASTUU VAHINGOISTA (SUORANAISISTA TAI MUISTA) TAI RANGAISTUKSISTA TAI MENETYKSISTÄ, RIIPPUMATTA KANTEEN TAI VAATEEN MUODOSTA, PERUSTUI SE SITTEN SOPIMUKSEEN, (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN, ON YHTEENSÄ KORKEINTAAN TUHAT USA:N DOLLARIA (1 000 USD), JA TE LUOVUTTE TÄTEN KAIKISTA KYSEISEN SUMMAN YLITTÄVISTÄ VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSISTA.

b.                   EPÄILYN VÄLTTÄMISEKSI JA NÄIDEN YLEISTEN EHTOJEN TOISEN KAPPALEEN MUKAISESTI TÄMÄN SOPIMUKSEN (VERSIO UTA05072014) ESITTÄMINEN TEILLE USEAMMIN KUIN KERRAN EI MUUTA UPS-OSAPUOLTEN YHTEENLASKETTTUA KORVAUSVASTUUTA  YLI YHDEN TUHANNEN YHDYSVALTAIN DOLLARIN (1 000 USD).

c.                    KORVAUSVAATIMUKSISTA, JOITA EI OLE TEHTY KUUDEN (6) KUUKAUDEN KULUESSA ENSIMMÄISESTÄ KORVAUSVAATIMUKSEEN JOHTANEESTA TAPAHTUMASTA, KATSOTAAN LUOVUTUIKSI.

10.                Nimen käyttö ja julkisuus.  Paitsi mitä tässä Sopimuksessa on nimenomaan mainittu, suostutte siihen, että ette ilman erillistä, kirjallista UPS:n ennakkosuostumusta kussakin tapauksessa käytä mainonnassa, suhdetoiminnassa tai muutoin UPS-osapuolten (rajoituksitta mukaan lukien United Parcel Service of America, Inc.) tai UPS-osapuolten tai niiden liikekumppanien tai työntekijöiden omistamaa nimeä eikä kauppanimeä, tavaramerkkiä, työasua tai sen jäljitelmää.

11.                Huomautus:  Paitsi miten tässä Sopimuksessa muutoin on mainittu, kaikki tässä edellytetyt tai sallitut ilmoitukset, pyynnöt tai muu viestintä (yhteisesti “Ilmoitukset”) on tehtävä kirjallisesti ja seuraavassa muodossa:

Teidän toimestanne: Henkilökohtaisesti UPS Next Day Air® -kuljetuksella (ilmoitus katsotaan päteväksi lähetyksen jälkeisenä normaalina työpäivänä); faksilla tai telekopiolaitteella, mikäli lähettävä osapuoli saa lähetyksen vahvistuksen (ilmoitus katsotaan päteväksi sen vahvistuspäivänä) tai kirjattuna postilähetyksenä, josta on pyydetty vastaanottokuitti ja josta postimaksu on etukäteen maksettu (ilmoitus katsotaan päteväksi kymmenentenä normaalina työpäivänä postituksen jälkeen) osoitteella UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, attention: UPS Legal Department, faksinumero: (404) 828-6912;

UPS:n toimesta: Jokaisella käytettävissänne olevalla tavalla samoin kuin sähköpostitse (ilmoitus katsotaan päteväksi sen lähetyspäivänä); ilmoitus sovellettavaan osoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai faksinumeroon koskien (1) UPS:n Teille antamia rekisteröintitietoja UPS-tekniikkaa varten, (2) UPS-tekniikan yhteydessä käyttämäänne UPS-tiliä tai (3) mikäli kumpikaan edellä mainituista kohdista (1) tai (2) ei sovellu, sitten ilmoitus sovellettavaan osoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai faksinumeroon, jonka olet muulla tavoin antanut UPS:lle.

Kumpikin osapuoli voi muuttaa ilmoituksiin käytettävää osoitettaan, sähköpostiosoitettaan tai faksinumeroaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua toiselle osapuolelle annetusta kirjallisesta ennakkoilmoituksesta.

