UPS
Log-in indstillingerProfilKontooversigtFaktureringAdministrationAdressebogVedligehold din UPS konto
Opret en forsendelseGennemse HistorikAflys forsendelseOpret en returlabelSend med batchfilOpret importforsendelseBeregn leveringstid og omkostningerPlanlæg en AfhentningBrug Internationalt VærktøjBestilling af materialerÅbn en UPS kontoAngiv indstillingerServicevejledning
Spor forsendelserAdgang til UPS My ChoiceLæs mere om Quantum ViewAdministrationQuantum View ManageAdgang til Flex Global View
HastefragtLuftfragtSøfragtToldklarering
Sådan starter duForsendelseSporingModtagelse af din forsendelseFakturering og betalingTeknisk support

Registrér

repl_legend_title

Status:

  • 1
    Login-indstillinger
  • 2
    Profiladresse
  • 3
    Registrering fuldført
repl_legend_title

Hvad sker der nu

Min Profil

Opret login-indstillinger

Brug venligst nedenstående formular til at oprette et Bruger-ID og kodeord. Obligatoriske felter er angivet med .

Bruger-id og kodeord

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

Teknologiaftale Obligatorisk

UPS-TEKNOLOGIAFTALE

Version UT A05072014

LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS-TEKNOLOGIAFTALE OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DE SIDST I DOKUMENTET ANGIVER, AT DE ACCEPTERER AT VÆRE FORPLIGTET AF AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HAR DE INDGÅET EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MED UPS MARKET DRIVER, INC. (“UPS”).

Nærværende Aftale består af (1) disse Generelle vilkår og betingelser (herunder det vedlagte Bilag A (Definitioner – Generelle vilkår og betingelser) og Bilag B (Landespecifik ændring til de Generelle vilkår og betingelser), (2) Slutbrugerrettighederne (herunder det vedlagte Bilag A (Definitioner - Slutbrugerrettigheder), Bilag B (UPS-teknologi), og Bilag C (Tilladt territorium)), som findes her <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (da sådanne Slutbrugerrettigheder til enhver tid kan ændres i overensstemmelse med vilkårene), og (3) den dokumentation, der henvises til i det foregående, som er indarbejdet gennem henvisning. De bekræfter hermed, at De har læst og fuldstændigt forstår BÅDE de Generelle vilkår og betingelser OG Slutbrugerrettighederne, som er tilgængelige til gennemgang her <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> HERUNDER dokumentationen, som der henvises til deri. Aftalen kan blive fremstillet for Dem mere end én gang i forbindelse med Deres adgang til og anvendelse af UPS-teknologi. Medmindre aftaleudgaven er ændret, virker hvert tilfælde som bekræftelse på, at aftalen er gensidigt indgået og udgør ikke en ekstra eller separat aftale.

I nærværende aftale gælder følgende:

“Kunde” betyder personen, som er Deres arbejdsgiver, men som ikke er en serviceleverandør (1), og som er blevet tildelt den UPS-konto, De benytter til at registrere den første UPS-teknologi, De får adgang til, hvis en UPS-konto er påkrævet for en sådan registrering (2), og som er tildelt den første UPS-konto, De anvender sammen med UPS-teknologien, De får adgang til, hvis en UPS-konto ikke er påkrævet til registreringen, men som kræves for anvendelsen, eller (3) når den første UPS-teknologi, De får adgang til, ikke kræver en UPS-konto til registrering eller brug.

"Serviceleverandør" betyder en tredjepart, som er engageret af en UPS-kunde til at hjælpe en sådan UPS-kunde med at administrere sin forsendelsesaktivitet med UPS-parterne, inklusive serviceleverandører af faktureringsdata, som er blevet skriftligt godkendt af UPS til at udføre sådanne serviceydelser for UPS-kunderne, dog forudsat, at UPS-datterselskaber kan fungere som serviceleverandør uden en skriftlig godkendelse fra UPS.

“Serviceleverandørmedarbejder” betyder en serviceleverandørs medarbejder.

“De” eller det possessive “Deres” betyder, som det er relevant: (i) Dem som et, hvis De indgår denne Aftale som en enkeltperson på vegne af ingen anden tredjepart til Deres personlige brug af UPS-teknologier, (ii) Dem som et individ og en kunde, hvis De har adgang til UPS Technology som del af Deres ansvar som en af kundens medarbejdere, eller (iii) De som enkeltperson og Deres arbejdsgiver, hvis Deres arbejdsgiver er en serviceleverandør for en UPS-kunde, og De har adgang til UPS Technology som del af Deres ansvar som en serviceleverandørmedarbejder til at udføre tjenester til fordel for en UPS-kunde.

De erklærer og garanterer, at De er myndig, og, hvis relevant, at De kan indgå juridisk bindende kontrakter i medfør af gældende lov på vegne af Dem selv, kunden eller serviceleverandøren i forbindelse med UPS-teknologien. Såfremt De på noget tidspunkt ikke længere er bemyndiget til at indgå juridisk bindende kontrakter i medfør af gældende lov på vegne af Dem selv, kunden eller serviceleverandøren, som det er relevant, må De ikke længere benytte UPS-teknologi på vegne af Dem selv eller på vegne af en sådan kunde eller serviceleverandør.

Generelle vilkår og betingelser

1.                   Definitioner. Termer, skrevet med store bogstaver i denne Aftale, har den betydning, der er anført i de Generelle vilkår og betingelsers Bilag A , vedlagt hermed, og Slutbrugerrettighedernes Bilag A . I tilfælde af konflikt mellem termerne i Slutbrugerrettighederne og nærværende Generelle vilkår og betingelser, har nærværende Generelle vilkår og betingelser forrang.

2.                   Tildeling af licens.

2.1.              Område. UPS tildeler Dem herved, og De accepterer, under forbehold af Aftalens vilkår og betingelser, en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusivlicens, som ikke kan overdrages eller gives i underlicens, til at benytte UPS-teknologi og tilknyttet teknisk dokumentation i det tilladte område for en sådan UPS-teknologi. Slutbrugerrettighederne indeholder yderligere, generelle licensrettigheder og begrænsninger, samt licensrettigheder og begrænsninger, som er specifikke for UPS-teknologien.

