av
 • Coronavirus Update… Mer
 • UPS holder fortsatt åpent: Tjenesteoppdateringer relatert til koronaviruset… Mer
Hopp til hovedinnhold

Tilleggsavgifter

Prispåslag fra UPS

I tider med ekstreme volumøkninger, kan midlertidige prispåslag bli innført for å sikre at nettverket vårt fortsetter å fungere effektivt.

Som tidligere kunngjort påføres prispåslag på forsendelser fra det kinesiske fastlandet og Hongkong SAR til europeiske destinasjoner. Fra 1. november 2020 og inntil videre, vil prispåslaget på forsendelser fra det kinesiske fastlandet og Hongkong SAR til Europa øke.

I henhold til tidligere kunngjøring, påføres prispåslag på forsendelser med UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Freight, UPS Expedited og UPS Transborder Express med opprinnelse i de 19 landene i Europa til hvor som helst i verden, og andre importforsendelser som kommer inn og faktureres i de 19 landene i Europa. Fra og med 1. november inntil videre vil prispåslaget som brukes på forsendelser med UPS Worldwide Express fra de 19 landene i Europa øke. Det samme gjelder for prispåslagene som påføres alle forsendelser fra de 19 landene i Europa til Australia / New Zealand.

Tilleggsgebyr for høysesong 2020Åpne koblingen i et nytt vindu

Tilbake til toppen

Varsel om tilleggsgebyr for høysesong fra UPS

For å forberede nettverket vårt, slik at vi fortsetter å levere eksepsjonell service, vil UPS implementere midlertidige tilleggsgebyr for høysesong for pakker som oppfyller spesifikasjonene for store pakker, pakker som overstiger maksimalgrensen samt pakker som krever tilleggshåndtering.

I perioden 1. november 2020 til 16. januar 2021 vil tilleggsgebyrene for høysesong være et flatt gebyr per pakke i tillegg til eksisterende priser, tilleggsgebyr og/eller avgifter.

Tilleggsgebyr for høysesong 2020Åpne koblingen i et nytt vindu

Tilbake til toppen

Gebyr for manglende eller ugyldig kontonummer

Et kontonummer anses som ugyldig dersom det ikke er det rette kontonummeret for parten som skal faktureres, eller dersom det er kontonummeret til en mottaker eller tredjepart som unnlater å betale forsendelseskostnadene.

 • Et gebyr per forsendelse vil bli fastsatt for innenlands (dersom tilgjengelig) og internasjonale forsendelser med manglende eller ugyldig kontonummer. Dersom mottakeren eller tredjeparten i tillegg ikke betaler forsendelseskostnadene, vil den opprinnelige avsenderen faktureres et avslagsgebyr i tillegg til forsendelseskostnadene.

Tilbake til toppen

Over maksimalgrenser

Pakker med en faktisk vekt på over  70 kg(150 pund), eller som overskrider 274 cm(108 tommer) i lengde, eller som overstiger til sammen 400 cm(157 tommer) i lengde og omkrets målt for å fastsette den fakturerbare vekten, blir ikke godtatt for transport. Slike pakker vil bli ilagt et tilleggsgebyr for pakker som overskrider maksimalgrensen i tillegg til andre gjeldende gebyrer dersom de oppdages i UPS-systemet for småpakker. Pakker som overstiger til sammen 400 cm (157 tommer) i lengde og omkrets vil også bli ilagt et tilleggsgebyr for store pakker.

Tilbake til toppen

Rettelse av adresse

Dersom det er noe feil med adressen, vil vi gjøre alt vi kan for å finne den korrekte adressen og levere forsendelsen dersom adressen er innen samme destinasjonsland. Tilleggsgebyrer for denne tjenesten vil faktureres avsenderen. Du kan finne kostnadene ved adresserettelse i tabellen Tilleggsavgifter.

Tilbake til toppen

Fortollingstjenester

UPS' fortollingstjenester tilbys kostnadsfritt for rutinemessige tollklareringer. Vårt mål er alltid å tilby den enkle, helhetlige behandlingen og den raske tollklareringen som er så viktig for punktlig levering. Klareringsforberedelsene starter mens forsendelsen din fortsatt er i transitt på grunn av forhåndsvarslingsfunksjonen i UPS-nettverket. Offentlige reguleringer krever spesifikk dokumentasjon for internasjonale forsendelser, og UPS tilbyr eksperttjenester for forberedelse av fullstendig og nøyaktig eksportdokumentasjon. Vi tilbyr valgfrie tolltjenester for at du skal kunne unngå uforutsette forsinkelser på forsendelsen din. Tilleggsgebyrer kan påløpe for enkelte av disse tjenestene. Se tabellen Tilleggsavgifter for oversikt over disse gebyrene.