12.                Muuta.

12.1.           Itsenäiset osapuolet.  Osapuolet ovat itsenäisiä, eikä mitään tässä esitettyä tule käsittää siten, että se saisi aikaan osapuolten välisen työ- tai edustussuhteen, liikekumppanuuden ja/tai yhteisyrityksen. Kummallekaan osapuolelle ei ole myönnetty oikeutta tai valtuuksia olettaa tai kehittää mitään nimenomaista tai konkludenttista velvollisuutta tai vastuuta toisen osapuolen puolesta tai sen nimissä tai millään tavoin sitoa kyseistä toista osapuolta.

12.2.           Luopuminen oikeudesta.  Mistään tähän Sopimukseen kuuluvista määräyksistä tai jommankumman osapuolen oikeuksista tai velvollisuuksista luopuminen ei päde muutoin kuin osapuolen tai osapuolten allekirjoittamalla, Sopimuksen noudattamisesta luopumisesta ilmoittavalla kirjelmällä, ja kyseinen luopuminen pätee vain mainitussa kirjelmässä viitatussa erityistapauksessa ja erityistarkoituksessa.

12.3.           Ehtojen huomiotta jättäminen.  Siinä tapauksessa, että jokin tämän Sopimuksen ehto todetaan oikeuden määräyksen tai päätöksen nojalla pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämän Sopimuksen muu sisältö säilyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina sen ehtojen mukaisesti.

12.4.           Siirto.  teillä ei ole lupa siirtää kenellekään muulle Henkilölle tai entiteetille tätä Sopimusta, mukaan lukien kaikki Sopimuksen mukaiset oikeudet, lisenssit tai velvollisuudet, ilman UPS:n kirjallista ennakkosuostumusta.  UPS voi siirtää, delegoida tai luovuttaa tämän Sopimuksen kokonaisuudessaan tai osittain tai sen mukaisia oikeuksia kenelle tahansa UPS-osapuolten jäsenelle ilman hyväksyntäänne tai suostumustanne. Tässä Tarkoituksessa “Siirtoon” rajoituksitta sisällytetään siirtävän osapuolen koko omaisuuden tai sen huomattavan osan fuusio tai myynti tai tämän Sopimuksen tai sen osan siirtäminen, lain nojalla tai muutoin, tai myynti tai muu luovutus koskien kolmeakymmentä prosenttia (30 %) tai sitä suurempaa määrää siirtävän osapuolen äänioikeuksista tai hallinnasta.  Mikäli tämän Sopimuksen sallittu Siirto tapahtuu, tämä Sopimus on kunkin osapuolen suhteen sitova sekä astuu voimaan heidän edukseen ja heidän vastaavien laillisten seuraajiensa ja sallittujen siirronsaajiensa eduksi.

12.5.           Verot.  Mitkään tämän Sopimuksen mukaiset hinnat eivät sisällä mitään sellaisia veroja ja maksuja (rajoituksitta mukaan lukien sovellettavat ennakkoveronpidätykset ja ALV tai muu vero tai maksu), joita toimivaltaiset veroviranomaiset langettavat UPS:lle tässä mainittujen maksettavien hintojen perusteella.  Te olette yksinomaan vastuussa sellaisten verojen laskennasta ja maksamisesta asianmukaisille veroviranomaisille, ettekä saa alentaa maksettavien hintojen määrää tällaisen veron maksun ollessa kyseessä.