2.2.              Generelle begrænsninger – UPS-materiale og -software. De må ikke selv og skal sørge for, at Deres ansatte og agenter heller ikke vil viderelicensere, offentliggøre eller overføre UPS-materiale til en tredjepart uden skriftligt samtykke fra UPS. De accepterer ikke at ændre (herunder foretage rettelser i softwaren), gengive, udleje, lease, låne, behæfte, uddele, omfordele, markedsføre på ny eller på anden måde afhænde UPS-materiale eller en del deraf uden UPS’ samtykke, og De giver hermed afkald på rettigheder, som er tildelt i henhold til gældende lov, undtagen hvis et sådant afkald er uden retskraft. De accepterer ikke at kopiere softwaren, undtagen hvis det er nødvendigt af hensyn til dets brug i overensstemmelse med nærværende Aftale, forudsat at De må fremstille en (1) sikkerhedskopi af softwaren og da kun til arkiveringsmæssige formål. En sådan sikkerhedskopi skal omfatte UPS’ angivelse af ophavsret og andre ophavsretsmæssige angivelser og er underlagt alle vilkårene og betingelserne i Aftalen. Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af Aftalen, må De ikke benytte softwaren i underleverancemæssigt øjemed, på timeshare- eller servicebureaubasis.

3.                   Eksportlovforsikring. De anerkender at alle UPS-materialer som leveres ifølge aften er underlagt U.S. Export Administration Regulations (“EAR”), som administreres af U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security og andre amerikanske love og bestemmelser. De indvilger i at overholde EAR og alle gældende amerikanske love i Deres håndtering og brug af alle UPS-materialer som leveres ifølge aftalen og i ikke at eksportere eller reeksportere UPS-materialerne bortset fra som bemyndiget af EAR, amerikanske og andre gældende love. Uden i øvrigt at begrænse almengyldigheden af foranstående, indvilger, erklærer og garanterer De, at ingen UPS-materialer bliver benyttet fra, hentet i, udgivet i, transporteret til, overført til, omlades igennem eller til, eksporteret til, eller reeksporteret til (1) det begrænsede område (eller en statsborger eller indbygger heraf) eller (2) en person, enhed eller organisation på U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals liste eller U.S. Department of Commerce’s Denied Persons List eller Entity List. Landene, som anses for at være begrænsede områder og personerne, enhederne eller organisationer på de overnævnte lister kan ændres til enhver tid. De indvilger i at holde Dem ajourført med og overholde nærværende bestemmelse uanset sådanne ændringer. De kan, udelukkende til referenceformål, finde oplysninger om lande anset for at være begrænsede områder og personer, enheder eller organisationer på de ovennævnte lister på følgende websteder: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx og http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   UPS-materialer.

4.1.              Ejendomsret til immaterielle rettigheder. De anerkender og accepterer herved, at UPS ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i og til, eller har ret til at tildele Dem licens til UPS-materialet. De anerkender, at De ikke har erhvervet ejerskab i UPS-materialet og ikke vil erhverve ejerskab i UPS-materialet som følge af nærværende aftale. De kan på intet tidspunkt udføre eller forsætligt tillade handlinger, der på nogen måde kan forringe UPS’ eller dets licensgiveres rettigheder til UPS-materialet. UPS og dets licensgivere forbeholder sig alle rettigheder vedrørende UPS-materialet, som ikke specifikt er bevilget heri.

4.2.              Ændringer i UPS-materiale og UPS-teknologi. UPS kan til enhver tid opdatere, forandre, ændre eller supplere en del af eller hele UPS-materialet og/eller UPS-teknologien.

5.                   Supportservice.

5.1.              Support og vedligeholdelse. UPS kan fra tid til anden efter eget skøn, som svar på Deres anmodning, vælge at tilvejebringe support til eller vedligeholdelse af softwaren (“Supportservice”). De giver herved UPS og dets bemyndigede agenter (“Supportleverandører”), for at de kan yde supportservice, tilladelse til at få adgang til softwaren eller andre applikationer, som De måtte benytte sammen med softwaren og til Deres computersystemer, enten ved hjælp af (1) fjernadgang via internettet eller andre midler (hvilket kan kræve installation af yderligere software på Deres computersystemer af UPS eller Supportleverandørerne (“Supportsoftware”), eller (2) besøg i virksomheden på bestemte tidspunkter efter fælles aftale mellem parterne. Hver supportsession, der bruger Supportsoftwaren vil blive godkendt hver for sig af Dem. Under sådanne sessioner kan UPS anse Softwaren som værende i gang på Deres computersystem, og UPS kan hjælpe Dem med at foretage ændringer på Deres computersystemer. De giver desuden UPS og supportleverandørerne ret til at bearbejde og ændre softwaren og Deres computersystemer, applikationer, filer og tilknyttede data, som det med rimelighed måtte være nødvendigt for at yde supportservice til Dem. De accepterer dog, at supportservice ydes efter UPS’ skøn, og intet i Aftalen kan fortolkes som om, UPS er forpligtet til at yde supportservice.

5.2.              Adgang til privatejet information. De anerkender og accepterer, at De må videregive, eller at UPS eller supportleverandørerne må se, Deres oplysninger og data under supportleverandørens eller UPS’ tilvejebringelse af supportservice, og at sådanne oplysninger og data vil blive anset for at være ikke-fortrolig og således ikke dækket af de generelle vilkår og betingelser Artikel 7, medmindre UPS har accepteret andet i en underskrevet fortrolighedsaftale separat fra nærværende aftale. De anerkender herudover, at fjernkommunikationssessioner, som benyttes af UPS eller supportleverandørerne kan implementeres via internettet, som ifølge sagens natur er usikkert, og De accepterer, at UPS eller supportleverandørerne ikke er ansvarlige for nogen sikkerhedsbrud, som måtte opstå på internettet. De bør tage hensyn til foranstående, når De anmoder om supportservice fra UPS eller supportleverandørerne.