Tilleggsgebyrer som kan gjelde for tollklareringsprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Klareringsprosedyrer som involverer andre offentlige organer enn Tollvesenet
 • Transittprosedyre
 • Lagring
 • Tollinspeksjon
 • Gebyrer som kommer i etterkant av grenseinspeksjon
 • Forsendelser som er klarert av en tredjepart


For fullstendige detaljer, kontakt din UPS-representant. Alle supplementer og tilleggskostnader er eksklusive skatt.

Tilbake til toppen

Innførselsgebyr

UPS vil belaste et gebyr for hver importforsendelse som krever fortolling.

Tilbake til toppen

Rapportgebyr

UPS vil belaste et rapporteringsgebyr for hver rapport eller datasett sendt til kunden på kundens forespørsel.

Tilbake til toppen

Administrasjonsgebyr

UPS vil belaste et administrasjonsgebyr for hver fortollingsoppgave utført på kundens forespørsel.

Tilbake til toppen

Gebyr for postlegging av SAD-dokument

UPS vil belaste et gebyr for hvert SAD-dokument som sendes til kunden på kundens forespørsel.

Tilbake til toppen

Kundevarsling før fortolling

UPS vil, på importørs forespørsel, kontakte importøren før hver eneste fortolling.

Tilbake til toppen

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral er et alternativ for avsendere som er bevisste på klimaeffektene av sine handlinger og som gjør noe positivt med det. Ved å bruke UPS carbon neutral viser både du og mottakerne av pakkene dine engasjement for miljøet. Når du velger UPS carbon neutral vil en engangsavgift bli lagt til fakturaen din for hver valgte pakke.

Tilbake til toppen

Veksling av valuta

Gebyrer som debiteres en betalers konto i en utenlandsk valuta vil bli omregnet til betalerens valuta ved hjelp av en ukentlig valutakurs som fastsettes gjennom sentrale storbanker.

Tilbake til toppen

Gebyr for foretatte utlegg

UPS-fortollere har erfaring med komplekse kommersielle forsendelser. Elektronisk overføring av forsendelsesdata gjør at tollklareringen går raskere. UPS kan forhåndsbetale toll, skatter og andre offentlige avgifter på vegne av betaleren. Gebyr for foretatte utlegg er nevnt i tabellen Tilleggsavgifter.

Tilbake til toppen

Tilleggsgebyr for utkantstrøk og for fjerntliggende område

Tilleggsgebyr for utkantstrøk
UPS tilbyr en hentings- og leveringstjeneste i utkantstrøk, i tillegg til byområder. En ytterligere kostnad gjelder for hver forsendelse som hentes eller leveres i et utkantstrøk.

Tilleggsgebyr for fjerntliggende område
Dette tilleggsgebyret gjelder for levering til eller henting fra et utkantstrøk, som er mindre tilgjengelige for hentinger og leveringer (innenlands og internasjonale tjenester).

Tilbake til toppen

Renter på sen betaling

UPS vil sende deg en faktura for tjenestene vi har utført. Fakturaen vil angi en betalingsdato. Dersom UPS ikke mottar betalingen på eller før den angitte datoen, forbeholder vi oss retten til å kreve renter. Rentesatsen, som fastsettes av gjeldende satser, vil være indikert på fakturaen.

Tilbake til toppen

Gebyr for sen betaling

UPS vil sende deg en faktura for tjenestene vi har utført. Dersom en faktura har forfalt kan UPS kreve et gebyr for sen betaling. Det aktuelle beløpet vil bli lagt til din neste UPS-regning. Dette gebyret kommer i tillegg til eventuelle renter, lovbestemte rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelig for UPS.

Tilbake til toppen

Gebyr for overdimensjonert pall

En tilleggsavgift kan tilkomme på visse UPS Worldwide Express Freight-forsendelser.  For å avgjøre om en bestemt opprinnelse eller destinasjon har begrensninger på overdimensjonerte paller, vennligst gå til www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Tilbake til toppen

Mottaker eller tredjepart nekter å betale

Dersom mottakeren eller en tredjepart er angitt til å betale transportkostnadene, og fakturer til-kontoen er feil eller mangler, vil UPS søke i sitt system for å finne rett kontonummer. Uansett om vi finner kontonummeret eller ikke vil avsenderen faktureres for et håndteringsgebyr per forsendelse.