12.6.           Hallitseva laki; tuomiovalta ja kieli.  Täydessä lain sallimassa laajuudessa tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta syntyviin kanteisiin, tapauksiin tai riitoihin (riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, vahingonkorvauksesta tai muusta) sovelletaan Amerikan Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltion lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti lukuun ottamatta (1) sen lainvalintaperiaatteita; (2) Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista; (3) 1974 solmittua kansainvälisen tavarakaupan määräaikaista rajoittamista koskevaa yleissopimusta ja (4) 1974 solmitun yleissopimuksen Wienissä huhtikuun 11. päivänä 1980 tehtyä muutospöytäkirjaa.  Osapuolet ilmoittavat vaatineensa tämän Sopimuksen ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat, nyt tai tulevaisuudessa, vain englannin kielellä laadittuina.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  Täydessä lain sallimassa laajuudessa ja sitovan, pätevän sopimusten solmimiskäytännön mukaisesti tämän Sopimuksen hallitseva kieli on englanti, ja kaikki Asiakkaan saamat käännökset on toimitettu yksinomaan Teidän mukavuussyistänne.  Täydessä lain sallimassa laajuudessa kaiken kirjeenvaihdon ja viestinnän Teidän ja UPS:n välillä on tapahduttava englannin kielellä.  Siinä tapauksessa, että olette solminut tämän sopimuksen internetissä esillä olleen käännöksen perusteella, käännettynä jollekin muulle kielelle kuin amerikanenglanniksi, näette tämän sopimuksen version amerikanenglanniksi osoitteessa https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVISSÄ OIKEUSTAPAUKSISSA (SOPIMUSRIKKOMUKSISSA, SIVIILIOIKEUDELLISISSA RIKKOMUKSISSA TAI MUISSA TAPAUKSISSA) TUOMIOVALTA KUULUU LIITTOVALTION TAI OSAVALTION TUOMIOISTUIMELLE ATLANTASSA, GEORGIAN OSAVALTIOSSA, JA OSAPUOLET TÄTEN HYVÄKSYVÄT TÄLLAISEN YKSINOMAISEN TUOMIOVALLAN, SEKÄ VÄÄJÄÄMÄTTÖMÄSTI LUOPUVAT, EIVÄTKÄ ESITÄ PUOLUSTUSTA, JOKA PERUSTUISI IN PERSONAM–TUOMIOVALLAN PUUTTEESEEN, EPÄSOPIVAAN PAIKKAAN TAI VAIVALLOISEEN TAPAUKSEN KÄSITTELYPAIKKAAN .  Huolimatta edellä mainitusta, mikäli ja siinä laajuudessa kuin erilliset tai liitännäiset oikeusjutut muussa USA:n tai muun maan oikeudessa ovat tarpeellisia Atlantan Georgian tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanoa varten tai muutoin kaikkien kiistojen täyden lievennyksen ja ratkaisun saamiseksi, osapuolet voivat nostaa sellaisen oikeusjutun missä tahansa USA:n tai muun maan tuomioistuimessa, ja osapuolet täten suostuvat sellaisen oikeuden ei-poissulkevaan tuomiovaltaan sekä täten luopuvat oikeudestaan siellä puolustuksenaan vedota in personam -tuomiovallan puutteeseen tai asiaankuulumattomaan tai heille huonosti sopivaan paikkaan. Huolimatta siitä, mitä tässä on toisin mainittu, UPS:llä on oikeus väliaikaisiin lievennyksiin tai provisorisiin oikeuskeinoihin minkä tahansa toimivallan omaavan tuomioistuimen edessä.  Hyväksytte tietokonetallenteiden ja sähköisten tositteiden todistuskelpoisuuden kiistatapauksessa.

12.7.           Ylivoimainen este.  Kumpikaan Sopimuksen osapuoli ei ole korvausvelvollinen, mikäli kykenemättömyys suorittaa tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai vahingoista tai muista vastuista, jotka aiheutuvat muusta kuin sen kohtuullisessa hallinnassa olevista syistä, rajoituksitta mukaan lukien ylivoimainen este, lakko, työriita, valtion asettama hätätila, merkittävät tietokone- tai ohjelmisto-ongelmat, myöhästyneet laitteiden toimitukset, kolmannen osapuolen toimet tai terrorismi.

12.8.           OikeussuojakeinotMitkään tässä mainitut oikeuskeinot eivät ole yksinomaisesti sitovia.

12.9.           Lakien noudattaminen.  Toimiessaan tämän Sopimuksen mukaisesti kumpikin osapuoli sitoutuu tarkasti noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, päätöksiä ja määräyksiä eikä ryhtymään mihinkään tekoihin, jotka johtaisivat toisen osapuolen suhteen sovellettavan lain, päätöksen tai määräyksen rikkomukseen, vaadittaessa mukaan lukien tämän Sopimuksen arkistoiminen Teidän toimestanne lisenssinsaajana julkishallinnon elimelle.  Myönnätte erityisesti, että tämän sopimuksen alaisena tarjotut UPS-aineistot saattavat sisältää salausominaisuuksia.  Myönnätte ja suostutte siihen, että lataamalla, tuomalla tai käyttämällä UPS-aineistoja missä tahansa Yhdysvaltojen ulkopuolisessa maassa Te, ei UPS, omaksutte täyden vastuun kyseisen maan kaikkien lakien ja säädösten noudattamisesta, mukaan luettuna ja ilman rajoitusta, kaikki salausohjelmistojen tai -tekniikan vientiä, käyttöä, jakelua, kehittämistä tai siirtämistä ja kaikkia tähän liittyviä rekisteröinti- ja lisensiointivaatimuksia hallitsevat lait ja säädökset.