6.                   Inddragelse, løbetid og ophør.

6.1.              Inddragelse af rettigheder. UPS kan inddrage Deres adgangsrettigheder til nogen del af UPS-systemerne via UPS-teknologien, eller som UPS efter eget skøn måtte finde nødvendigt, herunder, men ikke begrænset til, for at (1) hindre adgang til enhver del af UPS-systemerne eller UPS-teknologien, som ikke er i overensstemmelse med Aftalens vilkår og betingelser; (2) rette en væsentlig fejl i UPS-systemerne eller UPS-teknologien, eller (3) overholde en lov, bestemmelse eller regel eller afgørelse afgivet af en domstol eller andet kompetent retsinstans.

6.2.              Vilkår. Aftalen træder i kraft, når De giver Deres samtykke ved at klikke på knapperne nedenfor og forbliver derefter fuldt gyldig, indtil den bringes til ophør som forudsat heri (“Løbetiden”).

6.3.              Værtsbaseret UPS-teknologi. Bestemt UPS-teknologi hostet af UPS, UPS-datterselskaber eller UPS’ -forhandlere eller UPS-datterselskaber. Værtsbaseret UPS-teknologi styres af værter på servere i USA, og er planlagt til at være tilgængelig hele døgnet (24 timer), syv (7) dage om ugen (bortset fra når den ikke er tilgængelig som følge af vedligeholdelse); dog kan UPS ikke garantere tilgængelighed for værtsbaseret UPS-teknologi, eller at en sådan adgang ikke vil blive afbrudt eller vil være fejlfri. UPS forbeholder sig til enhver tid ret til at afbryde, begrænse eller standse værtsbaseret UPS-teknologi midlertidigt med henblik på vedligeholdelse, opgraderinger og lignende årsager. De accepterer, at hverken UPS eller UPS-datterselskaber kan drages til ansvar for skade som følge af afbrydelse, midlertidig standsning eller ophør af værtsbaseret UPS-teknologi, uanset årsagen.

6.4.              Ophør.

a.                   Begge parter kan bringe Aftalen til ophør, og UPS kan ophæve alle licenser til UPS-teknologien, som er bevilget i henhold hertil, for nemheds skyld til enhver tid efter skriftligt varsel til den anden part.

b.                   Uanset foranstående ophører nærværende Aftale, uden at UPS behøver foretage sig yderligere, (1) efter brud på de Generelle vilkår og betingelsers artikel 3 , 4 (tredje sætning), 7 eller 10 eller de Generelle vilkår og betingelsers Afsnit 2.2 ; (2) i tilfælde af Deres konkurs, konkursikrafttrædelse, omstrukturering af virksomhed, civil rehabilitering, konkordat, særlig likvidation eller anden insolvensbehandling vedrørende Dem, eller hvis der bliver udpeget en bobestyrer, administrator, eller kurator for Dem, eller der skal godkendes en påbegyndelse af konkursbehandling, eller en domstol skal afsige en kendelse herom, eller (3) hvis De er partner i, eller kunden eller serviceleverandøren er et interessentskab og dette opløses.

6.5.              Ophørets virkning.

a.                   Ved Aftalens ophør, uanset årsag, bortfalder alle licenser, som er givet i henhold hertil, og De skal omgående indstille al adgang til og brug af UPS-materialer, samt destruere alle UPS-materialer i Deres besiddelse eller kontrol.

b.                   Ved ophør af enhver licens til en UPS-teknologi skal De omgående indstille adgang til og brug af sådan UPS-teknologi og tilknyttede UPS-materialer, samt destruere alle sådanne tilknyttede UPS-materialer i Deres besiddelse eller kontrol.

6.6.              Ændring af Slutbrugerrettighederne. Artikel 1 , 5 , 7-9 og 12 , samt Afsnit 4.1 , 6.5 , 6.6 og Bilag A i de Generelle vilkår og betingelser, samt artikler og afsnit anført i Afsnit 3.2 i Slutbrugerrettighederne forbliver gyldige efter Aftalens ophør af nogen årsag.

7.                   Fortrolige Oplysninger, forretningshemmeligheder, informationer.

7.1.              Afgivelse af oplysninger. I løbetiden og derefter må De ikke anvende (undtagen som tilladt i forbindelse med Deres opfyldelse af aftalen), offentliggøre oplysninger eller tillade nogen adgang til forretningshemmeligheder (herunder, men ikke begrænset til, forretningshemmeligheder indeholdt i UPS-materialet). Medmindre andet fremgår af lovgivningen, er De i Aftalens løbetid og i en periode på fem (5) år herefter ikke berettiget til at anvende, offentliggøre eller give tredjemand adgang til fortrolige oplysninger af nogen art, med undtagelse af hvad der er tilladt i forbindelse med aftalens opfyldelse. De anerkender, at hvis De misligholder artikel 7 i nærværende generelle vilkår og betingelser, har UPS måske intet hensigtsmæssigt retsmiddel til sin rådighed, kan lide uoprettelig skade og vil være berettiget til at søge rimeligt retsmiddel. De indvilliger i at beskytte sådanne fortrolige informationer og forretningshemmeligheder med den samme flid, hvormed De beskytter Deres egne fortrolige eller ejendomsretbeskyttede informationer. Hvis oplysning af fortrolige informationer er påkrævet ifølge lovens bestemmelser eller en eventuel retskendelse, skal De underrette UPS lang nok tid forinden, så UPS har mulighed for at gøre indsigelser.

7.2.              Sammenlægning. De må ikke sammenlægge oplysninger eller aflede eller udvikle oplysninger, serviceydelser eller produkter, som anvender informationer, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale.

7.3.              Dataeksport. De må ikke eksportere, hvad enten via (i) dataeksportfunktionen, der er indbygget i Softwaren, (ii) udpakning fra softwaregrænsefladen (f.eks. skærmskrabning), eller (iii) på anden måde, nogen data fra UPS-databaserne og bruge sådanne data til at sammenligne forsendelsespriser eller leveringstider med en tredjeparts forsendelsespriser eller leveringstider, der ikke er en del af UPS-parterne.