Tilbake til toppen

Levering i boligområde

UPS tilbyr leveringstjeneste til privatadresser såvel som til firmaadresser. Levering i boligområde er levering til et privat hjem, inkludert bedrifter som drives hjemmefra. For hver levering i boligområde vil det påløpe en tilleggskostnad per forsendelse.

Tilbake til toppen

Signatur av myndig person obligatorisk

Bruk "Signatur av myndig person obligatorisk" for å forhindre at mindreårige skal kunne motta vareleveringer. Dette kan gjelde alkoholholdige drikkevarer og tobakksprodukter, men kan også omfatte andre varer du ønsker at en myndig person skal motta.

Tilbake til toppen

Signatur obligatorisk

Vanligvis krever UPS at mottakeren signerer for alle leveranser. Unntakene er at i visse land kan leveranser gjennomføres via «Driver release» (levering til et på forhånd avtalt sted i mottakerens lokaler uten behov for signatur ved levering) eller «Letter Box Release». Letter box release er en sikret levering fra en tjenesteleverandør som tillater at visse pakker leveres til en sikker postboks uten signatur, slik at leveransen kan fullføres uten at mottakeren er tilstede for å motta pakken.

Bruk Signatur obligatorisk for å forhindre at Driver release eller Letter box release kan brukes i land der disse tjenestene er tilgjengelige.

Tilbake til toppen

Skatter

Alle våre tilleggskostnader og kostnader for valgfri tjeneste er eksklusive skatter. Merverdiavgift (mva.) vil bli belastet etter standard satser, der hvor det er gjeldende.

Tilbake til toppen

Spesialbehandling av forsendelser som ikke kan leveres

Når UPS har gjort det vi kan for å forsøke å levere internasjonale forsendelser, men ikke har lyktes, vil vi behandle forsendelsen i henhold til dine instrukser. Transportkostnadene og et tilleggsgebyr vil faktureres avsenderen for håndtering av hver uleverbare forsendelse. Se tabellen Tilleggsavgifter for prisinformasjon.

Alle innenlandske forsendelser vil automatisk returneres tilbake til deg med tjenesten UPS Express Saver (hvis tilgjengelig).  Kostnader for transport og drivstoff vil påløpe for returen.

Tilbake til toppen

Gebyr for papirfaktura

UPS sender deg faktura på den måten du selv foretrekker. Fra og med 6. august 2018, vil du bli belastet et gebyr for hver papirfaktura som sendes, dersom du har et UPS kontonummer og ikke velger elektronisk fakturering.

Tilbake til toppen

Gebyr for tilleggshåndtering

Gebyr for tilleggshåndtering gjelder for følgende:

 • Alle artikler som er pakket inn fraktemballasje av metall eller tre
 • Enhver sylinderformet gjenstand, som tønner, tromler, bøtter og dekk, som ikke er pakket helt inn i fraktemballasje av bølgeformet papp
 • Alle pakker hvor den lengste siden er lengre enn 100 cm, eller der den nest lengste siden er lengre enn 76 cm (30 tommer)
 • Alle pakker med en totalvekt på over 32 kg (70 pund)
 • Hver pakke i en forsendelse der gjennomsnittsvekten per pakke er større enn 32 kg (70 pund), og der vekten på den enkelt pakken ikke er angitt på fraktdokumentet eller det automatiske UPS-fraktsystemet som er brukt

UPS forbeholder seg også retten til å vurdere et gebyr for tilleggshåndtering for alle pakker som etter UPS' skjønn krever spesialbehandling.

Med hensyn til tilleggshåndteringen som er nødvendig fra vår side, og dermed muligheten for forsinkelser på grunn av tilleggshåndteringen av slikt gods, kan ikke UPS gi garantien om pengene tilbake for slike forsendelser. UPS kan derfor ikke refundere fraktkostnadene hvis forsendelser som krever tilleggshåndtering, ikke kommer frem innen normal leveringstid for slike forsendelser.

Tilbake til toppen

Tilleggsgebyr for store pakker

Et tilleggsgebyr for store pakker vil belastes for alle pakker med en lengde pluss omkrets [(2 x bredde) + (2 x høyde)] som samlet overstiger 300 cm, men ikke overskrider UPS' maksimale størrelsesgrense på 400 cm.

Store pakker er underlagt en minste fakturerbar vekt på 40 kg. Tilleggsgebyret for store pakker vil komme i tillegg.

Tilleggshåndteringsgebyret ilegges ikke når et tilleggsgebyr for store pakker blir ilagt.

Hvor finner jeg mer informasjon