12.10.       Tietosuojakäytännöt.  Teidän toimivalta-alueellanne UPS-paketinkuljetusyhtiö, jonka nimi ja osoite Teidän alueenne kohdalta löytyvät UPS:n verkkosivustosta nimikkeellä ”UPS-yhteystiedot” (”UPS-kuljetusyhtiö”), kerää, käsittelee ja käyttää (1) henkilökohtaisia tietoja voidakseen suorittaa haku- ja toimituspalveluita.  UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 ja UPS-osapuolet saavat tiedot ja käyttävät niitä alla määriteltyihin Tarkoituksiin. 

UPS-osapuolet käsittelevät henkilökohtaisia tietoja soveltuvien tietosuojalakien puitteissa. Tietoja käytetään tarkoituksiin (”Tarkoitukset”), ja ne ovat UPS:n Yksityisyydensuojan alaisina, joista molemmat löytyvät julkaistuina UPS:n verkkosivustossa < https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html > (ja joka täten viitteellä varustettuna sisällytetään tähän sopimukseen)Tietoja voidaan antaa UPS:n Yksityisyydensuojassa määrätyille Vastaanottajille (”Vastaanottajat”). Vannotte lukeneenanne ja ymmärtävänne UPS:n Yksityisyydensuojan täydellisesti.

Vakuutatte UPS:lle, että kun Te tai työntekijänne, edustajanne tai urakoitsijanne (”Lähettäjäosapuolet”) annatte UPS-kuljetusyhtiölle henkilökohtaisia tietoja (1) Lähettäjäosapuolilla on oikeus ja valtuus niin tehdä; (2) Te tai muu Lähettäjäosapuoli olette ilmoittanut kullekin henkilökohtaisten tietojen avulla tunnistettavalle henkilölle (mukaan lukien kaikki paketinsaajat, että UPS tulee käsittelemään henkilökohtaisia tietoja yllä esitetyissä Tarkoituksissa, että UPS voi antaa henkilökohtaisia tietoja yllä esitetyille Vastaanottajille ja että henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää sen maan ulkopuolelle, jossa UPS-osapuolet alun perin keräsivät tiedot (näiden maiden tietosuojalait eivät välttämättä ole yhtä tiukkoja kuin alkuperäismaan tietosuojalaki); sekä (3) Te olette hankkinut kunkin kyseisen yksilön hyväksynnän tässä Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 esitettyä Tietojen käsittelyä varten.

12.11.       Ei-yksinomaisuusMitään tähän Sopimukseen sisältyvää ei ole käsitettävä siten, että se millään tavoin sulkisi pois tai rajoittaisi UPS:n samanlaisista järjestelyistä sopimista kenenkään muun Henkilön kanssa tai UPS:n välitöntä toimimista tai sopimuksia osapuolten yhteisten Asiakkaiden kanssa.