8.                   Garantier.

8.1.              Af kunde. De erklærer og garanterer, at (1) kunden ikke har hovedkontor i det begrænsede område; (2) De ikke vil anvende UPS-teknologien i det begrænsede område; og (3) De ikke er, og at kunden heller ikke er, under kontrol af en person på U.S. Treasury Departments fortegnelse over Specially Designated Nationals eller U.S. Department of Commerce Denied Persons List eller Entity List (da disse til enhver tid kan ændres og, som for praktisk reference alene, findes på http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx og http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ) eller er anmeldt som juridisk person i, er en statsborger i eller en regering i det begrænsede område.

8.2.              Ansvarsfraskrivelser.

a.                   UPS.-PARTER GARANTERER I OP TIL HALVFEMS (90) DAGE FRA LEVERING AF SOFTWAREN TIL DEM, AT SÅDANT SOFTWARE, I ALT VÆSENTLIGT SKAL FUNGERE SOM BESKREVET I SOFTWARENS TILHØRENDE TEKNISKE DOKUMENTATION. UPS’ ENESTE ANSVAR FOR MISLIGHOLDELSE AF FORANSTÅENDE GARANTI VIL VÆRE AT UDSKIFTE SÅDANT SOFTWARE. BORTSET FRA SOM ANFØRT I GARANTIEN I DE FORANSTÅENDE TO SÆTNINGER, TILVEJEBRINGES UPS-MATERIALERNE “SOM DE ER OG FOREFINDES MED ALLE FEJL” OG I NUVÆRENDE STAND OG TILSTAND. DER GIVER ELLER PÅTAGER SIG INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVPLIGTIGE ELLER ØVRIGE GARANTIER, ERKLÆRINGER, BETINGELSER, FORPLIGTELSER ELLER VILKÅR VEDRØRENDE UPS-MATERIALETS TILSTAND, KVALITET, TILGÆNGELIGHED, HOLDBARHED, NØJAGTIGHED, FULDKOMMENHED, YDEEVNE, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER, SALGBARHED, STILLE NYDELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG AF UPS-MATERIALERNE ELLER ANVENDELSE AF UPS ELLER PERSONER, DER HANDLER PÅ VEGNE AF UPS, OG ALLE SÅDANNE GARANTIER, ERKLÆRINGER, BETINGELSER, FORPLIGTELSER OG VILKÅR FRASKRIVES HERMED I DET OMFANG, DETTE ER FORENELIGT MED LOVGIVNINGEN, LIGESOM GARANTIER SOM FØLGE AF HANDELSFORLØB ELLER BRUG. UPS GARANTERER IKKE FOR, AT FEJL I UPS-MATERIALERNE VIL BLIVE RETTET. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD GIVET AF UPS ELLER EN UPS REPRÆSENTANT TILVEJEBRINGER EN GARANTI.

b.                   De anerkender og accepterer endvidere, at UPS’ eller supportleverandørernes adgang til Deres computersystemer, filer og tilknyttede data ifølge de Generelle vilkår og betingelsers Artikel 5 heraf udelukkende sker for at lette supportservicen på Deres vegne, og De alene er ansvarlig for at tage sikkerhedskopi af Deres computersystemer, applikationer, filer og data. AL SUPPORTSERVICE ELLER SUPPORTSOFTWARE, SOM TILVEJEBRINGES AF UPS ELLER EN SUPPORTLEVERANDØR I MEDFØR AF DENNE AFTALE LEVERES “SOM DET NU ER OG FOREFINDES MED ALLE FEJL” (“AS IS”), OG UPS FREMSÆTTER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE SÅDAN SUPPORTSERVICE ELLER SUPPORTSOFTWARE. UDEN I ØVRIGT AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, FRASIGER UPS SIG HERVED UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL TILKNYTTET SUPPORTSERVICE ELLER SUPPORTSOFTWARE, SOM LEVERES I MEDFØR AF AFTALEN OG AL HERMED FORBUNDEN VEJLEDNING, DIAGNOSER OG RESULTATER. DE ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT UPS IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN FEJL, UDELADELSE, MISLIGHOLDELSE, MANGEL ELLER MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE I SUPPORTSERVICEN.

c.                    UPS-PARTERNE GARANTERER IKKE FOR VEDVARENDE, UAFBRUDT ELLER SIKKER ADGANG TIL UPS-SYSTEMERNE, OG ADGANG TIL UPS-SYSTEMERNE KAN BLIVE PÅVIRKET AF ADSKILLIGE FAKTORER UDENFOR UPS’ KONTROL. UPS-PARTERNE ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART FORÅRSAGET AF SÅDAN AFBRYDELSE.

d.                   VISSE RETSSYSTEMER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ BEGRÆNSNINGERNE OG FRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DEM. AFTALEN GIVER DEM SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER. HERUDOVER HAR DE DESUDEN VISSE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA DET ENE RETSOMRÅDE TIL DET ANDET. DE ACCEPTERER OG ANERKENDER, AT DE I NÆRVÆRENDE AFTALE INDEHOLDTE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER AF ANSVAR OG GARANTIER ER RIMELIGE.

9.                   Ansvarsbegrænsning.

a.                   UANSET HVAD DER I ØVRIGT MÅTTE INDGÅ I AFTALEN, ER UPS-PARTERNE IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DEM ELLER TREDJEPART I DET OMFANG, DET TILLADES IFØLGE GÆLDENDE LOV FOR NOGEN INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, ERSTATNING FOR BOD, MULTIPLE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA ELLER DATABRUG, TABT OPSPARING ELLER OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER SOM FØLGE AF AFTALEN, SOM FØLGE AF MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED) DELIKT, BRUG AF UPS-MATERIALER ELLER ANDET, SELVOM UPS-PARTERNE ER BLEVET UNDERRETTET OM SANDSYNLIGHEDEN AF, AT SÅDANNE SKADER INDTRÅDTE. VED GROFT UAGTSOM ELLER FORSÆTLIG ADFÆRD FRA UPS-PARTERNES SIDE ELLER VED DØD ELLER PERSONSKADE FINDER NÆRVÆRENDE ANSVARSBEGRÆNSNING ALENE ANVENDELSE I DET OMFANG, DETTE ER FORENELIGT MED LOVGIVNINGEN. MED UNDTAGELSE AF ANSVARSBEGRÆNSNINGERNE FREMSAT I AFSNIT 1.7 AF SLUTBRUGERRETTIGHEDERNE AFSNIT 8.2 AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN ALLE UPS-PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT FOR SKADER (DIREKTE ELLER ANDET) ELLER BOD ELLER TAB, UANSET SØGSMÅLETS ELLER KRAVETS ART, DET VÆRE SIG INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), DELIKT ELLER ANDET, IKKE OVERSTIGE USD 1.000, OG DE FRAFALDER HERVED ETHVERT KRAV PÅ EN SÅDAN ERSTATNING ELLER BOD.

