UPS Express

 • Tidligere avtalt levering til mange destinasjoner (sammenlignet med konkurrenter)
 • Levering på formiddagen med tilbakebetalingsgaranti*
 • Kostnadsfri UPS-emballasje for enkelthets skyld

*Tilbakebetalingsgarantien er underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt i UPS' transportbetingelser for frakt. Leveringstider er kun estimater.

Tjenesteoversikt

Fra steder i
 • til steder i
  • Oslo

  Neste dag

  så tidlig som kl. 12.00

  Jeg er klar til å sende.