12.12.       Sopimus kokonaisuudessaan; Muutos.  Tämä Sopimus on kokonaisuudessaan tässä esitettyä aihetta koskeva osapuolten välinen Sopimus ja yhteisymmärrys ja se syrjäyttää kaikki (1) aihetta koskevat aiemmat tai samanaikaiset esitykset, keskinäiset ymmärrykset ja sopimukset sekä (2) aiemmat Teidän ja UPS:n välisten UPS-tekniikkaa koskevien sopimusten versiot, jotka kaikki on sulautettu tähän Sopimukseen. Tämä sulautus ei koske Ohjelmistoa. Ohjelmistoversion hankkimishetkellä voimassa oleva UPS-tekniikkaan koskeva Sopimus kattaa Ohjelmiston käyttönne aina tästä eteenpäin.  Mikä tahansa yhtiötason teknologiaa koskeva UPS:n ja Asiakkaan välinen sopimus, riippumatta siitä, onko se solmittu ennen tämän Sopimuksen päivämäärää tai sen jälkeen, syrjäyttää tämän Sopimuksen.  Mikä tahansa teknologiaa koskeva UPS:n ja Teidän välinen sopimus, jonka versio on myöhempi kuin versio UTA04072012, syrjäyttää tämän Sopimuksen. Minkään aiemman Sopimuksen syrjäyttäminen ei rajoita UPS:n oikeuksia Teitä vastaan ennen tämän Sopimuksen päivämäärää tapahtuneen minkään kyseisen aiemman Sopimuksen vastaisen toiminnan tai rikkomuksen johdosta. Tätä Sopimusta ei ole lupa muunnella tai muuttaa paitsi kirjallisesti esitettynä ja molempien tämän Sopimuksen osapuolten valtuutettujen edustajien allekirjoittamana edellyttäen kuitenkin, että UPS voi muuttaa Loppukäyttäjän oikeuksia sen kohdan 3.1 mukaisesti sekä UPS-aineistoa ja UPS-tekniikkaa näiden Yleisten ehtojen kohdan 4.2 mukaisesti.  Sähköisellä nimikirjoituksella varustettu esitys ei kelpaa Sopimuksen muunteluun tai muutokseen.

12.13.       Luopuminen oikeudesta: Euroopan unionin ilmoitukset.  Mikäli Te sijaitsette Euroopan unionin jäsenvaltiossa, luovutte täydessä lain sallimassa laajuudessa kaikista EU:n direktiivin 2000/31/EC artiklojen 10(1), 10(2), 11(1) ja 11(2) edellyttämistä sähköisesti solmittaviin sopimuksiin liittyvistä ilmoituksista, hyväksynnästä ja vahvistuksista, joita toimivalta-alueellanne toteutettuina voidaan vaatia Teidän UPS-tekniikan käyttönne suhteen.

12.14.       HUOMAUTUS: Henkilökohtaisia tietoja koskeva tietojenkäsittelylupaPaitsi milloin rekisteröintitiedoissanne haluatte toisin osoittaa UPS:n Yksityisyydensuojan mukaisesti (valinnat, joita voidaan muuttaa milloin tahansa), suostutte täten henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn Tarkoituksiin, jotka on esitetty Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 .  Suostutte myös siihen, että paketin saajana tai Vastaanottajana olette saanut ilmoituksen siitä ja suostunut siihen, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään ja käytetään kuten Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 on esitetty.

12.15.       Maakohtaiset määräykset.  Jos olette asukas jossakin jäljempänä luetelluista maista tai päätoimipaikkanne sijaitsee siellä, Liitteen B määräykset soveltuvat teihin.  Jos näiden Yleisten ehtojen varsinaisessa osassa olevan määräyksen ja Liitteessä B olevan määräyksen välillä on ristiriitaa tai tulkinnanvaraisuutta, Liitteessä B oleva määräys saa etusijan, jos Liite B soveltuu teihin.

a.                   Lähi-idän maat: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Jordan, Tunisia, Algeria, Djibouti, Sudan, Syria, Somalia, Irak, Palestiina, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania ja Jemen.  LIITE A

MÄÄRITELMÄT ─ YLEISET EHDOT

Muut asianomaiset tarkoittavat kolmansia osapuolia, jotka joko suoranaisesti tai välillisesti valvovat Henkilöä, ovat hänen valvonnassaan tai yhteisessä valvonnassa hänen kanssaan.

Sopimus on määritelty näiden Yleisten ehtojen toisessa kappaleessa.

Muutoin laskutetut lähetykset tarkoittavat muun Henkilön puolestanne UPS-osapuolille tarjoamia lähetyksiä, joista UPS-tiliänne veloitetaan.

Siirto on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 12.4 .

