Nasjonale sendingstjenester


UPS tilbyr garanterte tidsbestemte og dagsbestemte leveringer basert på forsendelsens destinasjon. Velg en hvilken som helst tjeneste for mer informasjon.

LeveringsforpliktelseTJENESTEBESKRIVELSETjeneste
Én virkedag
Levering som regel innen kl. 10.30 eller 12.00
Én virkedag
Levering innen utgangen av dagen