b.                   FOR AT UNDGÅ TVIVL OG FOR AT VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED ANDET PUNKT I NÆRVÆRENDE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER, ÆNDRER PRÆSENTATION AF AFTALEN (VERSION UTA05072014) MERE END EN GANG OVER FOR DEM IKKE UPS-PARTERNES SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT TIL OVER ET TUSIND DOLLARS (USD $1.000).

c.                    SÅFREMT DER IKKE REJSES KRAV SENEST 6 (SEKS) MÅNEDER EFTER DEN FØRSTE BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING HERTIL, ANSES DETTE FOR AT VÆRE FRAFALDET.

10.                Brug af navn og offentlig omtale. Medmindre andet er udtrykkeligt bestemt i denne Aftale, accepterer De, at De ikke, uden særskilt forudgående skriftligt samtykke fra UPS i hvert tilfælde, vil bruge UPS-parternes navn, (herunder, men ikke begrænset til, United Parcel Service of America, Inc.), eller navnet på en partner eller ansat hos UPS-parterne og ej heller noget firmanavn, varemærke, firmabeklædning eller efterligning heraf, som ejes af UPS-parterne, til reklameformål, offentlig omtale eller andet.

11.                Bemærkninger. Medmindre andet er specifikt bestemt i Aftalen, skal samtlige meddelelser og påkrav og enhver anden form for kommunikation, der måtte være påkrævet eller tilladt i henhold hertil, ske skriftligt og skal foretages som følger:

Fra Dem: ved personlig levering, levering via UPS Next Day Air® (meddelelsen anses for at være effektiv en arbejdsdag efter afsendelsen); pr. fax-transmission, hvis den afsendende part modtager en bekræftelse på afsendelse (meddelelsen anses for at være effektiv den dato, hvor bekræftelsen modtages); eller med anbefalet brev, modtagelsesbevis forlanges, frankeret (meddelelsen anses for at være effekt på den 10. arbejdsdag efter overgivelse til postvæsnet) til UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, att.: UPS Legal Department, faxnummer: (404) 828-6912;

Fra UPS: Ved enhver tilgængelig metode til Dem samt via elektronisk post (meddelelsen anses for at være effektiv på forsendelsesdatoen); afsendt til den adresse, e-mailadresse eller det faxnummer, som relevant, der fremgår (1) af Deres registreringsoplysninger til UPS-teknologien, som leveret til UPS, (2) af en UPS-konto, som De anvender med UPS-teknologien eller (3) hvis hverken (1) eller (2) ovenfor gælder, så til den adresse, den e-mailadresse eller det faxnummer, som det er relevant, som De ellers har oplyst til UPS.

Begge parter kan ændre adresse, e-mail-adresse eller faxnummer med tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

12.                Diverse.

12.1.           Uafhængige parter. Parterne er uafhængige parter, og intet heri skal fortolkes som om der oprettes et ansættelsesforhold eller agenturforbindelse, partnerskab, og/eller joint venture mellem parterne. Ingen af parterne tildeles nogen ret eller bemyndigelse til at påtage sig eller frembringe forpligtelser eller ansvar, hverken udtrykkeligt eller underforstået på vegne af eller i den anden parts navn eller til på nogen måde at binde den anden part.

12.2.           Afkald. Intet afkald på nogen bestemmelse i denne Aftale eller parternes rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen vil være gyldige, undtagen i medfør af et skriftligt dokument underskrevet af den part eller de parter, som giver afkald på overholdelse. Et sådant afkald er kun gyldigt i det specifikke tilfælde og til det specifikke formål, der er anført i dokumentet.

12.3.           Vilkårenes uafhængighed. Såfremt en bestemmelse i aftalen erklæres ugyldig eller uden retskraft i medfør af en dom eller afgørelse, vil resten af aftalen fortsat være gyldig og kunne håndhæves i henhold til dens vilkår.

12.4.           Overdragelse. Nærværende aftale, herunder alle rettigheder, licenser eller forpligtelser i henhold til aftalen, må ikke overdrages af Dem til en anden person eller enhed uden forudgående skriftligt samtykke fra UPS. UPS kan overdrage, uddelegere eller overføre Aftalen helt eller delvist, eller rettigheder i medfør af denne, til et medlem af UPS-parterne uden forudgående godkendelse eller samtykke fra Dem. Med henblik herpå omfatter “Overdragelse”, men er ikke begrænset til, enhver fusion eller ethvert salg af alle eller en betydelig del af den overdragende parts aktiver, eller enhver overførsel af nærværende Aftale eller en del heraf i medfør af loven eller andet, eller ethvert salg af eller anden overførsel af tredive procent (30 %) eller mere af den overdragende parts stemmeberettigede aktier/rettigheder eller kontrol deraf. Såfremt der foretages tilladt overdragelse af aftalen, er aftalen bindende for, og kommer til anvendelse til fordel for, hver af parterne og disses respektive lovformelige efterfølgere og tilladte aftaleerhververe.

12.5.           Skatter. Gebyrer, der skal betales i henhold til nærværende Aftale, omfatter ikke skatter og afgifter (herunder, men ikke begrænset til, gældende kildeskatter og moms, samt andre skatter og afgifter), som pålignes af en behørigt nedsat skattemyndighed mod de gebyrer, der skal betales til UPS i henhold hertil. De er eneansvarlig for beregning og betaling af skat til den relevante skattemyndighed og må ikke reducere gebyrbeløbet, som forfalder til betaling for skat.

