Soner og priser

Finn det du trenger for å sende pakkene dine – fra tjenester og priser til emballasje og betaling. Du kan også lese om tilleggstjenester som er tilgjengelige og tilleggsgebyrer som kan gjelde for forsendelsen.

Tilleggsavgifter

Tilleggsgebyr for utkantstrøk

Tjeneste til og fra mindre befolkede eller utilgjengelige områder innenlands og utenlands medfører høyere driftskostnader. Tilleggsgebyrene for levering og levering til utkantstrøk vurderes for å gjenspeile kostnaden ved å levere tjenester til disse områdene mer nøyaktig.

Drivstofftillegg

Gjelder for transportkostnader for utvalgte UPS-tjenester og tilleggskostnader.

Relevante koblinger