Flex Global View

Flex® Global View er et oversiktlig verktøy som håndterer alle typer av uforutsette hendelser og tilbyr et integrert innsyn i din leveransekjede hos UPS. Ved regelmessig oppdatering av våre operative senter tilbyr Flex Globel View den informasjon du trenger for å holde din leveransekjede rørlig, ta kritiske besluttninger og møte dine kunders behov mer effektivt.

UPS Trade Direct

Velg UPS som din eneste kilde for levering av internasjonal frakt og pakker direkte til flere adresser.

Trade DirectSM gir konsolidering av internasjonal frakt, transport, tollklarert og direkte levering til flere adresser innen de destinasjonsland, alt gjennom en kilde.

Les mer

Om UPS Supply Chain Solutions

UPS Supply Chain Solutions® har ressurser til å håndtere hver aspekt av internasjonal leveransekjede, fra transporthåndtering til logestikk og distribusjon, til toll og internasjonale handelstjenester.

Transport og fraktÅpne koblingen i et nytt vindu

Logestikk og distribusjonÅpne koblingen i et nytt vindu

Internasjonal handelÅpne koblingen i et nytt vindu