12.6.            Lovvalg, værneting og sprog. I den udstrækning loven tillader dette, skal nærværende Aftale og ethvert krav, sag eller tvist, der udspringer af eller som måtte vedrøre denne Aftale (uanset om det drejer sig om kontraktbrud, skadevoldende handling eller andet) reguleres af og fortolkes i henhold til lovene i staten New York, USA, dog med undtagelse af (1) denne stats internationale privatret, (2) De forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb (CISG), (3) Konventionen af 1974 om forældelsesfrister for internationale køb og (4) Protokol til ændring af 1974 Konventionen, underskrevet i Wien den 11. april 1980. Parterne erklærer, at de har forlangt at nærværende Aftale og alle dokumenter i forbindelser hermed, både nuværende og fremtidige, kun skal udfærdiges på engelsk. Les parties déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement. I den udstrækning, dette er tilladt efter loven og i overensstemmelse med reglerne om aftalers gyldighed, skal aftalen udfærdiges på engelsk, og eventuelle oversættelser, De har modtaget, er alene til vejledende brug. I den udstrækning loven tillader det, skal al korrespondance og kommunikation mellem Dem og UPS i henhold til aftalen foregå på engelsk. Hvis De har indgået denne Aftale ved hjælp af internetvisningen af ​​en oversat version af denne Aftale på et andet sprog end amerikansk engelsk, kan De se versionen af denne Aftale på amerikansk engelsk her <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>. EN FØDERAL DOMSTOL ELLER EN AF DELSTATENS DOMSTOLE I ATLANTA, GEORGIA, SKAL HAVE ENEKOMPETENCE TIL BEHANDLING AF ETHVERT KRAV, SAG ELLER TVIST, DER UDSPRINGER AF ELLER SOM MÅTTE VEDRØRE AFTALEN (UANSET OM DET DREJER SIG OM KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET), OG PARTERNE GIVER HERVED SAMTYKKE TIL EN SÅDAN ENEKOMPETENCE OG FRAFALDER UIGENKALDELIGT OG VIL IKKE GØRE INDSIGELSER GÆLDENDE BASERET PÅ MANGLENDE PERSONLIG VÆRNETING, FORKERT VÆRNETING ELLER UHENSIGTSMÆSSIG FORUM. Uanset foranstående kan parterne, såfremt og i det omfang efterfølgende separat eller tilknyttet retssag ved en anden amerikansk eller udenlandsk domstol er nødvendig for at fuldbyrde en dom fra domstolen i Atlanta, Georgia, eller i øvrigt som nødvendigt for at tilvejebringe fyldestgørende afhjælpning af alle tvistigheder, anlægge sådan efterfølgende separat eller tilknyttet retssag ved en amerikansk eller udenlandsk domstol, og parterne accepterer hermed en sådan domstols ikke-eksklusive kompetence og frafalder hermed indsigelser deri baseret på manglende personligt værneting, forkert værneting eller uhensigtsmæssigt forum. Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af aftalen, er UPS berettiget til foreløbige retsmidler ved en hvilken som helst kompetent ret. De accepterer, at edb-dokumenter og bevismaterialer i elektronisk form lovligt kan fremlægges i en eventuel tvist i anledning af nærværende aftale.

12.7.            Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for undladelse af at opfylde nogen af aftalens forpligtelser eller for nogen erstatninger eller andet erstatningsansvar, hvis en sådan undladelse forårsages af nogen årsag uden for parternes rimelige kontrol, herunder uden begrænsning enhver forekomst af force majeure, arbejdsstrejke eller -konflikt, faglige uroligheder, statslig undtagelsestilstand, retslig eller statslig handling, nødbestemmelser, sabotage, oprør, vandalisme, elektronisk svigt, alvorlige fejl ved computerhardware eller -software, udstyrsleveringsforsinkelser, tredjeparters handlinger eller terrorhandling.

12.8.           Retsmidler. De heri anførte retsmidler er ikke-eksklusive.

12.9.           Overholdelse af lovgivningen. Begge parter skal i forbindelse med deres opfyldelse af Aftalen nøje overholde alle gældende love, retsafgørelser og bestemmelser og må ikke foretage sig noget, som kan medføre, at den anden part overtræder sådanne love, retsafgørelser eller bestemmelser, som gælder for parten, herunder, hvor dette er påkrævet, at De som licenstager indleverer nærværende Aftale til en offentlig myndighed. De anerkender specifikt, at det UPS-materiale, som er angivet nedenfor, kan indeholde krypteringsfunktionalitet. De anerkender og accepterer, at ved at downloade, importere eller anvende UPS-materialet i lande udenfor USA, er det Dem, og ikke UPS, der påtager sig det fulde ansvar for at alle love og bestemmelser i det pågældende land overholdes, herunder og uden begrænsninger alle love og bestemmelser vedrørende import, anvendelse, udvikling eller overførsel af krypteringssoftware eller teknologi samt alle gældende registrerings- eller licenseringskrav.

12.10.       Dataskik. For at yde afhentnings- og leveringstjenester og i forbindelse med Deres brug af UPS-teknologien indsamler, behandler og anvender UPS-kurerfirmaet i Deres område, hvis navn og adresse kan findes under “Kontakt UPS” på UPS-webstedet for Deres område (“UPS Delivery Co.”), personlige oplysninger. UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 og de andre UPS-parter modtager personlige oplysninger og anvender dem til nedenstående formål.

UPS-parterne behandler personlige oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslove. De personlige oplysninger anvendes til de formål ("Formålene"), der er fremsat i, og som er omfattet af UPS’ beskyttelse af personlige oplysninger, som er offentliggjort på UPS’ websted på https://www.ups.com/content/dk/da/privacy.html > (herved indarbejdet gennem henvisning i nærværende Aftale). De personlige oplysninger kan offentliggøres over for visse modtagere (“Modtagere”) som beskrevet i UPS-hemmeligholdelsesmeddelelse. De bekræfter, at De har læst og fuldstændig forstået UPS-hemmeligholdelsesmeddelelse.