Luottamukselliset tiedot tarkoittavat mitä tahansa Tietoja tai aineistoa, paitsi Liikesalaisuuksia, joilla on arvoa UPS:lle ja jotka eivät yleensä ole kolmansien osapuolten tiedossa tai jotka UPS hankkii kolmannelta osapuolelta (rajoituksitta mukaan lukien UPS-osapuolet) ja joita UPS käsittelee omistusoikeudellisina riippumatta siitä, ovatko ne UPS:n omistamia vai ei.  Luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat Tiedot.  Luottamuksellisiin tietoihin eivät kuulu tiedot, joiden osalta voitte osoittaa, että (1) ne olivat jo tiedossanne saadessanne ne UPS:ltä eivätkä ne olleet minkään muun osapuolten välisen salaamissopimuksen alaisia; (2) ne ovat nykyisin tai tämän jälkeen tulevat olemaan syyttänne yleisön tiedossa; (3) olette muutoin laillisesti ja itsenäisesti kehittänyt ne Luottamuksellisia tietoja käyttämättä tai (4) olette saanut ne kolmannelta osapuolelta ilman Luottamuksellisuusvelvollisuutta.

Asiakas on määritelty näiden Yleisten ehtojen kolmannessa kappaleessa.

Loppukäyttäjän oikeudet tarkoittaa asiakirjaa, joka on saatavissa osoitteessa
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > ja joka on kuvattu näiden ehtojen toisessa kappaleessa.

Yleiset ehdot tarkoittavat tätä asiakirjaa.

Saapuvat lähetykset tarkoittaa lähetyksiä, joita UPS-osapuolille on tarjottu Teille lähetettäviksi.

Tiedot tarkoittavat tietoja, jotka toimitetaan UPS-järjestelmistä liittyen UPS-osapuolten tarjoamiin palveluihin tai jotka on tuotettu UPS-osapuolten toimesta tai Teidän lähetyksistänne UPS-osapuolten välityksellä, rajoituksitta mukaan lukien Tarjotut lähetykset.

Lähtevä lähetys tarkoittaa lähetystä, jonka olette tarjonnut UPS-osapuolille.

Luvallinen alue tarkoittaa UPS-tekniikan osalta niitä maita, joihin liittyy mainittuja UPS-tekniikan loppukäyttäjien oikeuksia koskeva Liite C .

Henkilö tarkoittaa yksilöä, konsernia, osakeyhtiötä, kumppanuusyhtiötä, joint venture -yritystä, järjestöä, yhteisyritystä, trustia, rekisteröimätöntä yhdistystä tai muuta laillista yhteisöä.

Tarkoitukset on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 .

Vastaanottajat on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 .

Rajoitettu alue tarkoittaa Yhdysvaltain valtionvarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontaviraston (United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control, OFAC) hallitseman kokonaisvaltaisen taloudellisen rankaisutoimenpideohjelman tai muun yleistä UPS-tekniikan käyttöä, vientiä tai uudelleenvientiä koskevan USA:n rankaisutoimenpiteitä tai vientikontrollia koskevan lain mukaisen kiellon alaisia maita. OFAC:n saarron tai rankaisutoimenpiteiden alaiset maat voivat vaihtua milloin tahansa.  Seuraavat linkit ovat käytettävissänne viitteinä näistä maista: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ja http://www.bis.doc.gov/complianceandeenforcement/liststocheck.htm .

Palveluntarjoaja on määritelty Yleisten ehtojen kolmannessa kappaleessa.

Palveluntarjoaja on määritelty Yleisten ehtojen kolmannessa kappaleessa.

Lähettäjäosapuolet on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 .

Ohjelmisto tarkoittaa niitä UPS-tekniikan osia, jotka (i) ovat ohjelmistoja ja UPS:n tämän Sopimuksen perusteella Teille toimittamia (lukuun ottamatta tietokoneen ohjelmistokoodin näytettä) ja tähän liittyvää teknistä dokumentaatiota sekä (ii) niiden Päivityksiä sen mukaan kuin UPS tämän Sopimuksen perusteella Teille tarjoaa.

Tukipalvelut on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 5.1 .

Tukiohjelmisto on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 5.1 .

Tukitarjoajat on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 5.1 .

Tekninen dokumentaatio tarkoittaa yhteisesti mitä tahansa UPS:n Teille tämän nojalla tarjoamaa tai käytettäväksi antamaa UPS-tekniikkaa tai UPS-merkkiä koskevaa dokumentaatiota ja/tai tietokoneohjelmiston koodinäytettä.

Tarjottu lähetys tarkoittaa lähetystä, jonka (i) olette tarjonnut tai joka on tarjottu puolestanne UPS-osapuolille toimitettavaksi tai (ii) kolmas osapuoli on tarjonnut UPS-osapuolille Teille toimitettavaksi, joka voi olla Lähtevä lähetys, Vaihtoehtoisesti laskutettu lähetys tai Saapuva lähetys.

Sopimusaika on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 6.2 .

Liikesalaisuus tarkoittaa kaikkia sellaisia UPS:n Tietoja tai UPS:n Kolmansilta osapuolilta (rajoituksitta mukaan lukien UPS-osapuolet) saamia Tietoja, jotka eivät ole yleisesti tiedossa tai yleisön ulottuvilla sekä (1) joista koituu taloudellista, todellista tai potentiaalista arvoa siitä syystä, etteivät ne ole yleisesti tiedossa eivätkä helposti sellaisten oikein menettelevien muiden henkilöiden ulottuvilla, jotka voisivat taloudellisesti hyötyä niiden paljastamisesta tai käytöstä sekä (2) jotka ovat olosuhteisiin nähden kohtuullisten salassapitopyrkimysten kohteena.

Päivitys (Päivitykset) tarkoittaa UPS-aineiston ylläpitoa, viankorjauksia, muutoksia, päivityksiä, parannuksia tai tarkistuksia.

UPS tarkoittaa UPS Market Driver, Inc:iä.

UPS-tili tarkoittaa kaikkia jonkin UPS-osapuolten jäsenen Teille osoittamaa kuljetustiliä, mukaan luettuna ilman rajoitusta tili, joka on määrätty UPS.com:in käyttäjälle ja tunnetaan nimellä ”väliaikainen tili” ja UPS-rahtitilit.

UPS-tietokannat tarkoittavat omistusoikeudellisten tietojen tietokantoja, jotka liittyvät UPS-osapuolten kuljetuspalveluihin ja joita jaetaan Ohjelmiston yhteydessä tai sen käyttöä varten.

UPS-toimitusyhtiö on määritelty Yleisten ehtojen kohdassa 12.10 .

UPS-merkki tarkoittaa sanamerkkiä ”UPS”, kuten esitetty eri tavaramerkkirekisteröinneissä, mukaan lukien Yhdysvaltain tavaramerkkirekisteröinti nro 966,724, ja alla, sekä eri tavaramerkkirekisteröinneissä näytetty merkki ”UPS & Stylized Shield Device” (tyylitelty kilpi), mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain tavaramerkkirekisteröintinumerot: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 ja Euroopan Yhteisön tavaramerkkirekisteröintinumerot.: 3,107,026, 3,107,281 ja 3,106,978.

UPS

UPS-aineisto tarkoittaa yhteisesti käsitteitä UPS-tekniikka, UPS-tietokannat, Tekninen dokumentaatio, Viestintä, Ohjelmisto, Tiedot, UPS-ohjelmisto, UPS-merkki ja UPS-järjestelmät.

UPS-osapuolet tarkoittavat UPS-konsernia ja sen kulloinkin senaikaisia sisaryhtiöitä sekä näiden osakkaita, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, liikekumppaneita, kolmansia osapuolia hankkijoina ja kolmansia osapuolia lisenssin antajina.

UPS:n Yksityisyydensuoja tarkoittaa osoitteessa  https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

UPS-järjestelmät tarkoittaa UPS:n tietokone- ja verkkojärjestelmiä, joihin UPS-tekniikka tarjoaa pääsyn.

UPS-tekniikka tarkoittaa tuotteita, jotka on lueteltu Loppukäyttäjän oikeuksien Liitteessä B .

Te on määritelty tämän Sopimuksen kolmannessa kappaleessa.

Lue ehdot loppuun asti ja voit aktivoida alla olevan valintaruudun.

Katso esimerkit

Muut UPS:n sivustot:
United Problem Solvers