De erklærer og garanterer over for UPS, at når De eller Deres ansatte, agenter eller kontraktsparter (“Afsenderparter”) leverer personlige oplysninger til UPS Delivery Co.: (1) har Afsenderparten ret og bemyndigelse hertil, (2) at De eller en anden Afsenderpart har underrettet hver Enkeltperson (herunder alle pakkemodtagere) om, at UPS vil behandle de personlige oplysninger til de ovenfor anførte formål, at de personlige oplysninger kan overføres af UPS til Modtagere som anført ovenfor, og at personlige oplysninger kan blive overført til andre lande end det land, hvor UPS-parterne oprindeligt indsamlede oplysningerne (disse lande har eventuelt ikke de samme databeskyttelseslove som det land, hvor De oprindeligt udleverede oplysningerne), og (3) at De har indhentet samtykke fra hver Enkeltperson til behandlingen, som anført i nærværende afsnit 12.10 i de Generelle betingelser og vilkår.

12.11.       Ikke-eneret. Intet i nærværende Aftale skal fortolkes som på nogen måde at afskære eller begrænse UPS i at indgå lignende aftale med andre eller i at forhandle eller indgå kontrakt direkte med parternes fælles kunder.

12.12.       Aftalens helhed; Ændring. Nærværende Aftale udgør hele forudsætningen og aftalen mellem parterne med hensyn til aftalens genstand og går forud for alle (1) tidligere eller samtidige erklæringer, forudsætninger og aftaler i forbindelse hermed, og (2) alle tidligere udgaver af UPS-teknologiaftalen mellem UPS og Dem, som alt sammen er integreret i nærværende Aftale. En sådan sammenlægning vil ikke gælde for Software. UPS-teknologiaftalen, der er aktuel på det tidspunkt, hvor De modtager en særlig version af Softwaren, vil til enhver tid gælde for Deres anvendelse af sådan Softwareversion. Enhver virksomhedsteknologiaftale mellem UPS og Kunden, uanset om den er indgået før eller efter nærværende aftaledato, har forrang for nærværende Aftale. Enhver UPS-teknologiaftale mellem UPS og Dem, hvor der findes en udgave, der er nyere end Version UTA04072012 har forrang for nærværende aftale. Selvom en aftale har forrang, betyder det ikke at UPS’ rettigheder over for Dem indskrænkes hvis der sker overtrædelse eller brud på en sådan tidligere aftale før datoen for nærværende aftale. Nærværende Aftale må ikke modificeres eller ændres, medmindre det gøres skriftligt og underskrives af bemyndigede repræsentanter for aftaleparterne; dog således at UPS kan modificere Slutbrugerrettighederne i henhold til Afsnit 3.1 i Slutbrugerrettighederne og UPS-materialerne og UPS-teknologien i henhold til Afsnit 4.2 i nærværende Generelle vilkår og betingelser. Et dokument med elektroniske underskrifter berettiger ikke til at modificere eller ændre aftalen.

12.13.       Afkald: EU-meddelelser. Hvis De befinder Dem i et medlemsland i EU, giver De, i den udstrækning loven tillader det, afkald på alle meddelelser, anerkendelser og bekræftelser vedrørende elektronisk kontraktindgåelse, som måtte være påkrævet i henhold til artikel 10(1), 10(2), 11(1) og 11(2) i EU-direktiv 2000/31/EF, som implementeret i Deres område vedrørende Deres anvendelse af UPS-teknologien.

12.14.       BEMÆRK: Samtykke til behandling af personlige oplysninger. Medmindre De har valgt at anføre andet i henhold til de metoder, der er specificeret i UPS’ beskyttelse af personlige oplysninger (disse præferencer kan til enhver tid ændres af Dem), accepterer De hermed behandling af personlige oplysninger til de formål, der er anført i Afsnit 12.10 i de Generelle vilkår og betingelser. De accepterer endvidere, at når De er pakkemodtager, har De fået meddelelse om og afgivet samtykke til behandling og brug af personlige oplysninger, som beskrevet i Afsnit 12.10 i de Generelle vilkår og betingelser.

12.15.       Landespecifikke Vilkår. Hvis De er bosiddende i, eller Deres registrerede forretningsadresse er beliggende i, et af nedennævnte lande, gælder vilkårene i Bilag B for Dem. I tilfælde af konflikt eller tvetydighed mellem en bestemmelse indeholdt i teksten af ​​disse generelle vilkår og betingelser og enhver bestemmelse i Bilag B, skal bestemmelsen indeholdt i Bilag B have forrang, hvis Bilag B gælder for Dem.

a.                   Mellemøstlige lande: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Tunesien, Algeriet, Djibouti, Sudan, Syrien, Somalia, Irak, Palæstina, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien og Yemen.BILAG A

DEFINITIONER – GENERELLE VILÅR OG BETINGELSER

Tilknyttede selskaber er tredjeparter, der kontrollerer, kontrolleres af, eller er under fælles kontrol hos, uanset om det er direkte eller indirekte, en Person.

Aftale er defineret i andet afsnit i nærværende Generelle vilkår og betingelser.

Anderledes fakturerede forsendelser er forsendelser, afleveret til UPS-parterne på Deres vegne af en anden person, hvor sådanne forsendelser debiteres Deres UPS-konto.

Overdragelse har den definition, der er bestemt i de Generelle vilkår og betingelser, Afsnit 12.4 .

Fortrolige oplysninger er alle oplysninger eller materiale, bortset fra forretningshemmeligheder, der har værdi for UPS og ikke i almindelighed er kendt af tredjemand, eller som UPS modtager fra en tredjemand (herunder, men ikke begrænset til, UPS-parterne), som UPS behandler som ophavsretligt beskyttet, uanset om de ejes af UPS. Fortrolige oplysninger omfatter Informationer. Fortrolige oplysninger omfatter ikke informationer, som De kan bevise er: (1) kendt af Dem på tidspunktet for modtagelse fra UPS og ikke betinget af nogen anden hemmeligholdelsesaftale mellem parterne; (2) nu eller som derefter bliver almindeligt kendt af offentligheden, hvor det ikke er Deres skyld; (3) på anden måde lovformeligt og uafhængigt udviklet af Dem uden reference til fortrolige oplysninger; eller (4) lovformeligt erhvervet af Dem fra tredjemand uden forpligtelse om fortrolighed.

Kunde er defineret i tredje afsnit i nærværende Generelle vilkår og betingelser.

Slutbrugerrettigheder er dokumentet, som findes her
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > og beskrevet i andet punkt i disse generelle vilkår og betingelser.

Generelle vilkår og betingelser er dette dokument.

Indgående forsendelser er forsendelser indleveret til UPS-parterne med henblik på levering til Dem.

Informationer er oplysninger, der er leveret fra UPS-systemerne vedrørende ydelser leveret af UPS-parterne eller oprettet i forbindelse med, at De afsender med UPS-parterne, herunder, men ikke begrænset til, afsendte forsendelser.

Udgående forsendelse er en forsendelse, der er indleveret til UPS-parterne af Dem.

Tilladt territorium er for UPS-teknologi de lande, der er forbundet med sådan UPS-teknologi vedrørende Slutbrugerrettighedernes Bilag C .

Person er alle fysiske og juridiske personer, aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, joint ventures, sammenslutninger, selskaber med begrænset hæftelse, trusts, ikke-anmeldte virksomheder med ubegrænset hæftelse samt andre juridiske enheder.

Formål har den definition, der er bestemt i de Generelle vilkår og betingelser, Afsnit 12.10 .

Modtagere har den definition, der er bestemt i de Generelle vilkår og betingelser, Afsnit 12.10 .

Begrænset område er de lande, der er genstand for et omfattende økonomisk sanktionsprogram, som administreres af U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) eller noget andet generelt forbud mod brug, eksport eller reeksport af UPS-teknologi i henhold til amerikanske sanktioner eller eksportkontrollove. Lande, som er underlagt OFAC eksportforbud eller sanktioner, kan til enhver tid ændres. Følgende links fremsætter, udelukkende for at gøre det nemmere for Dem, oplysninger vedrørende sådanne lande: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , og http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Serviceleverandør har den definition, der er bestemt i den tredje artikel i de Generelle vilkår og betingelser.

Serviceleverandørmedarbejder har den definition, der er givet i tredje punkt i de generelle vilkår og betingelser.

Afsenderparter har den definition, der er bestemt i Afsnit 12.10 i de Generelle vilkår og betingelser.

Software er al den UPS-teknologi, som er software, og (i) som UPS giver Dem i henhold til Aftalen (bortset fra eksempelkode til computersoftware) og al tilknyttet teknisk dokumentation, samt (ii) alle opdateringer dertil i det omfang, UPS giver disse til Dem i henhold til denne Aftale.

Supportservice defineres som angivet i Afsnit 5.1 i de Generelle vilkår og bestemmelser.

Supportsoftware defineres som angivet i Afsnit 5.1 i de Generelle vilkår og bestemmelser.

Supportleverandører defineres som angivet i Afsnit 5.1 i de Generelle vilkår og bestemmelser.

Teknisk dokumentation er under ét al dokumentation og/eller eksempelkode til computersoftware vedrørende UPS-teknologien eller UPS-mærkerne, som leveret eller gjort tilgængelig for Dem af UPS ifølge Aftalen.

Forsendelse er en forsendelse afleveret (i) af eller for Dem til UPS-parterne med henblik på levering, eller (ii) af en tredjepart til UPS-parterne med henblik på levering til Dem, herunder en udgående forsendelse, anderledes faktureret forsendelse, eller indgående forsendelse.

Løbetid har den definition, der er bestemt i Afsnit 6.2 i de Generelle vilkår og betingelser.

Forretningshemmeligheder er alle oplysninger vedrørende UPS, eller som UPS har fået hos en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, UPS-parterne), der ikke er almindeligt kendte eller tilgængelige for offentligheden, (1) hvis faktiske eller potentielle økonomiske værdi er forbundet med den kendsgerning, at de ikke er almindeligt kendte og ikke umiddelbart er konstaterbare ved almindelige fremgangsmåder for andre personer, som kan opnå en økonomisk gevinst, hvis hemmelighederne afsløres eller anvendes, og (2) som er udsat for bestræbelser, der efter omstændighederne er rimelige, for at bevare dem som hemmeligheder.

Opdatering(er) er vedligeholdelse, rettelse af fejl, modifikationer, opdateringer, forbedringer eller revideringer af UPS-materialet.

UPS er UPS Market Driver, Inc.

UPS-konto er en forsendelseskonto, som er tildelt til Dem af et medlem af UPS-parterne, herunder uden begrænsning de konti, som er tildelt brugere af UPS.com Shipping betegnet “midlertidige konti” og UPS Freight forsendelseskonti.

UPS-databaser er databaser bestående af varemærkebeskyttet information vedrørende UPS-parternes forsendelsesydelser, og som distribueres med eller til brug sammen med softwaren.

UPS Delivery Co. har den definition, der er bestemt i Afsnit 12.10 i de Generelle vilkår og betingelser.

UPS-mærket betyder ordet “UPS” som vist i forskellige varemærkeregistreringer, inklusive, men ikke begrænset til det amerikanske varemærkeregistreringsnr. 966,724 og mærket “UPS & den stiliserede skjoldenhed” som vist nedenfor og som vist i forskellige varemærkeregistreringer, inklusive, men ikke begrænset til de amerikanske varemærkeregistreringsnumre: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 og EU-varemærkeregistreringsnumrene: 3,107,026, 3,107,281 og 3,106,978.

UPS

UPS-materialer er under ét UPS-teknologien, UPS-databaserne, den Tekniske dokumentation, Informationerne, Softwaren, UPS-mærkerne og UPS-systemerne.

UPS-parter er UPS og dennes på tidspunktet tilknyttede selskaber samt disses respektive aktionærer, ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, agenter, partnere, tredjepartsleverandører og tredjeparts licensgivere.

UPS’ beskyttelse af personlige oplysninger betyder den hemmeligholdelsesmeddelelse, der er tilgængelig på https://www.ups.com/content/dk/da/resources/ship/terms/privacy.html .

UPS-system er UPS-computersystemer og netværkssystemer, hvortil der opnås adgang via UPS-teknologien.

UPS-teknologi er de produkter, der er identificeret i Bilag B i Slutbrugerrettighederne.

De er defineret i Aftalens tredje afsnit.

Rul ned til bunden af disse Vilkår og betingelser for at aktivere afkrydsningsfeltet herunder.

Se eksempler

Andre UPS sider:
United Problem Solvers